MEIJER Pinda's KASTPAPIER „Hollands-Roem A. H. VAN GELDER HYPOTHEEKGELDEN J. M. WITTEBROOD Slagerij GROOTEMAN 1. DEN BROEDER DE PEE - TEL. 2545 - BERGEN BERGER SCHOOLVERENIGING RECLAMET0CHT De nieuwe SEMA SNELWASMACHINE EDY was- en droogmachine Stafetii H00GY0RST KASTRANDEN ten, btMcLfa mei kaas dat s-maaUt! Hl. uau ïeutiupeu Zonder Wringer f 224.' Met Wringerf 286.- ZILFA PLEET M. VELDMAN BLOM DE RUS MaUdaac N. BOS Betasting-zake* Café Oldenburg - Bergen Herbouwplicht Makelaardij van der Borden STOFFEN ÜJeeU-cedatnt PAASKAARTEN JAN KOKKES IAmhs de scbo-o-Htnaalt Ruïnelaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 GROTE INHOUD, SOLIED MATERIAAL, 3'/2 Kg. DROGE WAS INHOUD 63 LITER Thans ook in voorraad, de nieuwe VRAAGT DEMONSTRATIE. Verder alle bekende merken was- en droogmachines. Ruïnelaan 3 Telefoon 2514 BERGEN AFWEZIG ARTS Waarnemers doctoren LUGTEN en POOT VRAAG EN AANBOD Voor Tuin- en Bloemzaden Onderweg 21 - Schoorl UW ADVERTENTIES worden keurig verzorgd, gaarne in dit blad geplaatst BERGEN BEIDE PAASDAGEN MUZIEK EN DANS Voorzaal: (3-6 en 8-12 u.) I DUO JAN VAN DIJK 1 Dancing: (8-12 u.) „THE TOP LINERS' v\ JLX 2e PAASDAG CAFÉ NIEUWENDIJK Aanvang 8 uur STEEDS Sociaal Fonds Bouwnijverheid Boekhoudbureau J. EUWEN Hcrcwcg 333 - GROET AUTOMATIEK GEOPEND BIJ te koop gevraagd voor Bergen-Binnen ca. 500 tn3 Alkmaar - Straatweg 31 de nieuwe VICKY met 48 c.c. motor f 545.- GARAGE P. BOOD, Weet t, »De Vijzel» heeft 't. VOORJAAR S- o tn =c m o TONICUM H. D. KLAASEN Kent U reeds onze Moderne Huiskamerlamp Geheel afwasbaar. Met trekpendel In diverse tinten leverbaar Vanaf f 18.- compl. met trekpendel I 't WINKELTJE VOOR BETERE Afgehaald en a contant. BELEEFD AANBEVELEND. uit eigen GAS-branderij zijn altijd smakelijker. ENIGSTE GASBRANDERIJ IN BERGEN. Groente duur Diepvries goedkoop! MOET HET GOED ZIJN DAN NAAR Ruime saUecing- CORSETTEN STEPIN'S B.-H'S Boekhandel C. OLDENBURG - SCHOORL Uitsluitend zuiver wollen stoffen 98.-, 119.-, 149. Fortex binnenwerk degelijk sterk Antiekhandel „'t BOERENHUYS" Per 100 gram Volvette belegen goudse kaas32 ct. Oude leidse kaas36 ct. Gerookte kaas, volvet38 ct. Korstloze leidse, jong25 ct. HEREWEG 2 - SCHOORL - TELEF. 272 Voor de a.s. Paasdagen Luxe Bakkerij ,,Doba - Dr- Peltlaan li - Bergen - Tel. 2518 Rondelaan 35 - Bergen N.-H. Zes-jarige Opleidingsschool voor H.B.S., Gymnasium enz. Inschrijving van leerlingen vanaf heden geopend. Inschrijving en inlichtingen bij het Hoofd der School A. J. NONNEKENS, Prinsesselaan 3, Bergen. Tel. 2171. SCHOORL - GROET - CAMPERDUIN Bij voldoende deelname zal op 11 MEI a. s. wederom een Reclametocht worden gehouden. DOEL: ROTTERDAM EN OMGEVING Aanmelding vanaf heden bij de bekende commissieleden, zowel van personen als van voertuigen. tt Heiloo - Telef. 3770 Prima werk VERKOOP - VERHUUR CONTANT TERMIJN. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belang stelling, ontvangen bij ons 40-jarig Hu welijksfeest. C. VAN ZOONEN A. VAN ZOONEN-RAAT SCHOORL, April 1954 Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan allen die blijk van belangstelling gaven, bij de voltrekking van ons huwelijk. E. OVERMAN-BU1JS C. M. OVERMAN BERGEN, April 1954 Kleine Dorpsstraat 15 Gevraagd voor Juli en Augustus NET MEISJE in klein pension. Adr. W. Peeters, Nieuwe Bergerweg 9, Bergen. Wegens huwelijk der tegenwoordige, begin Mei NET DAGMEISJE gevraagd. Adr. Mevr. Schneider, Kastanjelaan 4, Bergen. Gevraagd HULP boven 18 jaar voor enige ochtenden per week, van 8 tot 1 uur. Mevr. Boerrigter, Kerklaan 9, Bergen. Nette WINKELJUFFROUW gevraagd, in- of extern. Groenten- en Fruithandel J. Wokke, Jn. Oldenburglaan 1, Bergen, Tel. K 2208-2037. Gevraagd per 1 Mei een R K. KINDER MEISJE. Mevr. van Dam de Vries, „Het Huis met de Pilaren Bergen. is harder dan enig ander Pleet. KI. Dorpsstr. 9 - BERGEN - Tel. 2778 Is er in Bergen of omgeving nog een FLINKE JONGEN die bakker wil worden of zich verder in het vak wil bekwamen Aanmelden Brood- en Banket bakkerij J. P. Leering, Leo Gestelweg 5, Bergen Nh., Telef. 2380. Biedt zich aanNette jonge VROUW met dochter, 6 j., als Huishoudster in beschaaafde omgeving, kl. gezin, of waar de moeder ontbreekt. Goede ref. Br. onder no. 210, Bureau van dit blad te Schoorl. B.z.a. 2 MEISJES voor het seizoen. Adr. J. Stoop, Oosterstraat 21Nrd Scharwoude, Tel. K 2260-808. TE HUUR GEVRAAGD Bergen Nh.. door echtp. zonder kinderen, voor Juni, Juli, Aug. vrij klein HUIS of parterre gemeubileerd. Bev. zit-eet- kamer, slaapk., bad, keuken, w.w., tel. Br, onder lett. V 100. Adv. Bur. Rokin 24. Amsterdam-C. Uw hond is uw vriend. Voedt en ver wen hem met FLORA HONDEN BROOD. Voorradig in de soorten Terrier, Krachtvoeder en Mopjes bij Drog. Fa. Fr. Posthuma, J. Oldenburglaan 15, Telef. 2716, Bergen. Wie heeft de grijs-zwarte VULPEN, merk Ero, gevonden van Han van Twisk (Verjaardagscadeau). Bij voorbaat dankend Adr. Buerweg 6, Bergen (Nh.). VACANTIE ADRESSEN GEVRAAGD Inschrijfkosten f 2.50 voor seizoen 1953. Voll. inl. aan Warburg's Boekh., Over toom 66, Amsterdam. WONINGRUIL Aangeb. te Kiommie, een HUIS met vóór- en achtertuin, 2 kamers, keuken, 4 slaapkamers en douche. Huur per mnd. f 45,80. Gevraagd te Bergen, een kleinere woning voor 2 personen. Brieven no. 215, Bureau van dit blad te Schoorl. VACANTIE WONINGRUIL Hoofd ener school te Oosterbeek, met 2 kinderen (8 en 6 jaar), vrij huis bewonend, (kamer en suite, 3 slaapk., str. water met tuin), zoekt dito huis dicht bij zee, voor Augustus. Brieven No. 138, Boekhandel Meijer, Oosterbeek. Gevraagd voor de maand Juli of Aug., in de omg. van Bergen of Schoorl, gem. HUISJE, bev. 2 tot 4 slaapkamers. Br. letter N., Eerste Bergense Boekhandel, Bergen. Twents gezin van 5 pers. zoekt woning- ruil voor 14 dagen (24 Juli t/m Aug.) Zij heeft zelf een prima huis voor 5. event. 