BRILLEN!! Mr.OpUW. PASTOOR Vrouwenbond N.V.V. 90 /N ds srup N/oes kómt sen m^n sen n M Pinksteren Fa. de Wijs en Broers Wokke heeft t KERKDIENSTEN De Berger Luchtpost Overweldigende Pinksterdrukte Vrije viswedstrijd Geslaagd FAMILIEBERICHTEN BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. ra. J. 5nl I Jr. b.g.g. K 2208-2466_en 2638 UW ADVERTENTIES VRAAG EN AANBOD een meisje Amsterdainsche Bank N.V. ZEVENWEEKSE HENNEN Voordeliger koopt U 't bij Op spannende dagen GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Burgerlijke Stand Geslaagd Burgerlijke Siand Gevonden en verloren voorwerpen D E R O D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers we vtHKOPew paachtig. de midiMea 2uw GoedeJama uieer Klak ren. ze paiahtew veel. als d/e Hope sikujel /ets op snert ea maaa nier ms-- 5 op „Roes der Zinnen" (Senso) iaar „C armen Jones Vakmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist jeugdige administratieve kracht V o o i naar Achter de Ruïne bij de Ronde Bank Hoflaan 2 - Bergen Dinsdagmiddag 4 juni toog een groep van de Vrouwenbond N.V.V. naar Alkmaar voor een bezoek met rondleiding door de Ringersfabriek. In deze fabriek worden zowel cacaopoeder, pure chocolade als bonbons gefabri ceerd. De cacaobonen, die zowel uit Zuid-Amerika als Afrika wor den betrokken, worden machinaal gereinigd en naar grootte gesor teerd. De machine poetst en veegt de bonen grondig schoon en het is verbluffend zoveel vuil als er af komt, en wat er aan kralen ket tingen, ringen, rozenkransen enz. tussen verdwaald blijkt te zijn. Het sorteren der bonen naar grootte geschiedt met het oog op het roosteren der bonen, dat in een gesloten, rondwentelende me talen bol boven vuur plaatsvindt. Voor cacaopoeder moeten de bo nen tweemaal geroosterd worden. In de breekmachine worden de bonen ontschaald en gebroken. De schalen worden nog gebruikt als bemesting, voor veevoeder en in de geneeskunde voor het win nen van theobromine. De gebroken cacaobonen wor den fijngemalen, waarbij door de druk en wrijving zoveel warmte Ingezondenjmededeling in staat blijven tot fris geordend denken en beheerst optreden Mijnhardt's Zenuwtabletten ontstaat, dat de cacaoboter smelt en dit product volkomen vloeibaar afgetapt wordt. Het wordt opge slagen in een hete tank, en van daar gaat het naar de hydrauli sche persen, waar de splitsing in cacaokoeken en cacaoboter plaats vindt. De cacaokoeken bevatten nog 22 a 24 procent cacaoboter, dat is het wettelijk verplichte vet percentage van cacaopoeder. Om deze poeder gebruiksklaar te krij gen worden de cacaokoeken weer gemalen en gezift. Om pure chocolade te verkrij gen wordt de vloeibare cacao massa uit de hete opslagtank ge mengd met tot poeder vermalen suiker tot een dik deeg, dat echter voor een goed eindproduct nog niet fijn genoeg is, en daarom door de walsen gaat. Daarna wordt cacaoboter toegevoegd en de massa twee a driemaal vieren twintig uur aan één stuk door ge kneed, concken heet dat. Vanuit de kneedmachine gaat een deel naar de vormmachine en dit wordt daar gevormd tot plakken, stuk jes, repen enz. Een ander deel gaat naar de glaceermachine en wordt ook gebruikt als chocolade- bad bij de bonbonsfabricage. Voor de bonbonsfabricage moet uit suiker, glucose en een smaakje door koken, mengen, koelen en in zetmeel gieten, een vaste kern gevormd worden, die in een cho- coladebad met een laagje choco lade overtrokken wordt, en zo tot de bekende