KOM NAAR LIMBURG! m\ Eantidanj C. BOERING HYPOTHEEKGELDEN SLAGERIJ KUIJPER SlapetH RUIJTER Fridor Radio J. M. WITTEBROOD WAARDECOUPON GRATIS LUCHTBALLONNEN DE PEE TELEFOON 2545 - BERGEN FESTIVAL VAN HOOI EN MAL AMERIKAANSE FANCY FAIR BOND VOOR STAATSPENSIONNERING litauzciasMcs b 9 M FAMILIEBERICHTEN ZILFA PLEET M. VELDMAN VRAAG EN AANBOD CONCERT BERGER ACCORDEON-CLUB „C0N AM0RE" VOORLICHTINGSVERGADERING MET FILM Een Tompouce van DO BA a 15 cent Hflakelaac N» BOS STOFFEN \ZecUooptokaat DE BOOM Ón-ze ta<fe pdjzen blijven DansscUest De Mirletons »DE RUSTENDE JAGER* Spaad (net uw IncGni-Wsndecboekie Begint Zatecday ZO Tebcuad a.s. met de PR0PAGANDA-AV0ND BELANGRIJK (fa eens tacUen bij de SPAR-REVUE Non-stop programma van 4 uur lang VERMEULEN'S LEVENSMIDDELEN „DE SPAR" NETTE JONGEN voor wijkbediening TEGEN PUNEN WERKT 2 X ZO SNEL Banketbakkerij K00LMEES-S0ECKER KAPCONCOURS die lid willen worden van een op te richten club, welke op Vrijdagavonden gehouden wordt bij JAN HAKOF, kunnen zich opgeven dagelijks bij Jan Hakof. De bedoeling is om met de Kerst- en Paasdagen vlees en eieren van de contributie te verdelen en op Zaterdag 20 Febr. '54 een Klaverjas-drive. Prijzen zijn deze keer rollade, worst enz. met medewerking van „VITA NOVA'' uit Alkmaar op Zondag 21 Februari a.s. in de Dancing van „De Rustende Jager" Aanvang 8 uur Entrée f 1.BAL NA Er ligt een goede en zekere toekomst voor U bij de STAATSMIJNEN Alle mannelijke personen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar en alle overige belangstellenden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van een op DINSDAG 23 FEBRUARI 1954, om 19.30 uur, iu de zaal van Café Nieuwendijk te Bergen op DONDERDAG 25 FEBRUARI 1954 om 19.30 uur, in Café „De Houdijker", Slootweg 360 te Egmond a/d Hoef Op bovenstaande vergadering krijgt U een vol- ledig beeld van de mijnen en van de omstandig- heden waaronder de mijnwerkers de kolen delven. Bezoekt met Uw familieleden en vrienden deze vergadering minimminiminlimimilF TE KOOPKLEIN LANDHUIS met centr. verwarming en grote tuin, 20 M. frontbreedte, zeer geschikt voor winkel- of zakenpand. Centrum dorp Schoorl. Leeg te aanvaarden 1 Mei a.s., te betrekken in overleg met Huisvestingbureau. Brieven onder letter K, Bureau van dit Blad te Schoorl. STEEDS 't WINKELTJE EET NU KALFSVLEES 1 pond Gehakt 1.50 Te koop aangeboden Divan f 22.50 6 gestoff. Stoelen f 35. 1 Kinderbox f KL 1 Kinderstoel f 7.50 Ledikantjes, vanaf f 10.— Mooie ronde tafeltjes f 12.50 Alleen Dinsdags en Woensdags van 10 tot 4 uur. □□□□□□□□□□□□□□□□□oaaanaa Voor Diepvries Groenten en Fruit Beeldman's Groentenhandel A.s. ZONDAG 8 uur wederom Stemming Show in SCHOORL. ALDO HUISKAMERLAMP Fa. P. HOPMAN Koopt een Met Ferrit Antenne Met F. M. Band Onze sortering in alle prijsklassen vanaf f 295,- tot f 585,-. Betaling desgewenst in termijnen. Weet 't, »De Vijzel* heeft 't. VERBANDSTOFFEN z m H. D. KLAASEN Inconé Vanaf Zaterdag ontvangt U bij iedere J aankoop, op bon 1 van het Inconé-Wonder- boekje een prachtige grote luchtballon gratis J Volgende week weer een attractieve aanbieding op een andere bon uit het Wonderboekje! OF HET NU het kopen of