lie prijzen moeten omlaag..... NIEUWLAND MAASEN UW SLAGER AUTO's ZONDER CHAUFFEUR DE HAAN's Boekh. STOFFEN Gebr. v. d. Bosch ils liet verleden dreigt ACCOUNTANTSKANTOOR D. I. W0LDEND0RP Zn. Th, Ve 1 d m a n NAAR „DE BONNETERIE" Honk om bloembollen to kopon bij Matth. de Sain Slagerij Hoogvorst Vcaagt „ijuijaa,„Dit adïi« üeelt Minister Zijlstra vitrage - meubelstoffen - overgordijnstoffen - matras damasten - karpetten - de kens - vloermatten - deur matten, alle soorten vloer bedekking enz. enz. SHELL Garage BREELAAN 12 - BERGEN - TELEF. 2123 Belastingzaken Administratie Controle Concours d' elegance IS A L LII li 4 F langschrijfvulling Prijzen: 1.95 2,75 3,50 3.90 4,90 5,90 BONNETERIE - BREELAAN 27 - BERGEN Oranje Hotel te Bergen EEN FLINKE WERKSTER bovenstaande uitsluitend afgehaald en a contant prijsopgaaf en wij Wij zullen dit advies opvolgen, en vanaf heden zijn er van overtuigd zullen wij onze prijzen nog lager stellen. dat U dit meevalt. Uit voorraad leverbaar» Rep. aan Uw ge stoffeerde meubelen en matrassen voe ren wij gaarne uit. Doe Uw voordeel en ga naar een vakman JJidZiiian Ingang magazijn aan de Notweg tussen^No. 2 en 4, Woonhuis Waldeck Pyrmontlaan 1, Telefoon 2715 Olie- en Kolenhandel Dorpsstraat 28 - Telef. 2155 en 2660 BREELAAN 52 BERGEN TEL. 2200 Vrijdag en zaterdag f 0.75 f 0.50 f 0.50 f 0.50 Dinsdag Rookworstdag kost dan slechts 40 ct. 100 gram Woensdag gehaktreklame met het bekende zakje zout en kruiden 500 gr. Gehakt slechts f 1.48 250 gr. Metworst slechts f 0.73 150 gr. Ham 150 gr. Ontbijtspek 150 gr. Tongenworst 100 gr. Boterhamworst 100 gr. Leverworst 200 gr. Bakbloedworst f 0.40 Heerlijke rolpens per 100 gr. f 0.44 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst 500 gr. Schoudercarbonade f 1.60 500 gr. Doorr. ossenlappen f 1.60 500 gr. Riblappen f 2.30 500 gr. Varkensfricandeau f 2.50 2V2 kg Gemalen vet f 1.75 f 1.20 Winterkost V2 kg Varkenspoten 1 kg Varkenspoten 500 gr Knieschijf 500 gr Krabbetjes 500 gr Zuurkoolspek f 0.40 f 0.75 f 1,50 f 1.50 f 1.50 Het fijnste Lamsvlees steeds voorradig ALKMAAR Oudegracht 212 Telefoon 2295 BERGEN Kerkekijk 88 Telefoon 3057 Weet U waarom U voor Uw goudzilver en uurwerken zeker slaagt bij Omdat wij een zeer grote keus hebben en dat alles door ons volledig wordt gega randeerd. Gedipl. Horloger-Juwelier Jan Oldenburglaan 3 - Bergen Telefoon 2778 Als er een voor ballpoints was dan was de winnaar Alle modellen, zelfs de goedkoopste, zijn precisie schrijfinstrumenten De voordelen zijn o.m.: Elegante mo dellen, fraaie kleuren, precisie vullingen, I# f f j| HA i onverw°estbaar druksysteem, alle kleuren Vanaf f ^fr|7Ü m6t inkt (rood - groen - blauw - zwart - frafiet) 6,90 7,90 9,50 en 25,00 Op alle modellen volledige garantie Kantoorboekenhandel en Vulpenhuis Tel. 2452 Bergen Voor service en kwaliteit, heeft U bij ons zekerheid als U warm en voordelig gekleed wilt gaan! UIT ONZE NOV ANA PULLOVER-COLLECTIE: Zuiver wollen pullover met lage rolboord in wit, zwart, bleu, raf, mais enz18.50 Zuiver wollen pullover, zeer slank kledend model met V hals in mais, grijs, cognac, vieux rose, zwart en raf 18.75 Zuiver wollen vest hoog gesloten in cognac, flessen- groen, beige, rood, wit, lila enz 22,50 en 24,50 door Joke de Valk. Nadruk verboden Hanneke keek hem verwonderd aan en een lichte blos kwam over haar wang. Zou Jaap dan tochNee, dat geloofde ze niet. Ze haalde diep adem en begon op enigszins toonloze stem „O, ik ben geboren en opgegroeid, heb leren lopen en ben naar school gegaan. Heb gespeeld en geleerd