DM WRIGLEY STOFFEN COUPONS Seiaoeu Ofttummg. B. BOSMA en Zn. 2 DIENSTBODEN C. BOERING AFWEZIG Op de kleintjes passen BIOSCOOP „De /lustende- Japec", Deepen fth. 'tBOERENHUIJS" £x,p,o&Ltie Cönc-ect C w d- B IJ L DE ORGELCONCERTEN BOFFIE-KOFFIE KERKDIENSTEN FILMNIEUWS. FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD ZEEPIEREN GROTE KERK ALKMAAR PIET KEE Was-suif. „DE LELIE" FIRMA C. VEER Weet 't «DE VIJZEL» Heeft 't Q-eUo-o-c-a^acaten KOPERWERKEN wacdt kei weck kemat Z. Molenbiscuits 200 gram 29 Ananasblokjes 150 gram 19 Vruchtenkoekjes 100 gram 25 Zaanse Korstjes p. pak 25 Procureurspek 100 gram 47 c COLLECTE VOOR „DE HOOP" Zaterdagavond werd op het Pompplein gecollecteerd voor het Hospitaal-Kerkschip „De Hoop". Ter opluistering was het Muziek corps „Eensgezindheid" uit Eg- mondbinnen aanwezig, dat enige nummertjes ten beste gaf. TE ALMAAR Voor vele bezoekers en be woners van de Duinstreek is een bezoek aan Alkmaar telkens een feestelijke gebeurtenis. Deze prach tige stad, het middelpunt van Noordelijk Nrd. Holland heeft zich in het hart van velen een bijzonder plaatsje verworven. Natuurlijk de Kaasmarkt! Maar niet alleen de kaas. Alkmaar is rijk, zeer rijk, aan zaken van grote waarde, en we denken vooral aan haar meest grootse bouwwerk, de Grote- of Sint Laurenskerk. Langzamerhand is het ook bekend geworden, dat zich in deze kerk twee orgels bevinden, die terecht een wereldvermaardheid genieten. Het grote Schnittger-orgel, dat pl.m. 4000 pijpen bevat, en waar van de kast gebouwd werd door Jacob van Campen, de bouw meester van het Amsterdamse Paleis. En het z.g. „Koor-orgel", Nederlands oudst bespeelbare orgel, daterend uit 1511. De kerkvoogdij organiseert een aantal grote concerten, die op de drukste kaasmarktdagen en zomer avonden worden gegeven. Dit jaar zijn zij vastgesteld op de Vrijdagochtenden van 17 Juli tot en met 14 Augustus en de Dins dagavonden 21 en 28 Juli, 18 Aug. Piet Kee, de talentvolle organist van de kerk, neemt het grootste gedeelte voor zijn rekening. Verder zijn echter verschillende prominente Nederlandse en buitenlandse kuns tenaars uitgenodigd. O.a, zullen medewerken de zangeres Freya Kee-Lemaire, de Antwerpse orga nist, Victor Hens, James Dalton van het Worcester College te Oxford, Cor Kee, Zaandam, en Piet van Amstel uit Delft. Namen, die ons muziek van hoog gehalte garanderen. De Kaasconcerten zullen hun geheel eigen, populair karakter blijven houden. Ze beginnen om 11.15 uur, nadat de bezoekers de ruitertjes op de Waagtoren hebben kunnen zien. Het programma dat een half uur duurt, wordt dan om 12.15 uur nog eens herhaald. Op het openingsconcert. Vrijdag 17 Juli a.s. speelt Piet Kee o.a. naast enkele pittige stukjes op het „koororgel" het geliefde „Wachet auf ruft uns die Stimme" van Bach. Aan het eerstvolgende Dinsdagavondconcert op 21 Juli a.s. te 8 uur, werkt de echtgenote van de organist, de sinds kort in Alkmaar gevestigde mezzo-sopraan Freya Kee-Lemaire