An^e-c-actCe- PANG m MRI6I& 3HC3 DS door MAANDAG 29 JUNI 1953 *t)e ma ostzegels BIOSCOOP „Be Rustende Japee", deepen Hk. Postzegelalbums Boekhandel C. Oldenburg m Ontwikkelen AQdcukken Jlolfitms Catneea's C. OLDENBURG - SCHOORL GEMEENTE BERGEN Nh, De Directeur van Gemeentewerken is voornemens op VRIJDAG 3 JULI v.m. 11 uur aan te besteden: Het SCHOONHOUDEN van de van Reenenschool aan het Spaanse Pad, waaronder begrepen het bedienen van de Cen trale Verwarming tijdens het stookseizoen. Voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van Gemeentewerken, Karei de Grootelaan 25. De Directeur voornoemd. GEMEENTE SCHOORL Sollicitanten worden opgeroepen naar de functie van hooisteker. Sollicitaties worden vóór 6 Juli a.s. bij de Burgemeester ingewacht. Nadere inlichtingen worden ter Secretarie verstrekt. m^° BONTE AVOND aangeboden door de V.V.V. aan de gasten Maandag organiseerde de V.V.V. een bonte avond, die de gasten van Bad-Egmond gratis werd aangeboden. Verschillende krach ten uit Egmond en omgeving had den hun medewerking toegezegd. De Burgemeester, als voorzitter van de V.V.V. opende deze avond en had tevens een belangrijke mededeling, namelijk datdeH.H. Hoofden der Lagere Scholen te Egmond aan Zee, na verkregen toestemming van de hr Inspecteur van het L.O., hun medewerking hadden toegezegd, om kinderen van badgasten, in de maand Juni en half Juli extra les te geven, n.l. dezelfde lessen die zij op hun eigen school tijdens deze maand missen. De klasse-onderwijzer vult daarvoor 'n formulier in en geeft de leerling zijn eigen boekjes mee. In de toekomst kan het dus voor de ouders, die schoolgaande kinderen hebben geen bezwaar meer zijn, om de maand Juni naar Egmond aan Zee te komen. De zaal was tot in de uiterste hoeken gevuld en het programma viel zeer in de smaak. P. Komen, als conferancier, wist op geestige wijze de nummers aan elkaar te praten. Ook ontpopte hij zich als een uitstekend imitator. Medewerking werd ook ver leend door een dansgroepje van Mevr. Pranger uit Alkmaar, dat veel bijval oogstte. De nog jeug dige A. Glas trad voor het eerst in het openbaar op als kunst fluiter. Begeleid door de piano floot hij een aardig nummertje weg. Het applaus was wel verdiend. Mevr. Hoogland-Dekker zong o.a. liedjes uit de oude doos, die vooral bij de ouderen onder de toehoorders herinneringen uit vroeger tfld opriepen. Het slot werd gevormd door een dans- nummertje „De Vuurvlinder", door een drietal meisjes van het dansgroepje van Mevr. Pranger. De Burgemeester dankte alle medewerkers voor de mooie en gezellige avond. De dames Pran ger en Hoogland-Dekker mochten nog een bloemetje in ontvangst nemen, dat onder applaus door de Burgemeester werd aangeboden. Bridge-uitslag „ONS GENOEGEN" A 1 E. Hopman-W. Verver 53,5 2 P. Dekker-v. Winsum 44 3 G. Honing-P. Verbrugge 43,5 4 Familie v.d. Linden 41,5 5 Jb. Hopman-J. Zwaan 41 6 Pannekeet-M. Smit 39,5 7 M. Dekker-Stavenuiter 37 8 Mevr. Honing-W. Dekker 37 B 1 Fam. Kraneburg 30 2 Dames Dekker 29 3 Mw. Dekker-Ant. Bas 27 4 P. Glas-Vader 24,5 5 Familie Smit 24 6 Mw. Blauboer- Ab Blauboer 15,5 1 Dames Bas-Dekker 30 2 Stiemer-Stikvoort 30 3 v. Pel Jr.-Stam 28 4 Mevr. Ham-P. Jonker 23 5 Dames Pannekeet-Smit 22,5 6 Dames Dekker-v. Winsum 16,5 Badgasten kunnen alle Woens dagen, 8 uur, komen bridgen in café „De Klok". PLANNEN VAN DE V.V.V. IN JULI De V.V.V. heeft het plan in de maand Juli weer een auto- puzzletocht uit te schrijven. Tevens zullen er weer enige Bonte avon den worden georganiseerd voor de gasten. Van de toneelgroep „Het Vrije Toneel" te Egmond aan Zee is bericht ontvangen, dat zij voor de V.V.V. een op voering wil geven van het be kende toneelstuk „Hyena's van de grens". De datum zal nog