bonbons wordt. Het inpakken van de bonbons in pa piertjes gaat machinaal, maar het pakken in de doosjes is handwerk. In een aparte afdeling der fa briek staan de pronkstukken ver vaardigd uit suiker, netjes opge borgen achter gordijnen in glazen vitrines en zo beschermd tegen stof en de verkleurende invloed van het licht. Ware kunstenaars zijn hier aan het werk geweest, en wel met eindeloos geduld. De ver vaardiging van de gouden koets met de bijbehorende ruiterij nam drie honderd dertig uren in be slag. En veelsoortig is deze ver zameling: een reuzen Engelse bruidstaart, vlinders in alle kleu ren, de koninklijke sloep, de Flying Dutchman, enz. enz. In 1905 begon dit zo grote be drijf in een schuur met vijf man personeel. Het tegenwoordige fa brieksgebouw werd in 1930 ge bouwd en thans werkt men met 100 man personeel. 16 juni BERGEN NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10.30 uur: Ds. Bekius. GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. v. Otteren, Den Helder GEREF. KERK v.m. 10 en n.m. 4.30 uur: Candidaat J. Groen, Broek op Langedijk VERBREIDING DER WAARHEID Schoorl, Aagtdorp, Kampterrein de long v.m. 10.30 uur: Ds. J. J. Ruys Schoorl, Voorweg 47 n.m. 2 uurDs. J. J. Ruys Schoorl, huize Bosrand, Burg. Peecklaan n.m. 5 uur: Ds. J. J. Ruys LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uurOpenbare Samenkomst donderdag 2 uur: Gezindsbond voor Vrouwen SCHOORL NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong v.m. 10 uur te Groet: Ds. H. H. Baudet, Jisp EGMOND AAN ZEE GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. A. Reen n.m. 5 uur: Ds. A. M. Boeijinga OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur: hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst ALKMAAR REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 v.m. 10.30 uur: Ds. J. Breukink EVANG.-LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187 (hoek Baangracht) v.m. 10.15 uur: Ds. J. J. F. Herrmann 28 mei t/m 3 juni 1957 Gevonden: rozenkrans in etui, oorhanger met rose parel, rode muts, kinderstofjas, heren armbandhorloge, jongenspet, zonnebril, plastic regenkapje in etui, gevoerde grijs blauwe lederen dameshandschoen (lin ker), broche, tas met 3 kroppen sla, schots geruite shawl, kinderschoentje, vulpen in etui, manchetknoop, vulpot lood, vulpen, wollen want, sandaal, shawl, hond. Verloren: vulpen, zwart damesrijwiel, bruine acte- tas met inhoud, kinderpop met één oog, bruine knipportemonnee (inh. 2.50), doos sigaren, fototoestel, creme gabardine dames regenjas, padvindersfluit, zwart lederen portemonnee (inhoud 57.50), balletschoenen, rozenkrans, kinderjas, 1 muntbiljet 2.50, zwart herenrijwiel, zwembroek en handdoek, leesbril met bruin montuur, herenrijwiel, grijs dames- sportrijwiel, rood mutsje, portemonnaie m. inh., bruin lederen riem, tas met inh., oorbel, knipkaart Pesiebad. Inlichtingen verkrijgbaar aan het Groepsbureau der Rijkspo litie te Bergen (Nh.), Karei de Grootelaan 17, dagelijks van 10-11 uur. BERGEN Van 20 mei tot 3 juni 1957 Geboren: Hermanus Franciscus, z. v. J. Kalver- boer en J. Betlem; Cornelia Wilhelmina, d. v. M. Delver en J. C. Dekker: Petrus Simon Maria, z. v. P. Vrasdonk en A. van der Waal; Irmgard Radegondis, d. v. C. T. Leijen en A. J. Schouten; Rinse Sjerp, z. v. B. S. Bulstra en I. Cohen; Nikolaas, z. v. N. Folgers en I. Groe- newoud. Ondertrouwd: De Ruijter, Theodurus Cornelis, 35 jaar, Warmerhuizen