Albert Heijn NIEUWLAND CARNAVALSBAL AUTO's ZONDER CHAUFFEUR KLOP 1 ANTHONY VAN KAMPEN 'ST&Z.Tliïï met kleurenfilm j Drogisterij „Het Wapen van Schoorl" Er gaat niets boven het kopje bij moeder thuis! f Garage een aankomend Schilder en een aankomend Metaalbewerker Fa. D. BONSET en CO BERGER WEG 135 - BERGEN Slagerijen Bernard Koomen, Alkmaar Eerste monteur GARAGE VISSER Februari is de maand blikgroenten reclame Slagerij H00GV0RST W0KKE HEEFT'T tei. 2037 Feestavond M.A.C. „Schoorl" Laat nu uw schaatsen slijpen Als stewardess drink ik koffie in JP Rome, Bagdad, New York, Caracas. Ik weet dus wel wat van koffie af. Maar waar ik ze ook drink, er gaat niets boven dat onvolprezen kopje Boffie-Koffie bij moeder thuis. De geurigste en krachtigste koffie, die ik me wensen kan. En bovendien, zegt moeder, evenals alle A.H.-artikelen10% goedkoper dan elk ander kwaüteitsmerk. Dat zal ik onthouden voor als ik getrouwd ben. 1. de beste kwaliteit CAFE Zaterdag 11 februari 1956 GROET Tevens gecostumeerd dansen om fraaie prijzen VRIJ ENTRÊE v Voor de Zendingscommissie der Ned. Herv. Kerk Ac Bergen spreekt: „De Chr. Hist. Unie en de aktuele vraagstukken van deze tijd" SLAGERIJ KONING BIEDT U DEZE WEEK: Als EXTRA reklame DORPSSTRAAT 52 DORPSSTRAAT 52 VOOR DE ERWTENSOEP Zolang de voorraad strekt: 4 pond Varkenskop voor één gulden Kleine gerookte kinnebakjes a 76 ct. p. pond Iets heerlijks en goedkoop om zelf te koken voor gestampte pot en voor de boterham. BUREAU V.V.V. BERGEN H-H VERPLAATST NAAR BREELAAN 4 Met ingang van 15 februari a.s. W. P. L. BORST BOEKHOUDING en BELASTINGZAKEN gevraagd GARAGE V0SSE BERGERWEG 55 -57 - BERGEN BEKENDMAKING N. Visser deelt, onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, zijn geachte cliëntele mede, dat hij zich met ingang van maandag 13 februari 1956 uit zaken terug zal trekken. Met ingang van diezelfde datum wordt de exploitatie van het tankstation alsmede het garagebedrijf in han den gesteld van de heer B. Vosse te Heiloo. ELASTIEKEN KOUSEN VOOR En dan onze goedkope wekelijkse reklame Goedkope Groentenhal Gevraagd flinke jongen en net winkelmeisje LOUTER'S zelfbediening W 0 K K E heeft ze. 12, 10, 8, 7 st. f 1 Mooie Spruiten of witlof vanaf f 0.50 per kilo Heerlijke panklaar groenten, met zorg bereid en zeer voordelig! Soepgroenten speciaal 200 gram 25 cent Ook voor VITA diepvries Bloemkool - Andijvie - Sla Panklaar aardappelen - Spruiten Stoomwasserij „HOLLANDS ROEM Geeft U ons een proefwas, ojidat U HEILOO kunt beoordelen hoe goed ons werk is. Telefoon 37 70 N.H.A.D.0. „Bergen-Binnen" n.v. op Zaterdag 11 februari 8 uur in „DE RUSTENDE JAGER" m. m. v. Cabaretgezelschap „SUCCES" 8 personen ALF. LEYSEN SCHOORL Wij slijpen alle merken, ook Noren 2. de laagste prijzen 3. rente winstaandeel Drie redenen om bij AH te kopen Maskers gewenst, maar niet verplicht ^jjllliiiiiiiiii lil ui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii ii in iiiiiiiiii min ui min,mui iiiiiiiiiiiiinmi H ihhhiiimiiii iiuii^ op vrijdag 17 februari a.s., over zijn ervaringen in N. Guinea Toegang vrij. Collekte bij de uitgang. Gratis toegangskaarten vanaf 13 febr. as. bij G. Schoelink J. Oldenburgl. 