MJEMOLLECTE m. Fjfch0 l i DE PEE - BERGEN KOl'ERIIlllS lieden «rote afslag rundvlees BRIL? Mr. Opt. II. W. Pastoor IVO ROL: De Tandpasta N?1 r HUISMOEDERS 1 Slagerijen Bernard Koomen Nationale Anjeractie BIOSCOOP .DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. TEL.|2545 WONINGRUIL bij KOLLMER GEMEENTE SCHOORL Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om in afwijking van het uitbreidingsplan aan A. P. Mors, Hereweg 128, vergunning te verlenen tot het stichten van een zomerwoning, Bezwaren tegen dit voornemen kunnen schriftelijk voor 14 juli a.s. worden ingediend. j]||lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUlllllllillllllllillllllllllllllllllllllll|l^ GEDENK DE in de gemeente Schoorl op woensdag 4 juli 1956 Zoekt U een aparte Vanaf 2 juli tot en met 21 augustus 1956 zal ons gehele land in het teken staan van het tienjarig herdenken van het Prins Bernhard Fonds, doordat een fi nanciële actie zal worden geleid. De actie zal op originele en attractieve wijze worden ge voerd. Overal in het land zullen op duizenden verkooppunten, on der meef bij winkeliers, banken, enz. loten, die 1.-per stuk kosten en in drie kleuren ver krijgbaar zijn, verkocht worden. Niet minder dan 200.000.aan belastingvrije prijzen staan de winnaars te wachten, terwijl de hoofdprijzen: 5 woonhuizen van ieder 20.000.— per stuk (of naar verkiezing goederen), 2 auto's Austin A 50, door middel van de radiozender 402 m op 21 augustus tijdens een speciale uit zending bekend zullen worden gemaakt. De sympathie, die men aller- wege het Prins Bernard Fonds toedraagt, zal thans door alle Nederlanders op een aantrekke lijke wijze tot uitdrukking wor den gebracht, want indien men zich om bepaalde redenen van dit grote gezelschaps-spel zou wensen te onthouden, dan blijft er toch een mogelijkheid over om die noodzakelijke steun te bie den. Er is namelijk hiervoor een speciaal gironummer openge steld en wel: nr. 83 ten name van het Prins Bernhard Fonds. Loten kunnen besteld worden o'p gironummer: 6465, ten name van de Nationale Anjeractie. Het Prins Bernard Fonds, dat zich in het steun verlenen wendt tot alle Nederlanders, vraagt van alle Nederlanders hulp, die thans door allen geboden kan worden. Het gaat om uw eigen zaak! (Loterij goedgekeurd door de Minister van Justitie dd. 27 maart 1956, 2e afd. A. nr. L.O. 550/081.) Altijd schone tandenAltijd frisse mond SPORTNIEUWS U KUNT NIET ALLES WETEN Glas in lood moet van tijd tot tijd gecontroleerd worden op kleine afscheidngen tussen het glas en het lood. Tijdige repara tie wordt dubbel vergoed door besparing op de kolenrekening. En dan spreken we nog niet eens over het minder behagelijk zitje bij het raam. Puimsteen is een goede ko- lenspaarder. Leg twee of drie grote stukken tussen de kolen als u het vuur in de kachel aan maakt. Zij zullen in geen geval met de kolen samensmelten. Zo dra het vuur goed brandt, wordt de puimsteen gloeiend heet. Ver wijder de stukken nadat het vuur uit is. Ze kunnen vele malen ge bruikt worden. Burgerlijke Stand BERGEN ADVERTEERT IN DIT BLAD ZUIVERING van Gebouwen, Meu bilair, Muziekinstrumenten wegens hout worm, mot en alle overige insecten onder volledige garantie. Ontsmetten, wassen, reinigen, motechten. Spuiten van zomerhuizen en kampeertenten, stallen enz. Zuiverings- en ontsmettingsbedrijfIj Kwakelpad 2, Alkmaar, Tel. 2917 weekend shirt. ANTIEKE