6 pers. aan te bieden. Goede kans op vrij vervoer per auto naar Haaksbergen en terug. Brieven aan H. E. v. Tongeren, Ensched.weg 24, Haaksbergen. Nu is het de tijd om uw regenkleding waterdicht te maken met het IMPREG NEERMIDDEL van Drog. Fa. Frans Posthuma. Per zakje f 0.30 J. Oldenburglaan 15, Tel. 2716, Bergen Jong echtpaar, z. k., zoekt ongemeubi leerde woonruimte in Bergen. Br. no. 225, De Haan's Boekh., Bergen, WONINGRUIL HEILOO—BERGEN. Aangeb. 6 kamer-woning met grote tuin, gelegen aan zeeweg, dicht bij station Heiloo. Gevraagd, ongeveer zelfde woning in Bergen of omg. Br. onder no. 226, De Haan s Boekhandel, Bergen. Geref. gezin, man, vrouw, 5 meisjes, resp. 17-14-8-5 en 3 jaar en een jongetje van 10 jaar, zoekt voor het tijd vak van 24 Juli t/m 7 Aug., of de eerste helft van Aug., «en huis of ged. van een huis in Bergen, Schoorl of omstr. Brieven met prijsopgaaf aanF. MEIJER, Achlumerstraat 7, Leeuwarden. Gevraagd Gemeub. kamers of zomer huisje, le helft Augustus, voor kl. gezin in Bergen of omstreken. Br. met prijsopgave aan v. Oostveen, Cornelis Anthoniusstr. 251, Amsterdam-Z. Tel. 721496. Gevraagd voor de 2e helft van Juli, gemeub. huis of zomerhuis, 6 pers., (2 volw. 4- 4 kind. in Bergen of omstr. Ad. Verhoeven, Koppelweg 42, Amersfoort. TE KOOP GEVRAAGD Stukje BOUWGROND voor kleine bungalow. Brieven onder no. 2029, Boekhandel Zwaan Zn., Nieuwesloot, Alkmaar. IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii Te koop aangeboden CONSUMPTIE TENT, groot 3x4 M., hoog 2.20 M., kan ook geschikt gemaakt worden voor zomerhuisje. Br. no. 216, Bur. v. d. blad te Schoorl. TE KOOP: Transportfiets met maad, ronde salon tafel. bl. eiken, grote huis- kamerbank, studie piano, klein kastje m. lade en planken. Tejjglaan 2. Aagtdorp, Schoorl. Aangeboden Zwart Jas en Vest en gestr. Pantalon f 35, Maat 50, z g a n. donker grijze Demi (maatwerk) maat 50 f60, Kl. Stins Laanweg 68 Schoorl. Te koop Schaallamp, compleet f 6. keurige beige getailleerde Damesmantel, maat 40, f 20.- Te bevr. De Haan's Boekhandel, Bergen. Te koop: Een prima Werkhaam. Prijs van de Schager verloting. Adres: Merelhof 16. Bergen. Schelp crème kop en schotels p. stuk f 0.55, 6 voor f 3.00. W. SCHOTTEN, Karei de Grotelaan 13-14 - Tel. 2806 - Bergen. Voor PHOENIX RIJWIELEN naar Fa. R. Lowijs en Zn., Dorpsstraat 61-63. Bergen. Tel. 2294. Aanbevelend. Aangeboden Donker blauwe KINDER WAGEN, i.g.s. en KINDERBOX, prijs billijk. Stationsstraat 7, Bergen. Tel. 2082. Te koop. z.g.a.n. HERENRIJWIEL, (Simplex Neo) f 80 - en AUTOPED op luchtb. f 15.