Firma W. 61ISKFR De llaan's Boekhandel B. Honky Tonk 1Q-7 BERGEN SCHOORL~ TjYïteBiBS) Bostna Fam. M. VELDMAN K. M. GERRITSEN Gelukkig Nieuwjaar! M. BOSSAERT Gelukkig Nieuwjaar GROENTEN EN FRUITHANDEL W0KKE voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar "De 0udBERGEN mmkkig NIEUWJAAR Voorspoedig en Gelukkig 1957 GEBR. v. d. BOSCH wenst allen een Geluk en Voorspoed in 1957 VEEL GELUK EN VOORSPOED IN 1957 I De gezamenlijke Melkhandelaren Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar voorspoedig 195/ een voorspoedig 1957 GARAGE P. BOOD CG* HALÏt Drogist Gelukkig Nieuwjaar Gelukkig Nieuwjaar H. D. KLAASEN Apoth. Ass. voorspoedig 1957 SLAGERIJ RUYTER voorspoedig 1957 T^etttottWcn fiiDe Sefaiia^tcffiittj in. dii^c ÓRatlio-, 5/vecottletd- cn 3 el'eOi.Me Aozteziiitj ondatOoitilen; iA foot onA fiet I'cvOij a, <iut duet |jul;i!iijtitu'ij)c, alleen tic l^cAfc .Jul'tilitilcn tc Ooctcn, jui^t iA. °^0ij Itopen oolc in 1957 doot dit principe en dooi een 3CC11 ïoijale, Otilélvunditjjc ActOicc uW iVtttouWen AtccdA ojmieuu? tc Winnen en tc tl»cH>ij^cn, dat liet Ocilitj Icopcn iA alleen Inj xRa&io fiSuióman ({ft! maat, ^{cllcf.ittaat 15 - i iclcjoon 3180 Garage Zwakman, Breelaan 50, Bergen wenst zijn geachte Clientele een VOORSPOEDIG 1957 HOTFT i l-uLj wenst een ieder een FIRMA C. VEER wenst zijn geachte cliëntele veel Textielhandel wensen wij onze cliëntele, vrienden Kogendijk 15 Bergen en bekenden van Bergen en Bergen aan Zee, wensen allen een Wij wensen onze geachte cliëntele Farn. J. KOKKES wenst alle cliëntele en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. Onze geachte cliëntele wensen wij een voorspoedig 1957 toe Bergen Rijwielen, Bromfietsen en Speelgoederen wenst alle cliëntele Zalig N ieuwjaar □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Fam. SEEWALD wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar GOUD - ZILVER - UURWERKEN een Gelukkig en Voorspoedig 1957 ZILVA PLEET Goud Zilver Uurwerken Optiek Schilders- en Behangersbedrijf wensen hun geachte cliëntele Vrienden en Kennissen een Firma M. BIJL Oude Bergerweg 20, Telef. 2284 Bergen Nieuwbouw Verbouw wenst zijn geachte cliëntèle en begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR Drogisterij „De Vijzel" wenst alle cliëntele en vrienden een Firma J. W. v. d. STEEN Kleermakerij, Manufacturenhan- del, Dorpsstraat 54 Bergen, wenst zijn cliëntèle en kennissen 'n Gelukkig Nieuwjaar. S. J. SCHOUTEN en Echtgen. Stalhouderij en Manege Taxi-verhuur en Begrafenison derneming, Oosterweg 30, Bergen wensen al hun vrienden en ken nissen een gelukkig Nieuwjaar. Wij wensen alle cliëntèle vrienden en bekenden een voorspoedig 1957 A. KLAVER, smederij Ruïnelaan 11 Telefoon 3106 BUISMAN's BAKKERIJEN wensen alle vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar Petroleumhandel (Essogas, Huishoudelijke arti kelen) W. Schotten, Karei de Grotelaan 13a, wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een voor spoedig 1957. Het Berger Lederhuis wenst al zijn cliëntèle, vrienden en ken nissen een Gelukkig Nieuwjaar. J. TON ZNS., Electr. Schoen makerij, Stationsstraat 18, Bergen Rijwiel- en Bromfietsbedrijf JOOP HENNEMAN Voorspoedig 1957 Hotel Café-Restaurant ,,'t WAPEN VAN BERGEN" wenst cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. P. v. CAMPENHOUT Breelaan 35, Bergen. G. TH. DE GOEDE en Echtgenote wensen cliëntèle, vrienden en be kenden een voorspoedig 1957. KLEVERLAAN'S Brandstof- en Oliehandel Verl. Geestweg 10 - Telef. 