Fa. J. SMIT Jr. WOKKE ROOS MAASEN UW SLAGER C. OLDENBURG DAT SMAAKT D. KONING Heettijk JONGENSJASJE Slagerij H006Y0RST ZILfDETfl Slagerij GROOTEMAN LEGER DES HEILS Slaapkamer 1129,50 Wat „data" maakt „De> tMtuU&c Almanak 195'V G- CIJS PRIJSLIJST Fa.A.C.Seewald &Zn. AANTREKKELIJK ALS IMMER H.M. de Koningin heeft weder om dertien onbekende nieuwe foto's van de vier Prinsessen spe ciaal bestemd voor de Prinsessen- kalender 1954 van „Pro Juventute". Ditmaal zijn het tien foto's uit Particulier Bezit en drie door Cas Oorthuys genomen foto's. Een aantrekkelijke kalender ten bate van een sympathiek werk. „Pro Juventute" biedt immers de helpende hand aan kinderen-in- moeilijkheden van alle gezindten. Helpt U helpen U kunt deze kunstdruk-kalender bestellen bij alle Verenigingen en Afdelingen „Pro Juventute". Waar niet verkrijgbaar, volgt franco toezending per post na ont vangst van f 2.75 per kalender op postgiro 51.74.00 (of per post wissel) van de Kalenderactie „Pro Juventute", Gooiergracht 145, Laren (N.H.) Zo vaak wordt een te klein geworden jasje van vader of zoon aan de man, die zijn komst met een bel of stentorstem aankon digt, meegegeven. Is voor vader de jas te klein, of gaan de kan ten rafelig worden, dan is het altijd nog goed genoeg om er voor een klein zoontje een warm jasje van te maken. Ons model van een jongens ulster gaat gemakkelijk uit een oude jas en het maken er van is ook voor de minder bedrevene wel mogelijk. Een goed patroon brengt u al een eind op weg, voor de rest is een goede naai machine nodig. Het jasje, dat u hierbij ziet afgebeeld, heeft een brede overslag en royale revers. In de voorpanden aangebrachte steekzakken worden afgewerkt met brede kleppen. In het achter pand bevindt zich een split. Een brede ceintuur verhoogt het spor tieve karakter van de jas. De mouwen bestaan uit twee delen, een onder-en een bovenmouw. De oude jas wordt eerst netjes uitgetornd, gewassen en uitge perst. Daarna de nog goede stuk ken eruit zoeken en de patroon delen opspelden, uitknippen met naden en daarna het jasje in el kaar rijgen. Passen en in elkaar stikken. Na het stikken nog een keer goed persen en dan langs, overslag, revers, kraag, midden- achternaad en ceintuur een breed opstiksel aanbrengen. Tenslotte knoopsgaten festonneren en voe ring innaaien. Knippatronen van dit model zijn in de maten van 4 t/m 12 jaar verkrijgbaar voor onze leze ressen. P.A.255 Bestellen Knippatronen van dit model nr. P.A. 255 kunnen worden besteld bij Perspatronen dienst, postbus 35 te Utrecht. Bestel lingen kunnen geschieden per post wissel of per brief met insluiting van postzegels a f 0.90. Na ont vangst van het bedrag en de juiste vermelding van gewenste leeftijd en het nummer P.A. 255 wordt het patroon u zo spoedig mogelijk toegezonden. Vergeet u niet uw adres in de brief te vermelden? BARBARA GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU ALKMAAR Aan de gegevens van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar over het aantal geregistreerde werkzoekenden in het ressort van dit bureau per 28 November 1953 is het volgende te ontlenen. Ingeschreven mannelijke werk zoekenden: 693 (per 14 Novem ber 1953: 622): van wie werkloos 481 (413), nog werkend 30 (38), werkzaam in de D.U.W. 88 (79) en werkzaam in Gemeentelijke Werkobjecten 