nader wor den bekend gemaakt. Burgerlijke Stand BERGEN FILMNIEUWS. Bioscoop „De Rustende Jager" brengt in de a.s. filmweek te weten op Vrijdag-, Zondag-, Dinsdagavond te 8.30 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur een kluchtig avonturen-verhaal met Burt Lancaster, n.l. „THE CRIMSON PIRATE" Piraten, moed en durf in de komische zin wisselen elkander af. Groots van opzet en meesle pend van handeling, stort dit verhaal de toeschouwer in een lawine van avonturen, het één nog romantischer dan het andere. De bezoekers kunnen zich meesterlijk amuseren. Toegang alle leeftijden. Geheel in kleur. Verhoogd entrée. De tweede film in het normale programma „DE MISSTAP VAN Dr. TALBOT" wordt vertoond op Zaterdag-, Maandag-, Woensdagavond te 8.30 uur en omvat het fascine rende verhaal van de man, die voor de rechter verschijnt, be schuldigd van moord op zichzelf. Ann Sheridan, zij zou zwijgen, zij, de enige die wist wie daar voor de rechtbank stond en wie hij vermoord had. Op spannende wijze is dit verhaal op de film band vastgelegd. Zeker de moeite waard om deze film te gaan zien. Toegang 18 jaar. In het kader van het bijzondere Gedenkt de in de Gemeente Schoorl programma Donderdagavond te 7 uur en 9.30 uur nogmaals op veler verzoek de meesterlijke ver tolking van Shakespeare's „OTHELLO" met de meest impossante acteur, een acteur van onbegrensde af metingen, Orson Welles. Deze film moet U gaan zien. Toegang 14 jaar. Plaatsbe spreken reeds vanaf Maandag 29 Juni '53 dagelijks 's morgens van 11 12 uur. Extra vermelding. In het programma van de vol gende week de gekleurde repor tage-film van de kroning van Koningin Elisabeth II van Enge land. Met deze film zullen vol gende week ook enige extra uur voorstellingen worden gegeven. KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN Wie van drups of populair gezegd van „zuurtjes" houdt, ondervindt een geheel nieuw genot, wanneer hij Rang Cristal fruits proeft. Uw winkelier heeft ze in voorraad. De vraag naar zomerjaponnen met korte aangeknipte mouwtjes is nog steeds groot, zo groot, dat wij ditmaal een model plaatsen, dat zo'n mouwtje heeft. Het voor pand is heel modern en heeft een middenvoorsluiting (hoewel bij het tekenen die sluiting tot onze spijt totaal vergeten is) en schouder- passen, die bij de mouwtjes naar beneden afbuigen tot aan de oksels. De zijpanden zijn met ruimte aan de schouderpassen en de taille band gezet. Aan de achterkant ook een schouderpas met de af buigende lijn en ook daar een met enige ruimte aangezet pand. De hals krijgt een charmant kraagje. De rok bestaat uit 4 banen (2 voor en 2 achter) en is ruim klok kend. Ter garnering is onder op de rok 10 cm. vanaf de zoom- kant, tresband opgestikt. Het meest geschikte materiaal is linnen, in een vrij grof weefsel, in unie kleuren, maar ook gebloemde zijde zal het uitstekend doen. In het laatste geval nemen we geen tres band op de rok, dit nemen we alleen bij effen materiaal. Bij een breedte van 90 cm. is 4 meter nodig. Het tresband. Dit band wordt reeds op de rok gestikt, voor dat deze in elkaar zit, dus als we de 4 rokbanen nog los hebben. We stikken dit band evenwijdig aan de ronde onder kant van de rok en moeten er wel goed op letten, dat begin en eind van het band bij de 4 banen precies gelijk is. Gaan we later de rok in elkaar stikken, dan moeten bij de naden de banden precies op elkaar corres ponderen. We kunnen 1 breed bandje van i 2 cm. opstikken, of 2 vlak naast elkaar liggende van 1 cm. breed. Dit laatste geeft een nog aardiger effect. Bestellen. Knippatronen van dit model nr. P. A. 229 kunnen worden be steld bij Pers-Patronendienst, post bus 35 te Utrecht. Bestellingen kunnen geschieden per postwissel of per