„DE DUINSTREEK SPORTFLITSEN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOq^ HUISMOEDERS! i KOLLMER JOH. LOUTER =G Stap liet voorjaar in.... GOSTUUM of COMBINATIE W0KKE 1 35.- DE PEE - Tel. 2545 - BERGEN RONYFELT-VILTTAPIJT BUITENKANSJES 1 Slagerijen Bernard Koomen Ver. Hulp in Nood bij Ziekte in en om de Duinstreek BRILLEN DIEPVRIES tel. 2037 Spinazie 700 gramf 0.99 met een van MIDDEN IN DE LANGESTRAAT COSTUUMS vanaf 89,-, 98,-, 109,-, 119,-, tot 175,- Tweede Blad Vrijdag 16 maart 1956 Leden en donateurs van de Ver. Hulp in Nood bij Ziekte hielden Maandagavond j.l. een vergadering in het lokaal van de Heer Mere- boer te Groet ter kennisname o.a, van het jaarverslag over 1955 en een financieel overzicht over dat jaar. De Heer J. Blom, die als „in valler" bij ontstentenis van de voorzitter de vergadering presi deerde, heette de aanwezigen hartelijk welkom. Na het voorlezen van de notulen der vorige ver gadering protesteerde de Heer Groen tegen het feit dat het in deze notulen opgenomen voorstel van de vergadering om terzake de herverzekering met het Hoofdbe stuur in correspondentie te treden, niet was uitgevoerd. De secretaris kwam weliswaar met een niet geheel „waterdicht" argument voor deze nalatigheid, maar de Heer Groen bleef op zijn stand punt staan dat een eenmaal door de vergadering genomen besluit in ieder geval moet worden uit gevoerd. Voorzitter Blom was het hiermede eens, zodat alsnog tot dit contact zal worden overgegaan. Het financieel overzicht was gunstig en sloot met een batig saldo van f 191,38 tegen een te kort van ongeveer f600,— in 1954. Het bezit van de vereniging op 1 januari 1956 bedraagt f 3486,17 terwijl het aantal leden 65 bedroeg. Het voorstel van het Bestuur om traditiegetrouw Burgemeester Bergh te verzoeken het voorzitter schap te willen aanvaarden, ont moette enige tegenstand en wel van de Heer Groen. Deze wenste de Heer Blom candidaat te stellen en hoewel deze al bij voorbaat te kennen gaf deze benoeming niet te zullen aannemen, werd deze candidatuur toch door de Heer Groen doorgezet met het resultaat dat 21 stemmen op Bur gemeester Bergh werden uitge bracht tegen 1 stem op de Heer Blom. De aftredende bestuursleden J. Blom en S. Opdam werden bij acclamatie herkozen. De maandelijkse uitkering aan de vorige bode, die om gezond heidsredenen moest bedanken, werd na enige discussie vastgesteld op f 5.—. De Heren B. v. d. Ploeg en C. Meijer werden ge kozen als lid van de financiële commissie 1956. Bij de verloting trok de Heer A. Koortens het begeerde briefje. Van de rondvraag maakte al leen de Heer Groen gebruik om onder de aandacht te brengen dat het volgend jaar de Vereniging 60 jaar bestaat. Ook stelde hij voor de minimumverzekering van f4,— te brengen op f 10,welk voorstel op de volgende agenda zal worden geplaatst. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter deze vriend schappelijke vergadering, die daar na door de aanwezigen in dezelfde gezellige sfeer nog geruimen tijd werd voortgezet. SPREEKUUR BURGEMEESTER Burgemeester van Schoorl maakt bekend dat hij zaterdag 17 maart a.s. verhinderd is spreekuur te houden. Schoorl's Kinder- en Meisjeskoor Door onvoorziene omstandig heden moet de trekking der ver loting uitgesteld worden tot 29 maart 1956. De trekking zal plaats vinden in „De Rustende Jager" te Schoorl 's avonds 8 uur. GESLAAGD Op het aan de Technische Hoogeschool