NIEUW COSTUUM V 12 antwoordt niet I Bdit-PoLtots BEDDEN KASTPAPIER EN KASTRANDEN Banketbakkerij ROOS Costumes van I 78.00 tot 175.00 Extra Paasaanbieding Gezelligheid iEVEND GESCHENK Tuimel- of Kanielbed Sidonius de Jong OP Z'N PAASBEST IOUDHOFF Fa. DE GOEDE'S AUTOBEDRIJF - DIRKSH0RN berichte/V ore- Tf W A SERVIESAFDELING VOORRADIG Boekhandel C. Oldenburg TELEFOON 2473 Grote partij afbraak: VACANTIETOCHTEN Thans kunt U deze zeer voordelig volbrengen. 1 flesje Hollandia Koffiemelk van 39 ci. voor 10 d. Boekhandel C. OLDENBURG - Laan weg - Schoorl BJi 'PI mj Bergense Kunsthandel Fa. P. HOPMAN. GEEN KORTINGEN GEVEN WIJ GEEN SCHUILNAMEN GEBRUIKEN WIJ F. G, V RASDONK - TELEF. 2130 éLmt alkmaar l/utyitnne.n - \Julyvott(y<ie*i O MET EEN VAN MIDDEN IN DE LANGESTRAAT BERGEN Voor de a.s. feestdagen: PAASTAARTEN en GEBAKJES PASTEITJES - CROQUETTEN V2 pond KOEK 85 cent. IJSTAARTEN. S.v.p, vroegtijdig bestellen. Deuren, Ramen, Balken enz. Pannen, Metselstenen. Pracht partij goedkoop nieuw hout. Partij mooie nieuwe deuren. Hard en zacht Board vanaf f 1.- per M2, zolang de voorraad strekt. Trottoirtegels, Eterniet golfplaten vanaf f 3.- per M2. Zomerhuisjes en Directieketen. Holleweg 11 - HEILOO Tel. K 2200 2330 Handel in ongeregelde materialen. Wij bieden U aan Een nieuwe 8—9 persoons GEZELSCHAPSAUTO (klein model touringcar) met flinke bagageruimte. Ook zonder chauffeur. Vraagt onze voordelige condities. Bespreekt tijdig. TELEFOON 213. Inlichtingen Bergen Telef. 2954. Pr. Hendriklaan 1. 250 gram heerlijke KOEKJES f 0.58 250 gram FROU-FROUf 0.65 250 gram HAGELKORRELSf 0.45 150 gram echte CHOCOLADE HAGELKORRELS f 0.45 100 gram RUMBONENf 0.40 U koopt uit bovenstaande 5 artikelen 3 artikelen en U ont vangt hierbij ter kennismaking met de prima kwaliteit 10 ct. statiegeld flesje.) Zolang de voorraad strekt. M. van Teulingen, Schoorl. Verkrijgbaar bij A. Kruit, Groet. P. Schotvanger, 't Woud. J. Dapper, N. Jonkers en J. Nederveen, Bergen. A. Hof, Egmond a/d Hoef. Wed. G. Gaarthuis, Egmond-Binnen PI O rSEi //V£ 2WJG r OE RAD/O 1 7 I oveRRt rRpcRrs/v srERz/e zs/vDBtT\ HET caRrpcr mêt oe v.,2 1 sTEi lEH. *14OH V V-/i AHTROORiï \/£T' ]R(HTER Or/S 'S oe PORDE a"sr g/fore# dor ee/V \TERHtSSOt pier eer erorhc vaart roreh wj os/s ooo/f //er neei4i ot EERSTE HEP/SE-V OP WEd HOOR EE// OH- DEftE PLO NEET VJOQOT VERVOLGD 3 EXTRA bulle tirs s/?£ataen H£r stw sa- T/OHElE H'EUWS... DE RAD/O ROEPT /EOER RWARr/fR HET laprsre h/el/ws Ra RET PLOrsEL'HGE öeRicwr VARDe Start VAR oe v-u REi/r new a/0G er/- de Tyo oe stem varde JOURHaost PcreR oor/V WOOROVERDERE I DP RET LR A/o go SP VA/V O E PROPps\8 SCR V/ROT RJER HET ER O R APPARAAT waaro/r oe v-/z AfT/LC C C U/~! TT/V/ L./ZT O /N 'M 3RSfS/V. Wii stellen U thans in staat, in onze nieuw ingerichte een goed overzicht te geven, wat er momenteel gebracht wordt in eet-, thee- en ontbijtservie en, uit binnen- rn buitenland Speciaal leggen wij ons er op toe, om van ieder servies losse onderdelen te leveren, zodat U Uw servies ook deel voor deel kunt opbouwen, hierbij kunnen wij U de grootst mogelijke service bieden. Gaarne nodigen wij U uit, deze afdeling te bezichtigen. WORMERVEER erveft 744 LIJMEN Maar. het gehele jaar één prijs één KWALITEIT Uw was- of Stoom- goed Maandags of Dinsdags gehaald- Zaterdags weer thuis. Agentschap Bergen KAREL DE GROTELAAN 20. kent geen tijd. De uren vliegen om in een gezellig interieur, dat geheel naar Uw eigen smaak en persoonlijke visie is ingericht Een schemerlampje hier een haardfauteuiltje daar juist dergelijke dingen scheppen sfeer en geven Uw woning dat persoonlijke cachet, waarin U zich volkomen op Uw gemak voelt Kom eens rustig en op Uw gemak bij ons kijken Een pracht sortering meubelen, waarmee U zich echt „thuis" zult voelen, staat in onze toonkamers op U te wachten. Op onze meubel-afdeling vindt U een prachtige collectie meubelen voor iedere beurs. 