en Dekker, Mar- garetha, 24 jaar. Gehuwd: De Rover, Leendert en Min, Anna Cornelia. Henneke, Hendrik en van 't Hof, Antje Wilhelmina Agnes. Overleden: Leek, Gerardus Bartholomeus, 62 jaar; Tol, Neeltje, 81 jaar. Bij het op 13 juni gehouden examen voor het vakdiploma schoonheidsspecialiste slaagde onze plaatsgenote Mevr. A. Kwinkelen- berg-Loos. Reeds eerder slaagde zij voor het diploma manicure, pedicure en voetverzorging. Uitslag van de wedvlucht vanaf Orleans (Fr.), afstand 566 km de duiven gingen los om 7,45 uur, bij kalme Z.W. wind, aankomst eerste duif om 14-6-12 1C. J. Pijper; 2. A. Staadegaard; 3. C. Timmer; 4. K. Postma; 5. P. Brakenhoff; 6. A. Visser; 7. J. Duinmijer; 8. J. Heukels. BERGEN AAN ZEE Het mooie weder op de eerste Pinksterdag bracht talrijke be zoekers per auto, motor, of bromfiets, en zelfs per rijwiel naar Bergen en Bergen aan Zee. 'In de ochtend van Tweede Pink sterdag toen de zon achter een grauwe hemel schuilging, was de stroom der bezoekers niet zo sterk, doch toen tegen de middag de zon doorbrak nam het weg verkeer sterk toe. De café's de den goede zaken. Ook te Bergen aan Zee was de stroom der be zoekers deze tweede dag groot, getuige het grote aantal gepar keerde auto's. Dat dit op een voordelige wijze voor Bergen en Bergen aan Zee uitloopt laat zich begrijpen. SCHOORL Eerste Pinksterdag liet het zich al aanzien dat Schoorl een grote drukte te wachten stond. Vele kampeerders, die elders geen plaats meer konden vinden, nes telden zich aan de voet van onze mooie duinen. Aangemoedigd door het mooie weer zag men de vele vreemdelingen naar het strand trekken en ongetwijfeld zullen de exploitanten deze dag met plezier gewerkt hebben. Ook in het dorp heerste een gezellige drukte, die tot laat in de avond aanhield. Tweede Pinksterdag is de dag dat alles wat kan fietsen naar Schoorl komt, om zich op het zandduin te vermaken. Overwel digend was dit jaar de toeloop van deze dagjesmensen en meni ge rijwielstalling zat om tien uur 's morgens al geheel vol met rij wielen en bromfietsen. Hierbij kwam nog een enorme drukte van auto's, waarbij de plaatselijke po litie alle zeilen bij moest zetten om deze rijen van auto's, die soms bumper aan bumper stonden van af Laanweg tot Molenweg, te verwerken. Hier en daar merkten we kam peerwagens op aan de kant van de weg, en ook deze mensen be hoorden tot de zesduizend kam peerders, die Schoorl deze dagen rijk was. En wij als Schoorlaars hebben, omdat we niets van deze drukte wilden missen, voor in ons tuintje gezeten, nog precies het zelfde als dertig jaar terug, toen de vreemdelingen per boot te Schoorldam aan wal werden gezet en met muziek in optocht via Damweg en Laanweg naar de duinen trokken. Onder auspiciën van de visclub .Vislust' (Warmenhuizen-Schoorl- Schoorldam) wordt er weer de jaarlijks terugkerende vrije vis wedstrijd gehouden waaraan elkeen kan deelnemen. Deze wedstrijden verheugen zich meer en meer in een stijgende belangstelling, ook bij de dames, zodat er weer op grote deelname gerekend wordt. De eerste vrije wedstrijd wordt gehouden op zondag 23 juni a.s. Er zijn diverse mooie prijzen be schikbaar en er wordt gevist in zeer visrijk water. Voor het te Utrecht gehouden examen voor de acte Hoofdleidster bij het Kleuteronderwijs slaagden onze plaatsgenoten Tiny Komdeur en Anneke Volgers. GEMEENTE SCHOORL. Geboren: Jacobus H. A. z. v. F. J. Leijsen en F. J. Dljs; Paulus W. z. v. G. Druljven en M. Molenaar; Peter C. z. v. P. Rezelman en K. W. Velstra. Gehuwd: Simon Bambach van Harlingen met Maria J. Lemkes van Schoorl; Gerard Demmendal van Wormerveer met Petronella E. Knapen van Schoorl. Theodorus W. Hollander met Jacoba Timmer van Schoorl. Overleden: Johanna Roozendaal, oud 64 jaar. In het tijdvak van 30 april 1957 t/m 3 juni 1957, werden als gevonden opgegeven bij de groeps commandant der Rijkspolitie te Schoorl vulpen, paar wollen handschoenen. 