-. J. Weijandweg 10, Bergen. j|lliiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiNiitinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ o.l.v. Con de Vries Gezelligheid en sfeer ^llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiillir^ beschikbaar voor woon- en winkel huizen en landbouwbedrijven, tegen zeer billijke voorwaarden. Inlichtingen bij Lijtweg 17 - Bergen. Tel. 2405 PAASVERZILVERING op WOENSDAGAVOND 21 April van 7.309 uur, in het Verenigingsgebouw te Catrijp. De plaatselijke vertegenwoordigers (Gratis inlichtingen). Telefoon K 2209—381 Met de Paasdagen THANS LEVERBAAR geheel compleet, stil en snel op de weg. Dorpsstraat 6 - Bergen - Telefoon 2453 LUX KRENTENBROOD f I,- p. stuk ZIET ONZE PAAS-ETALAGE. Banketbakkerij KOOLMEES-SOECKER J. Oldenburglaan 5, Bergen - Telef. 2385 Kerkstraat 4 Tel. 2028 PAASAANBIED1NG 500 gr. Rib- of Lende-rollade f 2 35 500 gr, Doorr. Rollade f 1.90 500 gr. Varkensrollade f 2.25 500 gr. Rollade (Kalfs Varkens) f 1.70 Paasvinken, per stuk f 0.40 Voor de Boterham: Onze PAASSCHOTEL 250 gr. Vleeswaren (3 soorten) f 1.25 f 0.75 150 gr. Ham 150 gr. Pekelvlees 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst f 0.70 f 1.25 Apoth. Ass. Dorpsstraat 18 - Tel. 2383 - Bergen. □□□□□□□□□□□□□□□□□O□□□□□O Breelaan 29 - Bergen Nh. - Tel. 2204 □aaaaooDDaoo Kleine Dorpsstr. 25, Bergen Ook „LIBERTY" en IMPORT HIER Stroomerlaan 7-9 - Telef. 2427 f 0.80 100 gram HAM 100 gram METWORST 100 gram PEKELVLEES 1 100 gram BOTERH.-WORST I 100 gram LEVERWORST 1 100 gram TONGEN WORST f °'50 100 gram CORNEDBEAF f 0.60 100 gram BOERENMETWORST f 0.55 100 gram gebraden ROLLADE f 0.45 100 gram gebraden ROSBIEF f 0.65 100 gram gevuld ONTBIJTSPEK f 0.40 100 gram gebraden GEHAKT f 0.40 100 gram gevulde OSSETONG f 0.55 100 gram gekookte LEVER f 0.60 2»/2 kg- VET ROOKSPEK f 5.00 Ruime sortering Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl. o.a. SPERCIEBONEN i 0.75 BLOEMKOOLf 0.75 DOPERWTENf 0.59 TUINKERS - TOMATEN PETERSELIE enz. DRUIVEN - HANDPEREN: TELEFOON 2326 - BERGEN Stationsstraat 9 Bergen Nh. gesneden in een goede balans, aansluitend aar I hals en schouders, met trekkend op de knoop De ruime coupe geeft een royaal gedistingeerd cachet Het speciale ,,For- tex"-binnenwerk garan deert U een jarenlang en met plezier^ragen Ook bij de pantalons treft U een snit en afwerking in onberispelijke luxe uitvoering Naast onze grote collectie Antiek Koperwerk, Tin, Meubelen, alsmede goud en zilver een pracht sortering NIEUW KOPERWERK PAASBROOD f 1.00, f 1.50, f 2.00 PAASTAARTEN, vanaf f 2.00 PAASGEBAKJES, 20 cent per stuk PAASEIEREN, leuk gesorteerd Verder onze bekende TOMPOUCES, krakend vers a 15 cent Tweede Paasdag ook verkrijgbaar tot 1 uur Kleine klassen. Moderne onderwijsmethoden. Frans, handenarbeid en handwerken onder schooltijd en zonder extra kosten. Overblijven onder toezicht in school of bos. Toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de financiële draagkracht der ouders. Wij garanderen U rrirna wcla Iedere Maandagmorgen VGO& HW WQh Een billijk tarief komen wij In Bergen Minimum slijtage

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 3