ISAL te Koedijk BESTAAN FORTH Twee weten meer dan een i6 liet fyv. 7 NI. Nicolaas-actie Ie S STOFFEN Jan Kamp's Schildersbedrijf Belangrijke Houtveiling te Koedijk volgt de mode stap \voor stap I F0RTEX is „heer"-lijke kleding! L. C. BISKANTER BEKENDMAKING Slagerij Hoogvorst Opruiming SgggEKa» iDoe de was de deur uit! Agent: M. VRASDONK, Kleine Dorpsstraat 1, Bergen, Telefoon 2387 BRILLEN yORTEX Op vrijdag 13 dec. a.s., v.m. 10 uur nabij café D. C. Butter ten verzoeke van de fa. D. Corne- lissen v.h. Verburgt w.o. BEST WERK- en TIMMERHOUT, als vloer-, krui- en mestdelen, battings, schotten, ribben, herstel- hout voor boerderijen, zomerwo ningen en schuren, en enig brand hout. Kennel „MERLET" in 't „Vergulde Paard" op zondag 8 december woensdag, 11 dec. a.s. 's avonds 7.30 u. in Oud Kath. Ver. Gebouw, Juliana- straat 3, Egmond aan Zee. donderdag, 12 dec. a.s. 's avonds 8 uur in Paviljoen Kinheim, Stationsweg 58, Alkmaar. 2545 SLAGERIJ RUNDVLEES per >/2 kg VARKENSVLEES per '/z kg Magere lappen f 1,75 Schouderkarbonade f 1,65 Riblappen f 1,80 Ribkarbonade f 1,75 Borstlappen f 1,55 Haaskarbonade f 1,95 Doorr. lappen f 1,45 Fricandeau f 2,10 Soepvlees f 1,50 Magere Lappen f2.— Gehakt f 1,50 Doorr. lappen f 1,40 Schenkel met been f 1,40 Kinnebakslappen f 0,75 Rosbief f 2,~ Ger. kinnebak f 0,75 Lende f 1,90 Saucijsjes f 1,45 Metworst f Mager Spek f 1,50 Leverworst f 0,75 Vet Spek f 0,90 Bloedworst f 0,65 150 gr. gebr. gehakt f 0,30 150 gr. Rollade f 0,50 Onze woensdag reklame 500 gr Mag. Osselappen f 1,65 500 gr Gehakt f 1,— 250 gr Metworst f 0,50 Lamsvlees steeds voorradig tegen scherp concurrerende prijzen. Daar waar ónze ladders staan, wordt het beste aan Uw huis gedaan! bovenstaande uitsluitend afgehaald en a contant Matth. de Sain a om met de was bij HARTOG te zijn. Dat vrije gevoel te hebben nu eens klaar te zijn en zo maar eens ergens heen te kunnen gaan. Maak het U dus niet moeilijker dan nodig is. De hfassery van Generaties Vorderingen op de Commissie inzake aan koop prijzen, moeten u i t e r I ij k maandag 9 dec. worden ingediend bij de Penningmeester B. Haring te Catrijp. De Commissie Meesier-Opficiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen Annex Fotohandel Juwelier t llOPFOIlllllJS Antiquair Grote sortering antieke sieraden Reparatie van Goud en Zilverwerk Ruinelaan 6-8, Bergen 't WINKELTJE Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen „Gamy" A.B. „Liberty" „Schuttersveld" e.a. Logeergelegenheid voor honden Het gehele jaar geopend. Natteweg 66 Bergen Dames tot 8 uur vrij entrée MUZIEK DE „jOLLIE PLAYERS" Aanvang 7.30 uur Ook jongelui met niet meer dan lagere schoolopleiding kunnen in dit bedrijf de topposities bereiken. BELANGSTELLENDEN worden hierbij uitgenodigd om op een voorlichtings- en filmavond bij te wonen, waar Kapitein H. A. Groothuis inlichtingen zal geven over de Kustvaart, en tevens hiervan een film zal vertonen. Jeugdige personen liefst met HUN OUDERS. Toegang vrij voor iedereen Inlichtingenmondeling of schriftelijk bij alle Arbeids- bureaux of het Koninklijk Zeemanscollege „De Groninger Eendracht", A-Kerkhof 32a, Groningen, tel. 05900-24125 Let eens op dit 1 rij - 3 knoops costuum! Korte smalle revers, de twee bovenste knopen gesloten Zó bent U modern ge kleed zuiver wollen kam- garen in het garen ge verfd vormhoudend bin nenwerk vlotte Italiaanse dessins STATIONSSTRAAT 17 - BERGEN VRIJDAG EN ZATERDAG Grote afslag rund- en varkensvlees De besturen van de afdelingen Bergen Nh. van het „Witte Kruis" en van het „Wit-Gele Kruis" maken bekend, dat van 1 jan. 1958 af GEEN verpleeg- en gezinshulp meer zal worden verleend aan niet-leden, waaronder ook worden verstaan zij, die zich pas aanmelden als zij om hulp verlegen zijn. Het is dus van het grootste belang, dat zij die nog geen lid zijn zich ten spoedigste aanmelden bij een der volgende adressen Voor het „WITTE KRUIS" bij de bode, de heer H. J. de Groot, Zuidlaan 9. Voor het „WIT-GELE KRUIS" bij mevrouw Borst, Sluislaan 19. De voorzitter van het „Witte Kruis", W. de Vries De voorzitter van het„Wit-Gele Kruis", C. W. Ellis Van U - Mevrouw - verwachten alle huisge noten, dat U gezelligheid weet te scheppen. Die gave bezit U natuurlijk; maar hoe prettig moet het voor U zijn, als Uw interieur reeds de sfeer van gezelligheid ademt. Dat verlicht Uw zware taak immers aanzienlijk. Neem de schilder in de arm en overleg met hem, welke combinatie van kleuren verf en behang het in Uw woning zullen doen. Twee weten immers meer dan een. Bergen - Kerkedijk 6 - Telefoon 2574 Werkplaats: St. Anthoniusstraat 47 Kerkstraat 11 - Tel. 2028 Bergen Nh. Extra weekend reklame Heerlijke Lende of Rosbief 500 gr NU voor slechts f 2,50 250 gr Leverworst 250 gr Metworst Samen voor f 1,25 De gehele week Geurige ham 150 gr voor f 0,75 Sappig pekelvlees 150 gr voor f 0,70 Boterhamworst 150 gr voor f 0,50 Dinsdag rookworstdag De echte Gelderse rookworst brengen wij dan voor f 0,40 per 100 gr Tevens brengen wij die dag: 250 gr Leverworst voor slechts f 0,50 Woensdag Gehaktdag 500 gr Prima kwaliteitsgehakt met een zakje zout en kruiden-melange voor slechts f 1,48 Vergelijkt U onze prijzen maar eens U bent stukken voordeliger bij ons het is nog tijd genoeg om te planten Bergen Nh. - telefoon 2269 Kerstkandelaars in diverse soorten H H H H H H H B H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H HHHHHHIfflHHHHHHHHHHHH^^H H H, H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H De winkeliers moeten maandag 9 dec., vóór 's avonds 7 uur bonnen, opplakvellen enz. inleveren bij de bekende adressen. GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Ea. Kater) ALKMAAR, MIENT 24, TEL. 2454 - ZAANDAM, WORMERVEER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 3