2143 wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. Hotel, Café, Restaurant „DE BRINK" wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1957. G. BOLTJES en Echtgenote Agent Van Gend Loos wenst alle cliëntèle en bekenden een G. N. Levensmiddelenbedrijf A. J. WITTEBROOD en Echtgenote, Jaap Weijandweg 9 wensen allen een gelukkig en voorspoedig 1957. BARKER'S Brandstoffenhandel K. de Grotelaan 22, Telef. 2301 Oude Bergerweg 11, Telef. 2077 wenst allen een Zalig Nieuwjaar. Wij wensen onze geachte cliën tèle voorspoedig Nieuwjaar. Kap salon J. Louwerink, Breelaan 31, Bergen. A. OOIJEVAAR en Echtgenote wensen alle cliëntèle en vrienden een Zalig Nieuwjaar De Firma JONKERS Stationsstraat 8, Bergen, wenst zijn geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Schoenmakerij J. v. STRALEN en Echtgenote wensen cliëntèle een voorspoedig 1957. Bergen, Molenstr. 10 G. BLEEKER en Echtgenote Sint Antoniusstraat 25, Bergen, Z. N. P. DE WAARD en Echtgenote Slagerij, Molenstraat 16. Z. N. Firma JAC BLANKENDAAL in Levensmiddelen Molenstraat 22, Bergen. Z. N. J. GUICHELAAR en Echtgenote Breelaan 68 Wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar. AKERBOOM'S Brandstoffenh. Olderiburglaan 8, Bergen, wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. Fam. C. NOORT Zn. JOH. NOORT-LOUWE Timmerman en Aannemer St. Antoniusstraat, Bergen, Z. N. Café „HET BERGER VEERHUIS" wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar SCHAAPER, Filarskiweg 11 Groenten-, Fruit- en Aardappel- handel. G. N. Fa. Th. PEPERKAMP KROM Schilders en Behangers wenst alle cliëntèle een G. N. St. AnthonLusstraat 3, Telef. 2693 Firma NIC. HOEBE en Zn. Smederij en Constructiewerk plaats. St. Anthoniusstraat no 1, wenst een ieder een voorspoedig Nieuwjaar J. KAANDORP en Echtgenote Levensmiddelen V.I.V.O. Lijtweg 37, wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar. A. AUKES, Loodgieter, Bergen Turfweg 2 wenst zijn geachte cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. JONGBLOED's Schoonmaak- en Glazenwassers- bedrijf wenst zijn cliëntèle een voorspoedig 1957. St. Antoniusstraat 56, Tel. 3024, Bergen. Heren- en Kinderkapsalon J. P. BEENTJES wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar Banketbakkerij DE VRIES Loudelsweg, wenst alle Cliëntèle en vrienden een voorspoedig 1957. Bakkerij J. LEERING wenst zijn cliëntele voorspoedig Nieuwjaar. Leo Gestelweg 5. „De Leeuw van Schoorl" wenst allen een voorspoedig 1957 C. de Leeuw en Echtgenote C. MOOY en Echtgenote (Timmerman) wensen hun cliën tèle een voorspoedig Nieuwjaar. D. LOUTER en Echtgenote wensen allen een Zalig Nieuwjaar GEBR. KAANDORP wensen cliëntèle een Zalig Nieuwjaar N. BIJL wenst zijn geachte cliëntèle en kennissen een Zalig Nieuwjaar C. MEIJER. Schildersbedrijf wenst zijn cliëntèle een voorspoedig 1957 P. SLIJKERMAN en Echtgenote wensen de cliëntèle en vrienden een Zalig Nieuwjaar