AUTO's zonder chauffeur NIEUWLAND De Oude-Strijd DANSEN DOBBEN D. KONING I Ü06.pt cadia Ketsitnis 1953 Slagerij H00GV0RST jtoHdacUidecs PRIJSLIJST HANDELSDRUKWERK Kunt U 'smorgens niet op tijd wakker worden? Wij kunnen U helpen! £zh fycote. UcuwekUe-cs J. LOUTER Garage BONNEN VERZILVEREN BONNEN VERZILVEREN VOOR DE KERST Smakelijk wild en gevogelte naar zo n paar echte „NOORSE TREKKERS": Zo ge weldig sportief met die nikkelen haken en die dikke rubber profielzooi. Vervul z'n hartewens; om de prijs behoeft U 't niet te laten. Ze kosten slechts Langestraat 72 - Alkmaar Su%EmD^me™":Str"chtR ^hemM.nLijmeSenDESre^G gSoS J. M. WITTEBROOD, BREELAAN 29, BERGEN - TEL. 2204 K. M. GERRITSEN Kerkstraat 6 - Telef. 2465 gramf 0.60 l gramf 0.50 FEUILLETON: GOEDKOPE GR0ENTENHAL ZONDAG 13 DECEMBER van 8—1 uur ,DE RUSTENDE JAGER' TE SCHOORL Mooi Haar valt op! DE HAAN'S BOEK- EN KANTOOR BOEKHANDEL - VULPENHUIS f2,40 f 0,90 f 0,55 VOOR DE LANDBOUW F. DE VRIES ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiininiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuuiiiiiMM op Zaterdag 19 December tussen 5 en 6 uur bij A. DELIS, v. Bladerenweg 22, Bergen N.-H. (iiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiwiiiii'iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiii (Uit onze omgeving) Malse Wilde Konijnen p.p. f 1,60 schoon Hazenp.p. f 1,75 schoon HALFF, Apeldoornweg 23, Bergen, (Voor telef. 2298) Tijdig bestellen! RUND-, VARKENS- EN PAARDENVLEES Rundvlees per V2 kg. Rosbieff 2,— Lappen magerf 1.80 Lappen doorregenf 1,60 Gehakt1 1,60 Varkensvlees Lappen Carbonadef 1,50 Paardenvlees Gehakt half om half Doorregen Lappen Magere lappen Riblappen Biefstuk Metworst f 2,- f 1,80 f 1,~ f 1,15 f 1,35 f 1,50 f 2,20 f 1,25 Voor de Boterham 200 gram Gebraden Gehakt 200 gram Gekookte Worst 200 gram Boterhamwoi^t 200 gram Pekelvlees 200 gram Paardenrookvlees Dorpsstraat 52 - Bergen - Telef. 2323 f 0,60 f 0,60 f 0,60 f 0,80 f 0,80 In oxblood juchtenieder 29-31 12.50 Maten: 32-35 13.50 36-40 14.50 In naturel sportleder. Maten: 30-31 12.95 I 32-35 13.95 I 36-40 14.95 PRESBURC Uw adresDrukkerij C. OLDENBURG Laan weg 35 - Schoorl Telefoon 268 Grote keuze in BLAUPUNKT ERRES FRIDOR GRAETZ N.S.F. PHILIPS Reeds vanaf f 98.— Betaling in overleg INRUIL PRIMA SERVICE in diverse uitvoeringen vanaf f 6.90 Dadels zonder pit, 500 Vijgen, de besten, 500 Heerlijk en gezond BREELAAN 52 BERGEN TEL. 2200 Zandgebakjes, 5 stuksf 0.25 Biesjes, in roomboter gebakkenf 0.60 Kransjes met echte amandelenf 0.70 Suikerkransjes, 250 gramf 0.46 Schuimkransjes, 100 gramf 0.40 Hazelnoot bon bon Lonka, 100 gram f 0.32 Boter choco, buitengewoon lekkerf 0.35 Choco's met chocolade gevuldf 0.32 Alleen nu 200 gram kopen, 250 gram ontvangen 250 gram Pinda's1 0-49 Fondantkransjes, Paree, 100 gramf 0.34 Roomkransjes, Paree, 100 gramf 0.38 Notenkransjes, Paree, 100 gram1 0.37 Schoorl - Tclcf. 339 Hercweg 149 Bergen - Telef. Ruïnelaan 4 2585 Een verhaal van de watervloed op een Zuidhollands eiland door 21. HENK VAN HEESWIJK. „Niet erg," bekende Joke eerlijk. „Kijk eens, meisje, in het leven is ook altijd veel strijd. De strijd tegen het geklets van de mensen. We roddelen allemaal van nature graag. De een wat meer, de ander wat minder. Je hebt laatst zelf gezegd, dat je Greet, de verloofde van je broer, niet erg hoog had. Je noemde haar eeneen wiebelhoe noemde je dat ook weer?" „Een wiebelpop", verduidelijkte Joke, terwijl er