I I t I KONINKLIJKE PAPIERFABRIEKEN VAN GELDER ZONEN NV. Iedere belangstellende is van harte welkom! Hef bij seizoen voor Stoeisterk Dansles Harms AUTO's ZONDER CHAUFFEUR NIEUWLAND II. van Teulinnen I I I I OP HAAR DE VERFWINKEL KERMIS te KOEDIJK ONZE VAKANTIE Slagerij HOOGVORST DE PEE - TEL. 2545 - BERGEN GESLOTEN MIDDENSTANDSDIPLOMA L. C. BISKANTER I Uw maaitijd in één minuut Uiaac llankctbakkerij ROOS Slagerij Grote afslag vet Spek v VAKANTIEREGELING BERGER SLAGERS P. J. VAN DER HULST DE GOEDE BERGEN V y y V y i V V v Onze onderneming heeft sinds 1896 reeds aan vele duizenden een zeker en goed bestaan geboden. Er bestaat thans weer gelegenheid tot plaatsing in de verschillende productie-afdelingen van ons bedrijf te Velsen- Noord, alwaar wordt gewerkt in een 3-ploegendienst (iedere zondag vrij!) Q Hebt U belangstelling voor een werkkring, die U het gehele jaar een vast en goed inkomen met prima sociale voor zieningen verzekert? H Bezoekt dan één van onze volgende voorlichtings-avonden, alwaar U door de vertoning van onze bedrijfsfilm een indruk van onze onderneming kunt krijgen en waar wij U gaarne alle gewenste verdere inlichtingen zullen verstrekken. 10 septemberSchagen Zaal Igesz 11 september: Nieuwe Niedorp Zaal Hees aanvang 20.- aanvang 20.- 12 septemberAlkmaar 13 septemberSchoort 14 september: Zijdewind 't Wapen van Heemskerk aanvang 20.- Hotel De Rode Leeuw aanvang 20.- Zaal Ligthart aanvang 20- uur uur uur uur uur Gesloten van 9-16 september J. Grooteman - C. N. Hoogvorst P. de Waard Gesloten van 16 - 23 september D. Koning - Firma Maasen Th. Ruijter Gesloten van 23 - 30 september L. C. Biskanter WE GAAN WEER SCHILDEREN! Met VERF van (^MEIJER J in ,,'t Vergulde Paard'' op 9, 10 en 11 sept. Dans- en stemmingsorkest THE RHYTHM ABANJO'S Maandag 8 uur uitvoering van de toneelvereniging „De Roos" Opgevoerd wordt het blijspel ,,Ik moet met je trouwen'' Onder regie van de heer van Burkum. begint maandag 17 september Laat daarom Uw kapsel voor die tijd nog even DOOR ONS VERZORGEN KapsaIon U R S E M gekleed in de onverwoestbare Clubs en privélessen Garaae Dit weekeinde geven wij als reclame f L— Zie onze nieuwe, complete collectie voor alle leeftijden. GOUD ZILVER UURWERKEN Wij zijn van 10-17 september wegens vakantie M, Veldman - Kleine Dorpsstraat 9 - Telefoon 2778 Cutsus Aanmelding voor éénjarige cursus op 8 en 9 sept. bij Wij gaan van 9 t/m 21 sept. met vakantie en daarom hebben wij Zaterdag a.s. algehele uit verkoop. ALLES MOET WEG Alleen in de goedkope groentehal Dorpsstraat 86 - Bergen - Telef. 