te Delft op 10 maart gehouden examen, behaalde onze plaatsgenoot J. Kruisman het Civiel-Ingenieursdiploma. STENOGRAFIE EN MACHINESCHRIJVEN Voor het praktijkdiploma slaag de o.a. de volgende candidate. Machineschrijven Mej. Warda Brouwers te Eg- mond aan de Hoef. Huishoudbeurs opent 16 maart Even nog een geheugensteuntje voor onze dames. Vrijdag 16 maart is de opening van de Huishoud beurs in het RAI- gebouw te Amsterdam. Dagelijks kunt U er terecht van 105 en 7—11 uur. Aan shows vindt U elke dag mode shows, regenkledingshows bad- shows en schoenenshows. Zaterdag 17 maart is er 's middags een concours voor honden. Welke is de best verzorgde viervoeter? De volgende week zaterdag is er een show waaraan ook de eigenaressen te pas komen, namelijk een con cours d'élégance. Dit alles ten bate der Dierenbescherming. Hoewel er weinig is dat ook niet voor huisvaders van belang is, zal toch de aparte camping tentoonstelling wel in het bij zonder hun aandacht trekken. Nieuwtjes en goede raadgevin gen vindt men te kust en te keur. Een goede raad vooraf: gaat U vooral overdag, dan is het het rus tigste. En ook dan, namelijk om 4 uur, verschijnt Paul Ostra ten tonele voor het uitreiken van waardevolle huishoudelijke ge schenken, terwijl ook de diverse artisten overdag voor het voet licht treden. W. H. Romijn - Aannemer Houdt consult op Woensdag 21 MAART van 12—19 uur in Hotel Kreb, Bergen. Meesier-Opticiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen Annex Fotohandel Een reuze gemak voor iedere huisvrouw die heerlijk vers gesneden panklare groenten van Friese Koolraap p. F/2 kgf 0.50 Groenekool p. kgf 0.60 Boerekool p. kgf 0.80 Rodekool p. kg f 0.60 Hutspot VI2 kg f 1.00 Met zorg bereid!! Soepgroenten speciaal (met Bloemkool) 200 gram f 0.25 Gezoute Snij- of Sperciebonen l/2 kg f 0.45 Vers gekookte Biet p. kgf 0.35 De beste Zuurkool p. kgf 0.50 VERSE SLA, TOMATEN, BLOEMKOOL, ANDIJVIE Mooie Prima Engelse Jonathan of Goudreinetten 1V2 kgf 1.00 le soort Bananen, heerlijk rijp, p. kg f 1.10 Pracht Jaffa 5 en 6 stuksf 1.00 Grape Fruitf 0.30 W0KKE HEEFT ZE! Heerlijke Sinaasappelen, met veel sap 8, 7, 6 en 5 stuks f 1.00 OPGELET! SCHOUDERCARBONADE1.54 RIBCARBONADE1.58 HAASCARBONADE1.66 MAGERE LAPPEN1-80 FRICANDEAU 1-90 DOORREGEN BUIKLAPPEN1.35 KINNEBAKSLAPPEN, niet vet0.90 DE IDEALE VLOERBEDEKKING Overtuigt uzelf en laat u geheel vrijblijvend voorlichten en vraagt een proeftapijt aan bij Woninginrichting - Stoffeerderij 100 gram Thee, 78, 85 92 Pindakaas per pot70 Tijdelijk bij 2 potten130 1 groot blik spinazie75 Tijdelijk bij 2 blikken135 1 groot blik tuinworteltjes95 200 gram gesorteerde snoepjes 64 250 gram gesorteerde wafels, iets fijns 70 500 gram biscuit60 250 gram Valencia pinda's70 2 pak bakmeel en 250 gram rozijnen van 122 voor 109 1 blik haring in tomatensaus49 1 blik pilcards65 Jam per pot 56, 70 85 200 gram gekleurde hagel25 200 gram echte chocoladehagel 50 100 gram paaseitjes 25, 28, 30. 