m diamanten huwelijksfeest Waarom geen zon in de winter? De Raiffeisenbank is goed voor uw geld... Met verzekerd sparen bijvoorbeeld. Q RAIFFEISENBANK Grote belangstelling bij opening Schoorlse Pilaren VOOR IEDEREEN 'N WINTERPALEIS MET MOOI WEER Doktersdiensten Bezoekt a.s. zondag de plaatselijke derby Duinranders 1 Schoorl 1 verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond 8 'De kanonnen van Loos' Een tocht naar het: Deelerwoud Interne verandering bij Hotel Nassau-Bergen DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1968 4e JAARGANG nr. 34 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven kinderen. Kinderen, die steeds meer op hun eigen houtje met vakantie willen gaan. Pa en ma denken zich diepe rimpels in het voorhoofd en besluiten dan om de zomermaanden meer thuis te blijven dan kunnen ze zich immers als het een beetje mee zit ook op het eigen terrasje in de zon vermaken en hun vakantie in de winter te nemen. Voor nog minder geld dan in de zomer kun nen ze genieten van een totaal nieuwe vakantiebelevenis. Want en dat hebben velen al ervaren het is een splinternieuw avontuur om op een koude, mistige, regen achtige of natte-sneeuw-dag in zo'n slanke comfortabele KLM of andere vogel te stappen en dan luttele uren later de winterjas te verruilen voor In de winter is het een genoegen om door de pittoreske straatjes te wandelen die dan niet overbevolkt zijn door de toeristen. Er is ontzaggelijk veel veranderd in het maatschappelijk patroon de laat- tste jaren. De vijfdaagse werkweek de komst van de televisie, het eigen autootje voor honderdduizenden Ne derlanders. En niet in de laatste plaats de ruimere vakantiemogelijk heden voor iedereen. Mensen, die vroeger blij waren met een paar snipperdagen in het jaar en die hun vakantie moesten beperken tot een middagje naar het strand met vrouw en kroost, krijgen nu drie weken verlof met als extra douceur tje een fikse vakantietoeslag. Dank zij deze ontwikkeling heeft het in ternationale toerisme een geweldige vlucht genomen. Letterlijk een ge weldige vlucht, want het massale met vakantie gaan maakte het mo gelijk, dat de prijzen voor de ge organiseerde reizen tot een bijna niet te begrijpen peil daalden. Het vliegtuig deed zijn intrede in het sociale toerisme en vakantiereisjes naar verre landen zijn meer regel dan uitzondering geworden. Toen de sneeuwbal eenmaal rolde groeide hij al snel aan tot een la wine. Want er is een wisselwerking: het feit, dat zoveel gebruik wordt gemaakt van de chartervluchten maakte die nog zoveel voordeliger, dat opnieuw een markt werd ont sloten. Het duidelijkste komt dat tot uiting bij de wintervakanties. De geweldige stroom vakantiegan gers in het hoogseizoen noodzaken de chartermaatschappijen er een luchtvloot van vele vliegtuigen op na te houden; de touroperators dat zijn de organisatoren van va kantiereizen hebben hun apparaat steeds meer moeten uitbreiden; de vakantiecentra hebben fantastische investeringen moeten doen om de toevloed van zon- en vertier-zoeken den op te vangen Maar dan komen de slechte maanden Van november tot en met april staan de vliegtui gen renteloos in hangers, worden de nachtclubs gesloten, blijven de ho telbedden onbeslapen De organisato ren van de reizen sukkelen met 'loze vluchten' Het vliegtuig, dat de laat ste zomergasten ophaalt, moet leeg naar de bestemming toe; de kist die de eerste reizigers van het nieuwe seizoen aflevert, moet zonder passa giers terug. Dat kost geld. Tiental len duizenden guldens, die uitein delijk opgebracht moeten worden door de zomertoeristen. Het is duidelijk, dat de mensen, die van het toerisme een business ma ken, de handen in elkaar hebben ge slagen om hierin verandering te brengen. Als zij hun personeel ook in de wintermaanden aan het werk kunnen houden, als zij ook buiten het hoogseizoen de vliegtuigen vol kunnen laten vliegen en als zij contracten met de hotels kunnen sluiten voor het-jaar-rond, wordt het werken veel voordeliger, het geen uiteindelijk de toerist ten goede komt. De prijzen dalen, er komen nieuwe klanten, de prijzen dalen weer en ga zo maar voort. Iedereen is gelukkig. Een uitvloeisel van deze ontwikke ling is, dat er geheel nieuwe va kantiemogelijkheden worden ont sloten. Tot heil van tienduizenden Nederlanders die er een jaar of wat geleden niet van hadden durven dromen, dat zij nog eens een eigen winterpaleisje zouden kunnen krij gen, zoals vroeger alleen voor ko ningen en miljonairs was weggelegd De tienduizenden zijn dan zaken lieden, die het zich kunnen permit teren enkele weken of zelfs maan den in de wintertijd afscheid te ne men van het