SPORTFLITSEN Hi-Lite Mi', lipt. Pastoor Y VOORJAARS - AANBIEDING SIDONIUS DE JONG FLAGSTONES „MEVO"-NIEUWS Schoorldam in en om de Duinstreek WAARDEBONNEN Bloembollen tentoonstelling een woonhuis met schuurtje, erf en tuin BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. Fa. H. J. Vol ten en Zn Kennel in onze BEDDENZAAK met 22.90 39.85 37.85 49.85 24.90 39.85 49.50 79.50 35.90 49.85 16.90 12.90 SPECIALE BEDDENZAAK I Hoflaan 2 - Bergen-Tel. 2202 Op zaterdag 9 maart werd de eindwedstrijd gehouden van een Vierkamp, welke vóór twee maan den was begonnen Er werd door drie clubs deelgenomen, daar een vierde club heeft afgezegd. Dit neemt niet weg dat deze avond als zeer geslaagd mag worden genoemd, daar ter elfder ure toch nog een vierde club zich aansloot om mee te kampen naar de mooie bekers en medaille, plus de mooie prijzen van deze avond. Hoe verder de avond vorderde, hoe spannender deze wedstrijd verliep. Maar zo groot was de spanning niet, of de grote spor tiviteit kwam bij ieder spel duide lijk naar voren. Het werd een bij uitstek gezellige avond, wat door alle aanwezigen zeer werd ge waardeerd, niet in 't minst door ,,Mevo" zelf. De einduitslag was dan: le K.J.C. Korn-Pas 25.714 p. 2e K.J.C. Mevo 25.623 p. 3e K.J.C. Volharding 24,789 p. 4e K.J.C. Sportlust 24,652 p. Avond-Koppelprijzen: le Mv. VosStam. 2e Mv. Makal—Lhapel 3e VerbeekBroers 4e DuinmeierGootjes 5e v. Eekenv. Dalen 6e v. d. BergClement 7e WiggemanBroerse 8e Spande Vos 9e AppelmanKaag 10e HomanKoster. KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE ALKMAAR Woensdagmiddag 6 maart was het volop lente in het overblijf lokaal van de Va,n Reenenschool. Dit was het resultaat van de zorg door de kinderen besteed aan hun bloembollen. Witte trosnar- cissen, gele trompetnarcissen, blauwe en witte hyacinthen en rode tulpen vormden tezamen een kleurig en fleurig geheel. De ge lukkige prijswinnaars waren: le klasse: le prijs Elly Muller, 2e prijs Joop Bekius, 3e prijs Frits Col- not. 2e klasse: le prijs Roland Briefjes, 2e prijs Marijke de Jong. 3e prijs Joop Breek. 3e klasse: le prijs Adri Hetem, 2e prijs Kees Bijlsma, 3e prijs Bob Schuit. 4e klasse: le prijs Kitty Forrer, 2e prijs Petra Schurer, 3e prijs Martjan v. d. Molen. 5e klasse: le prijs Arth. van Schaik, 2e prijs Guus Colnot, 3e prijs Hans Maret. 6e klasse: le prijs Jannie Zwaan, 2e prijs Simme de Jong, 3e prijs An- nem. Arkenbout. ER LIEP EEN PATERTJE DOOR „DE HAAF". Het weekend van 9 en 10 maart op De Haaf was gewijd aan de houding van Protestanten t.o.v. de Roomse Kerk en de Roomse mens, zaterdagavond had het gesprek plaats o.l.v. Pater P. Geerlings, O.F.M. uit Alk maar en zondagmiddag o.l.v. Ds. H, B. Meyboom, Ned. Herv. pre dikant. FAMILIEBERICHTEN Notaris H. G. Westen te Schoorldam zal op woensdag 20 maart 1957 n.m. 7.30 uur precies in het koffiehuis van de heer N. W. Jonk aldaar ten ver zoeke van defheer J. Jongerling aid., publiek verkopen: aan de Rijksstraatweg 32 te Schoorldam gem. Schoorl, kad. aid. bekend in Sectie D No. 963 en Warmenhuizen Sectie D No. 965 samen groot 5.24 A. Het perceel is vrij van huur te aanvaarden mits in overleg met het bureau Volkshuisvesting te Schoorl en na betaling van de koopsom uiterlijk op 1 mei a.s. Bezichtiging op donderdag 14 maart en op de dag van de veiling telkens 2-3 uur en voorts in over leg met de verkoper. VRAAG EN AANBOD „De Rustende Jager" - Bergen DIENSTBODE MEISJE of WERKSTER Zit- slaapkamer „FERNANDEL WEET 'T TE VERKOPEN" a.i. „DE PAREL VAN DE'ZUIDZIE" IN HET KADER VAN HET BIJZONDERE PROGRAMMA „WONDERMAN" Mjaar Vakmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist een woonhuis met zomerhuis en grote tuin Drogisterij Fa. Frans Posthuma Levert U voor de schoonmaak Mottengas, kamferpoeder en ballen Ammonia, zoutzuur en lysol. Tip-Top waterverf. Het allerbeste op het gebied van zeemleer en sponzen. Potten wrijfwas, een wonder van glans, in kleuren, geel, bruin, rood en wit. Plastic kastpapier en punaises. Ontstopper van closetten en wasbakken. Tegel- en silliconewassen. Oldenburg laan 15 - Telef. 2716 GRINT NODIG BEL DAN 2069, BERG\EN I..MERLET' Vermoeide of pijnlijke voeten?? OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOQq 0*0000000000000*00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00sooaooooooooooooeo" Eerste klasse C. Bergen moest tegen koploper Fores ters, het wordt wel triest, want ook nu werd weer verloren. Berdos moest de punten in Kolhorn laten. Foresters 17 10 6 1 26 VIOS 15 11 2 2 24 Vrone 15 9 2 4 20 LSVV 13 7 4 2 18 Kolping Boys 15 7 3 5 17 Hugo Boys 16 7 3 6 17 Kaagvogels 17 6 5 6 17 W ieringerwaard 15 5 4 6 14 Berdos 17 4 4 9 12 SRC 14 5 0 9 10 Oudesluis 15 2 3 10 7 Bergen 17 0 4 13 4 Programma voor zondag a.s.: 1 C: VroneOudesluis, ViosFores ters, LSVVBerdos, BergenKolping Boys. Tweede klasse C. Schoorl wist van Cocksdorp te win nen, al waren de cijfers 21 niet groot. Duinranders verloor van Texelse Boys. Geel Zwart 15 9 4 2 22 Texelse Boys 15 8 5 2 21 Schoorl 16 8 3 5 19 Callantsoog 16 9 1 6 19 Zeemacht 16 8 2 6 18 Duinranders 16 6 5 5 17 SVW 14 8 0 6 16 KSV 15 3 3 9 9 Petten 16 4 0 12 8 Cocksdorp 15 1 3 11 5 Programma voor zondag a.s.: 2 C: SchoorlDuinranders. COCKSDORP—SCHOORL 1—2, Onder ideale weersomstandigheden stelden beide elftallen zich om half twee op. De aanvoerder van Schoorl won de toss en verkoos voor de rust met zon en wind tegen te spelen. Cocksdorp bracht de bal aan het rollen, maar Schoorl nam direct het spel in handen. Aanval op aanval werd ondernomen op de Cocksdorp-veste, maar dank zij het voortreffelijke werk, „met medewerking van Vrouwe Fortuna", van de Cocks- dorpdoelman bleven doelpunten uit. Na een half uur spelen een doorbraak van de Cocksdorpvoorhoede en de Schoorl- doelman had het nakijken, 10. Met deze stand brak de rust aan. Na het bekende kopje thee, hetzelfde spelbeeld weer Schoorl in het offensief met aan vallen op de R.- en L.-vleugel. Jammer was het dat de voorhoedespelers nogal eens in de buitenspelval liepen. Een doelschop van de Schoorldoelman be landde in het strafschopgebied, waarvan S. de Boer dankbaar gebruik maakte en onhoudbaar doelpuntte, 11. Uit een corner van rechts kopte K. de Vet de bal tegen de bovenlat. Een kwartier voor het einde begin de doelman van Cocks dorp een overtreding, om de bal buiten het strafschopgebied met de handen te spelen. De scheidsrechter gaf een vrije schop. Deze werd genomen door K. de Vet welke de doelman van Cocksdorp te machtig was en de bal verdween in het net, 12. Even voor tijd trachtte H. Mooy de doelman te verschalken, maar met kunst en vliegwerk voorkwam deze een zeker schijnend doelpunt en bleef de eindstand 12. A.s. zondag 17 maart 1957 de plaat selijke ontmoeting SchoorlDuinranders. EEN KIJKER. BERDOS-NIEUWS. Zaterdag 16 maart 1957, Welpen: Berdos ADuinranders A, aanvang 3 uur, P. Boots. AFC FBerdos B, aanvang 3 uur, S. Gieling. Zondag 17 maart 