even een glimlach op haar gezicht kwam. „Juist. Toen we ons verloofden, kwam er een grote bos bloemen uit de Zomerlanden en een hartelijke brief van die wiebelpop. Ik bedoel maar, dat je je zo vaak in de mensen vergist. Je kunt toch nooit in hun hart kijken, tenzij men daar toestemming voor geeft. Zoals in dat geval Greet. Ook je kletste dus een beetje, misschien helemaal niet met de bedoeling om te kletsen. Welnu, je weet, dat men hier op het eiland, erg graag kwaad spreekt van elkaar. Dat is zo de natuur van ons, eilan ders. Ik praat nooit erg veel en ik ben iemand die erg gemakke lijk is en ik trek me er ook niets van aan, wat de mensen van me zeggen. Natuurlijk heb je het er wel eens een enkele keer te kwaad mee. Maar dan denk ik: ze zijn niet wijzer. En ik ga ge woon verder. Nu is, door de ramp, alles heel anders geworden. De mensen zijn vriendelijk tegen me en helpen, waar mogelijk is. Dat is ook zo onze natuur. In tijden van werkelijke nood en gevaar vallen alle scheidsmuren weg en dan worden de handen ineen geslagen om te helpen, zonder onderscheiding van rang en stand. Kijk maar naar Douwe, die midden tussen de dijkwerkers zakken staat te vullen. Daar staan meer mensen tussen, die beter met een vulpen dan met een schop overweg kunnen. De dijken moeten dicht, eerst dan kunnen de ondergelopen gebieden weer leeggemalen worden en kan het normale leven weer voortgang vinden. Maar nu moet je eens over een paar maanden kijken. Dan is men alle saamhorigheidsgevoel weer vergeten. De ene oude strijd zal dan gewonnen zijn en daar denkt men dan niet meer aan. Dan kunnen we weer beginnen met die andere oude strijd: tegen het kwaadspreken en het roddelen. Nu zijn de mensen weer gewoon tegen me. Over enkele maanden zullen ze me weer met een schuin oog aankijken en zeggen: Dat is die Van der Waal, weet je wel... Zo zijn de mensen nu eenmaal. Doch dan zullen we net doen als we tot nu toe gedaan hebben: we gaan rustig ons eigen gangetje en trekken er ons niets van aan. Daarom wil ik, dat degenen, die de waarheid weten, zullen zwijgen. Laat ze toch kletsen, dat kleinzielige volk. Wat kan het jou schelen? Mij interesseert het niets. Misschien is het goed, dat je vader het nu weeten je broer. Ze waren die ramp zalige nacht ineens heel anders." Joke knikte. „Ja, vader had het er erg kwaad mee. Hij is zo veranderd, na die nacht. Het lijkt wel, of hij ineens veel ouder geworden is." „Te begrijpen," zei Klaas; „als je in één nacht alles verliest, je vee, je inboedel. Hij heeft tenminste nog het leven be houden Joke begreep hem. Ze trok hem even aan zijn mouw en vroeg zacht: „Hield je veel van je broer, Klaas?" „Ja," antwoordde hij vast, „ondanks alles. Toen, nadat hij verteld had, wat er gebeurd was en de gevolgen niet verborgen konden blijven, ben ik nijdig op hem geweest. Ik ben niet gauw kwaad, maar toen was ik het. Ik geloof, dat ik hem geslagen heb. Het was in de polder, 's avonds. Hij stond me op te wach ten bij de Slaperdijk. En vroeg: Hoe moet dat nu, met Katrien? Ik heb toen gezegd dat hij zijn mond moest houden. Zelf ben ik naar de weduwe gegaan en heb gezegd, dat ik haar in het water zou gooien, als ze haar mond opendeed. Zewas bang voor me, denk ik. Naderhand, toen het kind geboren was en ik er voor aangezien werd op het eiland, was het voor Kees eens deels veel gemakkelijker." Joke dacht na, terwijl ze naast haar lange verloofde over de dijk liep. Ze stapte over een stapel