snackbar supermarkt 98 49 Bij flO- boodschappen literblik Appelmoes van goudreinetten ct. CHRYSANTEN A. KLAVER Aanmelding leerlingen avondulo Alkmaar Killedag^n... snelle de Bergense loodgieters OMLOOP 41a - SCHOO NIEUWE CURSUSSEN Instituut GLOBE l^egedzaeht uit (Dnèla Veel mensen kunnen ons bedrijf moeilijk vinden. U moet de Duinweg richting Bergen volgen en dan bij de Gerbrandslaan afslaan. U weet tOGtl dat U bij OüS kunt parkeren LEVENSMIDDELEN VLEES EN VLEESWAREN GROENTE EN FRUIT Dokter Brust is woensdag 4 sept. afwezig Dr. C. Winkler Prins is tot 8 september afwezig Dr. Poot sr. Dr. Poot jr. AFWEZIG Tandarts T. v. Werven AFWEZIG Wij zijn gesloten wegens vakantie van 2 t.m. 6 sept. en van 9 t.m. 13 sept. W. v. d. BROEK Wij zijn met vakantie van 16 t/m 26 sept. Kapsalon Dobben Telegraaf en Volkskrant Vakantie J. Koeten Postkantoor blijft geopend Wegens vakantie zijn wij gesloten van 1 tot 16 september Banketbakkerij Ter Burg FLINKE BEDIENDE HULP VOOR DE HUISHOUDING HULP GEVRAAGD in diverse kleuren De volgende week beginnen de cursussen voor de praktijkdiploma's ifzr.n Jaap Hopman Ge 1*0 Zilduro ROMANTI, Nr. 730 GESTO Uw fiets of bromfiets verkopen wij tijdens de verbouwing op Laanweg 60, telefoon 908 HOOGVORST INSCHRIJVING Dansschool P. Kempen ERNSTIGE WAARSCHUWING Voorlichting, levering, installaties, onderhoud en service van gas- konvektoren, muurkachels enz. N.V. VEGRO van handgeweven katoen, geborduurde stoffen, natuurzijde spiegeltjes stof enz. 29,50 32,50 49,50 enz. Stationsstraat 21, Bergen een villa op eerste stand MALSE SPEKSNIJBONEN "7Q heerlijk literblik m KOENVISSER NASI OF BAMI GORENG literblik nu slechts 169 MACARONI JS 500 gram slechts 2 GEZINSFLESSEN SINAS AA voor de spotprijs C9 ZIG-ZAG WATTEN "IA groot pak t 10 HEERLIJKE WENERWORSTJES A. Hunink 4 per blik slechts Ji Vw KARBONADE AAI" vanaf per 500 gram émm OSSENSTAART M 100 gram JAMES GRIEVE een heerlijke handappel 4 pond HAGELWITTE BLOEMKOOL grote Geheel onverwachts is van ons heengegaan, on ze geliefde en zorgzame zuster MAARTJE ONRUST wed. van Ariejan van Twisk op de leeftijd van bijna 78 jaar. Uit aller naam: W. Onrust Schoorl, 24 aug. 1968. Heereweg 66 De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad. Bij deze willen wij allen dan ken voor de betoonde belang stelling na het overlijden van onze lieve moeder JANNETJE NIEUWENHUIS-GROET wed. van A. Nieuwenhuis Tevens willen wij diverse mensen onze verontschul diging aanbieden voor het niet ontvangen hebben van een rouwkaart. Het door omstan digheden ontbreken van adressen was hier schuld aan. Krommenie J. Nieuwenhuis Zaandam M. Nieuwenhuis-Spaan Den Haag J. Nieuwenhuis Bergen (NH), augustus 1968 Voor spoedgevallen nemen waar: Dokter van Hesteren tel. (02269) 212 en dokter van Oosten tel. (02201) 202 OOGARTS Prins Hendriklaan 30 Bergen van 2 t.m. 29 september Donderdag 29 aug. en 5, 6 en 7 september Dorpsstraat 27, Bergen Specialiteit in