reparatie van Uurwerken, Goud en Zilver betreft HET BLIJFT EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN Bij ons kunt U rekenen op een vakkundig advies en op kwaliteit GEEN NIETEN. PRACHTIGE PRIJZEN op punten Vrij entrée in café NIEUWENDIJK van 7 tot 11 uur ZONDAGMIDDAG SPECIALE KINDER ATTRACTIES, 3-6 u. ZATERDAG 27 FEBRUARI NACHTFEEST ZONDAG 28 FEBRUARI a.s. als slot gevarieerd VASTENAVONDBAL „LANGEDIJKER CABARETGEZELSCHAP" AANVANG 8 UUR - ZAALOPENING 7.30 UUR - BAL NA DE BERGER ACCORDEON VERENIGING „B.A.V." Vereniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen Per 1 Maart 1954 vaceert de functie van een tijdelijke kracht op het Bureau der V.V.V., zulks voor de duur van 6 maanden. Vereisten: Middelbare schoolopleiding, goede bekendheid met de moderne talen en kunnende typen. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen aan het Bestuur. J. H. M. DE SONNAVILLE, Secretaris-penningmeester GEVRAAGD Aanmelden: ALB. HEIJN - Stationsstraat 7 - Bergen Op 13 Februari 1954 overleed geheel onverwachts, mijn lieve Man, Schoonzoon en Zwager WILLEM CHRISTIAAN HETTELINGH in de leeftijd van 52 jaar. Amsterdam, J. A. W. C. Hettelingh-van derEem Bergen N.-H, J. van der Eem-Gruppelaar A. M. de Bois-van der Eem A. de Bois Schagen, Chra. W. van der Eem. De teraardebestelling had plaats Woensdag 17 Febr. op de Begraaf plaats Zorgvlied te Amsterdam. BERGEN Nh„ Dr. v. Peltlaan 55. 13 Februari overleed onze lieve Moeder, Behuwdmoeder, Groot moeder en Over-grootmoeder GEERTRUIDA PETRONELLA LEONARDA DUYVIS Weduwe van de Heer E. C. C. DEKKER. Ankara, A HUENDER-Dekker Dr. W. HUENDER Bergen. C. DEKKER-Maathuis kleinkinderen en achterkleinkinderen en haar trouwe huisgenoten, Mej. D. Plugge en Mej. A. v. Breukelen DOORN, Torenlaan 1 Op haar verzoek brachten wij haar in alle stilte naar Westerveld Heden overleed ten huize van haar Zoon G. Postma, Stationsweg 11 te Alkmaar, onze lieve en zorg zame Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder, Mevrouw LEENTJE NOPPERT, Weduwe van Cornells Postma. in de ouderdom van 86 jaar. Haar heengaan was volle vrede. Uit aller naam: P. POSTMA ALKMAAR, 17 Februari 1954 De begrafenis zal plaats hebben Zaterdagmiddag a.s. 2.30 uur, op de Algemene Begraafplaats te Bergen (N.-H.) Onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, die wij op 11 Febr. j.l., ter gelegenheid van ons Gouden Huwelijksfeest mochten ontvangen. In het bijzonder het Comité der Ouden van Dagen. Nogmaals onze oprechte dank. J. M. J. SCHOUTEN en Echtgenote BERGEN (N.-H.), Februari 1954 is harder dan enig ander Pleet. KI. Dorpsstr. 9 - BERGEN - Tel. 2778 Gevraagd Flinke jonge WERKSTER. Noordlaan 28, Bergen Nh. GevraagdEEN MEISJE voor halve dagen of Werkster 2 x per week. Adres: Broekbeeklaan 22, Bergen Gevraagd BANKETBAKKERSLEERLING of 3e BEDIENDE. Banketbakkerij Roos, Dorpsstraat 1, Bergen. VORMINGSCENTRUM „DE HAAF Natteweg 9, Bergen, vraagt voor enkele dagen per week een TUINMAN of TUINMANSKNECHT. Aanmelden 's middags aan het Centrum. Bieden zich aan 2 beschaafde Halpen, (voor Hotel, Pension, Rusthuis of iets dergelijks). De een als Kookster de ander voor de huishouding. Br. no. 195, De Haan's Boekh., Bergen. MEISJE, 24 jaar, zelfst. kunnende werken, zoekt betrekking voor de zomermaanden in Pension. Br. no. 193, De Haan's Boekh., Bergen. Voor OLIESTOOKKACHELS naar Fa. Lowijs 6 Zn., Dorpsstr. 