MEUBELEN Koper, Tin, Porcelein, Curiosa etc. sieraden en gebruiksvoorwerpen alleen in echt massief goud of zilver Blauw Delfts aardewerk van „De Porceleyne Fles" KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN MODERNE BRILLEN Opticien van der Kuip FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD Gevraagd te Bergen aan Zee van 16 juli tot 1 september. Hulp in de huishouding voor 4 ochtenden in de week voor lichte huishoudelijke werkzaam heden. Aanmelden schriftelijk bij Mevr. Dutilh-Van Schelle, Van Aerssenlaan 10, Rotterdam, tele foon no 48816 of vanaf maandag 16 juli Huize „De Open Deur", Parkweg 17, Bergen aan Zee, telefoon no 2825. 4 dagen Duitsland Prachtige reis geheel verzorgd f 85. 5—8 september Garage Johannes - 't Zand In het kader van het bijzondere programma „THE GLENN MILLER STORY' Vakmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming en Air-conditioning VOOR KOPERWERKEN WONINGRUIL Zaandam-Bergen of Schoorl Aangeboden moderne flatwoning, gevraagd een mooie woning te Schoorl of Bergen, behoeft niet groot te zijn. Dit is pas goede Drop. De SlI- PERDROP van FRANS POST- HUMA, gedipl. drogist. Gefabri ceerd volgens een speciaal recept. In drie soorten verkrijgbaar zout, dubbelzout en versuikerde drop, per 100 gram 50 ct. Oldenburglaan 15 tel. 2716 Hel Berger lederhuis J. TON EN ZNS. BALASTORE het ideale Zongordijn Doet Uw voordeel Doorregen Runderlappen 1.85 |j Magere Runderlappen2.10 Magere Riblappen 2.20 Doorregen Riblappen2.10 j| Poulet1-85 GehaktL70 -J- 1.30 j| Biefstuk.3.50 Rostbief2.80 |j Rauwe Varkenslever, om te bakken of te koken 1.25 Doorregen Varkenslappen, van de kinnebak 0.74 |j Doorregen Varkenslappen, van de buik1.20 Saucijsjes1-30 j| Gerookte Kinnebak0.85 Gerookte Kinnebakper stuk a 77 per 2 kilo j| Bloedworst, met veel spek0.48 Leverworst0.58 s Alleen Laat 144 en 146 ALKMAAR ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ ^lllllllllllllllUlllllllilllllllllllllllllllinilllllllllMIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIllllllll!^ Het mooiste en meest exclusieve montuur vindt u bij brillen specialist Hoflaan 2 - Bergen ZIEKENFONDS LEVERANCIER Ingezonden mededeling EGMONDIA SPEELDE GELIJK. Egmondia kan de vlag nog niet hijsen. In de thuiswedstrijd tegen Neerlandia moesten de Egmonders zich met gelijk spel tevreden stellen 00. Dit is geen slecht resultaat als men bedenkt dat de oud-internationaal Joop van Stoffelen bij de gasten meespeelde. Hier volgen de uitslagen: EgmondiaNeerlandia 00 MonnikendamNautilus 12 De stand is als volgt: Egmondia 5 2 3 0 7 Nautilus 5 2 2 1 6 Neerlandia 5 2 12 5 Monnikendam 5 10 4 2 Van 21 mei tot 18 juni 1956 GEBOREN: Yvonne Gerarda Veronica, d. v. J. J. Langedijk, en E. A. Beets, Cornelis, z. v. C. W. Hoogeboom en A. G. de Waard, Jeroen, z. v. J. de Carpen- tier en H. v. Gulik, Franciscus Nicolaas, z. v. N. J. de Jong en J. P. M. Wiese, Hendrika Johanna Maria, d. v. A. J. Lies hout en C. N. van 't Sant, Catharina Maria, d. v. C. J. Ranzijn, en J. Willems, Egbert, z. v. J. G. Tielrooij en H, J. Oort- giesen, Jan, z. v. M. Kroon en A. Smit, Wilhelmus Nicolaas. z. v. N. C. Dingerdis en M. A. Brammer, Willem, z. v. J. C. van Zoonen en E. Koorn, Johannes Cor nelis, z. v. T. Dekker en G. Knikker, Wilhelmus Maria, z. v. N. C. Vink en G. G. van Diepen, Elisabeth Catharina Afra Maria, d. v. P. C. Baltus en M. T. T. A. Beerends, Johannes