t OPTEL KASSA Algem. Vergadering f BOELHUIS te Schoorl „Duinvermaak" MAASEN UW SLAGER FLAGSTONES W. BUSKER A. KLAVER I ADVERTEERT IN DIT BLAD! Hel dan 20ti9 Hergen West 't „de Vijzel" heeft 't Simplex, Phoenix, Vesting- Rijwielen Heden verse Aardbeien. Asperges en Champions Jan Kokkes dat is f KLEDING! nette winkelmeisjes Zondag 5 mei I ..MERLET' BLOEMKWEKERIJ REMINGTON SCHRIJVENDE TT T 11 TT TT Coöperatieve Boerenleenbank Fa. Lowijs v. Herk t. Slagerij Hoogvorst GRINT NODIG Kop en schotels vanaf 55 cent W. SCHOTTEN STOFFEN IV e n n e l Fa. H. J. Vol ten en Zn Voor het trimmen en knippen of wassen van Uw honden. DERMABELL CRÈME Tuin- en Bloemzaden Landbouwzaden Oïanjc C omile oVlioozl I 4 mei: dodenherdenking II 5 mei: Nationale Feestdag te SCHOORL op donderdag 23 mei 1957 's avonds acht uur in café J. Swaan te Schoorl AGENDA: TEL. 2545 BERGEN bovenstaande uitsluitend afgehaald en a contant Wij vragen voor goede krachten, hoog loon Notaris H. G. Westen te Schoorl- dam zal op maandag 6 mei '57 n.m. 2 uur precies, ten verzoeke en ten huize van de heer H. Smit, Hereweg 38 te Schoorl om contant geld publiek verkopen: Huisraad en inboedel w.o. ronde tafel, linnenkast, kl. kastje, div. stoelen, naaimachine merk „Singer" radiotoestel, ledikanten, met toe behoren, w.o. 3 delig veren ma trassen en 2-3 delig kapokmatras sen, dekens, karpetten, traploper met roeden, vloerzeij en matting, kamerlampen, gordijnen, gas- en petr. stellen, kachel met toebe horen, trap, keukengerei, glas en aardewerk, tuinbank, div. kisten, timmerhout en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Gelegenheid tot inbreng van nette goederen. BEL DAN 2069, BERGEN Aanvang dancing T Verder iedere zondag Muziek: The Music Maestros RIJKS H.B.S. te ALKMAAR Hiermede berichten wij, dat wij onze IJssalon - Cafétaria hebben overgedragen aan de heer C. Bakker. Met hartelijke dank voor het 34 jaar genoten vertrouwen, bevelen wij onze opvolger beleefd bij U aan. C. Jonker en Echtgenote Schoorl, mei 1957. In aansluiting op bovenstaande bericht ondergetekende, dat hij de zaak van de heer C. Jonker heeft overgenomen. Door prima consumptie en vlotte bediening hoopt hij het zelfde vertrouwen te verwerven, dat zijn voorganger zovele jaren heeft moge ondervinden. Beleefd aanbevelend, C. Bakker Schoorl, mei 1957 BREELAAN 12 - BERGEN - TELEF. 2123 Gevraagd voor Amsterdam MEISJE boven 21 jaar, v. d. en n. In restaurant bedrijf (eenv. keuken) en eventueel in winkel. Meerdere hulp aanw. Restaurant „Benno", Haarlemmerdijk 186, Telefoon 43633. Amsterdam. Tijd. adres Guurtjes- laan 1, Pension „Eikenhof telefoon 2597 - K 2208. Gevraagd: een meisje van 82 uur. Mevr. RijS, Kerkelaan 3, Bergen. Werkster gevraagd, halve dag in de week. Aagtdorp, Duinweg 56. Gevraagd: een autowacht, voor het a.s. seizoen. J. N. Kroon, Camperduin 334. B.z.a. net meisje 21 jaar voor pens. of seizoenwerk, in de nam. uren v. 13 uur tot 20 uur. Br. onder no. 617, bur. v. d. blad te Schoorl. Gevraagd: meisje boven 18 jaar, voor ijsverkoop voor hele of halve dagen. Banketbakkerij Roos, Bergen. Gevraagdeen meisje, voor 1 of 2 dagen p. w. als hulp i. d. huish. M. C. Veldt, „de Franschman", Bergen. 