'Dog-sttijd - (jïototijd m GERRITSEN mm GRAPILLOM B.S.V. de gast van St. Martens Latem m m Doktersdiensten KLOKKEN EEN GOED GASTHEER SCHENKT OOK TSetpen kae^t waat een pcudan biuidsfiaat in haat midden Woensdag 4 sept., 20.00 uur Concert tussen de muren van de Ruïnekerk verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond CONCERT EN VUURWERK BERGER BRIDGECLUB Nieuws van de Damclub 'Bergen' Geslaagd jubileumtournooi van de voetbalvereniging 'Duinranders' Horeca won van de artiesten NIEUW BERGEN MEER DAN 1000 LEDEN Bejaardentocht naar Madurodam GEVESTIGD TE BERGEN FA. DE KRAMER INGEZONDEN MEDEDELING Verhoging abonnementsgeld Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticiën D. W. PASTOOR, Bergen DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1968 4ee JAARGANG nr. 33 6 PAGINA'S weekblad I )E DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; f 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 15 cent per mm. Contracten speciale tarieven Voor de vele foto-amateurs is het cameraseizoen gesloten. De kiekjes worden, als het goed is, ingeplakt. De camera gaat de kast in en komt er tegen het einde van november weer eens uit, want dan wenkt de goede Sint. Eigenlijk is dat wat triest, want onze zomer heeft zo vaak een fraai einde. Het laatste graan staat goudgeel op de velden, de bossen tooien zich met een donkergroen en de heide wordt purper. Voor kleurenfotograf en een gouden tijd. De natuur heeft iets in zich van een voltooiing, een verza diging van kleuren die diepe indruk maakt op elke natuurliefhebber. Ook begint al weer de wonderlijke vogeltrek. Zwermen spreeuwen in de stad, Koperwieken in de bossen en Kievitten in de polder. Bijgaande prent van fotograaf J. Stöpetie toont u een beeld zoals we dat nog maar weinig aantreffen. Het optasten van gemaaid graan. De moderne combines verrichten immers alle handelingen van maaien tot dorsen toe. Toch kan ook dit VOOR BERGEN: B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN Dr. BRUST Telefoon (02209) 288 Dr. van Hesteren Dorpsstraat 108, tel. 212 Warmenhuizen De vorige week gaf het r.k. Harmo niecorps uit Alkmaar, in het kader van de te geven zomeravondconcer ten, voor een groot aantal zomer gasten, een concert in een muziek- tuin staande naast de zestien- en zeventien-eeuwse graven op het Ru- inekerkterrein. Nadat het corps een rondgang door het dorp had gemaakt, opende de dirigent van dit corps, de héér D. Sijs, het uit elf nummers bestaand programma met de pittige Arosa- mars van Oscar Tschuor. Luisterend naar de rest van het programma, constateerden wij dat we dit jaar wel eens betere concerten hebben beluisterd. Niettemin was het een prachtige zomeravond en heerste er op het Ruïnekerkterrein een leven dige drukte. Na dit concert trokken duizenden toeschouwers naar het Oranjeplantsoen waar ze genoten van een grandioos en schitterend vuurwerk, waarvoor herhaaldelijk geapplaudiseerd werd. Het laatste stuk: 'Houd Bergen schoon' omge ven door een sprankelend dartel spel van gekleurde ballen, sluiers, uit spreidende waaiers en vuurpijlen, gaf aan dit groots vuurwerk een waardig slot. een machtig schouwspel zijn. De combine die over de velden trekt, het graan in zijn binnenste opslokt en het stro tot balen perst. Mocht u kleurenfoto's willen ma ken, doe dat dan met een 'kale camera', want flitsers hebben nu weinig zin. Slechts een zonnekap is, in gevallen van 'tegenlicht', vol doende. Bii zwart-witfotografie