94 (92). Ingeschreven vrouwelijke ar beidskrachten 99 (118), van wie werkloos 64 (84) en nog werkend 35 (34). Burgerlijke Stand SCHOORL Prentenboeken Kleurboeken Tekenboeken Kleurpotloden Dozen waterverf Pastels Jongens- en Meisjesboeken V ulpenhouders enz. enz. VOOR UW PAKJES St. Nicolaas - inpakpapier Siergaren en Band BOEKHANDEL KERKDIENSTEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD MUNK PIERSMA TE BERGEN vragen per 1 Januari a.s. een flinke M. of Vr. Kracht van ongeveer 16 jaar. RUWE SPRINGENDE HANDEN? Handencrêmc „IDEAAL". WONINGRUIL BLOEMKWEKERIJ LIJTWEG 44 Kerkstraat 4. Tel. 2028. Bergen. Wij brengen U deze weekt HET ST. NICOLAAS-GESCHENK BIJ UITNEMENDHEID l GER0-ZILMETA niet alleen cassettes, doch ookt RUÏNELAAN 11 - BERGEN - TELEF. 2466 Beslist Puike Aardappelen 10 kg. f 1.35 De fijnste Blauwe, 10 kg. f 1.65 Beste Uien of Zandwortelen 4 pond f 0.25 Mooie Spruiten v.a. f 0.25 p. kg. Mooi Lof 3 pond f 0.50 Beste Stoofperen, 3 of 5 pond f 0.50 Giesers3 pond f 0.50 Beste Moesgoudr. 5 pond f 0.50 Mooie Sterappelen 5 pond f 0.50 M ooieCoxf 0.60 p. kg. Rijpe Bananen. f 1.— p. kg. Zoete Sinaasappelen, 10-8-7 stuks f 1.— Grote Citroenen 2 voor f 0.25 Panklaar Boerekool p. kg. f 0.60 Groenekool p. kg. f 0 30 Rodekool p. kg. f 0.25 Hutspot p. kg. f 0.30' Andijvie p. kg. f 0.35 Soepgr. 2 ons f 0.25 Aardapp. p. kg. f 0,25 Pracht Fruitschalen vanaf f2.— TELEFOON 2037 De beste nieuwe Noten per pond f 1.30 Hier f 0.60 j f 0.70 1 f 0.65 Beleefd aanbevelend Voo> BANKET naar GEHAKTDAG 1 ons PEKELVLEES 1 - 1 ons CORNEDBEAF J ü''5 SLAGERIJ KUIJPER RECLAME AANBIEDING Old finish, blank of gotisch gespoten COMPLEET SID0NIUS DE JONG Spec, Beddenzaak BREELAAN 12 - BERGEN - TELEFOON 2123 Sigarenmagazijn DRIEËNHUIZEN ZO JUIST VERSCHENEN t Voorradig in prijzen van 55, 70 en 90 cent. BOEKHANDEL'C. OLDENBURG - SCHOORL WEET U AL STOFFEN 't WINKELTJE W. P. L, BORST BOEKHOUDING en BELASTINGZAKEN STERKE SCHOOL. SCHOENEN met leren gezondheids- tussenzool f 14.90 f 17.50 f 19.90 De Haan's Boek- en Kantoorboekhandel GEBORENJohannes Nicolaas jacobus, z.v. Petrus Adrianus de Waard en Catharina Zwagerman. Cornelis, z.v. Pieter Cornells Ivangh en Anna Smit. Marja Catharina, d.v. Willem Verhagen en Nellie Catharina Treurniet. Jan, z.v. Arie Hoogvorst en Hendrika Boerkool. Theresia Maria, d.v. Adrianus Kooijman en Cornelia Sijs. Gerda, d.v. Huibert Hendrik Koel en Grietje Talleman. ONDERTROUWDAnthonius Theo- dorus Bakker, te Heiloo en Julle Garada de Vries, te Schoorl. GETROUWDPieter Slooten en Reitje Nieuwland. OVERLEDENHendrika Anna Kooij, oud 51 jaar, gehuwd met Pieter Dalen- berg. Antje Hoogland, 61 jaar, gehuwd met Dirk Duin. Adam Delver, 59 jaar, gehuwd met Maartje Raven. Nicolaas Johannes de Vet, 17 jaar, (te Warmenhuizen). Gerrit Rietveld, 75 jaar, gehuwd met Willemijntjé Twisk. LAANWEG 35 - SCHOORL ZONDAG 6 DECEMBER BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS (Dorpshuis) v.m. 10 en n.m. 8 uur: Samenkomst 12 uur: Zondagsschool Dinsdag 8 December 8 uur: Inzegening van Soldaten en Jong-soldatenen de Liefde bond o.l.v. Sen. A. Verwaal van A'dam R.K. KERK H.H. Missen, Zon- en Feestdagen 7 u., 8.15 uur. (Kindermis Jeugdgroepen), 9.30 u. (Hoogmis), 11 u. H.H. Missen In de week 7, 7.45, en 8.30 uur Lof: Zon- en Feestdagen te 7 u. In de