Jacobus, z. v. J. J. Hoedjes en A. G. Godijn, Maria Catharina, d. v. A. C. Dekker en C. T. Smit. ONDERTROUWD Rosier, Jan, 27 jaar, vertegenwoordiger, en Kort, Francisca, 22 jaar, boekhoudster, Amsterdam. GEHUWDvan Werven, Tiemen en Baarbé, Henriëtte Mathilda. OVERLEDENLicht, Antonius, oud 4 dagende Grauw, Petrus Gijsbertus, 59 jaarLancee, Alida, ech. v. L. van Oene, 68 jaarBalder, Geertruida, ech. v. H. Markus, 57 jaar; van Leeuwen, Hille- gonda, ech. v. J. Hollenberg, 71 jaar; van Groos, Maria Johanna, 73 jaarvan Calkar, Klaas, 85 jaar; Vink, Thomas, 67 jaar. Dit prachtige, op de Italiaanse zomermode geïnspireerde shirt met de knooploze boordsluiting kunt U zowel open als gesloten dragen. Ook het Fablo Elianto shirt is voorzien van de nieuwe „all round boordlijnl Verkrijgbaar in niet minder dan 18 modieuze pasteltinten bij Juwelier tIJOGTGIlllUÏS Antiquair Ruïnelaan 8 Tel. 2506 Bergen 1 juli NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10 uur: Ds. Bekius GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur; Ds. Hartdorff, A'dam GEREF. KERK v.m. 9, 10.30 uur en n.m. 4.30 uur; Ds. A. C. Schaap van Den Andel (Gr.) R.K. KERK Stille H. H. Missen 6. 7, 8.15 en 11 uur 9.30 uur Hoogmis Dagelijks H. H. Missen 7, 7.45 en 8.30 u. LEGER DES HEILS 10 en 8 uur: Samenkomsten NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong n.m. 20 uur te Schoorl: Theol. kand. S. W. Kok, Amsterdam v.m. 10 uur te Groet: Ds. J. H. Klein Wassink, Bergen R.K. KERK In de maanden juli en aug. zijn de H. H. Missen op zondag en feestdag Stille H. H. Missen 6, 7, 9.30 en 10.30 en 11.30 uur. Hoogmis 8 uur. NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur; Ds. Roobol GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 8.30 uur: (i.d. Herv. Kerk) Ds. Th. Oostra, Hoogeveen v.m. 10 uur: (i.d. Geref. Kerk) Ds. Th. Oostra, Hoogeveen n.m. 5 uur: Prof. Dr. A. D. R. Polman, Kampen R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 9.30 uur 10 uur Hoogmis in de week H. Mis om 7.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uurvroegdienst v.m. 10 uurhoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst NED. HERV. GEMEENTE Egmond a.d. Hoef, v.m. 10 uur: Ds. Plug j U VINDT BIJ ONS DE BR.ll» DIE U STAAT MIENT 25 ALKMAAR Hiermede geven wij kennis van het overlijden op 19 juni '56 van mijn dierbare echtgenote, onze moeder, groot- en overgrootmoeder Maria Alida Kaandorp-Raaves in de leeftijd van 83 jaar. Uit aller naam C. Kaandorp Leestraat 45 Baarn De teraardebestelling heeft plaats gehad 21 juni '56 op het R.K. kerkhof St. Barbera te Baarn. Na een langdurige ziekte overleed mijn lieve vrouw Anna Johanna Maria Pranger geb. van Hemert in de leeftijd van 48 jaar. G. J. PRANGER BERGEN, 21 juni 1956 Noordlaan 20 De begrafenis heeft in alle stilte te Beverwijk plaatsgevonden. Geen bezoek Gevraagd van 15 juli tot 15 aug. een hulp van 91 uur en afwashulp van 1.303 en 6.308 uur. Pension „Annie", Dr. v. Peltlaan 42, Bergen. Net kosthuis gevraagd door jongeman. Geen beroeps. Br. no 851, De Haan s boekhandel, Bergen. Gevraagdwerkster voor enige dagen per week. Mevrouw Koster-Klinkenberg, Eeuwigelaan 27, Bergen Nh., Tel. 2739. Gevraagd voor direct meisje behulpzaam in keuken, 16 jaar of ouder. Pension ,,'t Berkenbosje", Russenweg 28, Bergen. Gevraagd een meisje voor direct. Pension „De Viersprong", Prinsesselaan 46, Bergen. Stud, meisje b.z.a. als babysitter. Br. lett, B, Boekh. Romeny, Bergen. Vier jonge katjes, gewend aan Felix zoeken goed tehuis. Duinweg 111, Schoorl. Af te halen Bickerslaan 1Schoorl 2 zwarte katjes, gewend aan Felix. Speciaal voor hen die nu niet weg kunnen. Telefoon 326 Geeft U spoedig op drie Vrijdag- zondag- dinsdagavond te 8.30 uur Daniel Gelin, Fran^oise Arnoul, Trevor Howard, beroemde filmsterren in de buitengewone film „GEEN LIEFDE DUURT EEUWIG" isjaar Een film van Henri Verneuil Zaterdag-, maandag-, woensdagavond te 8.30 uur zondagmiddag te 2.30 uur Edward G. Robinson, Joan Bennet en Raymond Massey de spannende film „DE VROUW IN HET VENSTER" is jaar De spannende thriller van Fritz Lang die U aan Uw stoel gekluisterd houdt. Donderdag 5 juli te 7 uur en 9,30 uur James Stewart, June Allyson en Henri Morgan in de grootse muziekfilm alle leeftijden F I P |y| IT I BERGEN, Spaansepad 2 Telefoon 2466 rd. J. 01 I I I ll. ALKMAAR, Spanjaardstr. 8-10,Tel. 4727-5669 Woningruil WormerveerBergen of omstr. Aangeb. net huis. Huur f 5.55 p.w. Gevr.: Huis of zomerhuis. Inl.Lijtweg 34, Bergen. Echtpaar met 2 kl. kinderen vraagt va kantieverblijf met pension van 4-11 of 6-13 aug. omg. duinen. J. D. Stoute, Oost zeedijk 144B, Rotterdam. Te huur gevr., gem. huis of zomerhuisje voor 7 pers., vanaf 4 11 of tot 15 aug. in Bergen of omgeving. Br. J. Wingelaar, Vondellaan 29, Utrecht. Te huur gevr., vanaf 1 sept. a.s. of eerder gemeub. huis of vrij gedeelte van huis voor echtp. z.kind. voor 5 mnd. Brieven onder no 718, bur. v.d. blad te Schoorl. Te koop: Electr. wasmachine met wringer (hout). Prijs f50.Euwen, Hereweg 333, Groet. Te koop: goed onderhouden kinderwagen. Adr.B. A. Strooker, Hereweg 47, Schoorl. Te koop Spruit- boeren- groene- en bloem- koolplanten, rapen- en preiplanten J. Bruin, Smeerlaan 4, Schoorl. Te koopi Eysink 125 cm3 t.e.a.b. Te bevr. J. Wokke, Verspyckweg 22, Bergen aan Zee. Te koop: orginele Miele stofzuiger slede model f 120.nieuwprijs f 176.witte emaille. wasmachine f 135.alles 220 volt, beiden slechts lxgebruikt. Prachtig nw. houten tuinameublement (4 crapeauds en tafel) f 85.Echt eiken buffet met marmer blad f 75.-en Philips scheer- apparaat f 10.Br. no 715, bur. v.d. blad te Schoorl. Te koop roomkleurige kinderwagen (v. Delfts) f 40. 3 racewielen kompleet tezamen f 10.Bliekendaal, Verlengde Geestweg 50, Bergen. Te koop: Kinderwagen f 50, Betaal baar in 2 termijnen. Prinsesselaan 22, Bergen. iiiiiiiniiiiiiiiilluiimiiiililllllllliiiiiiiliiiiiiiiiiiliiillliiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiNiili „Westfriesch AangebodenHuis met 2 vrije etages te Rotterdam-W. leverdieping: 1 gr. woon kamer, gr. slaapk., gr. keuken. 2e ver dieping zeer grote studio en flinke slaap kamer. Ruim uitzicht. Telef. aanwezig. Huur f 49.50 per maand (incl. water). Gevraagd te Bergen - Binnen (N. Holl.) Vrijstaand huis, min. 4 a 5 kamers, met tuin. Huurprijs geen bezwaar. Br. no. 4598, Adv. Bureau Harte, Bergweg 218, Rotterdam. Br. no 750, bur, v.d. blad te Schoorl. Ontvangen de nieuwste kleuren damestassen ook in wit en zandkleur en de nieuwste dames- en heren koffers Stationsstraat 18, Bergen V Spoorstr. 29 - Alkmaar - Tel. K 2200-2277 iiiiiiiMimiiiiiiiMiiiiiiiimimimiiiimiiiimiiiiiiimiiiimiiiiimimiiimiiiiii alle maten vanaf f 2.80 Tel. 2156 - Dorpsstr. 3 - Bergen mi I PER 500 GRAM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 2