lege zakken en keek even naar het legertje dijkwerkers, dat zak voor zak vulde. Toen zei ze opeens: „Heeft Katrien je nooit wat gevraagd? Ik bedoel: over die praatjes?" „Ja, maar dat was veel later. Toen liepen wij al met elkaar. Katrien was het kletspraatje te weten gekomen en vroeg me op een avond, toen Kees naar een vergadering was, .f ik dat niet beroerd vond. Ik heb m'n schouders opgehaald en gezegd: „Laat de mensen maar kletsen, wat kan het mij schelen". Maar vrou wen zien blijkbaar dieper dan een man. Want ze keek me een poosje aan en toen zei ze opeens: „Jij weet het, wie de schuldige is, Klaas. Ik zie het aan je gezicht." Ik denk, dat ik een kleur kreeg en antwoordde, eigenlijk om haar gedachten af te leiden: „En als het nu eens waar zou zijn, wat de mensen van me zeg gen?" Toen schudde ze haar hoofd en lachte even: „Ga nou," zei ze enkel. Meer is er nooit over gesproken, maar ik heb wel eens een vermoeden gehad, dat ze diep in haar hart zo haar eigen gedachten over dit geval had." Joke keek hem verwonderd aan. „Bedoel je, datdat Ka trien haar eigen man Klaas knikte. „Ja, ik dacht zo wel eens, dat ze Kees wel een beetje door had." Hij zuchtte. Och, het geeft ook allemaal niets meer. Ze weet het nu en het zal ellendig voor haar zijn Joke keek op haar horloge. „Ik moet weg, Klaas; er staan mensen op me te wachten bij de Bank." „Ja, natuurlijk meisje. We hebben eigenlijk al veel te lang gepraat. Ik moet ook nodig aan het werk." Ze drukte even zijn hand. „Wanneer zie ik je weer?" „Och, hoe kan ik dat zeggen? Vandaag wordt er een nood- keet gebouwd bij het fort. Daar gaan we voorlopig slapen. Ikik ben natuurlijk ook alles kwijt. Zelfs je portret Ze stond stil en draaide hem naar zich toe. „Je hebt mij toch, jongen," zei ze warm. Hij keek haar diep in de ogen en zijn sombere trek verzachtte. „Gelukkig wel, lieveling, tot ziens." „Tot ziens. Ik kom je nog wel eens opzoeken." 1 fles wijn cadeau1 fles wijn cadeau Wij geven bij aankoop van 1 fles advocaat a f 4.00, 1 fles heerlijke wijn GRATIS. U kunt ze nu be stellen en ze worden dan bewaard tot Kerstmis en Nieuwjaar. Wegens enorm succes geven wij nog 1 week, een V2 kg verse warme pinda's voor slechts 75 ct. Probeert onze aardappelen eens van 12 ct. per kg. Per kistje van 25 kg f 2.50. Ook zijn wij met fruit goedkoop. Als reclame geven wij alleen Zaterdag 5 pd. Sterappels 25 ct. 5 pd. zoete Appels 25 ct. 3 pd. jonathans 50 ct. 3 pd. Schellinkhouters 50 ct. 3 pd. Presenten 50 ct. 5 pd. Stoofperen 50 ct. 5 pd. Goudreinetten 50 ct. 5 Citroenen 50 ct. En dan 20 pracht Mandarijnen voor f 1.00 Onze sinaasappels zijn heerlijk en sappig, 12, 10, 8, 6, voor f 1.00. Alléén in de Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 waar je 2 ons heerlijke, vers gesneden soep groenten kunt krijgen voor slechts 25 ct. 1 fles wijn cadeau! 1 fles wijn cadeau! IN HOOFDSTUK 18 Die andere oude strijd. Harm kwam diezelfde Maandagavond alweer terug. Hij keek opgewekt, toen hij de kamer van de familie Bakker binnenstapte en Joke, die hem met spanning aanzag, slaakte een zucht van ver lichting. „Alles oké," zei hij, terwijl hij lachte. „Ze konden zich alle maal tijdig redden. Maar ja, ook hun boerderij staat gedeeltelijk onder water. We zijn even wezen kijken. Meer dan anderhalve meter water." „Nou, dat gaat nog," meende Kees Bakker te moeten opmer ken. „Waar zijn ze nu?" vroeg Joke. „In Spijkenisse, bij familie. Daar is alles tamelijk