4 meisjes 18 jaar, zoeken voor de mnd. aug. slaapgelegenheid met warme maal tijd. Eventueel op boerderij. Brieven aan Utrechtscheweg 326, de Bilt, telefoon 28252 - 03400. Gevraagd te Bergen voor 2 dames en 1 kind 6 jaar, pension of 2 kamers met tuin, tussen 15 juli en 15 aug. Br. met prijsopgave no. 615, bur. van dit blad te Schoorl. Te koop gevraagd kampeertent. H. Schekkerman, Dorpsstraat 86, Bergen, telefoon 2069. Te huur of te koop gevraagd klein pension of winkeltje, liefst in Bergen. Brieven 624, bur. v. d. blad te Schoorl Uit de hand te koop, een klein land huisje, op één van de mooiste punten van Schoorl. Reflectanten moeten er een huurwoning tegenover kunnen stellen. Br. no. 622, bur. v. d. blad te Schoorl WONINGRUILt gevraagd te Bergen, ruilobject onverschillig wat of waarheen. Borst, Jacob v. Heemskerckstraat 5, Den Helder. Te koop. zomerwoning, slaapk., kamer, keuken en schuurtje. Te bevr. Th. M. v. d. Heuvel, Nesdijk 18 s. Bergen. Te koop: een huis te Bergen. Vrij te aanvaarden voor Bergenaren. Br. onder no. 1030, de Haan's Boekh. Bergen. Te koop: woning met zomerhuis te Bergen, Loudelsweg 5, leeg te aanvaard, per 20 mei. Te bevragen Nicolaas Beets- kade 46, Alkmaar. Te koopt 9 kippen, en 2-delig konijnenhok Wilhelminalaan 11, Bergen, tel. 2472. Te koop: herenfiets in goede staat. Stam, Oosterweg 5, Bergen. Te koop aangeboden, Singer Trapnaai- machine, prijs f 75.—Te bevragen bij Dames Korver, Kastanjelaan 87, Bergen Te koop: handwagen. Hereweg 152 Groet. Te koop: partij ledikanten met bedden. J. Bakker, Hereweg 74, Schoorl. Te koop: tafel, 4 stoelen, 2 armstoelen en 2 clubjes met salontafel, in pr. staat. T. de Waal, Ooievaarstraat 15, Alkmaar telefoon 2380. Te koop: 1 kinderwagen af 25. Verspijckweg 18, Bergen aan Zee. Te koop: blank eiken huiskamer-ameu blement. Lyceumstraat 44, Alkmaar. Te koop: in prima staat verk. kinder wagen f 50.-, aquarium 90 - 30 - 30 be plant en met vis en in kast f 50,- Kleine Dorpsstraat 9. Te koop: tomatenplanten, in pot kluit. Doorntjes 38. Te koop: z.g.a.n. lang wit aanneemjurkje 7 jaar. Te bevr. G. Kaay, J. Apel- doornweg 3, Bergen. Karei de Grootelaan 13-14 - Bergen Telefoon 2806 GARAGE P BOOD BROMFIETSEN: Dorpsstraat 6 H.M.W. Victoria Berini Avaros Pon I 't WINKELTJE I Nordemann ook „Liberty" - „Tobralco" enz. Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen Old Eng. Sheepdogs Ned. Schapendoezen logeergelegenheid v. enk. honden Natteweg 66 Bergen roodbruine tuintegels Telefoon 597 en 476 Schagen Ook voor het oppassen van Uw dieren tijdens Uw vakantie. markiezen, zonneschermen, rolluiken. BERGEN Broekbeeklaan 23 Tel. K. 2208 - 2978 AMSTERDAM Joh. Siegerstraat 20 Tel. 59101-59040 m jaloezieën, rolhekken Geen vuile handen meer of bleekwatergeur verwijdertvuil, stempelinkt, groentekleuren etc. DROG. „DE VIJZEL" Kerkstraat 4, telefoon 2383 Kerkstraat 7, Bergen, Telef. 2435 Lijtweg 44, Bergen Lobeliablauw Petunia: wit, blauw, rose Salviarood Aferatumblauw Bestel nu Uw tuinplanten te leveren half mei Afrikanenoranje, bruin-rood Leeuwenbekjes in diverse kleuren Vaste planten Complete winkelkassa, tegelijk een volwaardige telmachine voor Uw boekhouding: dus 2 in I èn laag f in prtjs Vraag demonstratie tn inlichtingen bg: ALKMAAR Tel. 02200—3892 Payglop 9, levering uit voorraad Dépot van de Zeeuw zaden Barendrecht J. BLOM Onderweg 21, Schoorl J. J. MEEDENDORP Bloemenmagazijn, Schoorl 6.00 uur: Vlaggen halfstok 7.00 uur: Korte plechtigheid op de Alg. Begraafplaats 7.15 uur: Aanvang Stille Tocht. 