1957. LSVV 1Berdos 1, aanvang 2.30 uur, J. Zoom. Berdos 2-Dirkshorn 1, aanvang 2.30 uur, Thomas Sr. Berdos 3DTS 3, aanvang 12 uur, Vrasdonk. Jun.: LimmenBerdos, aanvang 2.30 uur, G. Roosloot. Adsp.: Berdos BVitesse D, aanvang 12 uur. Het feit van het 25-jarig bestaan is zondag j.l. ingegaan met een receptie, dus een gelegenheid om het bestuur te feliciteren. Er is veel belangstelling ge weest, het was prachtig. Ja, Berdos be tekent wel iets voor de mensen. De vereniging kreeg van de jeugd een prach tige vlag, tip top. Maar één ding moet mij van het hart: waar waren alle oud leden? Vonden deze het de moeite niet waard? Zijn deze vergeten wat het be stuur voor hen gedaan heeft? Ik heb ei niet één van de bestuursleden over ge hoord, maar mij viel het op. Voor hen die geweest zijn, bedankt voor hen die niet gewenst zijn, volgende keer beter. Het le elftal gaat te gast naar LSVV. Jongens wat zou het mooi zijn, als jullie dezen eens klopten, maar dat zal wel niet lukken. DIVANLEDIKANT met prima spiraalmatras 1-pers. 27.85 OP VERTOON VAN DEZE BON DIVANLEDIKAN T met prima spiraalmatras 2-pers. 49.50 OP VERTOON VAN DEZE BON LEDIKANT met prima SPIRAALMATRAS 1-pers. met voetbord 45.50 OP VERTOON VAN DEZE BON LEDIKANT met prima SPIRAALMATRAS 2-pers. met voetbord 59.50 OP VERTOON VAN DEZE BON 1- PERS. MATRAS goed gevuld en voorzien van prima tijk 29.85 OP VERTOON VAN DEZE BON 2-PERS. MATRASSTEL prima gevuld en voorzien van solide tijk 3-delig 49.85 OP VERTOON VAN DEZE BON VERENDE MATRAS 1-pers. met garantie 59.50 OP VERTOON VAN DEZE BON Verend MATRASSTEL 2-pers. met garantie 89.50 OP VERTOON VAN DEZE BON TUIMELBED 1-pers. 15 jr. garantie 39.85 OP VERTOON VAN DEZE BON TUIMELBED 2-pers. 15 jr. garantie 59.50 OP VERTOON VAN DEZE BON WOLLEN DEKENS 1-pers. prima kwaliteit gebloemd dessin 19.75 OP VERTOON VAN DEZE BON ZIJDEN DEKENS goed gevuld, 1-pers. 17.85 OP VERTOON VAN DEZE BON Deze aanbieding geldt t.m. zaterdag 23 maart Koorstraat hoek Laat, Telefoon 2726, Alkmaar VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" Zó mag U Uw zoontje meenemen op de bromfiets. Een goed zitje met vol doende steun voor rug, handen en voeten is vereist. Zorg, dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, want het aantal gevallen, waarin kinderen met hun voetjes tussen de spaken kwamen, is legio. Dan moet U er nog aan denken, dat op een bromfiets maar één kind mee genomen mag worden. Het tweede kan nog best een paar puntjes gebruiken, zorg daar zondag voor. Kees ligt in het ziekenhuis. Ver geet jullie vriend niet en bezoekt hem eens. Het derde krijgt zondag een heel zware opgave. Nee, daar zie ik geen winst in, hoe graag ik het jullie gunnen zou. De Jun. moeten naar Limmen,. Ik heb zo'n idee dat er een verrassing in de lucht zit. Het kan natuurlijk wel, maar dan alleen voetballen en niet praten. Adsp. A doen zulke rare dingen, ver liezen van de zwaksten en winnen van de sterksten. Hoe komt dat, mannen? De B-tjes doen het beter, deze gaan gestadig door met winnen. Ga zo voort. Allemaal veel plezier en succes toegewenst door „De Optimist". 17 maart NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10 uur: Dienst GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uurDs. Jansen BERGEN AAN ZEE v.m. 11.30 uur: Ds. Bekius LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uur: Openbare Samenkomst donderdag 2 uur Gezindsbond voor Vrouwen GEREF. KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur Prof. Dr. A. D. R. Polman, Kampen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Groet: Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Groet 11.15 uur R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 9.30 uur 10 uur Hoogmis in de week H. Mis om 7.