13 I ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIHIHIHIIIIIMIIIIIIIIIlllllllllllllll^ In het „HUIS MET DE PILAREN", (Raadhuisstraat 10), Bergen spreekt de heer Mr. H. K. J. BEERNINK, lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal over Dinsdagavond 14 februari a.s. Aanvang 8 uur. Toegang vrij. Schouderkarbonade p. l/2 kg 1.55 doorr. varkenslap, p. V2 kg 1.40 Ribkarbonade p. t/j kg 1.70 Haaskarbonade p. 1/2 kg 1.80 Varkenslappen p. l/2 kg 1,90 Fricandeau p. Vj kg 2.00 100 gram Ham 0.45 I 100 gram Gekookt ontbijtspek 0.35 100 gram Pekelvees 0.35 >/2 kg gehakt half om half 1.25 Alleen afgehaald en a contant BREELAAN 52 m -r Doorr. runderlapp. p. 'fj kg 1.55 Mager rookspek p. V2 kg 1.45 Zuurkoolspek p. l/2 kg 1.40 250 gr. Metworst 1 250 gr. Leverworst I 00 100 gram Rookworst 0.40 GEVRAAGD: LAAT 144-146 - HOUTTIL 54 ('t vroegere Stationsgebouw) Gedipl. Belastingconsulent Jaap Weyandweg 5, - Bergen. Lid Nederlands College voor Belastingconsulenten. Tel. 2658 Verzorgt Uw BERGEN - HE1LOO Hereweg 21 - Tel. 382 - Schoorl - Giro 321882 Wist U dat vele ernstige beenklachten niet zouden voorkomen, wanneer tijdig en regel matig de juiste elastieken kousen gedragen werden? Laat U daarom adviseren door een vakman 1 blik Erwten Wortelen 0.59 '/i blik Spinazie 0.62 Vl blik Spercibonen 0 74 10 Jaffa's 1.00 12 Sinaasappelen voor 1.00 12 Mandarijnen 1.00 1 kg mooie Bananen 1.00 2 kg Goudreinetten 1.00 2 kg Roodstovers 1.00 2 kg Bellefleurs 1.00 2 kg Presenten 1.00 4 kg Moesappels 1.00 2x/2 kg Jonathans 1.00 1 kg Hutspot gratis gesneden 0.40 1 kg Zuurkool 0 35 1 kg rode Kool gratis gesneden 0.25 1 kg Friese Rapen gratis gestift 0.25 1 kg gare Biet 0.30 Onze vers gebrande Pinda's kosten slechts 38 cent per V4 kg. Alleen in de Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 Onze vers gesneden Soepgroenten kosten slechts 25 cent per 200 gram. Kerkstraat 11 - Tel. 2028 Bergen WIJ BIEDEN U DEZE WEEK: 500 gram varkens Karbonade f 2. (Rib, haas of schouder) 500 gram varkens Lappen f 2.20 500 gram doorr. Varkenslappen f 1.80 500 gram doorr. Runderlappen f 1 70 500 gram Runderlappen (borst) f 1.90 500 gram VET SPEK 2Vz kg VET SPEK 2»/2 kg GEDRAAID VET 2'/2 kg NIERVET 2V2 kg GESMOLTEN VET 250 gram Metworst 1 250 gram Leverworst J 150 gram Ham 150 gram Pekelvlees 100 gram HAMWORST 100 gram LEVERKAAS I A.s. Dinsdag weer onze bekende ROOKWORST-DAG 100 gr. kost dan slechts f 0.40 en Woensdag... U weet het toch 500 gram Gehakt kost dan slechts f 1.48. Bovenstaande prijzen uitsluitend afgehaald en a contant f 0.95 f 4.25 f 2.25 f 2.50 f 3.00 f 0.75 f 0.70 f 0.80 Ruïnelaan 4 - Bergen Jjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 1 Heerlijke honingzoete Sinaasap. Pr. v. Engel. Goudr. Jonathan per kg. v.a. f 0.50 le Soort Bananen p. kg. f 1.00 De beste grote Jaffa's 7 st. f 1.00 Puike Friese Kleiaard. 10 kg 1.65 De beste Koopm. Blauwe 10 kg 1.65 Echte Friese Redstar 10 kg 2.00 De fijnste Duinaard. 10 kg 2.15 ^liiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiilF komt nu iedere Woensdagmorgen in Bergen. PRINS HENDRIKLAAN 5-7 - BERGEN N.H. GEVRAAGDHalfwas monteur, voor onderhoud wagenpark, bij voorkeur in bezit van rijbewijs B, D, E. Chauffeur tevens plaatwerker Chauffeur tevens spuiter Chauffeurs in tijdelijke dienst (juni t.m. sept.) Sollicitatie s schriftelijk aan boven genoemd adres. Persoonlijk bezoek na oproep. FILMVOORSTELLING o.a. PUZZLERIT M.C. „SCHOORL" Q i I IJ A Leden en donateurs vrij entree. Introductiekaarten f 1,— per persoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 4