dierenbenodigdheden en hengelsportartikelen Dorpsstraat 21, Bergen Telefoon (02208) 2266 Advertenties en abonnees Oosterweg 6, tel. 3981, Bergen Heereweg 260, Groet De winkel is gesloten van 7 t.m. 21 september Heereweg 38-40, Schoorl IN DIVERSE KLEUREN Vers en voordelig OOK VOOR CORSAGES FR. DE BOER Dennenlaantje 4, Schoorl telefoon 852 PER BOS 1,50 GEVRAAGD BANKETBAKKERIJ TER BURG Heereweg 38-40, Schoorl Gevraagd per 1 sept. a.s. voor 1 of meerdere dagen \per week MEVR. VAN DIEPEN Eeuwigelaan 32 - Bergen Telefoon (02208) 3288 voor 1 dag per week Mevr. Verwey, Peecklaan 29, Schoorl Aanmelden tussen 7 en 8 uur 's avonds, tel. (02209) 421 PER BOS ƒ1,25 DE BOER Dennelaantje 4, Schoorl, Telefoon 852 Te koop: PARTIJ BALKEN van 2 tot 6 mtr. lang 6V2 bij 16 cm., 7 K bij 18 cm 7V2 bij 20 cm, 7 Yi bij 24 cm. enz. zware balken 20 x 20 cm. t.e.m. 5V2 mtr. Duimshout en vijfkwartiers van 2 tot 6 mtr. lang. Ramen deuren en kozijnen, rechte trappen 4 mtr. hoog. Closet potten en latten voor raggel- werk. P. Roozing C 183, St. Maartensbrug. Tel. (02246) 552. Ter kennismaking: 1 volledige schoonheidsbehan deling tegen de gereduceerde prijs van 7,50 Schoonheidssalon 'Wilma' Bergerweg 11, Bergen, tel. 3456 Te koop: ZITBAD in prima staat, t.e.a.b. E. M. Seewald, Emmalaan 31, Bergen Af te halen: Prachtig gestreept JONG POESJE Laanweg 35 - Schoorl MACHINESCHRIJVEN STENOGRAFIE NEDERLANDSE EN ENGELSE HANDELSCORRESPONDENTIE BOEKHOUDEN ENGELSE CONVERSATIE Voor inlichtingen en aanmelding kunt u zich wenden tot VERDRONKENOORD 67 - ALKMAAR - TELEFOON (02200) 14410 Schoonheidssalon 'Wilma' Schoonheidsbehandelingen, manicure, massage Bergerweg 11, Bergen, tel. 3456 EENJARIGE MIDDENSTANDSCURSUS BERGEN Eerste les dinsdag 3 sept. 7 uur in ULO-school, Beemsterlaan 6. Inlichtingen: A. Houwing Kerkedijk 19, tel. 3574 ACCU's regelrecht van fabriek Bij inlevering van oude 40% korting op nieuwe, IV2 jaar garantie. Heiligland 36, Alk maar. telefoon 15678 AUTORIJSCHOOL CHR. DE VRIES Schoorldam, Rijksstraatweg 38 Alkmaar. Grote Beerstraat 8, telefoon (02200) 17938 TUINMAN biedt zich aan voor alle tuinwerkzaamheden, goede referenties in Bergen. Telefoon (02284) 771 Schoonheidsspecialiste W. de Waard Bergerweg 11, Bergen, tel. 3456 (Behandeling uitsluitend na afspraak) Te koop: BLANKE KOLENHAARD Heereweg 47, Schoorl Dame biedt zich aan voor BABYSIT Brieven onder nr. 443 bur. De Duinstreek, Schoorl HULP IN DE HUISHOUDING OF WERKSTER GEVRAAGD 1 dag of 2 ochtenden per week J. Koeten, Heereweg 260, Groet, tel. 693 Te koop gevraagd VRIJSTAAND HUIS(JE) OF STUK GROND te Schoorl of omgeving. Brieven met omschrijving en prijs onder nr. 442 bur. De Duinstreek, Schoorl TE KOOP: EEN PONY 1 jaar oud. Te zien bij C. Brommer, Rijksweg 5, Schoorl. Te bevr. bij: F. Kuijpers, Schagerbrug 282 Te koop gevraagd: KINDERFIETS (voor leeftijd 10 jaar) K. P. Zuurbier, Laanweg 28, Schoorl GARAGE TE HUUR Frankenstate 24d, tel. 4504 Te koop Davonette