en later in een huis houdelijke betrekking gekomen. In m'n vrije tijd gestudeerd en toen bij een zekere meneer Dubois in dienst gekomen, zonder getuigschriften en alleen maar diploma's." Hij schudde ongeduldig zijn hoofd. ,,Dat weet ik allemaal wel. Ik bedoel je jonge jaren. Hoe lang zijn je ouders al dood?" Hij weet wat van me, flitste het door Hanneke heen. Maar niets laten merken, niets laten merken. ,,0, mijn vader is al ze ven jaar dood, mijn moeder stierf een jaar later." „Waar ging je toen heen, na de dood van je moeder?" Hanneke veerde kaarsrecht op en keek haar man wenkbrauw fronsend aan. „Zeg eens, ben jij opeens rechter van instructie geworden?" „Onzin, Hanneke, het isehuit belangstelling, dat ik die vragen stel. Mij dunkt, je moest het op prijs stellen, „Dat doe ik ook," antwoordde ze, nu weer wat rustiger. ,,lk kwam bij een tante. Ze is later geëmigreerd. Toen ik meerder jarig was, ging ik op kamers. Ik ben ook een poos intern in betrekking geweest." „Nooit moeilijkheden gehad vroeger?" Opnieuw keek ze hem verwonderd aan. „Wat voor moeilijk heden zou ik gehad moeten hebben?" „O, niets bijzonders. Maar ieder mens heeft wel eens wat in zijn leven meegemaakt, dat nu niet bepaald prettig was." „Er zijn natuurlijk bepaalde dingen, waarover je met niemand spreekt." zei Hanneke langzaam. „Maar," liet ze er haastig op volgen, „dat mag geen naam hebben." „Heb je helemaal geen famlie meer?" Ze haalde haar schouders op. „Een oom en een tante in Canada. En ergens nog wat neven en nichten en zo. We zijn nooit bijzonder familiezwak geweest. Hoe kom je opeens zo belangstellend?" „O, zo maar. Ik weet eigenlijk niet zoveel van je Hanneke." „Dat heb ik je indertijd meermalen gezegd, Jan. Misschien herinner je je nog die avond in Meulunteren? Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik vroeg toen aan je: Wat weet je van me? En wat antwoordde je toen?" Hij keek haar even aan en glimlachte flauwtjes. „Geen flauw idee, Hanneke." „Wel, je zei toen: Ik ken je nu al bijna twee jaar. Je bent een uitstekende kracht op kantoor en ik ben ervan overtuigd, dat ik nooit meer zo'n kracht terug krijg, als je te eniger tijd gaat ver trekken.' „Dat klopt. Hoewel ik over Geertje niets te klagen heb en Josien ook een juweel was, spande jij toch altijd nog de kroon." „Dank je, Jan. Maar om op de zaak terug te komen: Meerdere malen heb ik je zelf gevraagd: Wat weet je van me? En toen wilde je er niets van horen. Waarom' kom je er nu mee aan boord?" „Och, ik dacht er zo over vanavond." „Jan, jongen, vóór we trouwden heb ik je meerdere malen duidelijk gezegd, dat we verschilden in stand. Ik kom als het ware uit de goot, jij bent van oude adel. Ik ben opgegroeid in een achterbuurt en opgegroeid als een morsig, smerig kind, dat op twaalfjarige leeftijd al meer van het leven wist dan menige pas getrouwde vrouw. Jij kunt bogen op een voortreffelijk stel voorouders, teruggaande tot de middeleeuwen. Ik kan me niet eens m n grootvader herinneren. Dat alles heb je geweten, vóór we trouwden en ik heb je meerdere malen gewaarschuwd. Zelfs toen onze eerste proeftijd voorbij was. Ik wilde toen onze ver loving verbreken, maar jij hebt aangehouden en net zo lang aangedrongen, tot ik toestemde in een nieuwe proeftijd. Jij bent het, die altijd je wil hebt doorgezet. De konsekwenties van een huwelijk met mij heb ik je voldoende voor ogen gesteld. Nu moet je ze ook aanvaarden." „Wat wil je daarmee zeggen, Hanneke?" „Dat je nu geen aanmerkingen meer moet gaan maken over mijn afkomst." „Maar dat doe ik