11 FEUILLETON DOOR BRUNO I. VAN LHEENKE Met dit nog steeds bewusteloze lichaam op zijn schouders zocht De Weger zijn auto op, die al sinds het begin van de avond iets verderop in de straat geparkeerd stond. Hij opende de deur van zijn wagen en wilde juist zijn vrachtje inladen, toen een fel licht hem bescheen. „En wat," zuchtte De Weger, „hebben we nu weer aan onze kar hangen?!" „Blijft u daar maar eens staan, waarde heer," klonk een stem uit het duister. „Doe eerst dat licht eens een beetje weg," mopperde De Weger, „ik ben geen variété-artist." „Dat geloof ik graag. Maar voorlopig zien we toch nog maar het liefst duidelijk met wie en wat we te doen hebben," klonk de stem. „Nu zouden de heren kunnen denken dat ik het geweten heb, maar dat is heus niet waar. Ik reed gewoon in het wilde weg en weet toch haast zeker dat ik het bij het rechte eind heb, als ik zeg, dat ik te doen heb met twee leden van de Club der Plat- kuieraars. Nou en?" De Weger zocht even tijd te winnen, want wat hij ook kon gebruiken, géén politie-inmenging, Politie- inmenging zou de organisatie Kareltje nog meer schichtiger maken dan ze door de inmenging van De Weger al was, en, dat zou met een haast aan zekerheid grenzende waarschijnlijk heid tot gevolg hebben dat ze ruwer met Mieke zouden omgaan en haar met de meeste spoed naar een andere wereld zouden helpen, aannemende tenminste, dat Kareltje daar nü al niet voor gezorgd had. „Maakt u nu geen gijntjes, meneer. Wij moeten er voor zor gen dat het hier in onze wijk rustig toegaat en het was zoéven alles behalve rustig. Er werd duidelijk geschoten. Nu zien wij u met een man over uw schouders naar uw wagen komen en die man in uw wagen leggen. Uw opmerking van zoéven geeft ons te meer vermoeden, dat er iets niet helemaal zuiver is." „Nee," zuchtte De Weger, „iets is er, dat inderdaad niet helemaal zuiver is." Hij zuchtte en probeerde de tactiek van de vertrouwelijkheid eens. „Weet u, heren, ik zal het u nu maar zeggen, hoewel het een beetjenu ja, gênant is. Van dat schieten, weet ik niets af. Maar dat is zo gênant niet. Het gênante is, dat ik hier een lid van een buitenlandse delegatie, eenambassadeur, te ver voeren heb, in een noodtoestand, waarin hij persé niet door Jan en Alleman gezien mag worden. Meneer de ambassadeur is, mijne heren, het spijt mij het te moeten zeggen, niet helemaal nuchter. Hijdrinkt de laatste tijd te veel. Zenuwen en be roerdigheid thuis. U zult mijn gedrag nu hoop ik begrijpen?" Mmmm, tja, in dat geval, meneerDe stem uit het duis ter werd wat inschikkelijker. Er kwam nu licht in de duisternis. De tweede agent had zijn lantaarn ook aangestoken en liet een lichtstraal over de auto schijnen. „Wel, heren, ik kan nu zeker wel gaan?" vroeg De Weger. „Zeker, mijnheer. Alleen zullen we nog een paar gegevens van u moeten hebben en even die ambassadeur moeten contro leren. Bij ons is zijn geheim van dronkenschap veilig. Met het oog op die schoten dienen wij rapport op te maken, begrijpt u?" De Weger begreep het drommels goed en begreep méér; hij begreep, dat er iets mis ging. „Wel ja," praatte John tegen zichzelf, „er kan nog meer bij." „Waar kwam u vandaan, meneer?" vroeg de agent, die met een notitieboekje in zijn hand klaar stond in een houding, als was hij van plan een complete trilogie „Schoten in het Duister", „Rare Autorijders", en „De Laveloze Ambassadeur" te gaan schrijven. Zijn collega lichtte hem bij. „Vandaarzei De Weger, en hij wees vaag wat naar het andere eind van de straat. ,,'t Juiste adres bedoel ik." Uit de intonatie van de agent konden zijn gedachten worden afgeleid en die gedachten waren: „Is t nu zo'n kaffer of doet hij maar zo? Er is iets niet pluis met deze knaap." „Welgoed dan," zuchtte De Weger, „de ambassadeur zal het mij niet kwalijk nemen en u moet per slot toch ook uw plicht doen. Daar wordt u voor betaald, niet waar." „Hoera!" juichten de agenten in stilte, „de man wordt wijs. 