mee. Zij zingt o.a. aria's van Handel en het „Non Credo" van Widor. SCHOORL WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juli 's morgens 's namiddags 11 3.57 4.28 12 4.40 5.08 13 5.20 5.44 14 5.55 6.19 15 6.29 6.51 16 7.01 7.31 17 7.35 7.57 Laag water Juli 's morgens 's namiddags 11 9.57 10.28 12 10.40 11.08 13 11.20 11.44 14 11.55 12.19 15 12.29 12.51 16 1.01 1.31 17 1.35 1.57 EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN ov Bioscoop „De Rustende Jager" te Bergen vertoont op Vrijdag-, Zondag-, Dinsdagavond te 8.30 uur het bekende Deense meester werk „MENSEN DIE MEN SCHUWT" Deze film, welke handelt over een zeer actueel probleem, n.l. aantasting door de tuberculose, is een eerlijk en diepmenselijk verhaal geworden, waarin op voortreffelijke wijze deze mens in zijn samenleving wordt ten toon gesteld. Zij was jong en gelukkig, haar man hield van haar. Ze was plotseling geheel veran derd en op het kantoor alwaar zij voor die tijd zo populair was, was alles veranderd. Het verhaal van een jonge vrouw die haar ziekte overwon, maar haar plaats in de maatschappij verloor. Toegang 14 jaar. „PAPA BOEM" Voortreffelijke humor maakt van deze rolprent een dwaas en onweerstaanbaar komisch geheel. Toegang alle leeftijden. Zater dag-, Maandag-, Woensdagavond te 8.30 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur. In het kader van het bijzondere programma komt Donderdag avond te 7 uur en te 9.30 uur (Donderdag 16 Juli) nogmaals de gelegenheid om de nieuwste Ne derlandse film te gaan zien n.l. „STERREN STRALEN OVERAL" met Kitty Jansen, Johan Kaart, Willy Walden en Piet Muyse- laar. Toegang alle leeftijden en alleen op Donderdagavond te 7 uur en te 9.30 uur. Plaatsbespreken voor deze film reeds vanaf Maandag 13 Juli '53, 's morgens van 11 12 uur aan de bioscoop-kassa. „De Rustende Jager" AARDAPPELROOIERS TE HUUR GEVRAAGD: Landhuis af \Jitia (absoluut vrij) voor 6 pers., van 115 Augustus. AdresA. Miedema, St. Jacob- straat 33, Leeuwarden. Dagelijks vers verkrijgbaar Lijtweg 48 Bergen T „MENSEN DIE MEN SCHUWT.../' „PAPA BOEM'' „STERREN STRALEN OVERAL" BEGINT ZATERDAGMORGEN 9 UUR Wij verkopen grote partijen, tegen prijzen waar voor U het onmogelijk kunt laten liggen. Een klein voorbeeld KOGENDIJK 15 - BERGEN - TELEFOON 2521 bespeelt het Koor-orgel en het Grote orgel. Orgelconcert en Zangrecital ANTIEKHANDEL VOOR EEN GOED GESCHENK Kunstenaars Centrum Bergen Schilderijen, Gouaches en Tekeningen van JAAPMOOYen DAVID KOUWEN AAR 11 t/m 24 Juli, 10—12.30, 14.30— 17.30, 19.30-22 uur. Zondagmorgen gesloten. KUNSTZAAL„DE RUSTENDE JAGER' MET UW WAS NAAR Bergen N.