jOLDENBURG! BOORSMA textiel textielhnis „Het Trefpunt" drieenhuizen Gelukkig Nieuwjaar z s Vourspiiedig 1956 Speciale aanbieding HERTENKAMP MAASEN UW SLAGER VELE KOOPJES I Ruime keuze: 1 5 Aan onze Clientele Zie de nieuwe collectie Sturka colberts bij T» en O* Con Amore en Con Zelo „Tlie Rhytliinc-Abanjo's" M W. Akerboom en Zoon Gaat u in 1957 oliestoken Brandstoffen en Smeerolie Kapsalon URSEM Bond voor Staatspensionnering afd. Bergen I II mr feill OP A LLR PRIMA LANGESTRAAT 58 ALKMAAR OP ALLE PRIMA KWALITEITS ARTIKELEN Het Kerstnummer van T. en O. verenicjingsnieuws opent met een gedicht: Het staldeurtje. De lezenswaardige studie: De ont wikkeling van het toneel, wordt voortgezet. Een uitstekende bij drage, die naar meer doet ver langen. Een beschrijving van het Sint Nicolaasfeest wekt aangename herinneringen. Nieuws van de culturele commissie, van de Dam club en van de verbouwde win kelpanden in deze wijk houden de lezers op de hoogte van de stand van zaken. in Bergen aan Zee Donderdagavond 20 december 1956 gaf 't Bergen's accordeon orkest ,,Con Amore" met mede werking van de Alkmaarse ac cordeonvereniging ,,Con Zehi voor de vereniging ,,Paal 33 een Concert in hotel „Prins Maurits". Beide verenigingen werden ge leid door hun dirigent Alb. v. d. Wolff. In een zeer gevarieerd pro gramma, liet de dirigent ,,Con Amore" weer muzikaal muziek maken, met zeer genuanceerde effecten, zoals we dat van dit Orkest gewend zijn. ,,Con Zelo" uit Alkmaar, maakte in feite, hier zijn eerste openbaar optreden, en het mag met vreugde worden vastgesteld, dat men zéér voorbereid op het podium verscheen. Onder deskundige leiding werd ook door ,,Con Zelo" goed mu ziek gemaakt. Deze uitvoering werd een ver' diend succes, de vereniging Paal 33 had in deze geen betere keuze kunnen maken. FAMILIEBERICHTEN acxxxxxxxxxx; licxxxxxxxxxx^ Tijdelijk adres ver an dering JAN HOELEN VRAAG EN AANBOD ,,Een goede gewoonte voor het Nieuwe Jaar zal zijn", Uw handen fluweelzacht en blank te houden zonder kloven en barsten. Dit is heus mogelijk door het gebruik van W onderrozenglycer inecrême van FRANS POSTHUMA Gedipl. drogist Bergen Nieuw jaa rsbal Kalenders Agenda's Kantooragenda's Enkh. Almanakken - 't WINKELTJE - H Balans Oifitu-itotlttfy STOFFEN 10 tot 50°/o korting op COUPONS Bij de jaarwisseling danken wij U voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij spreken de wens uit, dat het nieuwe jaar 1957 voor U en de Uwen in alle opzichten recht gelukkig en voorspoedig mag worden. Gaarne staan wij U weer ten dienste en hopen Uw vertrouwen waardig te mogen zijn. Ruïnelaan 12 - Tel. 2532 Stationsstraat 5 - Tel. 2659 BERGEN (N.H.) Sigarenmagazijn wenst allen een I Wij wensen U voor 19.17 GOEÏI ZICHT I Mr. Opt D. W. PASTOOR wenst al zijn afnemers en kennissen een wenst haar clientele een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1957 Propaganda-avond op 3 januari 's avonds 8 uur in0zaal Nieuwendijk. 15°/0 KORTING geeft Alcmaria gedurende 14 dagen op het chemisch reinigen van Uw kleding. Voor Uw Oudejaarsavondviering bieden wij U: Hors-d'Oeuvre Zalmmayonnaise Russische Eieren Huzaren Salade Bestellingen worden aangenomen tot Oudejaarsdag des middags 12 uur en worden U des avonds thuisbezorgd in Bergen. Buiten Bergen in overleg. HOTEL-RESTAURANT TELEFOON 02208 - 2482 BREELAAN 12 - BERGEN - TELEF. 