is een geel- filter uiterst nuttig. De fijnproevers kunnen eens experimenteren met 'n oranje- of geelgroenfilter. Dit laat ste doet het gele graan extra goed uitkomen tegen de blauwe hemel. De nazomer is een foto of dia waard. Uitslag van de gehouden bridge drive op maandag 19 augustus LIJN A 1 Kossen-Kossen 56 2 Wehnis-Koster 47 3 Burger-Luyt 44 4 Nuyens-v. Twuyver 43V2 5 Beentjes-Kollis 39V2 6 Honig-Gast 39 7 Fam. Koster 341/2 8 Kroon-Trompert 321/2 LIJN B 1 Oud-Durendstra 50 2 Fam. Vasbinder 47 3 v. d. Eem-Op den Beek 46 4 Schuddeboom- Ravensloot 44x/2 5 Jol-Ros 42V2 6 Aspers-Hoven 36 7 Fam. de Wit 35V2 8 Backer-Garritsen 341/2 LIJN D 1 2 3 4 5 6 Schnidder-Wigman 34V2 Frank-Weverda 30 V2 Kostelijk-Herweynen 29 Beeldman-Indri 26 Hauber-Roos 23 Blom-Kuys 17 Op maandagavond 2 september a.s. opent de Damclub 'Bergen' haar damseizoen met de algemene jaar vergadering. De vergadering vindt plaats in het St. Jan-gebouw, aan- van 8 uur. De start van de onderlinge compe titie begint op maandagavond 9 sep tember, aanvang 7.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich ook opgeven als lid bij de heer J. de Rover, Westerweg 37; J. de Moor, Middelpad 12 en bij C. Tromp Kogendijk 46. Ook dammers uit Schoorl zijn van harte welkom. GEBR. STEUR SCHIEDAM ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRUIVESAP Maandagmiddag arriveerden 'n elf tal samengesteld uit spelers van de twee plaatselijke voetbalverenigin gen in de Heerlijkheid Bergen, te rugkomend van een sportuitwisse- ling van het Belgische plaatsje St. lVIartens-Latem uit de provincie Oost Vlaanderen, een stadje waar mee de gemeente Bergen reeds ja ren vriendschappelijke betrekkingen onderhoud. Ook burgemeester L. J. de Ruiter maakte de reis mede en vertegenwoordigde daarmee het ge meentebestuur. Nadat ze zaterdag j.l. om 1 uur door het gemeentebestuur van St. Mar- tens-Latem de sportfeestcomité en Kunstkring werden ontvangen, ver welkomde burgemeester A. van den Abeele zijn gasten en nodigde hen uit hun namen in het Gouden boek van de gemeente St. Martens-Latem te schrijven. Tijdens het diner overhandigde de voorzitter van BSV, de heer H. D. Klaasen namens de gemeente Ber gen het Belgische gemeentebestuur een oude zestien eeuwse kaart van de Heerlijkheid Bergen van G. Blaeu die in dank werd aanvaard. Maandagavond organiseerde het be stuur van de Berger Sportvereni ging een voetbalwedstrijd tussen elf spelers van de Bergense horeca bedrijven en een artiestenelftal, waarin bekende radio- en t.v.-ster- ren waren opgesteld o.a. Willy Al- berty, De Kamé's, de Blue Diamonds Ted ter Braak en waarvan de baten ten goede kwamen aan de jeugd afdeling van BSV. Fel is er gestreden tussen beide elf tallen en menig lachsalvo klonk over het veld, wanneer verschillende spelers kennis maakten met de gras mat. De artiesten moesten tenslotte zwichten voor het betere spel van hun tegenstanders, die met een 4-3 zege deze boeiende wedstrijd be ëindigden. 