Mr. Opt. D.W. PASTOOR 93 t Verbod zwemmen in zee Spreekuur huisvesting Blijf meester Opbrengst collecte BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. GEMEENTE BERGEN Nh. De burgemeester der gemeente Bergen Nh. vestigt de aandacht van belanghebbenden op het bepaalde in artikel 49 K van de Algemene Politieverordening dier gemeente, o.m. inhoudende, dat het verboden is aan het openbare strand in zee te vertoeven, te baden of te zwemmen, of van het openbare strand af met pleziervaartuigen, waaronder mede begrepen kano's, rubbervlotten, vlotten, e.d. in zee te gaan of zich te bevinden, wanneer en gedurende de tijd dat een rode bal aan de langs het strand staande palen is gehesen. BERGEN Nh., 1 juli 1957 De burgemeester voornoemd, Dr. W, HUYGENS GEMEENTE BERGEN Nh. Burgemeester en wethouders der gemeente Bergen Nh., maken hierbij bekend dat het spreekuur voor huisvestingsaangelegenheden met in gang van heden zal worden gehouden uitsluitend op donderdag van 10 tot 12 uur. BERGEN Nh., 1 juli 1957 Burgemeester en wethouders voornoemd, Dr. W. HUYGENS, burgemeester W. DE VRIES, secretaris GEMEENTE SCHOQRL De Burgemeester zal op zaterdag 13 juli a.s. geen spreekuur houden. Voorts wordt medegedeeld, dat daarna het spreekuur van de Burgemeester in plaats van des zaterdags, des woensdag van 10-12 uur zal plaats vinden, voor de eerste maal op woensdag 17 juli a.s. voor B RIL L E Nnaar Hoflaan 2 - Bergen - Tel. 2202 Burgerlijke Stand BERGEN over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten WAT. Hun hardt Maakt is GOED SPORTNIEUWS GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Inlichtingen verkrijgbaar aan het Groepsbureau der Rijkspo litie te Bergen (Nh.), Karei de Grootelaan 17, dagelijks van 10-11 uur. ADVERTEERT IN DIT BLAD De zomerpostzegelactie 1957, verzorgd door de U. V. V. te Bergen is weer ten einde. De totale op brengst van zegels en kaarten is f 3290,74. Aan allen die hiertoe hebben medegewerkt betuigt de U.V.V. hartelijk dank. KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE ALKMAAR Uw familieberichten plaatsen wij gaarne in dit blad BERGEN AAN ZEE „De Duinstreek' FAMILIEBERICHTEN D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers v />isrftues Cwr aofp.jo/ycfn y komt aas a lz „DON CAMILL0 contra PEPP0NE „BLAKE HELPT EEN HANDJE ,8jaar De grote vacantie-film bij uitstek Abbott en Costello en de Rock 'n Roll In het journaal de eerste 7 etappes van de Tour de France Vakmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist VRAAG EN AANBOD een hulp in de huishouding en een werkster Oranje Hotel te Bergen vraagt wegens huwelijk der tegen woordige EEN FLINKE WERKSTER voor jaarbetrekking Persoonlijk aanmelden. RUiLEN Telefoon 02950-7758 Karvan Cévitam het natuurlijke vitamine C prepa raat in vloeibare vorm. Ideaal te gebruiken voor Uw baby. Voor kleuters te verdunnen als limo nade. Fris van smaak, prijs per flacon 1,65. BIJ FRANS POSTHUMA Gediplom. Drogist - Bergen Nh KOEDIJK - VISSEN „'T VERGULDE PAARD" D. C. BUTTER Kennel „MERLET" Zonnebrillen en reparaties Achter de Ruïne bij de Ronde Bank van 17 tot 24 juni 1957 GEBOREN Jacobus, z.v. J. J. Kaldenbach en V. C. Hoogland Paul Diederick Gerardus, z.v. W. D. van Beers en G. G. van Ollefen Befke, d.v. U. de Vries en H. Hein: ONDERTROUWDKoomen, Nicolaas Joseph, 24 jaar, Alkmaar en Verhoeven, Philomena Maria, 22 jaar GEHUWDde Ruijter, Theodorus Cor nells en Dekker, Margaretha, Warmen- huizen van der Sluis, Cornelis Johannes en Ar- noldus, Jeanne, Rotterdam; OVERLEDENBloemhof, Gerrit, 65 jaar. Ingezonden mededeling BERGEN-NIEUWS. De training is woensdag j.L, zoals u allen weet, weer begonnen. De animo van de jeugd was goed, maar bij de senioren zeer slecht. Heren, om iets te bereiken moet er geoefend worden onder deskundige leiding. De trainer is aanwe zig en laat u dus