immers niet! Ik vroeg alleen maar wat over je jonge jaren." „Wel, dat weet je nu. Ik hoop, dat je me het niet kwalijk neemt, als ik het een beetje pijnlijk vind om er aan herinnerd te worden." Hij knikte. „Je hebt gelijk, lieveling. Het was een beetje on- taktisch van me." Die avond werd er niet meer over gesproken, maar de goeie harmonie bleef weg. Hanneke voelde bij intuïtie, dat haar man iets wist, althans iets vermoedde. Zou Jaap geschreven hebben? En wat zou hij geschreven hebben? Dubois ging die avond eveneens met een onbevredigd gevoel naar bed. Hij had begrepen, dat zijn vrouw iets voor hem ver borgen hield. De volgende morgen ontsloot hij in gedachten zijn bureau la. Daaruit nam hij het witte velletje papier, waarop met druk letters geschreven was deze éne zin: „Wat weet u van het ver leden van uw vrouw?" Zuchtend herlas hij de regel en borg het toen weer achter in de la. „Niets weet ik," zei hij zacht in zichzelf, „en ik mis het recht om het nu te vragen. Dat had ik moeten doen vóór ik met Hanneke trouwde." Intussen beleefde Hanneke een nare dag. Langzamerhand was ze tot de overtuiging gekomen, dat haar man op de een of andere manier ingelicht was door Jaap. Hoe zou hij anders plotseling op het idee gekomen zijn om haar over haar ver leden te vragen? Natuurlijk had hij haar vanmorgen gekust vóór hij vertrok. Maar zijn zoen was anders geweest. Ze kon het niet definiëren. Er was plotseling iets tussen hen in te staan gekomen. Maar wat? Kwamen er opnieuw donkere wolken bo ven haar huwelijksleven? Toen Dubois 's middags thuis kwam, keek ze hem oplettend aan, maar ze kon niets bizonders aan hem ontdekken. Ook die avond niet. Zelf stelde hij voor een paar uurtjes naar zee te gaan en aangezien hij moe was, gingen ze met de kleine wagen en nam Hanneke achter het stuur plaats. Ze baadden een half uurtje en zaten toen tot donker op een terras. En toen hij haar 's avonds thuis weer in zijn armen nam, suggereerde Hanneke zichzelf, dat ze "spoken gezien had. Misschien betekende het niets, wat het toeval De moeilijkheden kwamen echter opnieuw, nu op een heel andere wijze. In het midden van juli deelde Dubois aan het avondeten mede, dat ze beiden uitgenodigd waren voor de jaar lijkse soiree van mevrouw De Geest van Swinderen. „Koop morgen maar een nieuwe avondjapon, een eventueel andere dingen, die je meent nodig te hebben, want ik wil, dat je entrée daar het gesprek van de dag zal zijn." Hanneke liet kletterend de lepel in de soep vallen. Alle kleur is uit haar gezicht verdwenen en ze ziet haar man verschrikt aan „Wie, zei je?" Hij keek haar blij lachend aan en antwoordde: „Ja, dat is een hele eer, Hanneke. Mevrouw De Geest van Swinderen is een autoriteit in de wereld van de reclassering. Vrijwel alle leden van de rechterlijke macht uit de stad komen op haar jaar lijkse soiree en ze heeft me zelfs persoonlijk uitgenodigd. Weet je wat ze zei? Ik heb al zoveel liefs gehoord van je jonge vrouw dat ik me er op verheug met haar kennis te maken. Aardig, hè?" Mevrouw De Geest van Swinderen?" herhaalde Hanneke, nog steeds haar man aankijkend. „Ja, vind je het niet geweldig?" Ze schudde haar hoofd. „Nee, ik vind er niets aan. En ik zal er ook niet heengaan." Maar dat kunnen we niet weigeren! Dat zou een onvergelijke lijke belediging zijn, als we haar uitnodiging afslaan. Stel je voor: mevrouw De Geest Van Swinderen nodigt je uit voor haar soiree en we zouden weigeren Dat zou het einde be tekenen van mijn carrière in de stad hier. Je begrijpt niet, wat dit zou betekenen, Hanneke.' „Het