's Middags werd de voetbalwed strijd opgeluisterd door de Konink lijke Fanfare 'Willen is kunnen'. De aftrap werd verricht door de burge meesters van St. Martens-Latem en Bergen. Na een spannende en aantrekkelijke wedstrijd moesten de Bergenaren met een verdiende 4-3 nederlaag genoegen nemen. Met een gezellig etentje en een dansje tot de ochtendgloren eindig de de eerste dag. Zondagmorgen werd onder deskun dige leiding van de Kunstkring een bezoek gebracht aan Latemse kunst schilders o.a. De Buk, Pots en de Clerq. Een lunch aangeboden door de Fe deratie 'Sport en Kunst' besloot deze goed georganiseerde uitwisseling. In het voorjaar 1969 hoopt de Berger Sport Federatie zijn Belgische sport vrienden in eigen huis te ontvangen. Het aantal oefenwedstrijden wat het eerste elftal van Duinranders speelt is groot. Afgelopen zondag was het reeds de derde in een reeks van zon dagen waarop zulke wedstrijden werd gespeeld en a.s. zondag wordt deze afgesloten met een wedstrijd tegen het Oudorpse Kolping Boys, om daarna geladen het veld te be treden voor de competitiewedstrijd tegen Schoorl. De vorige oefenwedstrijden waren de tegenstanders op papier van een zelfde of lagere gehalte dan de onze maar in het jubileum-tournooi van afgelopen zondag waren het vereni gingen die het vorig seizoen in de KNVB hadden gespeeld. Namen als Egmondia en Hollandia T waren de zwaarste tegenstanders en het gede- geradeerde Zwaagdijk is toch ook een ploeg waar rekening mee ge houden moet worden. Dat Duinran ders in dit gezelschap zich zou op trekken was te voorzien, want juist tegen goed spelende ploegen komen zij tot goed voetbal, maar dat zij met 1 punt verschil vlak achter Egmondia eindigden, had niemand verwacht. Het mooie weer bracht een grote toeloop van toeschouwers naar de Smeerlaan, waar zij genoten hebben van goed voetbal. Het was vooral Egmondia, met enkele gerenom meerde spelers in hun gelederen, die dit tournooi door technisch goed spel, verdiend hebben gewonnen. De uitslagen waren Duinranders - Egmondia 1-3 Zwaagdijk - Hollandia T 1-5 Duinranders - Hollandia T 2-1 Egmondia - Zwaagdijk 1-1 Zwaagdijk - Duinranders 2-5 Egmondia - Hollandia T 6-1 De eindstand was Egmondia Duinranders Hollandia T Zwaagdijk 5 punten 4 punten 2 punten 1 punt Tot slot moeten we de vereniging Duinranders een compliment maken voor de goede organisatie, welke een goed verloop bewerkstelligde in deze halve competitie. De heren scheidsrechters moeten hier toch ook even vermeld worden, zij waren het toch die van 12 uur tot laat in de middag aanwezig wa ren om hun goede kunnen te de monstreren, waardoor er geen en kele onregelmatigheid voorkwam. Tijdens de pauzes van de wedstrij den werden er enkele wedstrijden gepseeld tussen de jeugd van Berdos en Duinranders, de uitslagen wa ren als volgt Duinranders pup. A - Berdos A 5-1 Duinranders pup. B - Berdos B 0-4 Duinranders asp. A - Berdos A 0-2 Afgelopen zaterdagavond is er nog een wedstrijd gespeeld tussen de elf tallen van Duinranders 3 tegen het derde van DDO, de uitslag was 3-1 in het voordeel van de Schoorlaars. PROGRAMMA ZONDAG 1 SEPT. Kolping Boys I - Duinranders I Jun.: DDO - Duinranders, 12 uur Om uitdrukking te geven aan zijn vreugde over het feit, dat de vere niging 'Nieuw Bergen' op 15 aug. 15 maanden na de oprichting 1000 leden had, heeft het bestuur van 'Nieuw Bergen' bij monde van zijn voorzitter, Mr. F. Zeiler, ver gezeld van de vice-voorzitter, de hr. J. Schel tema vrijdagmiddag het duizendste lid mevrouw M. C. Nijdam - Minnes, Prins Bernhard- laan 17 te Bergen een doos bonbons overhandigd. Hij deed dit in tegen woordigheid van mevrouw A. van Tienhoven, die vorig jaar in het co mité van actie tot oprichting van de vereniging 'Nieuw Bergen' de grote stoot gaf, alsmede van de heer Philp Briefjes de acquisiteur-propagan dist van 'Nieuw Bergen' die honder den leden aanwierf en ook het dui zendste lid had aangeworven. De heer Nijdam was de 999ste. Ter ge