61-63, Bergen Tel. 2294. Coleman - Perfection - Quaker - Becht Dyserinck enz. Vraagt vrijblijvend in lichtingen. Het bekende adres voor BREIWERK. B. Roosendaal, Oude Prinsweg 3, Bergen WONINGRUIL Te koop aangeboden: Fraai Landhuis, gelegen op eerste stand te Bergen, voor zien van Centr. Verw., Garage en grote tuin. Eventueel gegadigde moet een behoorlijk Huurhuis in Bergen, eveneens met Garage en Centr. Vejw. ter beschik king kunnen stellen. Br. onder No. 405, Bureau van dit Blad te Schoorl. WONINGRUIL BUSSUM - BERGEN (N.-H.) Aangeb. op goede stand, halve Villa, bev. 5 kmrs, 1 zolderk., badk., keuken, centr. verw., kelder en garage, voor- en achtertuin. Huur f 100.per maand. Event, ook beschikb. een kleinere woning. Huur f 45.p. m. Gevraagd een huis te Bergen. Hogere huur geen bezw. Br. o. letter X 50, Adv.-Bureau Rokin 24. Amsterdam-C. Gevraagd van 17 Juli t/m 16 Aug. 1954 in Bergen, GEMEUBILEERD HUIS of gedeelte hiervan, met 2 of 3 slaap kamers voor gezin van 5 personen, waar onder 2 kinderen van 8 en 11 jaar. Brieven met prijsopgave en uitvoerige inlichtingen onder no. 407, Bur. v. d. Blad WIE WIL RUILEN? Klein Winkelhuis, Centr. Alkmaar, met winkel- of woonhuis met tuin, schuur of garage te Bergen. Kan er ook een Depót in Alkmaar bij krijgen. Vakkennis niet vereist. Br. onder No. 406, Bur. van dit Blad. WONINGRUIL BERGEN - AMSTERDAM Keus uit zes geheel verschillende adressen te Amsterdam voor woning te Bergen, met twee slaapkamers of meer. Br. no. 972, Boekh. Schoelink, Bergen PUIN AANGEBODEN Gratis weghalen 6 M5. J. Dijkhof, Middengeestweg 32, Bergen Nu is het de tijd voor de verzorging van Uw handen. Gebruikt hiervoor Handen- zalf „IDEAAL", dit is een buitengewoon middel om kloven en barsten te genezen. Maakt Uw huid fluweelzacht en blank Per pot f 0.75. Drogisterij Fa. Frans Posthuma, Oldenburglaan 15, Tel. 2716 Te koop gevraagd 1 Handnaaimachine Molenstraat 1 - Bergen. Electrische Schoenmakerij. Ook uw adres voor prima schoenreparatie, ook aan tassen en koffers. Keurige afwerking. Beleefd aanbevelend. J. TON ZOONS, Stationsstraat 18, Bergen. TE KOOP: wegens overcompleet. Dressoir, Divan met pluch kleed, 2 Clubs, 4 Stoelen en Leeslamp. Alles goed onder houden. Madeliefstraat 4, „Bergerhof Alkmaar. Te koop Electr. KUNSTMOEDER, voor 200 kuikens. J. A. Wittebrood, Oude Hereweg 22, Telef. 498. Te koop: 4 KIPPEN. Spoelstra, Rijksweg 46, Schoorldam. Te koop (huisk.) 2 leunstoelen, 4 stoelen, (prima eikenhout), een Godin kachel met plaat, kolenkist inh. 10 H.L., 2 trapjes, één 7 treden, één 5 treden enz. een grote vlag met stok (4'/2 M.) „Bos en Duinzicht", Duinweg 27. Te koop: 1 pers. houten LEDIKANT met spiraal en matras f 20. Te bevr. De Haan's Boekh. te Bergen Te koop gevr.: OUDE MAHONIEH. MEUBELEN. Overal te ontbieden. Ruïnelaan 8 - Bergen - Tel. 2506 TE KOOP wegens verandering 1 wit laqué Lits-jumeaueen 1-pers. ledikant, allen met spiralen1 Salamanderkachel met mantel1 inschuifkachel (haardmodel) 1 beer- of waterpomp electrische kunst moeder, voer- en waterbakken AdresLaanweg 30, Schoorl. Zaterdags verkrijgbaar LUX KRENTENBROOD f 1,- p. stuk en Warme Vleescroquetten a 25 ct. per stuk. J. Oldenburglaan 5, Bergen - Telef. 