2069 Vanaf heden Koekje v. d. Week Hciifyt fyij, yaste* prima ledikanten en kapok bedsteden Verkooplokaal „DE BOOM" f 0,65 per V2 kg r u,o:j per 12 Kg Doorregen Rundlappen f 1.65 per V2 kg RUNDVLEES per >/2 kg Biefstukf 3,50 Rosbieff 2,60 Lendef 2,60 Riblappenf 2,30 Magere Lappen f 2,20 Doorregen Lappen f 1.65 Gehaktf 1,80 Pouletf 1,90 Schenkel met been f 1,75 Rundvetf 0,55 VARKENSVLEES Fricandeauf 2,60 Magere Lappen f 2,40 Haaskarbonade f 2,40 Ribkarbonadef 2,30 Schouderkarbonade f 2,10 Doorregen Lappen f 1,50 Mager Spekf 1,50 Vet Spekf 0,65 Saucijzenf 1,65 FIJNE VLEESWAREN per '/2 kg Metworstf 1,55 Bloedworstf 0,90 Leverworstf 0,90 Gehakt h.o.h. Pekelvlees 150 gram 250 gr. metworst 250 gr. leverworst f 1,55 f 0,60 f 1,15 Pijnlijke Vermoeide Voeten y y Gedurende de eerste 14 dagen der vakantie wordt niet bezorgd. Wij vragen gaarne de volle medewerking van onze clientele. ALLES VOOR DE ZELFSCHILDER - OFF. RALSTON DEALER Heeft U onze schilderscursus reeds 10 Lessen voor F. 1.— met gratis busje verf a 95 cent DORPSSTRAAT 27 - BERGEN Plaatsbespreking 8 september van 2-3 uur aan de zaal telefoon K 2201-236 Beleefd aanbevelend, D. C. Butter Telefoon 2104 GERO ZILVIUM en ZILMETA Uitgebreide sortering A ANV ANGi zaterdag 15 september 7.30 uur. Inschrijving dagelijks aan het Insti tuut, Loudelsweg 44, Bergen, Telefoon 2144 BREELAAN 52 BERGEN TEL. 2200 Pakjes Hutspot Pakjes boerenkool in droge vorm (voor 2 personen) f. 1.10 per pakje Hereweg 2 - Schoorl - Tel. 272 Kerkstraat 11 - Tel. 2028 Bergen Nh. 500 gr. Doorregen Runderlappen f 2,~ 500 gr. Rollade varkens en kalfs f 2,60 500 gr. Saucijzen f 2,20 500 gr. Vet spek 500 gr. Niervet 2'/2 kg vet f 0,50 f 2,25 150 gr. Ham worst f 0,55 150 gr. Pekelvlees f 0,70 150 gr. Tongenworst f 0.55 250 gr. Metworst 1 250 gr. Leverworst f 1,25 Van 9 tot en met 16 sept. vakantie Model Emil Bickerslaan 10 - Schoorl Meloenen, perziken, bananen, pruimen, sinaasappels, alles spotgoedkoop. Ook geven wij 10 kg puikbeste Zeeuwse eigenheimers voor slechts f 1.42 10 kg puike rode aardappels f 1.52 12 heerlijke zoete Sinaasappels f 1.00 3 kg Stoofperen (roodstovers) f 1.00 3 kg prachtige moesappels f 1.00 P/2 kg Klaps favoriet (handperen) f 1.00 1 prachtige gele komkommer f 0.25 1 kg Bananen f 1.25 V2 kg Snijbonen gratis gesneden f 0.75 1 kg geschrabte worteltjes f '0.50 Ook hebben wij spinazie, bloemkool, pos telein, zilveruitjes, grape fruit enz. enz. Onze vers gesneden soepgroenten kosten slechts 25 cent per 200 gram Vroling Kachels Etna Haarden en Kachels Brandaris Haarden Beckers Haarden J. Jaarsma Haarden Becht en Dyserinck olie- kachels en andere merken □□□□□□□□□OODaDDDOP 75 cent per 250 gram Dorpsstraat 1 Bergen Wij verhuren en verkopen VERDER PRIMA GEBRUIKT HUISRAAD Zuiderstr. 46 Egmond a. Zee Telefoon 459 STATIONSSTRAAT 17 - BERGEN Wend U dan tot een ervaren Med. Gedipl. Pedicure, Manicure. Steun zolen volgens nieuwste systeem. IJzersterk en Vederlicht I Extra be handeling van Voetwratten, lik doorns, ingegroeide nagels enz. Vraagt gratis advies. Spreekuur: Maandag van 2-5. Bespreek tijdig s.v.p. aan huis te ontbieden. Let op het adres! Mevr. J. Beeldman-KIingeler Sig. Mag. „Panter" Oosterweg 13 Telefoon 3002 Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 6