niet verstek gaan. Uit de trouwe train-klanten worden de elf tallen samengesteld. Dus senioren tot a.s. woensdagavond 8 uur, de heer Godvliet rekent vooral op het complete le elftal. Het bestuur ziet er, na enkele verande ringen als volgt uit: H. van Schaik, voorzitter; F. Urbanus, secretaris; E. de Hond, penningmeester; M. Zoll, vice- voorzitter; G. Schekkerman, comm. ma terialen.' De leden der elftalcommissie worden later bekend gemaakt en in de jeugdcommissie komen geen veranderin gen. Aan het hoofdbestuur wordt nog de heer D. Zwakman als lid toegevoegd. Het jaarlijkse toernooi wordt op de zondagen 18 aug. en 1 sept. gehouden. Deelname is reeds door de volgende ver enigingen toegezegd: Alcmaria II, Ber- dos I, Alkmaarse Boys II, R.K.A.F.C. I, Schoorl I en Bergen I, de organiserende vereniging. Verder zijn nog uitnodigin gen verzonden aan de bekerhouder Hol- landia II en de Amsterdamse club Ener- gia I. Twee supporters. IN HET TIJDVAK VAN 4 JUNI TOT 25 JUNI 1957 Gevonden! Stemvork, sleutel aan ring, rijwiel, kin derarmbandje, padvindersriem, schaal, bedrag van 15.toilettasje, jasje, ringetje, bromfietsduo, plastic bal, lam- penvastzetter, rode damesschoen, blauw vestje, portemonnaie, houten schep, da mesregenjas, kinderschoen, zonnebril, oorbel, kindertasje, sigarenaansteker, he renhoed, blauw vestje, parkiet, korte re genjas, kinderschoen, zonnebril, gedeelte van zil. rozenkrans, wit kinderschoentje, grijs shawltje, doos inh. 5 flessen, zwart jongens rijwiel, bruine portemonnee met inh., zonnebril, grijs bruine demi, voetstuk van een crick, schakelarmband (goudkl.j, damesvest, schepje, zwarte portemonnee, grijs regenkapje, metalen duimstok, grijs jongens rijwiel, chroom sigarettenkoker. Verloren: Rode autoped, zwarte schoen, shawl, plastic portemonnaie (rode), zwarte por. temonnaie, zeildoekse tas, kinderringetje, kinderrijwiel, bruine portemonnaie, gou den damespolshorloge, kinderschoentje, bankbiljet van 2.50, wegenbelasting- kaart, kinderjurkje, abonnement Pesie- bad, bruine tas, motorhandschoen, koord, regenbroek en jas, wit kindervest, don ker grijze hond, dubbele fietstas, zonne bril, benzinedop, jongensjasje, leesbril, zonnehoedje, damesfiets, bruine akte tas, fototoestel in étui, portefeuille met autopapieren, bedrag van 6.groen étui, aktetas en regenjas, kinderschort, pakket, badhanddoek met zwarte zwem broek, rode portefeuille, broche, bruine portemonnee, etui met gouden horloge, doublé dames armbandhorloge, kinder leesbril, witte blouse, zwart led. dames portemonnee, 3 regenjassen, manch. mouw vest. bruin led. portemonnee, mutsspeld groene vulpen, bruin led. portemonnee kentekenplaat, schooltas, zwarte vulpen yale sleutel, kinderfietsje, blauw kinder vest, groene autoped, grijs jersey jasje pr. naturel led. dameshandschoenen. 7 juli NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10.30 uur Ds. Bekius. GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Pettinga, Rotterdam GEREF. KERK v.m. 9 en 10.30 en n.m. 4.30 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uurOpenbare Samenkomst donderdag 2 uur: Gezindsbond voor Vrouwen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl Ds. G. Moen, Varsseveld v.m. 10 uur te Groet: Ds. C. M. de Jong VERBREIDING DER WAARHEID Schoorl, Voorweg 47 v.m. 10.30 uur: Ds. J. J. Ruys Schoorl, huize Bosrand, Burg. Peecklaan v.m. 12 uur: Ds. J. J. Ruys Groet, Kamp.terrein, Achterweg n.m. 7 uurDs. J. J. Ruys OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uurvroegdienst v.m. 10 uur hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 v.m. 10.30 uur: Ds. J. Breukink EVANG.-LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187 (hoek Baangracht) v.m. 10.15 u.: Ds. R. J. W. Nijkamp, A dam Rijkspolitie post Bergen aan Zee. Opgave van verloren en gevonden voorwerpen over de periode 9 tot 17 juni 1957. Gevonden: Contactsleutel voor auto merk ,,Opel", korte dames parapluie, paar witte ten nisschoenen (damesmaat), zonnebril, geelfilter, rood kindervestje (wol), witte blouse zonder mouwen. Verloren: Zwarte kater met witte bef, meisjes jurk (wit met blauw en grijze rand, bruin lederen herenportemonnaie, inhoud ruim 5.grijs herenvest met ritsslui ting, zonnebril in rood lederen étui, wit wollen kindervest, groene portemonnaie, inh. 1.50, groene vulpenhouder, merk „Pelican", veelkleurige strandhoed, gou den damespolshorloge, gebreid wit wol len damesvest, bril met lichtbruin mon tuur (donkere glazen), bruine portemon naie, inh. 1.50, rode sandaal (linker), groene handdoek, witte onderrok met kanten strook, gestreepte badtas, inh. zwembroek, blauwe Lastex zwembroek. Inlichtingen zijn te bekomen aan het Postbureau der Rijkspolitie te Bergen aan Zee tussen 11 en 12 uur. Heel 't gezin heeft belangstelling voor Profiteert van de publiciteitswaarde die daarin gelegen is Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje MARGO IRENE C. J. Peetoom M. Peetoom-Houtman Kees Ritha Linda Suriname, W.-Indie, 28-6-1957 Paranam S.B.M. 8 juli verloven zich WILLY MANTEL en PIET TILSTRA BERGEN Karei de Grootelaan 34 Breelaan 9 Geen receptie Heden overleed na een langzaam verval van levenskrachten, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader de heer DIRK MODDER in de ouderdom van 75 jaar. M. Modder - Rootjers D. Modder Hippolytushoef: M. S. Modder B. Modder - den Drijver en kleinkinderen "4 BERGEN: 1 juli 1957 Condoleantie adres: Kanaaldijk 71 De teraardebestelling heeft don derdag j.l. plaatsgevonden, op de Begraafplaats te Bergen. Heden is van ons heengegaan onze lieve Vader, Behuwd-, Groot-, en Overgrootvader, de heer PIETER ROOS Weduwn. van Vokeltje Langereis in de ouderdom van 96 jaar. Uit aller naam: K. ROOS BERGEN, 27 juni 1957 De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. Bestuur en leden van Bergen s Mannenkoor betuigen hun innige deelneming bij het overlijden van hun Vriend, Oprichter en Erelid J. C. D. KOSTER Zijn idealistische en prettige per soonlijkheid zal bij ons in dank bare herinnering blijven. Heden overleed tot onze grote droefheid oDze beste Man, Vader, Behuwdvader en Pleegvader JACOB MOOIJ in de ouderdom van bijna 86 jaar. Wed. G. Mooij-de Leeuw J. Mooij N. I. Mooij-Kromhout C. Mooij C. Mooij-Ploeger P. J. Mooij G. Duinmeijer-Verhagen J. Duinmeijer en kinderen SCHOORL, 3 juli 1957 Voorweg 60 De teraardebestelling zal plaats vinden zaterdag 6 juli a.s., op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. Vertrek vanaf het sterfhuis 2.30 uur n.m. DANKBETUIGING Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer G. BLOEMHOF betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, M. M. Bloemhof-ten Have BERGEN, juli 1957 Zuidlaan 20 J De K4P/TÊ//Y &ELOOF DE A7E... SfAGfANT GA ff Ar NA Air WAGEN 6UAGSK f JTi' JU U'S HAlfN LANGZAAM 8AAN isoot 2/C8 SSN u£G> OOOA Vrijdag-, zondag- en dinsdagavond 8.30 uur FERNANDEL en GINO CERVI in met Leda Gloria, Claude Silvian, Gaston Rey en Marco Tulli De derde Don Camillo. sprankelend, vol leven en ontwape nend als de eerste Don Camillo. Zaterdag- en maandagavond 8,30 uur EDDIE CONSTANTINE in zijn grootste avontuur met Dora Doll, Colette Dereal, Danielle Godet en Simone Paris. Een dynamische thriller, die U anderhalf uur in beklemming houdt Woensdagavond 8.30 uur, donderdagavond 7.00 en 9.30 uur Zondagmiddag 2.30 uur. Alle leeftijden De Twee grootste komieken van het witte doek, doller, dwazer en gekker dan ooit. Laat Uw lever schudden van het lachen in de komische film. r I CUIT I ALKMAAR, Spanjaardstr. 