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur: hoogdienst n.m. 7 uur: vespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 v.m. 10.30 uur Ds. J. Breukink EVANG.-LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187 (hoek Baangracht) v.m. 10.15 uur: Ds. J. J. F. Herrmann Tot onze spijt was het ons niet mogelijk om van al onze vrienden en bekenden, persoonlijk afscheid te nemen bij ons ver trek naar Amerika, daarom roepen wij langs deze u allen, een hartelijk vaarwel toe. FAM. A. P. HOPMAN BERGEN aan ZEE, maart 1957. Mevr. Royaards, Oorsprong, Schoorl, vraagt huisnaaister 1 x per 14 dagen, tevens werkster voor 1 dag per week. GEVRAAGD: Goed loon volle kost. Zondags vrij voor de zondagen van 9-6 uur Goed loon kost Biedt zich aan: jonge vrouw als hulp in de huishouding, 4 dagen per week. Bij voorkeur in Bergen. Br. onder no. 993, De Haan's Boekhandel, Bergen. Wie kan partij boomstammen voor mij tot brandhout zagen Brieven no. 994, aan de Haan's Boekhandel, Bergen. Jonge vrouw, 31 jaar z.z.g.g. in winkel. Bij voorkeur alleen 's middags, eventueel ook 's avonds. Brieven Mevr. J. H. Roks, Toresterstraat 43, Alkmaar. Schoonmaakhulp gevr. ook halve dagen Boorsma, Ruïnelaan 31, Bergen. Gevraagd van 14-28 juli, door echtpaar, m.l. met? gebruik "van keuken of eventueel pension. Brieven met prijsopgave Koning, Kerkstraat 383a, winkel, Amsterdam. Te koop aangeboden: 2 1-pers. houten ledikanten met spiraal. S. de Jong, Har- gerzeeweg 7, Groet. Te koop gevraagd: door inwoner van Schoorl, vrijstaand zonnig huis of huisje in de duinstreek. Br. m. prijsopg. no 16, bur. v. d. blad te Schoorl. Vrijdag-, zondag- en dinsdagavond 8 uur, zondagmiddag 2.30 uur Het grote lachsucces Een daverende comedie FERNANDEL als CASIMIR 'in (CASIMIR) met JAQUELINE DUC;- GERMAINE MONTERO en BERNARD LA JARIGE Fernandel als reiziger in stofzuigers Fernandel voelt zijn onschuld_bedreigd Zaterdag-, maandag- en woensdagavond 8 uur De grote avonturenfilm in CINEMASCOPE DENNIS MORGAN - VIRGINIA MORGAN en DAVID FARRAR in De jacht op een fortuin aan zwarte parels 14 jaar Donderdagavond te 8 uur DANNY KAYE, 's werelds grootste komiek in met VERA ELLEN - DONALD WOODS en S. Z. SAKALL DANNY KAY in zijn fantastische dubbelrol Een avond vol lach en vrolijkheid r I rM|T I BERGEN, Spaansepad 2 - Telefoon 2466 3. Ja a rl I I Jl*i ALLMAAR, Spanjaardstr. 8-10, Tel. 4727-5669 Goed onderhouden woonauto te koop aangeboden. Zeer geschikt voor kampeer wagen. Te bevr. Mevrouw J. Landsman, Krommenieërweg 130, Wormerveer. Te koop: Zomerhuisje, dubbelwandig, kamer, slaapk.. keuken. L. Breeuwsma, J 16, Wognum. Te koop: draaibaar Zomerhuisje, prima staat, ook zeer geschikt voor 2 slaap plaatsen. A 128, Berkhout Nh. Te koop: 3 clubs, 1 tafel (eiken), dressoir, een kinderstoel en vuurduvel. Spotprijs! M. Pieneman, Loudelsweg 5, Bergen Nh. Te koop: Engelse Blauwe Mohair Kin derwagen, prijs f50.Onberispelijk Rok- costuum, flinke maat, Prijs f 75. Commu niejurkje, wit, Prijs f 25.2 Ledikanten met matras, prijs f 40samen. Te bevragen: Mevr. J. Diesfeldt, Karei de Grootelaan 1, Bergen. Te koop aangeboden op zeer goede stand Inlichtingen bij Administratie- en Assu rantiekantoor M. W. van Gulik, Studler van Surcklaan 8 s, Bergen Nh. Te koop: 2 fauteuils en 4 stoelen en dressoir, in prima staat. Karei de Groo telaan 2, Tel. 2379, Bergen. Woningruil A'dam-Duinstr. Aangeb. mod. flatw., kam., sl.kam., keuken, hal, douche, veranda, zolder, huurw. f 49,85 p.m. Gevr. grote woning in Duin streek. Schuit Coornhertstr. 