2385 uit Zaandam Houdt consult op Woensdag 24 Februari, 1219 uur, Hotel KREB Bergen. Tel. K 2208-5234 □□□□□□□□□□□□□□□□□□aauDDD iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiii GAAT ook Gij naar het DINSDAG 23 FEBR. a.s. in 't Wapen van Heemkerk, Alkmaar. Aanvang 7.30 uur Kaarten verkrijgbaar Kapsalon DOBBEN Dorpsstraat 21 Bergen NNllllllllilllllllilllillllliiiiillllililllllliilimiiiiiiiiiiilliiiiiiiilliilllllliiiiiiini Aanvang 8 uur. Bij de koffie bij de thee, als dessert bij het diner BIJZONDER SMAKELIJK Dr. VAN PELTLAAN 11 - BERGEN - TELEFOON 2518 beschikbaar voor woon- en winkel huizen en landbouwbedrijven, tegen zeer billijke voorwaarden. Inlichtingen bij Lijtweg 17 - Bergen - Telef. 2405 Kleine Dorpsstr. 25, Bergen Voor betere Wollen handweefstof voor Rokken Apart - Import Oostenrijk. Per I/2 Kg. GEHAKTf 1.50 LAPPENf 1.60 FRICANDEAU f 1.75 lOr 1 ons GEKOOKT SPEK - 1 ons METWORSTJ 1 3 A.s. Woensdag weer GEHAKTDAG SCHOORL Marinestraat 21 Egmond aan Zee Telefoon 459 CARBONADE, per 500 gram 1.55 - 1.60 - 1.70 ct. Heerlijke magere RUNDERLAPPEN per 500 gram slechts f 1.70 KALFSLAPPEN, per 500 gram f 1.50 Gekookte WORST, per 500 gram f 1.55 ACHTERHAM, 150 gram f 0.75 Alles a contant uit de winkel. Oosterweg 1 Bergen, KERSVERS - PANKLAAR VOORDELIG - GEZOND Schoorl - Telefoon 236 Maakt U in onze zaak eens kennisjmet de bekende de ideale trekpendel-lamp, met AFNEEM BAAR WASBARE kap. Prijs f 29.50. In diverse stoffen leverbaar. Bergensche Kunsthandel v.h. Waldorp Breelaan 29 Bergen Telef. 2204 Vraagt demonstratie aan huis H 2 C/3 Apoth. Ass. Dorpsstraat 18 - Tel. 2383 - Bergen M. VELDMAN KLEINE DORPSTRAAT 9 - BERGEN - TEL. 2778 TEN BATE V./H. NED RODE KRUIS AFD. BERGEN OMSTR. Nh. BALMASQUÉ - CABARET - PRIJSDANSEN - BARS van 8 tot 4 uur in „DE RUS". Entrée f 2.50 DANSORKEST „THE METROPOLLE'S RADIO MUSICI Zaalversiering door Carpentier en Colnot van 8 tot 2 uur in café NIEUWENDIJK. Entrée f 0.75 LEEST VERDERE MEDEDELINGEN IN DIT BLAD OP ZATERDAG 27 FEBRUARI IN DE ZAAL VAN DE HEER KLOP TE GROET, MET HET Entrée leden f 0.75 plus belasting Niet-Leden f 1.25 plus belasting Leden 65 jaar vrije toegang Voorziet U tijdig van plaatsbewijzen, verkrijg baar bij J. Klop te Groet en bij P. Beeldman te Schoorl. (Aangesloten bi) de Federatie van Culturele Verenigingen te Bergen) maakt hiermede bekend, dat voor toekomstige leden en jeugdleden nieuwe instrumenten beschik baar zijn. Repetities iedere Donderdagavond van 8 tot 10 uur in het „Dorpshuis", onder leiding van de dirigent W. Cornelissen. Aanmeldingen op de repetitie-avonden, alsmede bij de Heren W. v. 't Hof, Breelaan 27 en A. Rikkerink, Geestweg 4. met HERMAN THOLEN, NICKY NOBEL, CHARLES op de kogel, groot Show-orkest en vele anderen. WOENSDAG 24 FERUARI a.s. in „De Rustende Jager", Bergen Inlichtingen en kaarten BREELAAN 33 - TEL. 2068 - BERGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 3