droog geble ven. Maar ze mogen er niet blijven. Misschien gaan ze wel door naar Rotterdam. Dat hoor ik nog wel." Na een poosje vroeg Harm: „Hoe is het met de dijken? Kees vertelde, dat er hard gewerkt werd en dat hij de vol gende morgen mee ging helpen. „Oké, Kees, dan ga ik met je mee," zei Harm. „Ik heb voor lopig toch niets anders te doen. Eerst moet de polder weer droog zijn en dan kunnen we zien, hoe groot de schade is." De volgende morgen meldden Kees en Harm zich in Idadorp voor het werk aan de dijken, maar de burgemeester gaf hen een andere taak: cadavers opruimen. En na een half uurtje waren ze al op weg naar de binnendijk, waar tal van cadavers lagen. Die moesten zo spoedig mogelijk weggehaald worden, om ziekten te voorkomen. Joke deed haar werk op de Bank en na een paar dagen kwam Dijkstra kijken, moe, en met een baard van bijna een week. Maar daar had onder de gegeven omstandigheden niemand erg in. Joke bracht verslag uit en Dijkstra knikte tevreden. „Fijn, juffrouw van Vliet; ik zie wel, dat U het werk best aan kunt. Ik had geen betere procuratiehoudster kunnen hebben." Joke kleurde bij deze lof en antwoordde, terwijl ze zich half omdraaide: „Zegt U maar Joke, mijnheer Dijkstra; dat juffrouw Van Vliet klinkt zo akelig officieel." „Dank je, Joke, dat stel ik op hoge prijs. Maar nu ga ik eerst eens een bad nemen en me heerlijk scheren. En dan duik ik een uur of wat in bed. Mens-nog-an-toe, ik geloof, dat ik half gerad braakt ben. Ik heb respect gekregen voor die mensen, die dag aan dag dat zware werk doen. Jonge, wat is dat een karwei, als je het niet gewend bent." Joke keek afkeurend naar de blaren in zijn handen. „II zoudt infectie krijgen," zei ze, hoofdschuddend. „Dat is toch geen werk voor U Hij wuifde even met zijn geschonden hand. „Och kom, het is wel eens goed voor een kantoorman om de schop in handen te nemen. Dan krijgen we wat meer waardering voor die mensen, die het iedere dag doen." Doch Dijkstra keerde niet meer terug naar de dijk. Misschien omdat het werk toch te zwaar voor hem was, mogelijk ook, om dat hij een standje had gekregen van zijn superieuren, die er maar allesbehalve over te spreken waren, dat hij de Bank in de steek had gelaten. En zo zat hij weer iedere dag in zijn privé- kantoor en stond de klanten te woord, die hem spreken wilden. Aan de dijken rond het eiland werd hard gewerkt. Toen de gaten gedicht waren, werd begonnen met het leegpompen van de ondergelopen polders en begin Maart was ook de Idapolder weer drooggevallen. Voorlopig kreeg echter niemand toestemming de polder te betreden. Ongetwijfeld zouden er nog lijken liggen en die moesten eerst geborgen worden. Harm en Kees Bakker waren bij de ploeg, die de polder het eerst inging. Het lijk van Kees van der Waal werd al spoedig in de nabijheid van de doodlopende dijk gevonden. Een dag later had er een sobere plechtigheid plaats op het kerkhof in Idadorp: Twee en zeventig verdronken slachtoffers werden bij gezet. Klaas ondersteunde zijn schoonzuster, toen ze langs de kist van Kees gingen. Ze huilde niet meer, doch keek even naar de kist. Toen liet ze zich door Klaas gewillig terugbrengen. Ze had geen woord gesproken en Klaas was niet erg gerust. Die avond had hij voor het eerst sedert de ramp vrij en met Joke ging hij naar het lage huisje, waar Katrien met haar beide kinderen voorlopig een onderkomen had gevonden. Toen ze de kamer inkwamen, zat Katrien met de handen in de