2123 Het Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds „ALKMAAR - DEN HELDER EN OMSTREKEN" maakt aan de verzekerden bekend, dat degenen, die in de vrijwillige hoofdverzekering zijn ingeschreven en de premie hiervoor minstens tot en met 22 december 1956 hebben voldaan, over de week van 23 tot en met 29 december 1956 geen premie behoeven te betalen; dat deze premievrijstelling geen betrekking heeft op de premiebetaling voor de aanvullende verzekering; dat zowel de premie voor de vrijwillige hoofdverzekering als die voor de aanvullende verzekering voor het jaar 1957 ongewijzigd blijven. Voorts worden zij, die menen in aanmerking te komen voor de met ingang van januari 1957 in te voeren Bejaardïn-verzekering, en thans niet in het ziekenfonds zijn ingeschreven, aangeraden zich ten spoedigste bij het ziekenfonds aan te melden. Wij bieden U voor hef Oudejaar aan: Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje RUDI N. Beeldman-Aldus P. Beeldman Klaas BERGEN Nh., 23 december 1956 Russenweg 10 W De le januari is onze lieve Opa u de heer Q J. DE VET w 45 jaar werkzaam in het gemaal U Q van de Aagtdorperpolder. Q W Zijn dankbare M V kleinkinderen V Schoorldam 49, december 1956. DANKBETUIGING Wij zeggen, mede namens wederzijdse Ouders, hartelijk dank voor de belang stelling bij ons Huwelijk ondervonden. J. Vasbinder T. Vasbinder-Akerboom BERGEN, december 1956. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de deelneming, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve Vrouw en zorgzame Moeder GRIETJE WESTER In 't bijzonder aan de Doktoren Brust en Risselada voor de medische behandeling, Ds. de Jong voor de troostvolle woorden tot ons gesproken en de Begrafenisver. „De Laatste Eer" voor de nette teraar debestelling. Uit aller naam: C. KLEYER GROET, december 1956. p/a Mr. W. P. A. Smid Bakenbergseweg 31 Arnhem Telefoon K 8300-26983 Banketbakkerij Schrama, Oude Prinsweg 1 Bergen, Telef. 2562, vraagt begin januari beschaafd WINKELMEISJE, boven 18 jaar (flink loon). in ,,'t Vergulde Paard" te Koedijk Aanvang 7.30 uur MUZIEK: jjliiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii^ BOEKHANDEL Laanweg 35 - Schoorl - Tel. 268 ^lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiii"1^ NORDEMAN KI. Dorpsstraat 25 - Bergen HOFLAAN 2 BERGEN Nh. Olie- en Benzinehandel Buerweg 15 Laat U door ons of de Technische dienst van onze Maatschappij, VRIJBLIJVEND VOORLICHTEN Wij geven weer voor het Nieuwe Jaar 100°lo service. Esso-Gas Voor Machines en Motoren de beste Als spreker, K. J. Kuiper, Hoofdbestuur, Amsterdam Onderwerpis de bond nu nog nodig. Verder de film van de Noord- en Zuid-Holl. Redding Maatschappij, waar de toelichting zo nodig wordt gegeven door J. G. Wittpen. Kaarten vooraf verkrijgbaar bij F. de Beurs, Tuindorpweg 7, a 50 cent en 's avonds aan de zaal. Alkmaar: Fabriek en Winkel Verdronkenoord 62, Tel. 3568 Schoutenstraat 30, Tel. 4554 Schagen: Landbouwstraat 30, Tel. 754 Den Helder: Seringenlaan 38, Tel. 3969 Vrijdag en Zaterdag f 0.80 f 0.55 f 0.60 f 0.70 150 gr. Ham 150 gr. Boterhamworst 150 gr. Ontbijtspek 150 gr. Pekelvlees 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst 500 gr. Mager spek 500 gr. Zuurkoolspek 500 gr. Knieschijf 500 gr. Varkenspoten f 1.20 f 1.50 f 1.50 f 1.50 f 0.50 Maandag oudejaarsdag hebben wij een grote sortering vleeswaren om hartige hapjes te maken. per 100 gram Ham f 0.60, f 0.75 Rosbief f 0.70 Rollade f 0.70 Pekelvlees f 0.50 Berliner f 0.55 Leverkaas f 0.55 Zakjes knakworst. 5 stuks f 1.25 Woensdag gehakt reclame 500 gr. Gehakt f 1.48 250 gr. Metworst f 0.73 Fijne boter- en banketkoekjes Voor het bitteruurtje diverse soorten zoute koekjes Onze heerlijke appelbollen en appelcarré's Saucijzebroodjes, pasteitjes, amandelbroodjes, cano's, gevulde koeken, gangmakers enz. Botercake en banket Gesorteerde gebakjes, roomsoezen en tompoezen Voor Uw gezellige koffietafel slaagt U zeker bij ons Wij zijn speciaal in klein- en luxe brood Voor sandwiches bakken wij speciaal brood, wat machinaal gesneden wordt door ons gebakken, uitsluitend bij vooruit- De ouderwetse oliebollen worden bestelling Beleefd aanbevelend G. ZWEEP - Telefoon 2581 Mo* opruimingSPAANDER tol korting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 5