10*", Amster dam (W), Tuinstad-Slotermeer. Woningruil van Alkmaar naar Bergen of Schoorl. Aangeb. vrij huis prachtig uitzicht, gr. kamer en zijkamer, 4 slaap kamers, douchecel, sousterain, etc. Irisstraat 2. Gevr. in Bergen van 7-24 juni vrij gem. huisje event, ged. met vrije k. voor 3 pers. Br. met prijsopg. no. 17, bur. v. d. blad te Schoorl. Woningruil gezocht met Bergen ook via meerhoeksruil. Borst, Jac. v. Heemskerck- straat 5, Den Helder. Zomerhuisje te huur gevraagd voor 10 personen, de hele maand augustus. Brieven aan F. Steenmeyer, Snaarmans- laan 25, Telef. 5989, Alkmaar. Gezocht van 20 juli - 17 aug. voor 3 a 4 personen Gemeub. kamer of zomer huisje, in Bergen. J. v. Oostveen, Corn. Anthoniszstraat 25', Telefoon 721496, Amsterdam Z. Woningruil Den Haag Aangeboden: Vrije le etage met ruim achteruitzicht. Gevraagd: Woning in Bergen, Schoorl of omgeving. Brieven onder no 15, bur. v. d. blad te Schoorl. Woningruil Bergen Aangeboden huis (nieuwbouw), bevattende dubbele huiskamer, grote keuken, 3 slaap kamers, bad, flinke tuin. Huur f 9.20. Gevraagd huis in centrum Bergen, groter huis geen bezwaar. Aanbiedingen Kogen- dijk 76, Bergen. Gezocht voor de maand augustus een gemeubileerd (gezellig en gerit flijk) huis voor 10 personen. Goed gelegen in Bergen of Bergén aan Zee. Wordt prima onderhouden. Fam. Th. Dreesman, Dr. Thijsselaan 2, Bloemendaal. Te huur gevraagd gemeubileerde kamers te Bergen aan Zee door gezin, bestaande uit 3 personen, gedurende 2 weken in de maand juli. Eventueel ook vacantie - wo ningruil met Driebergen (Utrecht). Br. no. 102, bur. v. d, blad te Schoorl. Te koop gevraagdeen in goede staat verkerende Engelse kinderwagen. Aanbiedingen onder no 103, bureau v. d. blad te Schoorl. Wie heeft mijn rode autoped met lucht banden gezien? Tegen beloning terug te bezorgen bij Mieke Wijminga, Jan Jacob- laan 5, Bergen. Gedipl. Drogist Serviezen Sphinx, Fris, Goedewaagen, Arzberg, Mosa. iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii HEEFT U iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii roodbruine tuintegels Telefoon 597 en 476 Schagen Old Eng. Sheepdogs Ned. Schapendoezen Natteweg 66 Bergen GERO ZILVIUM en ZILMETA Uitgebreide sortering HET BERGER LEDERHUIS, tel. 2368 Uw adres voor fijne lederwaren, porte- monnaie's, portefeuille's, tabakszakken, ventersbeurzen en geldtassen, verder bood schappentassen, reistassen dubbel water proof. Dames- en herenkoffers, kinder wagentuigjes, prima leer, hondenbanden- en lijnen. Tevens uw adres voor betere schoenreparaties. Rijks gedipl. schoenher steller. J. TON en ZNS„ Stationsstraat hoek Prinsesselaan 18, Bergen. Wacht niet langer en wendt U tot de ervaren med. gedipl. Pedicure-Manicure, Mevr. J. Beeldman-Klingeier Extra behandeling van lik doorns, ingegroeide nagels, voetwratten enz. Beenmas sage. Steunzolen volgens nieuwste systeem, Voetcor- setjes. Vraagt gratis advies. Spreekuur maandag van 2-5 uur. Aan huis te ontbieden volgens afspraak. Let op het adres11 Sigarenmagazijn PANTER Oosterweg 13, Bergen, Tel. 3002

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2