schoot voor zich uit te staren. De kinderen waren al naar bed. Ze keek even op, toen het tweetal binnentrad. „We komen een uurtje bij je buurten, Katrien, zei Klaas op rustige toon. „Tenminste als je het goed vindt.' „Ik ben liever alleen," antwoordde, de vrouw op stugge toon. Klaas en Joke gingen aan tafel zitten en Klaas vervolgde: „Dat kan ik me best indenken, zus, maar je moet er overheen. Daar is niets aan te doen. Je hebt nog alle reden om dankbaar te zijn." De weduwe keek hem met verwilderde ogen aan. „Dank baar?" herhaalde ze op harde toon. „Dankbaar, omdat Kees ver dronken is?' „Nee, omdat je je beide kinderen nog hebt. Denk eens aan die vele gezinnen, waar het leed nog veel groter is. Jij hebt in ieder geval je beide kinderen behouden. Je kunt nog ergens voor leven: hen opvoeden tot flinke mensen. Bovendien ben je nog jong. Leer te berusten, Katrien, dat is nodig." „Ik... de mensen zullen me schuwen en met de vinger nawij zen: Kijk, dat is die vrouw van Kees van der Waal, die man... weet je wel „Och, hoe kom je daarbij? Om te beginnen weet niemand de waarheid, behalve dan degenen, die op de dijk de ramp over leefd hebben. En zij zullen wel zwijgen. Er is veel te veel ge beurd sedert die rampzalige nacht. Nee, Katrien, dat zie je ver keerd." Katrien zweeg en Klaas sprak verder. Maar uit niets bleek, dat zijn woorden enige indruk op de weduwe maakte en na een poosje gaf Joke hem een teken met haar hoofd. „Laten we maar gaan," bedoelde ze; „hier kunnen we immers toch niet helpen." Klaas zag in, dat Joke gelijk had en na een poosje stond hij op. Hij ging naar zijn schoonzuster en legde even zijn hand op haar schouder. Ze sidderde. Hij zei: „Katrien, als je hulp nodig hebt, zul je me dan roe pen? Je kunt altijd op me rekenen." Katrien keek hem lange tijd aan, terwijl Klaas hand op haar schouder rustte. Toen stond ze op en greep die hand. Met schorre stem zei ze: „Dank je, Klaas, omdat jij al die tijd de schuld van Kees hebt willen dragen Joke moest zich afwenden; ze kon zich niet langer goed houden. 2266 TELEFOON 2266 De feestdagen weer in 't zicht. Draagt zorg dat Uw Kapsel er goed verzorgd uitziet, opdat men zal zeggen Maar bespreekt tijdig, om teleurstelling te voorkomen. Dorpsstraat 21 Bergen 2266 TELEFOON 2266 Verzend TIJDIG Uw KERST EN NIEUWJAARSWENSEN aan Uw buitenlandse familie en relatie. Een prima verzorgde col lectie in alle prijsklassen vindt U reeds uitgestald in Telefoon 2452 - Bergen Kerkstraat 4. Tel. 2028. Bergen. Wij bieden U dit weekeinde t 500 gram Magere Osselappen 2 30 250 gram Vet 500 gr. Magere Varkenslappen 250 gram Vet Voor de Boterham 100 gram Gebraden Gehakt q 100 gram Tongeworst 100 gram Gebraden Rollade 100 gram Hamworst Het was al schemer, toen het verloofde paar naar buiten kwam. Ze stapten op hun fietsen en reden naar Munnikenoord, waar Klaas van der Waal ook een tijdelijk onderkomen had gevonden. Er werd niet gesproken; beiden hadden dezelfde ge dachte: medelijden met de zwaar beproefde weduwe. Maar wat konden ze doen? (Wordt vervolgd) 100 gram Leverworst 100 gram Gekookte Worst A.s. Dinsdag weer koopjesdag 500 gram Gehaktf 1.60 500 gram Doorregen Osselappen f 1,60 500 gram Magere Osselappen f 1,80 A.s. Woensdag Rookworstdag, U weet het, 100 gram kost dan slechts f 0,40 AFGEHAALD EN a CONTANT Voor Kerstmis op Zaterdag 19 December 1953, 's middags tussen 35 uur bij Idenslaan 17 - Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 4