-H., Achterpad 16-17 Tel. 2331 K 2208, Giro 439003 H. D. KLAASEN WESTFRIESCH KOPERHUIS T. MULLER - Spoorstraat 29 Tel. 2277 - Alkmaar. Helderziende Houdt consult 13-19 uur, Woens dag 15 Juli, Café-Restaurant SCHUYT, Schoorl. A. G. v. d. Hilst tot Maandag 27 Juli IN DE SCHOORLSE KERK «Het. Haydn Kwartet» Banketbakkerij KOOLMEES-SOECKER MAANDAG a.s. Schoenmakerij Daisy's250 gram 25 r h 'lOUfttn sr Ingezonden Mededeling ■wtt-]*tt7- Niet krabben.De helder vloei- I r I I K bare D.D.D.kalmeert de jeuk (J B 11J in enkele seconden, doodt de ziektekiemen en geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN de koffie, die U zo heerlijk vindt f Alleen verkrijgbaar bij Albert Heijn. ZONDAG 12 JULI BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius n.m. 7 uurDs. De Jong van Schoorl. GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 uur en n.m. 4.30 uur: Ds. G. Vellenga van Alkmaar. LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 en n.m. 8 uur: o.l.v. Brigadier G. Claeijs van Amsterdam R.K. KERK H.H. Missen, Zon- en Feestdagen 6 u. (vanaf 5/7 t.m. 6/9), 7 u„ 8.15 u. (Kindermis Jeugdgroepen), 9.30 u. (Hoog mis), ,11 u. H.H. Missen In de week 7, 7.45, en 8.30 uur Lof: Zon- en Feestdagen te 7 u. In de week te 7.30 u.( Donderdag, Eerste Vrijdag en Eerste Zaterdag Biechtgelegenheid: Zaterdag van 4-6 en van 7-8.3Ö uur. Dagelijks des morgens tijdens de H.H. Missen VERBREIDING DER WAARHEID van Borselenlaan 2 (bij de Oosterweg) n.m. 6.45 uur: Ds. J. J. Ruys NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong (bediening van de Doop) n.m. 8 uur te Schoorl: Ds. A. de Jonge van Zaandam v.m. 10 uur te Groet: Ds. R. Kaptein van Akersloot DAMES EN HEREN! Uw adres voor betere Maatkleding is C. J. ZOON en Zonen, Oudeberger- weg, Telefoon 2485, Bergen. Costuum, Mantelcostuum, Regenkleding BROEDERSCHAPSHUIS n.m. 7.30 uur: Ds. A. P. Goudsbloem van Wieringen R. K. KERK Zondag Stille H. Missen 6.45, 9.30 en 10.15 uur Hoogmis 8 uur In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis VERBREIDING DER WAARHEID kampeerterrein .Bickershoeve', Bickerslaan v.m. 10.30 uur en n.m. 8.00 uur: Hagepreek, Ds J. J. Ruys n.m. 7.00 uur, Rijksweg 38, Ds J. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 8.30 uur: Ds. G. Y. Vellenga v.m. 10 uur: Idem n.m. 5 uurDs. C. von Meijenfeldt De dienst om half negen wordt gehouden in de Ned. Herv. kerk aan de Voorstraat NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE Egmond-Binnentien uur Mej. D. van Vliet (Spanbroek) Ingezonden Mededeling Getrouwd W. F. TAAPKEN en J. W. VELDMAN De Heer en Mevrouw Taapken-Veldman danken, mede namens wederzijdse Ouders, voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. 's-GRAVENHAGE, 4 Juli 1953. Toekomstig adres: Plantage „de Peper pot", Suriname W. I. BERGEN N.-H. Wegens hoofdseizoen voor direct gevraagd Aanmelding dagelijks. Event, tel. 2126 Gevraagd een HULP van 912 uur. Pension „De Viersprong", Prinsesselaan 46, Bergen. Gevraagd te Bergen HULP IN DE HUISHOUDING van 8—8 uur, in gezin met 4 kinderen, van 15 Juli tot 31 Augustus, tegen goed loon. Br. no. 923, Boekh. Schoelink, Bergen. Gevraagd voor directhulp voor de hooibouw. C. Akkerman, Duinweg 125, Schoorl. Gevraagd bij K. Half, Schoorldam Mevr. Bosch van Drakestein, Ruysdael- laan 7, Huis ter