2 luiers en twee hemdjes, paar nylon kousen, rijwielslot, vulpen, kinderrijwiel, hoofddoek, kinderportemonnaie, linker herenhandschoen, damesregenmantel, broche, muntbiljet, portemonnaie, vulpen, portemonnaie, halsketting, schakelarm band, kettinkje met hanger, gymschoen, vulpen, abonnement NHADO, jack, koffer, kinderportemonnaie, parapluifou- draal. In hetzelfde tijdvak werden bij de Postcommandant der Rijkspo litie te Groet als gevonden op gegeven Heden overleed zeer onverwacht mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder Neli Z uu r bi e r - S 1 e u t e 1 op de leeftijd van 69 jaar Schoorl: K. P. Zuurbier Utrecht W. A. Zuurbier Amsterdam A. G. Zuurbier H. W. Jansen-Zuurbier A. A. Jansen Carla en Herbert SCHOORL, 8 juni 1957 Laanweg 28 De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag 11 juni op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. ah.faed: neiermt f>reu>i. DIE SLUIT «ft Z'JM stouX tel E/vs de u/eg te DAT I UOOEB'J VOOA TAAN WOf- DE At OftZE DAANKCOH- vooien Doop HETLEGeqj - 86S(HEJtAf£, L Er Ai AAA (EWOtLD Vrijdag-, zondag- en dinsdagavond te 8.30 uur Zondagmiddag te 2.30 uur GINA LOLLOBRIGIDA en VITTORIO de SICA in de charmante, pikante en uitbundige film |a| nor in" 14 >aar 11' (Pane, Amore e Gelosia) met Marisa Merlini, Roberto Risso en Annarella Stelluti „Jalouzie" een verhaal van vrolijke ironie en zuidelijke lieflijkheid. Zaterdag-,^maandag- en woensdagavond te 8.30 uur ALIDA VALLI en FARLEY GRANGER in een felbewogen, meesterlijke film met Massimo Girotti, Rina Morelli en Marcella Mariani Alida Valli in de rijkst geschakeerde rol van haar gehele loopbaan In het kader van het bijzondere programma Donderdag 20 juni te 7 en 9.30 uur De prachtige muziekfilm in CINEMASCOPE met HARRY BELAFONTE en DOROTHY DANDRIDGE in 18 jaar Een bijzondere film gebasseerd op de opera „Carmen" van Georges Bizet. r I Puir I ALKMAAR, Spanjaardstr. 8-10, Tel. 4727-5669 Voor de enorme belangstelling, die wij mochten ondervinden bij de opening van onze zaken, automatiek, Tip - Top, lees bibliotheek Roos, zeggen wij U zeer hartelijk dank. J. RIDDER K. ROOS GROET, juni 1957. worden keurig verzorgd, gaarne in dit blad geplaatst Meisje met ruime ervaring, tevens in het bezit van het diploma kinderverzor ging. stelt zich voor halve dagen ter be schikking als assistente in de huishouding. Liefst in de gemeente Bergen Nh. Br. onder no 116, bur. v.d. blad te Schoorl. Gevraagd per 1 sept. a.s. te Amsterdam een flink meisje, intern, als hulp in de huishouding, in een rechtersgezin met 4 kinderen, waar de vrouw ook gedeeltelijk werkt. Meer hulp aanwezig. Goed loon. Avonden en weekends vrij. Aanmelden zaterdagsavonds Buerweg 18, Bergen, telefoon 0 2208-2900. GEVRAAGD voor de winkel Bergen Kantoor Bergen, Breelaan 10 vraagt een met MULO-diploma of minstens gelijkwaardige opleiding Gevraagd voor direct 2 flinke loopjon gens bij de Goedkope Groentehal, tel. 2069, Bergen Nh. Pension „De Uitweg" vraagt: ret meisje of jonge vrouw van half juli tot eind augustus. Voor alle voork. werkzaamhe den. Prinsesselaan 44, Bergen, Tel. 2730. Nette Wed. N.H. 49 jaar, met zoon, studerende, zoekt plaatsing bij heer, iemand die hier gevoel voor heeft, 2 kinderen geen bezwaar. Br. no. 117 bur v.d. blad te Schoorl. Te koop: 4 Mechelse stoelen, 1 thee meubel, 1 salontafel. Achterw. 