8-10, Tel. 4727-5669 lel. I. jnl I IT. b.g.g. K 2208-2466 en 2638 Voor het Bejaardencentrum „Elkshove" te Bergen wordt gevraagd voor 2 dagen per week Beloning nader overeen te komen Aanmeldingen, zo spoedig mogelijk bij de Directrice van „Elkshove" te Bergen. Huishoudelijke hulp gevraagd. Studler van Surcklaan 6, Bergen, Tel. 3114. Gevraagd per 15 juli winkelmeisje. Bakkerij Baltus, Stationsstraat 2, Bergen, Tel. 2595. Handig meisje gevraagd voor afwerken foto's gedurende de zomermaanden. Foto studio Spandaw, Oude Prinsweg 27, Bergen Jongen 14 jaar zoekt werk in de vakantie van 15 juli t.e.m. 17 aug. Brieven onder no 1059, de Haan's boekh., Bergen. Gevraagd meisje voor de ochtenduren in klein gezin van 15 juli tot 1 sept. in vakantiewoning te Groet. Brieven aan J. Commys, F. v. Blankenheymstraat 18, Amersfoort Meubelmaker zoekt werk in Bergen of omgeving. Brieven onder no 402, bur. v. d. blad te Schoorl. Beschaafde juffrouw, 38 jaar, zoekt een werkkring. P.G. Geen zwaar werk, is gezond doch niet sterk. Kan goed naaien houdt van kinderarbeid, wil in huishou ding werken. Wil alles aanpakken, ook pensionwerk, of bij dame of heer alleen. Liefst omgeving Bergen of Schoorl. Loon nader te bepalen. Brieven no 415, bur. v. d. blad te Schoorl. 15 juli1 augustus Aangeb. huis met tuin te Hilversum 7 slaapplaatsen Gevraagd huis aan Zee 4 slaapplaatsen TE HUUR GEVRAAGD Voor laatst van juli of le of 2e helft aug. gerieflijk huis voor echtpaar met 2 kinderen. Br. fr. no 422, bur. v. d. blad te Schoorl. Woningruil Amsterdam-Bergen Aangeb. te A damRuime zonnige 2e etage (zonder bovenburen), P. C. Hooft- straat, 5 min. v. Vondelpark. Veel berg ruimte, boiler. Gevr. huis te Bergen Br. no 1058, De Haan's Boekh., Bergen. Te huur gevraagd, een huisje in Schoorl. van 28-7 tot 11 - 8. A. van Buuren, Dorpsstraat 296, Wormer, Tel. 263 K 2982 WONINGRUIL Aangeboden: groot bovenhuis, 6 kamers, keuken, zolder en groot plat. Gevraagd woning in Bergen of omgeving. Brieven onder no. 401, bur. v. d. blad te Schoorl. Te koop Spruit-, Groene-, Boerenkool, Rapen-, Andijvie- en Preiplanten. J. Bruin, Hereweg 180, Catrijp. Te koop gevr. 2 jonge geiten liefst witte zonder horens. Breelaan 54, Bergen. Te koop: een wagentje achter de flets, voor 1 of 2 kinderen en een Pick - up. bij L. Vos, Schagerbrug 108. Te koop een wasmachine, houten kuip met wringer. C. de Ruyter, Meerweg 25, Bergen Nh. Te koop: partijtje weckflessen. J. Spaan, achter „Huize Torenweg", Schoorl Te koop: z.g.a.n. Kinderwagen f 65. Loudelsweg 45, Bergen. Te koop: 1 z.g.a.n. markies, breedte 2,60 M„ met toebehoren. C. Rietveld, Hereweg 71, Schoorl, Telefoon 279. Te koop aangeboden een z.g.a.n. Olie kachel geschikt voor grote woonruimte. Zuidlaan 45, Bergen Nh. Aangeboden: divan 10.-, id. met kleed 45.-, 1-pers. mass. eik. led. 15.-, id. m. spir. 27.50, eik. waskast m. marmer 27.50, eik. nachtkastjes 8.50, uittrektafel met 2 bl. 35.-, gr. eik. kapstok 17.50, mah. kastje 12.50, id. linnenkast 45.-, pracht noten boekenkast 65.-, verder t.e.a.b. div. stoelen, faut., staande kapstok, ronde eik. salon tafels, 2 grote crapeaux, porc. vleesschalen etc. Ruïnelaan 8. 2 schattige poesjes te verkrijgen Guurt- jeslaan 10, Bergen, 's avonds tussen 6 en 8 uur. EEN SCHIP VOL van ongewoon fijne Virginia tabak kwam in mei in Neder land aan. Daar wordt nu Sterling shag van gemaakt. En nu ligt Sterling in kwa liteit ver aan de kop. Profiteer daarvan: vergeet niet de volgende keer Sterling te vragen. Voor glas, porcelein, aardewerk en huishoudelijke artikelen W. SCHOTTEN, Karei de Grootelaan 13, Bergen, Telefoon 2806 Wilt U in uw vacantie-tijd eens PRETTIG VISSEN? Bezoekt dan het Hotel - Café - Restaurant 4 K.M. vanaf Bergen-Schoorl. Prachtig viswater en rijk aan vis. Roeibootjes te huur, tevens visvergunningen verkrijgbaar a 35 cent per dag. Beleefd aanbevelend, Telef. K 2201 - 236 Old Eng. Sheepdogs Ned. Schapendoezen logeergelegenheid voor honden Natteweg 66 Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2