legenheid van dit heugelijke feit verscheen tevens het derde mede delingenblad van Nieuw Bergen, waarin van het bereiken van deze mijlpaal gewag wordt gemaakt. De redacteur van het blad schrijft daar in dat het bestuur van Nieuw Ber gen met nadruk wil verklaren, dat het niet minder erkentelijk is je gens alle andere leden die zich in de voorbije 15 maanden als lid van Nieuw Bergen opgaven. Intussen is het aantal leden al weer gestegen tot 1030 en gaat Nieuw Bergen op gewekt naar de 2000. Woensdag 4 september is het dan zover. Het jaarlijkse uitstapje zal op deze dag, naar wij hopen met stralend mooi, weer, plaatshebben. Des morgens om 7 uur zullen de bussen de deelnemers weer opha len langs de hoofdwegen. Het ver zamelpunt is als van ouds bij 'De Roode Leeuw'. De mensen die daar in de buurt wonen worden ver zocht zich naar de kom van het dorp te begeven. Het diner zal 's avonds wederom in 'De Roode Leeuw' plaatsvinden. MAKELAARS EN TAXATEURS VAN ONROERENDE GOEDEREN Stresemann Nes 7 Bergen Zaandam Westzijde 260-262 Telefoon (02980) 63028 - 62939 b.g.g. 83597 2. (buiten verantwoording van de red.) Welke motieven hebben ertoe ge leid het laatste deel van de Bu- erweg niet te verharden op de wijze, zoals met de verdere weg is gescheid Als de reden de gevaarlijke uit rit zou zijn, is dan het plaatsen van twee palen zoals in de Renbaanlaan niet voldoende om uitrijden onmogelijk te ma ken? Mocht de reden zijn, dat gewacht moet worden op riolering, alvo rens ertoe over te gaan, waarom dan wel een kwartaire weg als de Wiertdijk te asfalteren tot aan het pand van wethouder Zonjee? Zijn B. en W. niet van mening, dat de vier belastingbetalers aan de Buerweg recht hebben op een gelijke behandeling? Wil het college zich op de hoogte stellen van het feit, dat de aan gebrachte 'verbetering' na enkele weken de oude gebreken ver toont? Is het college zich ervan bewust dat herhaaldelijk 'verbeteren' tenslotte duurder uitkomt dan er een teerweg van te maken? L. SCHUIL Per 1 oktober a.s. worden de abonnementsprijzen van 'De Duinstreek' verhoogd tot on derstaande bedragen. Wij zijn door verschillende oorzaken tot dit besluit gekomen. Ten eerste maakten de steeds verder stijgende lonen en prij zen een aanpassing noodza kelijk. In dit verband wijzen wij erop dat de vorige verho ging plaatsvond op 1 oktober 1966, dus twee jaren geleden, Ten tweede merken ook wij de invloed van de televisie- reklame. Grote landelijke ad verteerders spenderen enorme bedragen aan de televisiere- klame ten koste van de dag en nieuwsbladen. Een situatie overigens waar wij alle begrip voor hebben, maar ook een situatie die het noodzakelijk maakt dat het nieuws in een krant betaald wordt door de abonnees. Wij menen zeker te weten dat onze abonnees in Bergen en Schoorl prijs stellen op een zo ruim mogelijke informatie in onze plaats- en streekaangele- genheden en vertrouwen dan ook dat u begrip zult hebben voor deze prijsverhoging. Per 1 okt. a.s. worden de ta rieven dus als volgt Jaab abonnement 8,50 Kwartaal abonnement 2,25 Postabonnees resp. f 13,50 en f 3,50 Wilt u zoveel mogelijk per bank of giro betalen? Dit is voor ons en voor u de ge makkelijkste weg. Bij voorbaat vriendelijk dank. Drukkerij Volkers en Leegwater Schoorl aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd Aan de Grote Dorpsstraat 45 staat een keurig onderhouden boerderij, die tien jaar geleden van eigenaar verwisselde en waarin thans het echtpaar