Heide, vraagt per 15 Aug. een betrouwbaar MEISJE, kun nende koken. Gezin met baby. Net Fries MEISJE, 18 jr., zoekt be trekking voor dag en nacht in Bergen of directe omgeving. Br. no. 911, Bureau van dit blad te Schoorl. Goed volledig PENSION aangeboden, voor gepens. Heer. Juffr. Swager, Molenkrochtlaari 6, Bergen Twee jongens van 7 en 11 jaar, zouden gaarne in hun vacantie in een R.K. gezin enkele weken in Schoorl of Bergen door brengen. Brieven m. prijsopgave no. 912, Bureau v. d. blad te Schoorl. Voor al uw INMAAKARTIKELEN naar Fa. R. Lowijs, Dorpsstraat 61-63, Telef. 2294 - Bergen. VERLOREN op Maandag 6 uur n.m., lederen zwarte DAMESTAS met inhoud, gaande van Stationsstraat naar Smalle Pad. Tegen beloning terug te be zorgen bij Huize „De Haemstede", Bree- laan 47, Bergen. HEEFT U ook gemerkt dat er deze zomer zo enorm veel motten zijn Beschermt uw kleding en stoffering met MOTTENGAS, 100 gram f0.35. ANTI MOTTEN TABLETTEN per zakje f 0.30. Ook voor de flitspuit is er een preparaat, waarmede afdoende de mot en hun larven wordt bestreden. Dit alles heeft Drogisterij Fa. Frans Posthuma voor U. Oldenburglaan 15 - Tel. 2716 - Bergen. Wie ruilt mooie woning aan hoofdweg, te Alphen a.d. Rijn. Huurprijs f 5.75 per week, voor dito te Bergen of Alkmaar. Brieven onder no. 115, De Haan's Boekh., Bergen. WONINGRUIL HILVERSUM-DUINSTREEK Hilversum Huis met kamers en suite, 4 slaapkamers, zolder, voor- en achtertuin, goede stand. Gevraagd Iets groter huis met garage. Brieven Siriusstraat 8, Hilversum. VACANTIE WONINGRUIL gezocht door leraarsgezin, 6 pers., van 27 Juli—27 Aug., aangeboden: heel huis in Arnhem, vrij uitzicht, vlak bij bos en bus. Brieven: Dr. W. Labruyère, Mouvestraat 72, Arnhem. Tel. 24989. WONINGRUIL TE BERGEN Aangeb. aan de rand van het dorp, huur huis met c.v. en garage. Beneden: suite, serre en keuken. Boven 2 slaapkamers en badkamer. Gevraagd Groter huis i.d.kom v.h. dorp. Br. no. 114, De Haan's Boekh., Bergen. Wie wil met vacantie Woningruil in Bergen, met een huis in Oss N. Br., 6 pers., 1 15 Augustus. Br. S. Rood, Heesche weg 19, Oss, N.Br. Gevraagd door echtpaar m. 1 kind v. 2 jaar, kamers met pension, of zonder pension met gebr. v. keuken, van 18 Juli tot 26 Juli in Bergen of omgeving. Br. onder No. 910, Bureau v.d. blad te Schoorl. Te Egmond aan Zee gevraagd per 1 Sept e. k., gemeub. zit slaapkamer met pension, voor een Dame. Br. lett. H., Boekh. P. Jonker. Voor de INMAAK flesjes Opekta, vaste Paraffine, Zwavellint, Kurken, Glaspapier, Flessenlak, Bruispoeder, Inmaakdruppels en tabletten. Dit alles heeft Drogisterij Fa Fr. POSTHUMA voor U 1 Oldenburglaan 15 - Bergen - Telef. 2716 Te koop aangeboden8 Serrestoelen en 8 rieten Tuinstoelen. Prinsesselaan 20, Bergen. Te koop: Groene-, Spruit-, Boerenkool Raapsteel- en Andijvieplanten bij J. Bruin, Smeerlaan 4. Schoorl. Te koop 200 WECKFLESSEN, div. maten. Ook bij gedeelten. Bobbelenweg 4, Schoorl Ter overname aangeboden, een 3-delig Heren-Costuum, maat 52, donkerblauw. Niet gedragen, a f 80.