8, Bergen Te koop spruit, boerekool, groenekool, rodekool, rapen- en sla-planten. K. Loots, Schapenlaan 7, Bergen. 2 damesfietsen te koop aangeboden. Beemsterlaan 2, Bergen. ingeënt tegen pokken en difteritus. Kunt U bestellen bij: Visser, Notweg 18 a, Bergen Te koop aangeboden: twee persoons opklapbed met ombouw en drie delig prima kapokmatras. Te bevr. Rehbock- weg 4, Bergen aan Zee. Te koop gevraagd: oude mahonie stoelen, voltaire, fauteuil of bank en/of ronde mah. tafel. Br. no 910, bur. v.d. blad te Schoorl. Te koop z.g.a.n. Sundapp-boy bromfiets met duo, 7000 km gelopen. Prijs f 300,- Beussen, Kogendijk 76, Bergen' Nh. Te koop Jonge hennen, 10 w., R. I.R., f4,50. „De Kakelhof", Omloop 18, Schoorl, Telefoon 608. Konijnenhok te koop gevraagd. Wilhel- minalaan 5, Bergen. Te koop Spruit-, Groene-, Boerenkool en Rapenplanten. J. Bruin, Hereweg 180, Catrijp. Aangeboden, divan met kleed, in goede staat. Van Borselenlaan 21, Tel. 2536. Bergen. Te koop: kruiwagen, zagen, bijl, petrole umstel, leuningstoel, kamerlampen, tafels, trapje, overgordijnen, tafelkleed. Wilhel- minalaan 1, Bergen. VAKANTIE - RUIL 3 a 4 weken in juli of augustus Aangeboden te Blaricum: vrij huis rondom tuin; garage: 5a6 slaap plaatsen. Gevraagd een huis in Bergen of omgeving. J. W. DE LEUR, Stachouwerweg 31, Blaricum, Tel. K 2953- 4040 Gevraagd huisje voor 6 personen van 3-10 aug. Brieven onder no. 8516 aan Boekh. K. ter Burg N.V. t/o Gr. Kerk, Alkmaar. Te huur gevraagd van 20-7 - 3-8 gezin van 5 pers. woonruimte. Br. -(- prijsopg: F. J. Kramer, Reigerstr. 34, Baarn. Gemeubileerde woonruimte gevraagd te Schoorl vanaf 1 oktober 1957 voor gezin van 4 personen. Br. no 101, bur. v. d. blad te Schoorl, onder opgave der beschikbare woonruimte en van de prijs Te huur gevraagd van 3 aug. t/m 17 aug. Gem. kamer m/keuken. 1 slaapk. 2-pers., 2 slaapk. 1-pers. Br. me 115, bur. v.d. blad te Schoorl. Wie kan inlichtingen geven over ons zieke weggelopen hondje, Ruige Schapenees (Robbie) adres: Zwakman, St. Antonius- straat 10, of Wokke, Groentehandel, tel. 2037. Bergen. Engelse en Duitse conversatie-lessen gevraagd, 1 x per week. Brieven onder no 1049, De Haan's Boekhandel. Voor glas, porcelein, aardewerk en huishoudelijke artikelen W. SCHOTTEN, Karei de Grootelaan 13, Bergen, Telefoon 2806 De motten vliegen weer. Bestrijdt deze met anti-motten preparaten zoals mottengas, mottenkogels, kamferblokjes, rooktabletten, roxa sect, noury cid, mottips. Dit alles kunt u krijgen bij FRANS POSTHUMA drogist Oldenburglaan 15, telefoon 2716 Groot blik prima Doperwten f 0,78 Groot blik prima Snijbonen f 0,98 Groot blik prima Sperciebonen f 0,98 Italiaanse Tomatenpurée 3 blik f 1, Fyffes Bananen f 1,15 p. kg Sunkist sinaasappelen 8 st. f 1, Mooie Jonathans f 1,25 p. kg Rijpe handperen, verse champions sperciebonen, tuinbonen, gesn. andijvie, soepgroenten, pruimen, perziken Mooie tomaten v.a. '/2 hg f 0,50 Beste Bloemkoel v.a. f 0,25 De beste nieuwe aardappelen, Langedijker Muizen f 0,40 p. kg TELEFOON 2037

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2