kolenconvector Uitneembaar betonnen kolen hok (inhoud 10 mud) plus 4 mud kolen 100,- Af te halen Loudelsweg 107, Bergen Wie heeft een ALT-FLUIT TER OVER NAME Br. onder nr. 3095 De Haans Boekhandel, Bergen Meubel- en lijsten maker Dorpsstraat 14, Bergen HEEFT VAKANTIE VAN 31 AUGUSTUS t.m. 15 SEPTEMBER RUINELAAN 11, BERGEN Te., 3106 Aanmelding van leerlingen voor de avondulo GESTO te Alkmaar kan geschieden dagelijks op adres: Bree- laan 55 te Bergen-Nh. (tel. 02208-4421) en op woensdag- donderdag- en vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur op het lesgebouw te Alkmaar, Van der Meystraat 2 (tel. 02200-14565 bandopnamen). De lesssen beginnen op 19 augustus 1968. Plaatsing in hogere klasse is mogelijk. Er bestaan opleidingen voor MULO A MULO B MAVO INLEIDENDE CURSUS (Brugkursus) De avondulo van Alkmaar is zeer gunstig gelegen voor alle reisverbindingen. De ervaring van 20 jaar doceren droeg er toe bij, dat ook in 1968 weer 13 van de 21 leerlingen slaagden let wel dat is een zeer gunstig cijfer en bijna een uniek gemiddelde voor avondulo's. Vraagt prospectus en inlichtingen bij de administ. van Breelaan 55 te Bergen-Nh., telefoon (02208) 4421 dagelijks van 4-8 uur nam. op alle werkdagen BREEDSTRAAT 15 - ALKMAAR - TELEFOON 17308 GEMEENTE BERGEN (NH) In aansluiting op vorige waarschuwingen wordt de burgerij, ter voorkoming van ernstige moeilijkheden, nogmaals nadruk kelijk onder de aandacht gebracht, dat iedere bewoning van z.g. 'ZOMERWONINGEN' (dus ook door de (onder)verhuurder van het bijbehorende hoofdhuis), gedurende het tijdvak van 15 SEPTEMBER tot 1 MEI is VERBODEN, behoudens door burge meester en wethouders van deze verbodsbepaling te verlenen VRIJSTELLING. Zodanige vrijstelling zal uit de aard der zaak tot BERGENSE woningzoekenden beperkt blijven. Overtreding der verbodsbepaling kan invordering in de woning van de hoofdbewoner/verhuurder ten gevolge hebben, mede in geval van z.g. 'gemeubileerde winterverhuur' (ook te Bergen aan Zee) aan diegenen, die na beëindiging van de gecontracteerde termijn verondersteld mogen worden een beroep op van ge meentewege toewijsbare woonruimte te zullen doen. Bergen (NH), 27 augustus 1968 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BERGEN (NH) L. J. de Ruiter, burgemeester W. de Vries, secretaris mwaswuMTE JAC. DEL VER Oude Prinsweg 15, telefoon 2430 H. M. W. DRONKERS Loudelsweg 107, telefoon 3765 C. J. v. EIJK Geestweg 3207 Toonzaal van de gezamenlijke loodgieters is ACHTERSTRAAT 25 - ALKMAAR Deskundige voorlichting dagelijks 8 00 - 17.30 uur vrijdagavond 19 - 21,30 en zaterdagmiddag 14 - 17 uur H. HOMMA J. Oldenburglaan 36s, telefoon 2525 C. KOORN Dorpsstraat 104, telef. 3213 fadfy-tii» TELEFOON 2058 Voor één onzer relaties zoeken wij in Bergen minstens 4 slaapkamers, Centr. verw. enz Prijs afhankelijk van ligging. C. Nap Zn., makelaars te Bergen, telefoon 2576

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 3