N. KLEVERLAAN A. KLEVERLAAN-MOSCH wensen familie, kennissen en cliëntèle Z. N. J. RIETVELD TH. RIETVELD-DE VRIES Levensmiddelenbedrijf wensen cliëntèle, familie en kennissen een Zalig Nieuwjaar FIRMA GEBR. BAKKER Brood-, Koek- en Banketbakkerij wensen cliëntèle en vrienden een Zalig Nieuwjaar JAC. J. KRIMP en Echtgenote wensen allen een Zalig Nieuwjaar „HET KAPPERSHUIS" N. J. VENNEKER en Echtgenote wensen allen 'n voorspoedig 1957 G. HOOGVORST en Echtgen. wensen cliëntèle en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar A. KRUIT en Echtgenote wensen hun cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar G. MASTELING en Echtgenote Smederij en Rijwielhandel wensen allen 'n voorspoedig 1957 TH. J. SCHOTVANGER M, J. SCHOTVANGER- Verkerk wensen familie, cliëntèle en bekenden een Zalig Nieuwjaar K. WIEDIJK en Echtgenote Gelukkig Nieuwjaar. A. M. OOSTERBAAN A. W. OOSTERBAAN-Frische wensen cliëntèle, vrienden en kennissen een voorspoedig Nieuwjaar J. 'W. DAMIAANS en Echtgenote, Groet wensen cliëntèle, vrienden en bekenden, Gelukkig Nieuwjaar. Café KLOP te Groet wenst cliëntèle, vrienden en ken nissen een voorspoedig 1957 Fa. C. KOEL ZN. Timmerman - Aannemer Agent van Brandwaarborg Mij. „Oudkarspel" wensen allen 'n voorspoedig 1957 G. SELHORST en Echtgenote Brandstoffenhandelaar Schoorldam, wensen cliëntèle, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. J. WARDENAAR en Echtgenote Zuivelhandel wensen allen een voorspoedig 1957 Familie BEGTHEL Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij wenst allen een G. N. J. C. SCHOTVANGER en Echtgenote Timmer- en Aannemersbedrijf Schoorldam, wensen cliënten en bekenden een Zalig Nieuwjaar. J. JONGERLING en Echtgenote Fouragehandel wensen alle cliëntèle, vrienden en bekenden 'n gelukkig Nieuwjaar S. W. DE LEEUW en Echtge- note, Schoorldam, wensen allen een G. N. Familie A. NIEUWLAND Jr. Schoorldam, wensen vrienden en cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. NIC. JONK en Echtgenote Café „LANDS WELVAREN" Schoorldam, wensen cliëntèle Vrienden en Bekenden een Zalig Nieuwjaar J. DE LEEUW en Echtgenote wensen vrienden en cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. Expeditie en Bierhandel P. DE BOER en Echtgenote Gelukkig Nieuwjaar Jb. ZWAAN en Echtgenote „Schoorlse Lunchroom" Wensen allen een G. N. Jb. KUIJPER en Echtgenote wensen cliëntèle en bekenden Gelukkig Nieuwjaar. FIRMA ENS Schoorl Schoorldam Gelukkig Nieuwjaar P. Beeldman en Echtgenote wensen alle cliëntèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. Zalig en voorspoedig 1957 Rijwielhandel de Winter Radio en Televisie A. BEKKER H. C. Bekker-Doorn Dames- en Herenkapper h.g.w. C. OLDENBURG N. OLDENBURG-Oosterman wensen allen 'n voorspoedig 1957 FAM. ALF. LEYSEN wenst U allen een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar Alle vrienden en relaties een voorspoedig 1957 toegewenst FOTO HAASBROEK Fa. DE JONG EN HOPMAN wenst vrienden en cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar J. NOTTELMAN Broodbakkerij, wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar. FAMILIE A. C. KROON wenst allen een voorspoedig 1957 Electr., Gas- en Waterleiding Molenweg 15, Schoorl, Tel. 284 Familie, Cliëntèle en begunstigers onze hartelijke gelukwensen. J. BAKKER Jzn. en Echtgenote. Expediteur. Hereweg 74, Schoorl, Telef. 