brief met insluiting van postzegels a f 0.90. Patronen zijn verkrijgbaar in de maten 36 t/m 44. Na ontvangst van het bedrag en de juiste vermelding van adres, maat en nr. P. A. 229 wordt het patroon u omgaand toegezonden. Barbara. Vreemde en „THE CRIMSON PIRATE" „MISSTAP VAN DR TALBOT" „OTHELLO" FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD Beschaafde ervaren kracht UW ADRES LAANWEG 35 TEL. 268 Ingezonden Mededeling van 14 tot 21 Juni 1953, E. B. Vahl GEBORENBertus, z.v. en R. I, Schulz. Dick Antoine, z.v. D. A. Vollenga en C. A. Andrée. Ronald, z.v. C. Faas en C. E. Jacobs. Louis Jacobus, z.v. J. van Oostende en G. Binnekade. ONDERTROUWDWilhelmus Leo Rensen, 32 jaar, te Alkmaar en Jo hanna Maria Kaandorp, 29 jaar. ZONDAG 28 JUNI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uurDs. Bekius Coll. Fonds Theol, Hoger Onderwijs GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 uur en n.m, 4.30 uur: Ds. G. Vellenga van Alkmaar. LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur Wijdingsdienst o.l.v. Majoor Geus uit Indonesië 12 uur: Jeugdsamenkomst n.m. 8 uurVerlossingssamenkomst Donderdag 2 uur (Breelaan 5) Gezinsbond voor vrouwen R.K. KERK H.H. Missen, Zon- en Feestdagen 6 u. (vanaf 5/7 t.m. 6/9), 7 u., 8.15 u. (Kindermis Jeugdgroepen), 9,30 u. (Hoog mis), 11 u. H.H. Missen In de week 7, 7.45, en 8.30 uur Lof: Zon- en Feestdagen te 7 u. In de week te 7.30 u., Donderdag, Eerste Vrijdag en Eerste Zaterdag BiechtgelegenheidZaterdag van 4-6 en van 7-8.30 uur. Dagelijks des morgens tijdens de H.H. Missen VERBREIDING DER WAARHEID van Borselenlaan 2 (bij de Oosterweg) n.m. 5 uur: Ds. J. J. Ruys NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds C. M. de Jong met koorzang v.m. 10 uur te Groet: Ds J. H. Klein Wassink te Alkmaar R. K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 uur In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis VERBREIDING DER WAARHEID kampeerterrein .Bickershoeve', Bickerslaan v.m. 10.15 uur, Hagepreek, Ds J. J. Ruys n.m. 2.30 uur. Rijksweg 38, Ds J. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur, Ds P. J. O. de Bruijne van Zaandam n.m. 5 uur, Ds B. Scholten van Bergen Collecte Bouwfonds NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uurvVesper HERV. GEMEENTE Egmond-Binnen, 10 uur Ds J. Krop uit Oegstgeest Ingezonden Mededeling Let op de naam RANG op het beschermend om hulsel van ieder „Rangetje" EEN IDEALE r Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8.30 uur, Zondagmiddag te 2.30 uur Burt Lancaster in In Technicolor Alle leeftijden Zaterdag-, Maandag-, Woensdagavond te 8.30 uur, Ann Sheridan in In het kader van het bijzondere programma Donderdagavond 2 Juli te 7 uur en te 9.30 uur op veler verzoek Orson Welles in Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon RONALD CORNELIS ELBERT M. E. DE BOER-TIMMER B. DE BOER HAMILTON, 10 Juni 1953 Te Kowhai (R.D.) Frankton Junction New-Sealand Tot onze grote droefheid, ging heden van ons heen, na een kort stondige ziekte, onze lieve Man en Vader, de heer BIEUWE VAN DER MEULEN, Oud hoofd der Openbare U.L.O.-school te Drachten in de ouderdom van ruim 74 jaar. Bergen (N.-H.), R. van der Meulen-Brandts A. M. E. van der Meulen Auckland (Nw. Zeeland), T. B. van der Meulen Bergen (N.-H.), Mej. D. de Vries (huisgenote) BERGEN (N.-H.), 18 Juni 1953 Russen weg 15 De Crematie heeft inmiddels plaats gehad. Heden overleed, zacht en kalm, voorzien van de laatste H.H. Sa cramenten, onze lieve Vader, Be huwd- en Grootvader, CORNELIS STAM, Wedn. van Engeltje de Wildt. in de ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam: B. STAM SCHOORL, 24 Juni 1953. De teraardebestelling heeft plaats gehad op Vrijdagmorgen 26 Juni, op het R.K. Kerkhof te Schoorl. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank, voor de vele blijken van deelneming tijdens de ziekte en bij het overlijden aan onze goede Moeder, THERESIA KLEVERLAAN-WINDER bewezen. Bijzonder aan de ZeerEerw. Heer Pastoor J. Beers, Dr Poot, Dr van Gelder en verder familie, buren en kennissen. Fam. KLEVERLAAN BERGEN, Molenstraat 21. Aan allen, die belangstelling hebben getoond, na het plotseling overlijden en teraardebestelling van onze geliefde Vrouw en Moeder M. KOSSCHOTVANGER onze hartelijke dank P. KOS Jb. KOS M. KOS-TRAKZEL GROET, Juni 1953 Gevraagd EEN NET MEISJE, 16 a 17 jaar, Broekbeeklaan 3 te Bergen. Gevraagd net MEISJE in klein pension Broekbeeklaan 23, Bergen. Tel. 2753 Gevraagd wegens teleurstelling flink MEISJE voor direct. Loon en verval. Pension „De Viersprong", Prinsesselaan 46, Bergen Nh. R.K. MEISJE, Dipl. Mulo en Vormings klasse wil R.K. Gezin vergezellen op vacantie als hulp voor de kinderen, vanaf half Juli vrij. Br, no. 711, bureau v. d. blad te Schoorl. Gevraagd een WERKSTER voor één dag per week. Mevr. Jager, Duinweg 12, Schoorl Biedt zich aan voor het seizoen (vrouwelijk) voor de bediening of anderszins. Brieven No. 110, De Haau's Boekhandel, Bergen. Biedt zich aan net Fries MEISJE voor seizoenwerkzaamheden. Br. no. 918, Boekhandel Schoelink, Bergen. Gevraagd EEN MEISJE, van 18 Juli tot 15 Aug., van 88 uur of van 8 tot 12.30 uur. Pension „De Wilg", Breelaan 78, Bergen FLINKE HULP GEVRAAGD tot 3 uur of enkele dagen per week. J. Jacoblaan 5, Bergen, tel. 2098 Gevraagd: UITSCHUIFTAFEL Kuitwaard Guurtjeslaan 1 Bergen Telefoon 2597 Te koop gevraagd: VRIJE WONING te Bergen, event, woningruil met Alkmaar. Br. no. 107, De Haan's Boekh., Bergen Te koop aangeboden RODE ISLANDERS, 8 weken oud, f 3.50 per stuk. R. Schoen, Hargerzeeweg 14 te Groet. Te koop: Groene-, Spruit-, Boerenkool en Raapsteelplanten bij J. Bruin, Smeer- laan 4, Schoorl. Te koop, direct van fabriek grijze dames sportfiets en z.g.a.n. Herenrijwiel. Meerwijklaan 7, Bergen Telefoon 2628 Billijk ter overname 2 Weckketels compl. met partij weckflessen, opzet- oventje, vulkachel. Huismansweg 13, Schoorl Te koop aangeboden: Oude Mahonie houten ZILVERKAST, i.g.s. Prijs f 75 - AdresComansstraat 3 te Alkmaar. Gevraagd voor de maand Augustus VRIJ HUIS, minstens 4 a 5 slaapplaatsen met keuken, omgeving Schoorl of Bergen. Th. Lammertse, Leidsegracht 14, A'dam-C. Te koop: EEN STUIT KOEMEST bij Poelstra, Schoorldam. Te koop: Spruit-, Boerekool-, Rode Kool-, Groene Kool- en Prei-planten. Tevens een paar konijnen hokken en een pullen-ren te koop. K. Loots Schapenlaan 7 Bergen Te koop: 2 jonge BARTOI'S (Russische hazew.honden), 3 mnd. oud, m. stamboom. Te bevragen: Doorntjes 40b, Bergen. Aangeboden: flinke BURGERWONING Centrum Den Helder. Gevraagd een WONING in Alkmaar, Bergen of Schoorl. Br. onder letter W., Drukkerij Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl. VLIEGEN IN UW HUIS Vervelender is er niet. Haal direct EEN ANTI-VLIEGENTABLET van f 0,25 deze helpen uitstekend, Drog. Fa. Fr. POSTHUMA, Bergen Nh. 2 HUIZEN GEZOCHT, gem., ongem., of ged. gem., van 3 tot 16 Aug. dicht bij zee, door 2 families, resp. 3 volw. met 2 k. en 3 volw. met 4 k. Br. no. 712, bur. v. d. blad te Schoorl. GEM. HUIS(JE) met 4 slaapplaatsen, in Bergen, Schoorl, Groet of Camperduin voor de maand Augustus, ev. vanaf 25 Juli. Brieven worden gaarne tegemoet gezien onder nummer 3240, Advertentie bureau Drexhage 6 De Zee, Postbus 136, Groningen VERMIST 2 cyperse POESEN, waar van één met witte borst en witte voetjes. Mevr. Hamilton, Dr. v. Peltlaan 45. prima afwerking EERSTE SCHOORLSE FOTOHANDEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2