einde van je carrière, zei je? Kom nu .Staat of valt die dan bij de gratie van die mevrouw De Geest Van Swinde ren? Is zij degene, die benoemt en ontslaat?" Je begrijpt het niet, Hanneke, Haar oordeel is toonaange vend in dergelijke dingen. Zij is al vele jaren presidente van de reclasseringsvereniging en op dit terrein heeft zij ontzaglijk veel goeds gedaan. Talloze malen heeft zij ontspoorde vrouwen, nadat ze hun straftijd hadden uitgezeten, in haar huis opgeno men en aan werk geholpen als dienstmeisje en zo. Ze zou het als een grove belediging beschouwen, als we haar uitnodiging zouden afslaan." „Dat kan wel zijn, Jan, maar ik ga desondanks niet. Jij bent natuurlijk volkomen vrij om wel te gaan. Bedenk voor mij maar een excuus. Wat drommel nog aan toe, ik kan toch wel ziek zijn?" „Als je dat inderdaad zou zijn, had je een geldig excuus, maar je bent bij mijn weten, zo gezond als een vis en ze heeft je al een paar malen in je auto in de stad zien rijden. Je zult je weigering dus niet kunnen handhaven." „Jan, je hebt vóór ons trouwen gezegd, dat je me nooit tot iets zou dwingen, als ik er geen zin in had. Weet je dat nog?" Hij trommelde ongeduldig met zijn vingers op tafel. „Jawel, Hanneke, maar ik bedoelde daarmee iets anders." „Wat bedoelde je daarmee dan?" Hij kleurde. „Nu ja .ten aanzien van de rechten en zo van de man." „Ik heb begrepen, dat alles daaronder viel. Ik heb altijd in je gerespecteerd, dat je me nooit iets hebt opgedrongen. Ook daarom houd ik zoveel van je. Vraag me alles wat je wilt, maar niet meegaan naar de soiree van die vrouw. Ik kan het niet." Hij zuchtte gelaten. „Ik zal dan het een of ander excuus moeten verzinnen, want wegblijven zonder meer zou fataal zijn. Alhoewel ik niet begrijp, wat de reden is van je weigering. Je zou daar schitteren als een gevierde vrouw. Je kunt kopen, wat je denkt nodig te hebben,- onverschillig wat het kost. Ik wil je desnoods een blanco cheque geven en ik hoef niet te weten, wat het kost. Ik heb toch geen verstand van dameskleding. Toe, Hanneke, je zoudt me zo'n groot plezier doen „Ik ik zal er eens over denken," zei ze moeilijk. Een grimmige advokaat komt de volgende morgen op zijn bureau. De stemming thuis was de avond tevoren bedorven door Hanneke's weigering om mee te gaan naar mevrouw De Geest Van Swinderen. Voor het eerst sinds hun huwelijk was Dubois die morgen weggegaan zonder zijn vrouw een zoen te geven. Hanneke was die morgen op bed gebleven, voorwenden de, dat zij hoofdpijn had. Dubois had wel begrepen, dat dit een smoesje was, maar hij had gezwegen. Hij had in deze eerste hu welijksmaanden geleerd zich te beheersen. Maar inwendig kookte hij. Op zijn bureau lag de post van deze morgen. Langzaam be gon hij de verschillende brieven door te lezen, tot zijn oog viel op een groezelige witte enveloppe, die hem bekend voorkwam. Hé, had hij enkele weken geleden ook niet zo'n envelop gehad, waarin dat briefje zat met die éne regel: Wat weet u van het verleden van uw vrouw? Vlug sneed hij de brief open en haalde er eenzelfde grijs velletje papier uit. Ditmaal las hij de met druk letters geschreven zin: „U als advokaat kent niet eens het ver leden van uw vrouw?' Dubois blijft met het briefje in zijn hand voor het bureau zitten. Wat is er met zijn vrouw aan de hand geweest? Enige weken geleden, nadat hij het vorige briefje had ontvangen, heeft hij thuis op haar verleden gezinspeeld, maar Hanneke heeft toen ontwijkende antwoorden gegeven. Gisteren die scène over de uitnodiging van mevrouw De Geest