278. H. GOEDHART en Echtgenote. Brood- en Koekbakkerij. Zalig Nieuwjaar D. NIEUWLAND en Echtgen. Timmerman en Aannemer, wensen allen een G.N. FAMILIE HOOGVORST Rijwiel- en Bromfietshandel wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar M. v. Teulingen en Echtgenote wensen cliëntèle en vrienden een GELUKKIG NIEUWJAAR J. BEUKERS en Echtgenote Handel in Groenten en Fruit. Hereweg 73. Z. N. P. KELDER en Echtgenote wensen vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar FAMILIE E. BREEN Oliehandel wenst cliëntèle en bekenden een voorspoedig 1957 B. STAM en Echtgenote Electrische Schoenmakerij Zalig Nieuwjaar D. DE JONG en Echtgenote Luxe Bakkerij, wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar P. SPAANDER en Echtgenote ,,De Kleine Winkel" wensen allen Gelukkig Nieuwjaar C. RIETVELD en Echtgenote wensen hun geachte cliëntèle en kennissen een Zalig Nieuwjaar. FAMILIE NIC. SCHUYT „De Rustende Jager" wenst vrienden, bekenden en cliëntèle een voorspoedig 1957 Slagerij C. NANNE wenst allen een voorspoedig 1957 H. v. d. Kamer en Echtgenote wensen hun geachte cliëntèle een voorspoedig 1957 Dameskapsalon A. den Das-Steen wenst haar geachte cliëntèle prettige feestdagen en Gelukkig Nieuwjaar C. BAK en Echtgenote Melk-, Boter- en Kaashandel wenst allen een G. N. FAMILIE A. RAAT wenst begunstigers, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. P. MEYER en Echtgenote Loodgieter en Electr. Bedrijf Z. N. J. LEEN en Echtgenote wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar. M. PRAAT A. PRAAT-KAGER wensen allen een Zalig Nieuwjaar Voor Oudejaarsavond naar C0R HOEBEN Alle Cliëntele, Vrienden en Kennissen een Oosterweg 1 Bergen Voorspoedig 1957 wenst U J. BLOMBERGEN Dames- en Herenkapper Depositaer Dr. de Hoog Stationsstraat 1, Bergen, Tel. 2495 Wij wensen alle cliëntele, vrienden en bekenden een B. W. DE VET B. DE VET-BURGER „HET KAPPERSHUIS" Dorpsstraat 10 Bergen Nh. Wij wensen U allen een Garage NIEUWLAND wenst geachte Cliëntele, Vrienden en Bekenden een Wij wensen al onze Cliënten, Vrienden en Kennissen een SIGARENMAGAZIJN „HET OOSTEN" Th. DE MOEL Oosterweg 52 BRANDSTOFFENHANDEL Voorspoedig Nieuwjaar TlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllHIIHIIIHIIIII11111111111111111111111111111111111111^ wenst Cliëntele, Vrienden □□DaaaaaaaaaDDaDciDaDoacm Kleine Dorpsstraat 9, Tel. 2778, Bergen wenst allen iiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiii Kerstraat 4 uiiiiiiiiiiniiiiHiHuiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiim UH/f LILJ# l,0 „DROGISTEN-ASSOCIATH" voor Haring, zure Haring, Rolmops, zure Worst, Garnalen en fijne gerookte Paling en alle soorten gerookte Vis. Standplaats BREELAAN Wij wensen onze cliëntele een Voorspoedig Nieuwjaar 1 Q c zal over enkele dagen tot het verleden behoren. Moge het voor U een jaar zijn geweest, dat U tot dank baarheid stemt. 10 17 "gt voor U als een onbe- schreven blad. Moge het voor U en de Uwen geluk en voorspoed brengen, dat wenst U van harte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 4