Cursus Middenstandsdiploma GESLOTEN STOFFEN Schoolboeken 1 8 1 1 1 i i ALBERT HEIJN l/acautie Lwd dauwt* bij Harm's Dansinstituut TENTOONSTELLING SHOW C. BOERING „0LYMPIA J IC. OLDENBURG Wzg-ms \Jatanlie, GESLOTEN: de tkadevakscUaai" KANTOORBOEKEN DEZE WEEK KAPSALON DOBBEN 25 MIDDENSTANDSDIPLOMA 1 HoteLCafé-Restaurant „Camperduin aan Zee" Van 7 tot en met 12 Sept. M. Thomas Sptciale. aanble>dinfy Luxe Salamander Kachels G. Th. de Goede Dr* v* GELDER J* TON ZONEN ENGELS SCHILDERSBEDRIJF W. BEUKERS A. REKKER, van 14 September t/m 19 September N. SLOT-DE JONG, van 21 Sept. t/m 26 Sept. MIDDENSTANDSCURSUS SCHOORL IS GESLOTEN VAN 5 TOT 13 SEPTEMBER MIDDENSTANDSONDERWIJS „KENNEMERLAND" |j organiseert in Bergen, zowel als in de Egmonden een één-jarige §jj 1 cursus. Schoolgeld f75. Twee-jarige cursus, f50.per jaar 1 Maten 28 6.95 29—31 7.95 32—35 8.95 36—40 9.95 Als bijzondere reclame brengen wij een SPORTIEVE JONGENSSCHOEN van bruine rundbox - met extra dikke rubberzooi en leder tussenzool - tegen ONGEKEND-LAGE PRIJS! Langestraat 72 - Alkmaar I DANSEN MET ATTRACTIES - VRIJ ENTRÉE FA. IJ. MINKEMA ZONEN - TELEFOON 432 Aanmelding voor de nieuwe cursussen van de ALKMAARSE MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL kan vóór 10 Sept. plaats vinden bij de directeur, Bleekerskade 3 (Tel. 4001) bij voorkeur op Dinsdag- of Vrijdagavond van 7-8 uur. „FORMULE MEUBELEN" „PATENT" SCHAKELMEUBELEN „LIFA" BANKBEDDEN „LINOLEUM KROMMENIE" „EPEDA" BINNENVEER EN „DUNLOPILLO" SCHUIMRUBBER MATRASSEN. Fa. BOORSMA en TOBY's Woninginrichting N.Y. ENGELS Helderziende Houdt consult op Woensdag 9 September, 1219 uur, Café- Restaurant SCHUYT, Schoorl. Opleiding in klasje voor de 2e klas der Lagere School voor kinderen geboren na 1 October 1947. Inlichtingen F. W. MARS-KOTHE J. v. Scorelkade 78, Alkmaar, bij halte Bergerbus. GYMNAST IE K VERENIGING n hervat haar lessen op Maandag 7 Sept. op de bekende lesuren. Woensdags de Adspiranten. HET BESTUUR zijn wij wegens vacantie! Pracht sortering ANSICHTKAARTEN PRAKTIJK HERVAT Mevr. S. Limperg-Valkhoff AFWEZIG Dr. Poot en Dr. Lugten nemen praktijk waar. Wegens vacantie zijn wij GESLOTEN VAN 6 TOT 13 SEPT. Het Lederwarenhuis en Electr. Schoenmakerij STATIONSSTR. 18 BERGEN Beginners en gevorderden Club- en privélessen M. v. d. KLUNDERT „'t WINKELTJE" VOOR BETERE Schriften Dictaatcahiers Passers en Passerdozen Driehoeken Gradenbogen Kleurpotloden Tekendozen en Tekenboeken enz. enz. BOEKHANDEL LAANWEG 35 SCHOORL I Laai nu Uw SCHILDER- ol BEHANGWERK uitvoeren OOK DE TUINMEUBELEN Deze worden dan voor de winter opge- 1 borgen. Vraagt inlichtingen bij het van ouds bekende MIDDENPAD 5 BERGEN TELEFOON 2275 j PR0EFFLAC0N De Cursus begint weer op Woensdag 9 Sept. om 8 uur Aangifte bij; W. BANT, Wagemakersweg 16 F. G. J. MAEIJER, Hereweg 177 Voor Cursus Engels opgeven bij F. Maeijer Voor Cursus Esperanto opgeven bij W. Bant LEERT UW EIGEN KLEDING MAKEN! STATIONSSTRAAT 7 - BERGEN Haring in tomatensaus per biik 74-36 Ananasschijven Keith per biik 95 Pindakaas extra kwaliteit grote pot 85 Paimoliezeep doos 4 stukken 59 Rundvet500 gram 59 Carabiesjes250 gram 59 Pudding (7 smaken) per pak 17 Zware Repen (5 soorten) per stuk 18 Leverpastei (UN0X) Boekhandel C. OLDENBURG. Laanweg 35 - Tel. 268 - Schoorl IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii jliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiil^ Inlichtingen en aanmelding in BERGEN: M. v. d. Klundert, Molenkrochtlaan 17 In EGMOND AAN DE HOEF: E; D. L. v. d. Lans, Herenweg 355 ^IIIIHIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllF PRESBURG AMSTERDAM - ZAANDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - HILVERSUM BUSSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN BREDA - GRONINGEN Onze diploma's en lesmethoden waarborgen uw slagen. C L UB-PRIVÉLESSEN: Aanvang der lessen te SCHOORL VRIJDAGAVOND 11 SEPTEMBER 7.30 uur; te EGMOND AAN ZEE MAANDAGAVOND 14 SEPTEMBER, 7 30 uur; te BERGENWOENSDAGAVOND 16 Sept., 7,30 uur. Inlichtingen en inschrijving dagelijks aan het Instituut, Loudelsweg 44 - BERGEN - Telef. 2144. J|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||l. CAMPERDUIN AAN ZEE I Bezoekt Zaterdagavond 5 Sept. en des Zondags 6, 13, 20 en 27 Sept. DANSORKEST IEP VAN BRUGGEN Wij zijn ook gedurende de wintermaanden 3 dagelijks geopend. PRIMA CONSUMPTIE - NETTE BEDIENING - BILLIJKE PRIJZEN ^llllllllllllllllllllflllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli7 (Eén- en tweejarige cursus) Op aanvraag ontvangt U gratis prospectus. 26 Geslaagden bij 't laatste examen TIJDENS DE FEESTWEEK IN WORMERVEER, ORGANISEREN WIJ VAN 2 TOT 5 SEPT. EEN EXCLUSIEVE TENTOONSTELLING. ONZE TOONKAMERS BEVATTEN DAN HET LAATSTE WOORD OP GEBIED VAN MEUBELEN EN WONINGTEXTIEL. DEMONSTRATIES MET: HUIS- EN SLAAPKAMERS, SALONS, KLEIN- MEUBELEN, SCHILDERIJEN EXPOSITIE VAN KUNSTSCHILDER F. MARS BLOEMEN MUZIEK - SFEER IN SPEC. TENT OP HET MARKTPLEIN VAN HAND WEVERIJ ,,'T SCHAEPJE" UIT LAREN LAAT U HET WEVEN ZIEN. VOLOP ATTRACTIE S - VRIJ ENTREE TOT S AVONDS 11 UUR Een goede gelegenheid de samenwerking met de Fa. Boorsma Textielzaken te zien. Deze geven U graag alle gewenste inlichtingen. Zie steeds de etalage's Ruïnelaan 31, altijd iets aparts. Uw bezoek in het feestelijk verlichte Wormerveer wordt zeer op prijs gesteld door: BERGEN - TEL. 2065 WORMERVEER TELEFOON 81273 Opleiding voorPraktijkdiploma SPREEKVAARDIGHEID (waardevol in verband met vreem delingenverkeer) en Praktijkdipl. Handelscorrespondentie Bijwerken van Scholieren Conversatie-lessen Practische methode voor Emigranten J. L. COENEN-DE JONG LERARES ENGELS M O. Duinweg 49 Schoort Tel. 419 uit Zaandam Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek Antoniusstraat 13 - Bergen Nh. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CS Wij hebben een klein partijtje aan te bieden tegen lage prijzen zolang de voorraad strekt Bergen Telefoon 2379 Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl MENSENDIECK-LERARES Dr v. Peltlaan 68, Bergen Nh„ Tel. 2690 Molenkrochtlaan 17 Bergen N.-H. WOLLEN JERSEY Kleine Dorpsstraat 25 Bergen o.a. ook LIBERTY WOLLEN RUITEN ^jjllliiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii!iiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi||j. Allium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mui mil minimi iiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiuiiiiiiijiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii urn mm urn ui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiM mm miiiiiiilllIF in Uw speciaalzaak le Bergen verkrijgbaar NORMALE VERPAKKING 1.1,25 -1.1,85 -1.2,95 i Nieuwe Bergerweg 41. Bergen - Dir. Mevr. E. de Graaflf-Muller Snelcursussen „Tekenen - Knippen - Naaien" en opleiding tot Costumière, Coupeuse en Lerares Ochtend-, middag-, en avondlessen - Aanname leerlingen dagelijks. Geldig t/m Woensdag 9 September per blik 31 dubbel blik 50 B0FFIE KOFFIE - de koffie die iedereen zo lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 4