-. Te bevragen Hereweg 32, Schoorl. Te koop2 jonge BARSOIS (Russische hazew. honden), 3 mnd. oud. m. stamboom. Te bevragen Doorntjes 40b, Bergen. Flink Kolenfornuis te koop, merk Küp perbusch, in zeer goede staat, prijs f 55.-, Mangel f 25.-. Dorpsstraat 23, Bergen. „*T WINKELTJE" KLEINE DORPSSTRAAT25 BERGEN TELEF. 2341 SEIZOEN OPRUIMING INTERESSANTE KOOPJES EN RESTANTEN Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8.30 uur 14 jaar Zaterdag-, Maandag-, Woensdagavond te 8.30 uur en Zondag middag te 2.30 uur Nils Poppe's nieuwste capriolen 1 Alle leeftijden In het kader van het bijzondere programma Donderdagavond 16 Juli te 7 uur en te 9.30 uur, Johan Kaart, Kitty Jansen, Willy Walden en Piet Muyselaar in Alle leeftijden Plaatsbespreken vanaf 13 Juli, ('s morgens van 11 12 uur). NIET DRINGEN! NIET DRINGEN! 2-pers. graslinnen lakens, alleen nuf 3.95 Rijk geborduurde slopen, grote maatf 1.69 Badstof, keukenhanddoekf 0.89 Jongensblouses, leeftijd 3 tot 8 jaar, ijzersterkf 0.49 Dames-, heren- en kinderondergoederen tegen spotprijzen Onderjurken, charm., met schouderbandf 1.59 Damesslips, pracht kwaliteit interlockf 0.89 Luierbroekjes, leeftijd tot 3 jaar, van f 0.95 voorf 0.49 Een links geweven dameskous van bijzonder mooie kwaliteit, versterkt met enkalon (geminderd) van f 3.25 voorf 1.75 Damesblouses en -pullovers, uitzoekenf 1.49 Zuiver wollen damespullovers van f 12.75 voorf 6.95 Herenoverhemden, vaste boord, spotprijsf 3.89 Ruitstof van katoen, met klein zwart-wit ruitje, per m f 0.98 Zomerstoffen vanaf per mf 0.89 Wollen ruitstof, van f 5.25 voor p. mf 3.45 Verder 1001 koopjes in de kleine winkel met de grote moge lijkheden. a Contant, geen ruilen. 17 JULI, VRIJDAG 11.15 en 12.15 uur 21 JULI, DINSDAGAVOND 8 uur PIET KEE en FREYA KEE- LEMAIRE mezzo-sopraan. Ruïnelaan 8 Bergen. SNOEREN, BATTERIJEN. ZON NEBRAND ARTIKELEN. De LONDON SUREGRIP HUISHOUDH ANDSCHOEN. Apoth. Ass. Dorpsstraat 18 - Tel. 2383 - BERGEN heeft mooie oude uit Zaandam iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TANDTECHNICUS - BERGEN miinniiiiiiHiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiinmmmiiiiii 13 JULI 1953 te 20 uur door Strijkkwartet bestaande uit leden van 't CONCERTGEBOUW ORKEST. Kwartetten van Fr. SCHUBERT, JO SEPH HAYDN en ANTON DVORAK Kaarten bij Mevr. Jansen, Hereweg 45, Schoorl en Mevr. Posthumus, Bosmans- weg, Schoorl. TOEGANG f 1,25 Ver, „Algemeen Welzijn" Iedere dag Warme Vleeicroquetten verkrijgbaar, 25 ct. per stuk. Het koekje van de week OUDERWETSE ALLERHANDE 2 ons voor 60 cent. IJSTAARTEN vanaf f 1.50. J. Oldenburglaan 5, Bergen - Telef. 2385 Dr. van Peltlaan 2 Bergen dat doet een ieder, die van Albert Heijn's Lage Prijzen profiteert. Kopen bij Albert Heijn betekent: verzekerd zijn van de beste kwaliteit en een steeds terugkerende, directe en belang rijke besparing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2