week te 7.30 u., Donderdag, Eerste Vrijdag en Eerste Zaterdag BiechtgelegenheidZaterdag van 4-6 en van 7-8.3Ö uur. Dagelijks des morgens tijdens de H.H. Missen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Groet: Ds. C. M. de Jong Met kerkkoor (Buitengewone collecte) Zondagsschool te Groet11.15 uur R. K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 uur In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zutderstraat) v.m. 10 uur: Ds. G. Vellenga n.m. 5 uur: Ds. C. von Meijenfeldt Coll. eigen Evangelisatie OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol HERV. GEMEENTE Egmond a.d. Hoef, 10 uur: Ds. Plug Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje CORNELIS JAN P. DE REUS-VRIES J. C. DE REUS INEKE BERGEN, 29 November 1953 Zuidlaan 7 Heden overleed onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, ANTJE KEIJZER, in de ouderdom van 71 jaar. Schoorl H. DE GEUS Drachten Ir. J. DE GEUS M. E. DE GEUS-WILBERS Genoa, Australië: N. DE GEUS A. DE GEUS-GEBHARD Haarlem J. J. SLOT R. E. SLOT-DE GEUS en Kleinkinderen SCHOORL, 30 November 1953 De begrafenis heeft plaats gehad op Donderdag 3 December j.l., op de Alg. Begraafplaats te Schoorl. Voorkeur hebben zij, die enige kennis van boekh. hebben, kunnen typen en stenographeren. Soil, schriftelijk Per 1 Januari FLINK MEISJE GEVRAAGD in gezin met kinderen, v.d.e.n., zelfstandig kunnende werken en koken. Mevr. Bulthuis, Oudegracht 202, Alkmaar Aanmelden na 8 uur 's avonds. HUISNAAISTER GEVRAAGD bekend met Kindergoed. Adres: Notweg 22, Bergen Geen nood, want Drogisterij Fa. Frans Posthuma heeft voor U Maakt de handen blank en zacht. Per grote pot f 0.75. Oldenburglaan 15 Tel. 2716. BERGEN N -H. Te huur cq te koop gevraagd HUIS MET TUIN, voor klein gezin. Voor eventuele woningruil heel huis te Utrecht beschikbaar. Brieven J. Hopman, Fred. Hendrikstraat 138, Utrecht AANGEBODEN2 Feestjurkjes, voor meisje 1415 jaar, in prima staat, f 15,- per stuk. Heren winterjas, (Jongensmaat 18 jaar), z.g.a.n. Te bevragen 's avonds, Vlessing, Prinsesselaan 34, Bergen. Te koop aangeboden: 3 Electr. Verwarmingsbuizen 220 Volt., overal te plaatsen. B. Spandaw, Oude Prinsweg 27, Bergen Ter overname aangeboden: KINDERWAGEN kl. blauw, diep Engels model, prijs f 40.. Lindelaan 2, Bergen (N.-H.) Goed tehuis gezocht voor TWEE JONGE POESJES van 'n »/j j. Afhalen Duinweg 111, Aagtdorp Wie wil in Den Helder wonen Woning beschikbaar. Br. onder letter W, Boekhandel C. Oldenburg, Schoorl. iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiiiiilililiilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim CYCLAMEN f 1,f 1,25, f 1,50, f2,- BLOEMBAKJES vanaf f 1,75 BEGONIA'S f 0.60 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIUIIUIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 500 gr. Varkensfricandeau f 2.20 500 gr. Magere Varkenslappen f 2.20 500 gr. Haas- of Ribcarbonade f 1.90 500 gr. Schoudercarbonade f 1.60 Voor de Boterham t 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst 100 gr. Ham 100 gr. Leverkaas 150 gram Ham f 0.75 A.s. DINSDAG weer koopjesdag 500 gr. magere Osselappen f 1.80 500 gr. doorregen Osselappen f 1.50 500 gr. Gehakt f 1.50 Woensdag weer ROOKWORSTDAG! U weet het100 gr. kost dan slechts 40 ct. Alleen afgehaald en a contant f 1.25 f 1.00 DOOR VLEKVRIJ DOOR EN IGERO If ZI LM ETA Gero-Zilmeta Cassette vanaf f 32.60 Zilmeta Lepeltjesvanaf f L— Jamlepelsvanaf f 1.90 Vleesvorkjesvanaf f 2.40 Thee- en Suikerschepvanaf f 3.10 6 Theelepeltjesvanaf f 3.30 Gebakschepvanaf f 3.85 Tafelcouverts -vanaf f 3.90 6 Likeurlepeltjesvanaf f 4.20 Slacouvertsvanaf f 5.65 6 Tafelvorkenvanaf f 8.10 6 Tafelmessen in etuivanaf f 13.60 Altijd glanzend Sierlijke modellen Jarenlange garantie Volmaakte afwerking Practische bruikbaarheid Dit zijn factoren, waardoor U met recht kunt zeggen: „Ik geef haar een GERO-geschenk, want dat spant de kroon" Stroomerlaan - Tclef. 2427 Deze weekt 100 gr. Pekelvlees 100 gr. Leverworst 100 gr. gebr. Rollade 100 gr. Metworst 100 gr. Tongeworst 100 gr. Boterhamworst 100 gr. gebr. Gehakt 1 100 gr. Bloedworst 100 gr. gevuld Ontbijtspek f 0.40 Rauwe Rookworst, per 100 gr. f 0.40 SPECULAAS, 70 cent per 250 gram Dorpsstraat 1 - Bergen - Telefoon 2473 Denk a.s. WOENSDAG om de f 1,50 per pond Zaterdag als reclame: Duinweg 7 Schoorl (DORPSHUIS BERGEN) Bijzondere bijeenkomst deze weekt Dinsdag 8 uur. Inzegening van Soldaten en Jonge Soldaten en installatie van de Liefdebond onder leiding van Kapitein Verwaal van Amsterdam. best. uit: 2-pers. ledikant, nacht kastje, tafel en 2 stoelen Alkmaar Koorstraat hoek Laat 100 gr. Ham 100 gr. Leverworst 100 gr. Lunch worst 100 gr. Rosbief J VLEES RECLAME 500 gr. Doorr. Ossenlappen 500 gr. Carbonade vanaf 500 gr. Magere Ossenlappen 500 gr. Gehakt half om half 0.70 0.85 1.50 1.50 1.85 1.60 Gelderse Rookworst, de komende week afgehaald en a contant per 100 gr. 40 cent WOENSDAG RUNDVLEES RECLAME 500 gr. Doorregen Lappen. 1.50 500 gr. Gehakt halfom half 1.60 500 gr. Magere Lappen 1.75 750 gr. Riblappen of magere 2.50 250 gr. Vet naar keuze 0.35 100 gr. Lunchworst 50 gr. Rookvlees 0.55 Wordt niet bezorgd en a contant Grote sortering LUXE DOZEN SIGARETTEN vanaf f 1.88 DOZEN SIGAREN vanaf f 1.30 PIJPEN - AANSTEKERS - TABAKSDOZEN Stationsstraat 13 Telefoon 2882 dat het Ziekenfonds de reparaties aan kunstgebitten niet meer ver goed Dus naar Burgem. Lovinklaan 9, Bergen Tel. 2640 Vlag en billijk VOOR BETERE o.a. ook „Liberty'' Kleine Dorpsstr. 25, Bergen Gedipl. Belastingconsulent Jaap Weyandweg 5, - Bergen. Lid Nederlands College voor Belastingconsulenten. Tel. 2635 Verzorgt Uw RUND-, VARKENS- EN PAARDENVLEES Rundvlees per k.g. Gehaktf 1.60 Doorregen Lappenf 1.60 Magere Lappenf 1.85 Rosbieff 2.— Biefstukf 2«50 Varkensvlees Carbonadef 1.50 - f 1.80 Lappenf 2.00 Paardenvlees Gehaktf 1.00 Lappenf 1.35 Doorr. Lappen f 1.15 Biefstukf 2.20 Metworstf 1.25 Voor de Boterham 2 ons Pekelvleesf 0.80 2 ons Paardenrookvlees f 0.80 2 ons Runderrookvlees f 0.90 1 pd. fijne Metworst f 1.50 1 pd. fijne Leverworst f 0.80 Dorpsstraat 52 - Bergen - Telef. 2323 VRIJDAG TOT 9 UUR GEOPEND Vulpenhuis KLOMPÉ POSTPAPIER De keuze van uw postpapier is belangrijker dan U denkt. Iedere brief is een vertegen woordiging van uw eigen per soon. Kiest daarom uit onze nieuw samengestelde Klompé- collectie uw postpapier. Ongeëvenaarde kwaliteit. Des ondanks laag in prijs. Uitermate geschikt als cadeau-artikel. Specialiteit Deze advertentie is de twaalfde van de reeks, die U vertrouwd zal maken met onze specialiteiten en alleenver kopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 3