Folgers woont. De gevel lieten ze in de oude vorm om het doprskarakter zo weinig mogelijk te schaden, van het interieur maakten ze een gezellige leefruimte. Om dit geheel nog fraaier te maken werden de twee zware hoge bomen die in de voortuin stonden en met hun dichte kruinen het zonlicht belemmerden in de woonkamer te komen, gekapt, zodat nu de geraniums, leeuwenbekken, asters en andere bloemen in de tuin zich ten volle ontplooid hebben en aan de boerderij een feestelijk cachet geven. Er is dan ook in deze woning reden tot vreugde, want donderdag a.s. 29 augustus dat is vandaag vieren de heer en mevrouw Folgers hun gouden huwelijks feest. Het bruidspaar komt oorspronkelijk uit het noorden, de bruidegom uit Warfum en de bruid uit Thesinger (gemeente Ten Boeren kele kilometers zuidoostelijker. Werkend als knecht op een boerenhofstede vroeg de jonge Folgers op 29 augustus 1918 aan de boer, een dag vrij, voor te trouwen. Dat kon. 's Morgens leende hij de vigelante van zijn baas, bespan nen met een paard en reed met enkele familie leden op een stralende augustusdag naar zijn toekomstige vrouw. De reis verliep niet zo voorspoedig als de koetsier wel gedacht had, er was nogal wat pech onderweg, zodat de wachtende bruid zich ten lange leste begon af te vragen of ze nu wel, of niet getrouwd zou raken. Het liep tenslotte toch nog goed af, want beiden werden in de echt verbonden, maar 's avonds moest de bruidegom alweer afscheid van zijn bruidje nemen en haar bij haar ouders laten, omdat hun toekomstige woning nog niet kon worden betrokken. Nadat Folgers enkele jaren bij de boer had gewerkt, veranderde hij van betrekking en werd em ploye bij de koekfabriek 'De Albatros' te Warfum. LAND ZONDER BOMEN Eenentwintig jaar werkte hij in de koekfabriek terwijl in die jaren het gezin zich uitbreidde en enige zoons en dochters het levenslicht zagen. In de bezettingstijd zegt mevrouw Folgers, was er nog wel wat te eten, maar om het eten gaar te krijgen was moeilijker, want kolen waren er niet en we woonden daar in een 'land zonder bomen'. Soms stookten ik de hele dag hooi en stro om de etenspot voor elf man klaar te krijgen. Mijn zoons waren ondergedoken in hun eigen huis, een paar leefden onder de vloer in de kelder en nog een paar andere onderduikers lagen verstopt op zolder. Als er door de Duiters op de deur werd gebonst, hield ik mijn hart vast, ze heb ben de jongens gelukkig nooit gevonden. Elke avond trok vader Folgers naar het Groninger Wad over greppels en sloten om daar palen weg te slepen die daar lagen opgetast voor het schoeien van het wad. Als hij dan 's avonds na veel gemartel vermoeid thuis kwam, moest hij er de volgende nacht weer op uit, want hout vliegt door de schoorsteen. NAAR BERGEN Door bemiddeling van onze zoon die in Bergen aan Zee woont, verhuisden we in 1948 naar Bergen, waar we aan de Teugelaan een kip- penbedrijf begonnen, daar bleven we negen jaar en wonen nu sinds 1957 aan de Grote Dorpsstraat. We hebben wel erg veel meege maakt in ons leven, zegt mevrouw Folgers, daar was dan eerst de wereldoorlog 1914-1918 toen beleefden we in de dertiger jaren de crisistijd, een tijd dat je elke cent moest om keren voor je hem uitgaf en daarna kwam de tweede wereldoorlog, met als besluit de winter 1945. Hard hebben we moeten ploete ren om er door te komen, maar we zijn er gekomen, ai is het niet altijd zo gemakelijk geweest. JAN TIMMER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1