40, 48, 75 90 Grote chocolade eieren 2 stuks 25, 2 stuks 35 per stuk 25, 55 80 Zakjes paaseitjes 38, 45 90 99 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeo VOETBALUITSLAGEN. K.N.V.B. Vierde klasse A: BKCSchagen 23; Egmondia— Succes 60; WatervogelsLimmen 1 0; Meervogels 51WGW 10; VZV Texel 23. De stand in 4A is: Egmondia 14 11 3 0 25 Texel 15 11 2 2 24 BKC 16 6 8 2 20 Meervogels 15 7 3 5 17 Schagen 14 7 2 5 16 Succes 14 5 5 4 15 WGW 15 4 3 8 11 VZV 16 4 2 10 10 DTS 12 3 3 6 9 Limmen 16 3 2 11 8 Watervogels 13 2 1 10 5 Programma voor zondag a.s. vierde klasse A: BKCWatervogels; VZV Egmondia; TexelSchagen; WGW Succes; LimmenDTS. Aid, Noord-Holland. IC: BergenSRC 02; OudesluisJVC 18; BerdosKaagvogels 12; Hugo BoysNieuwe Niedorp 31. De stand in IC: JVC 13 9 2 2 20 Vios 14 10 0 4 20 SRC 12 6 3 3 15 W'waard 12 7 1 4 15 Hugo Boys 13 6 3 4 15 Kaagvogels 12 6 2 4 14 N. Niedorp 14 6 1 7 13 Berdos 15 3 4 8 10 Bergen 13 4 1 8 9 Zeevogels 12 2 2 8 6 Oudesluis 12 2 1 9 5 Programma voor zondag a.s. eerste klasse C: KaagvogelsSRC; Oudesluis Zeevogels; BergenWieringerwaard; HugoboysJVC. 2C: CallantsoogGeel Zwart 13; Win kelTex. Boys 22. De stand in 2C: Foresters 13 11 2 0 24 Duinranders 14 8 4 2 20 Geel Zwart 12 7 5 0 19 Tex. Boys 13 7 4 2 18 Zeemacht 13 7 1 5 15 Callantsoog 12 4 0 8 8 Winkel 12 2 4 6 8 Schoorl 12 3 1 8 7 Koedijk 14 1 3 10 5 Petten 13 2 0 11 4 Programma voor zondag a.s. tweede klasse C: CallantsoogWinkel; Texelse- boysSchoorl; ZeemachtGeelzwart. NIEUWS VAN DE DAMCLUB „BERGEN". „Bergen"Heiloo 11-29. De uitslagen waren als volgt: 1 W. v. HottumC. de Graaf 20 2 H. de VriesA. Dekker 11 3 P. BeukersJ. Sprenkeling 02 4 J. StamJ. de Geus 11 5 J. BliekendaalC. Bijwaard 02 6 J. de MoorJ. Slijkerman 11 7 C. TrompC. Lieshout 02 8 B. v. DiepenA. Sprenkeling 11 9 P. FransenJ. Groenenboom 02 10 Th. RooslootP. Oud (L2 11 J. v. LoenenH. Verver (f2 12 Th. de MoeiA. v. d. Werf 02 13 P. BootsJ. Spaans 11 14 J. RooslootJ. B. Helder 02 15 H. LichtleitnerJ. Kraakman 20 16 B. BloemhofB. J. Hofman 02 17 C. DekkerKrelage 02 18-C. JansenB. Sluisman 02 19 C. DuinC. Zwart 02 20 T. KürtenP. Bruin 20 „Bergen"Heiloo 1129. In de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen van de Kennemer-dambond, is het „Bergen" niet gelukt om de punt jes thuis te houden. Ondanks de neder laag, heeft Bergen een prima wedstrijd gespeeld tegen Heiloo. In de uitwedstrijd zijn er vijf punten behaald. Maar nu waren het er elf punten!!! Bravo mannen!! Met het nieuwe sei zoen wordt het nog beter! Secretaris: C. Tromp, Westerweg 48, Bergen (N.H.). MAKELAAR EN TAXATEUR Spoorlaan 8 - Bergen - Telefoon 2431 HYPOTHEKEN - TAXATIES Adviezen bij Aan- en Verkoop van Onroerend Goed Helderziende C. B 0 E R I H G GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Fa. Kater) ALKMAAR, MIENT 24, TEL. 2454 - ZAANDAM, WORMERVEER jj|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllimillllllllllllllllMllllllllllllllllllllllilllllllllllllll«lllll<lllilHillllLb. Nu kan u nog lekker en goedkoop smullen. Door aan- Ei koop van een belangrijke partij karbonaden van 100 VARKENS van een groot exportbedrijf. 1 DEZE WEEK NOG ZEER LAGE PRIJZEN! I LAAT 144 - 146 - HOUTTIL 54 - ALKMAAR DEN HELDERKEIZERSTRAAT 93 j§ THlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllltllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIf^ WZN- Eerf sportcolbert met lange pantalon in uitmun tende zuiver wollen stoffen, dat is je ware dracht voor zo'n jongen. Eeuk harmoniërende kleur combinaties van colbert en pantalon. En het *Fortex* loodje is Uw garantie voor on berispelijk maakwerk, dat tegen een stootje kan. Colberts DORPSSTRAAT 3 - BERGEN - Telefoon 2156 waarbij 1 blik Jodekoeken van 45 voor 35 200 gram kopen 250 gram ontvangen TELEFOON 339

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 3