Van Swinderen. Waarom weigerde Hanneke gedecideerd om mee te gaan? Heeft ze wat tegen die oude dame? En wat betekent dit briefje nu weer? Wie schrijft die epistels? Waar wil men heen? Hij denkt diep na. Er moet opheldering komen over dit alles. Hanneke moet open kaart spelen. Misschien is er in haar leven iets geweest, dat niet helemaal door de beugel kan. Maar dan moet ze het hem vertellen. Hij houdt toch van haar? Dan neemt hij een besluit. Hij staat op, trekt zijn jas aan en zet zijn hoed op. Uit zijn bureaula haalt hij het eerste briefje en döet dat bij het andere in de envelop, die hij in zijn zak steekt. Hij wil haring of kuit hebben. Hanneke zal hierover ongetwijfeld een verklaring kunnen geven. Met vlugge schreden loopt hij naar huis. Hoewel zijn wagen voor Jiet kantoor staat, prefereert hij een wandeling, al was het alleen maar om zijn gedachten te ordenen. Dit alles moet uit de wereld. Wat drommel, zo gaat het niet langer. Hanneke moet vertellen, wat dit allemaal betekent. Als hij de hoek omslaat en de straat inloopt, ziet hij, dat juist iemand zijn huis verlaat. De man loopt hem tegemoet, maar ziet hem niet, omdat hij voorover gebogen gaat. Dubois schiet een portiek in en wacht, tot de ander is gepasseerd. Als de man voorbij gaat en Dubois even de gelegenheid heeft om zijn gezicht te zien, herkent hij hem als een beruchte inbreker: Het is Jaap van Swieten, in de onderwereld bekent als de „Gummi- pop", omdat hij altijd in rubber gehuld is, als hij op het oorlogs pad gaat. Jaap is een vaste gevangenisklant, een wel zeer be rucht type. Eén keer heeft hij hem verdedigd voor een vrij dubieus zaakje. Jaap was haast altijd betrokken bij dubieuze zaakjes en als hij de kans schoon zag, liet hij bij voorkeur ande ren de kastanjes uit het vuur halen. Wat had Jaap in zijn woning te maken? Wat heeft hij er gedaan? Ingebroken? Uitgesloten. Willie is er, en ook zijn vrouw. Bovendien kwam hij uit de voordeur en dat doet een inbreker in de regel niet. Wat voor verstandhouding bestaat er tussen Jaap en zijn vrouw? Dubois loopt het portiek uit en kijkt op straat de man na. En dan gaat hem ineens een licht op. Heeft Hanneke niet eens gekscherend gezegd: „Ik kan wel een misdadigster geweest zijn, die bijvoorbeeld een jaar gevangenisstraf achter de rug heeft Was dat niet op die bewuste avond in Lunteren? Ja, nu herin nert hij haar woorden. Hij had haar toen niet au serieuz ge nomen en er hartelijk om gelachen. Maar nu (Wordt vervolgd) vraagt wegens huwelijk der tegen woordige voor jaarbetrekking Persoonlijk aanmelden. BERGEN N.H. - TELEFOON 2269 I 't WINKELTJE Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen „Gamy" A.B. „Liberty" „Schuttersveld" e.a. Als ST. NICOLAAS CADEAU een mooie „lap" stof Kerkstraat 11 Bergen Nh. Tel. 2028 Onze grote weekend reklame 500 gr Rosbief of Lende f 2,80 500 gr Doorr. Runderlappen f 1,70 500 gr Varkensfricandeau f 2,40 500 gr Magere Varkenslappen f 2,20 Voor Uw erwtensoep 500 gram Dikke kluif f 1,40 500 gram Varkenspoot f 0,30 500 gram Niervet f 0,50 500 gram Vet spek f 0,75 150 gr Ham f 0,75 150 gr Pekelvlees f 0,70 250 gr. Metworst j f 1 25 250 gr. Leverworst I A s. dinsdag 500 gram Schouderkarbonade f 1,60 500 gram Ribkarbonade f 1,80 500 gram Haaskarbonade f 2, Heerlijke Rookworst per 100 gr f 0,40 250 gr Leverworst f 0,50 A.s. woensdag, 500 gram Gehakt (met zakje kruiden en zout) f 1,48 250 gram Metworst f 0,75 Donderdag 500 gram Saucijsjes f 1,80 100 gram Boterhamworst f 0,32

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 6