't Blijkt toch geen kwaaie kerel. Hij probeert alleen die ver lopen ambassadeur zo weinig mogelijk last te bezorgen. Mmmm. te waarderen." „Welnu dan, ik ben lord Harrold Ronald Peter Ladercowel," zei De Weger, „en ik was met de ambassadeur samen bij goede vrienden van de ambassadeur." „Waar wonen die vrienden pre-cies?!" vroeg de agent ge laten. De Weger noemde maar een adres, vlak bij Chambricks huis en vertelde er verder een leuk verhaaltje bij, zó, dat de heren agenten zich wel zo n uurtje of wat met het verwerken van de gegevens zouden moeten bezig houden. Het eind kwam in zicht en De Weger was daarvoor dankbaar, want hij vreesde dat Flaneur elk ogenblik bij zou komen. „En nu zouden wij dan graag nog even de ambassadeur zien," sprak één der agenten monter en stapte kwiek naar de wagen, waar de ambassadeur slapjes op de achterbank lag. Het felle licht van de zaklantaarn („een vervloekt goede zaklantaarn, dacht De Weger kwaad) speelde over het gezicht van de ambassadeur .En de lichtbundel bleef trillend rusten bij een rond gaatje in het hoofd van de ambassadeur en bij wat bloed, dat uit het gaatje gelopen was. De agent voelde met zijn hand bij des ambassadeurs hartstreek en meldde „Verroest, meneer de ambassadeur is zo dood als een pier!" HOOFDSTUK XX. Niet alleen de agenten waren geschokt door de ontdekking, ook De Weger was dat. En hij was misschien zelfs nog ver baasder dan de agenten. „Het moeilijkste van deze nacht komt nog," waarschuwde zijn Intuïtie hem. Snel dacht hij na. Snel dacht hij na. Toen deed hij datgene, wat zijn intuïtie hem zo'n beetje ge suggereerd had: hij nam zijn revolver en deelde op het hoofd van iedere agent zulk een harde klap uit, dat hij er zelf even van trilde en aan zijn eigen hoofd greep als voelde hij de bulten zelf. De agenten voelden echter voorlopig helemaal niets: zij waren bewusteloos. Er waren precies drie seconden verlopen tussen het eerste moment van constatering van Flaneur's dood en het uitdelen der klappen. De Weger wipte de agenten uit en zichzelf in de auto. Hij startte en reed weg, maar stopte na enkele tientallen meters gereden te hebben. Hij stapte uit en rende naar de twee agenten, die hij als de weerlicht van het vopr hem zo gevaarlijke op schrijfboekje beroofde. Toen hij de hoek van de straat omreed, begon één der agenten zich net kreunend te bewegen „John den Hartogh, je bent toch eigenlijk maar een prutser- tje," constateerde John den Hartogh, terwijl hij op weg was naar zijn huis. „Achter je ligt een dode Flaneur en je achter bank is naar de haaien door zijn bloed." „Kan ik daar wat aan doen?!" zei John kwaad. ..Natuurlijk,' antwoordde hij, „zoiets is je nog nooit gebeurd en het had nu ook niet hoeven te gebeuren. Je had Chambricks wat beter verzorgd achter moeten laten. Als je dan niet hard genoeg kunt of wilt slaan, bindt de mensen dan tenslotte. Zó gaat het mis, dat zie je." f 3.25 f 2.75 f 1.95 f 0.75 Pracht collectie i Verkrijgbaar bij: Laan weg 35. Schoorl. Tel. 268 Aanbieding van de week: Het ideale Opklapbed, behoeft niet aan de grond bevestigd te worden. 1-persoon s34.90 2-persoon s45.90 Aflevering op volgorde der binnengekomen orders KOORSTRAAT HOEK LAAT, ALKMAAR - TELEF. 2726

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 6