8.00 uur: 2 minuten stilte 8.02 uur: Vlaggen binnenhalen 4.30 uur: Concert bij de kleuter school te Schoorl 8.00 uur: „Vandaag is morgen" toneelvoorstelling in „De Rustende Jager" Entree f 0,50 1Opening. 2. Notulen. 3. Statutenwijziging N.B. Het ontwerp gewijzigde statuten ligt ten kantore der bank ter inzage voor de leden, tot na afloop der vergadering. 4. Wijziging huishoudelijk reglement: N.B. Het ontwerp gewijzigd huishoudelijk reglement ligt ten kantore der bank ter inzage voor de leden, tot na afloop der vergadering. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. HET BESTUUR Rijwiel reparatie. Vervaardigd van ellverwii Gexo metaal, hecht verbonden met Ruinelaan 11, Telefoon 3106 Bergen Jan Oldenburglaan Telefoon 2326 Bergen Met zo'n Fortex-costuum kunt U voor de dag komenU bent on berispelijk gekleed, en U wéét dat Udat met zo'n pak jaren zult zijn. Koop iets góéds, neem Fortexl Sterke kwaliteitsstoffen Vlotte sportieve modellen Mooie afwerking en...een billijke prijsklasse! Fortex dragen, dat is het geheim van góéd gekleed te goon. Kerkstraat 11 - Tel. 2028 Bergen Nh. Wij bieden U deze week: 500 gr. Riblappen f 2,50 500 gr. magere Varkenslappen f 2,40 500 gr Saucijzen f 2, 500 gr Rollade (kalfs varkens) f 2,30 Voor de Boterham: 100 gr. Leverworst 100 gr Rookvlees 150 gr. Boterhamworst 150 gram Pekelvlees 150 gram Ham 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst A.s. dinsdag brengen wij U 500 gr. Varkenslappen 250 gr. Vet 250 gr. Metworst f l.~ f 0,50 f 0,70 f 0,75 f 1,25 f 2,50 f 0,75 en woensdag, U weet het toch 500 gram Gehakt s'echts f 1,48 IIIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HEEFT U iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 3-6 uur en 7.30 - 11.30 uur Aangifte voor de nieuwe cursus uiterlijk 31 mei. De inschrijving kan schrifte lijk of mondeling plaats hebben. In het eerste geval kan worden volstaan met opgave van de naam en voornamen van de candidaat en van naam en adres van vader, moeder of verzorger. Het schriftelijk toelatingsexamen wordt gehouden op II en 14 juni De school is na de derde klas gesplitst in een litterair-economische afdeling (A) en een wis- en natuurkundige afdeling (B). De Directeur is dagelijks te spreken van 11-12 uur of na afspraak. De Directeur, Dr. S. KEYSER. Vrijdag en Zaterdag 150 gr. Ham f 0.70 150 gr. Lunch- of Boterh.w. f 0.50 150 gr. Haagse Leverw. f 0.35 100 gr. Gekookte Lever f 0.65 100 gr. Gebr. Rosbief f 0.70 100 gr. Ossen Rookvlees f 0.75 100 gr. Gebr. Rollade f 0.75 100 gr. Berliner Leverw. f 0.50 100 gr. Tongenworst f 0.42 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst f 1.20 Onze vlugklaar artikelen zijn voordelig Slavinken f 0.35 Blinde vinken 100 gr f 0.55 Ballen gehakt 100 gr f 0.35 Gehakte biefstuk f 0.55 Verse worst of Saucijsjes 100 gr f 0.40 Woensdag gehaktreklame 500 gr. Gehakt f 1.48 250 gr. Metworst f 0.73 500 gr. Doorr. ossenlappen f 1.60 2V2 kg Gemalen vet f2.— i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 3