kille, klamme Neder land. Maar ook gepensioneeerden, die van hun AO W-pensioentje ge makkelijker rond kunnen komen in een zonnig klimaat dan thuis bij de kachel. En dan niet te vergeten de grote groep ouders van opgroeiende het lichtgewicht colbertje of zelfs de zwembroek. Het experiment is nu al geslaagd. De Canarische eilanden ontvangen in de donkere maanden duizenden Nederlanders; Majorca kent geen gesloten seizoen meer. Neerlands grootste touroperator, FIT-directeur A. P. F. van Gennip uit Eindhoven, heeft het wintertoe- risme dit jaar een geheel nieuwe impuls gegeven. Hij koos als voor naamste bestemming Torremolinos, de mondaine badplaats aan de voet van de Sierra Mij as, waar het strand lang is en breed, waar de zon nooit rust heeft en waar de bars, nacht clubs en restaurants het hele jaar door hun internationale cliëntele bedienen. In het gloednieuwe Ap- partamentos Bonanza heeft hij iede re week ruimte voor enkele honder den Nederlandse zonzoekers. Ze krij gen de beschikking over een eigen flat, bestaande uit een hal, twee slaapkamers, een zitkamer, een com pleetpleet ingerichte keuken en een badkamer. Letterlijk alle comfort is aanwezig, zelfs een dienstmeisje, dat alles schoonhoudt en voor schoon linnengoed zorgt. Men kan zo'n flat huren voor acht dagen, maar ook Indien u een goede plaats uitkiest kunt u zelfs in de winter van het strand genieten voor drie maanden. Twee vliegtui gen per week zijn volgeboekkt dat betekent nu al enkele duizenden Nederlanders, die de zon verkiezen boven de snerpende oostenwind die over enkele weken weer om ons huis loeit. Die de zorgeloosheid van het terrasje in Torremolinos de voorkeur geven boven ergenis van bevroren waterleidingsbuizen thuis. De Heer Van Gennip is zonder meer tevreden over de eerste reacties op zijn groots opgezette plannen. Hij nam grote risico's, toen hij zijn Bo nanza-plan opzette. Maar hij was ervan overtuigd, dat zijn aanbiedin gen de Nederlandse toerist zouden aanspreken. Trouwens, hij heeft niets aan het toeval overgelaten, want in Bonanza vindt men niet al leen de eigen flat, maar ook een supermarkt, waar vrijwel alle Ne derlandse keukenbenodigdheden te koop zijn, een snackbar en een res taurant, voor wie zelf niet altijd wil koken, een droogwasserij, een ten nisbaan, een eigen zwembad, mini golf en zo meer. Torremolinos biedt trouwens nog meer. Het is een vakantieoord, zo als men ze enkele tientallen jaren geleden alleen nog maar vond in de Verenigde Staten en het Caraibi- sche gebied. Prachtige bungalows, smetteloos witte hotels en flatgebou wen steken fel af tegen de achter grond van de Sierra Nevada en de Sierra Nijas, die dit begenadigde oord beschermen tegen de noorde lijke winden en die het zijn onwaar schijnlijk fraai klimaat geven. 340 zonnedagen per jaar maken Torre molinos tot het ideale vakantieoord. Men hoeft er trouwens niet alleen in de zon te zitten. Het plaatsje ligt namelijk in het uiterste zuiden van Spanje, in de provincie Andalusië, de meest Moorse landstrook van het land en voor buitenlanders zeker de meest interessante. Hier bereikt de Spaanse folklore haar obsolute hoogtepunt, hier vindt men de prachtige kunststeden Sevilla, Cor doba en Granada. En wie zou, als hij in Torremolinos logeert niet een bezoek brengen aan het luttele ki lometers verder gelegen Malaga, de levendige handels- en havenstad, aan het Alahambra, aan het Alcaza- ba? Wie zou niet even een kijkje willen nemen in het omstreden Gi braltar en van de gelegenheid wil len profiteren om een uitstapje te maken naar het mysterieuze Tanger in Noord-Afrika. Trouwensis het wandelen onder de dadelpalmen (in Torremolinos vindt men de enige in heel Europa) en in de wijntuinen al of niet voldoende? Waar vindt men meer romantiek dan in de bergdorpjes over het strand of in het eeuwenoude Ronda, waarvan het oude en nieuwe gedeelte door een diepe kloof gescheiden zijn en waar men de beroemde arena vindt, die op alle aanplakbiljetten over Spanje staat? Wie zou de Malaga en de sherry niet eens willen drinken in het huis, waar ze gemaakt wor den en wie zou niet een droom ver vuld zien, als hij zo'n echte graneria opzoekt, waar zo'n duizend of vijf tienhonderd stieren rondlopen, op gefokt voor de arena? Twee of hooguit drie uur vliegen van de herfststormen of de gladde winter wegenromantiek en zon. Het lijkt onwezenlijk. Maar. de heer Van Gennip is ervan over tuigd. en er zit al een sterk op gaande lijn in de wintervakanties en binnen enkele jaren zullen duizen den en nog eens duizenden Neder landers het heel gewoon vinden om de zon in de winter te zoeken. Zijn FIT-reizen naar Egypte ontsloten een geheel nieuw gebied. Om steeds in de behoeften van de spaarders te blijven voorzien streeft de Raiffeisenbank naar nieuwe aantrekkelijke spaar- vormen. Vandaar dat de Raiffeisenbank u thans de mogelijkheid biedt van verzekerd sparen. Gaarne geven wij u nadere inlichtingen. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN AP 6855 SCHOORL - HEEREWEG 56 - TELEFOON (02209) 215 BERGEN - STATIONSSTRAAT TELEFOON (02208) 2405 Een enorme belangstelling op de dag van de opening van de Schoorlse Pilaren, tafels met bloemstukken en vele geschenken zelfs van de gasten die hier nog zijn, dit alles moet voor de familie Loos deze dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Zij hebben van het oude raadhuis een vriendelijk interieur weten te maken, met een aparte smaak die bewondering afdwingt en de bezoe kers worden er op een keurige wijze bediend. Wij hadden nog een onderhoud met de heer Loos en leerden hem ken nen als een sympathieke man die heel veel voor anderen over heeft. Ook in Schoorl hoopt hij dat het hem zal lukken veel vrienden te krijgen, waar wij niet aan twijfelen. Minder gelukkig gekozen vond hij het ingezonden stuk van het bestuur van de PvdA wat betreft plaatsing van zijn -kanonnen. Wij zouden hier het persoonlijk leven van de heer Loos moeten publiceren om te ver tellen dat de heer Loos zelf tegen het militarisme is. Een verhaal uit de oorlog was voor ons voldoende dit aan te nemen. Wat betreft de plaatsing van deze antieke kanon nen is alleen gebeurt als aankleding van het geheel zonder enige verdere bedoeling. Het is beter dat ze daar staan dan dat ze gebruikt worden. Als men liefhebber is van antiek vallen daar alle voorwerpen onder en waarom zou men ze dan niet voor zijn zaak plaatsen. De heer Loos is ook één van de VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, tel. 2027 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. BRUST Telefoon (02209) 288 In het bejaardenpension 'Huize Citadel' is de vorige week féést gevierd, want het echtpaar, die sinds 8 maart van dit jaar hun intrek in dit pension nam, vierden die dinsdag 27 augustus, hun diamanten huwelijksfeest, in de ruime conversatiezaal van dit tehuis. De thans 84-jarige heer J. Groos is Edammer van geboorte. Als jongen ver huisde hij naar Amsterdam, waar vanaf zijn twaalfde jaar hem de beginselen van de siersmeedkunst werd eigen gemaakt. Na dat hij zich onder deskundige leiding in het tekenen had bekwaamd, trad hij bij juwelier Hoeke en zoon te Amsterdam in dienst, bleef daar vijftien jaar en werkte voorts bij verschillende juwelierszaken todat hij tenslotte terecht kwam bij de firma Winkel man eveneens in de hoofdstad, tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. In die 39 jaar dat hij daar werkte beleefde hij dit kunst zinnig vak zo sterk dat hij er vaak 's nachts niet van kon slapen. Aan de Churcillaan staat ergens nog een grote zonnewijzer door hemzelf gemaakt. Ook in het scheepvaartmuseum is creatief werk van hem te bewonderen. In de gezel lige woonkamer van de heer en mevrouw Groot hangen vele kunstvoorwerpen langs de wand, mquettes, een heel fijn uitgezaag de zilveren vlinder die hij op zijn 80ste jaar ontwierp en afwerkte. De bruid, mevrouw F. de Groot-Zijlstra be dreef voor haar trouwen in de Nieuwe Leliestraat, terwijl even verderop de schrij ver van Amsterdamse verhalen Querido, nog op de Bloemgracht woonde een confectie-atelier, waar zestien meisjes onder haar prettige leiding, voor haar het vuur uit hun sloffen liepen. Dag in dag uit werd daar gewerkt tot zaterdag 's nacht half drie en ging zondag 's morgens negen uur het atelier weer open. KENNISMAKING De jonge zilversmid ontmoette haar in een klein restaurantje in de binnenstad. Beiden waren nogal kunstzinnig aangelegd zodat zei elkaar al heel gauw begrepen en een paar jaar later voor de ambtenaar van de burgerlijke stand elkander trouw beloofden. Het confectieatelier ging in andere handen over en al zat de bruidegom vanwege de slechte tijdsomstandigheden wel eens in de put, dan was daar de hartverwarmende blijheid en het vertrouwen in de toekomst van de bruid, die de zwartgallige gedachten van haar man op de vlucht joeg. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren waarvan de één in Amsterdam en de ander in Amersfoort woont. BRUIDSJAPON Voor dit diamanten feest droeg de bruid een prachtige bruidsjapon, die ze gauw even uit de hand knipte op haar 85ste en tot een fraai bruidskleed verwerkte. De bruid loopt echter heel slecht, doordat ze twee jaar geleden in de hoofdstad werd aangere den. Doch ondanks die handicap blijft ze haar zonnig karakter bewaren. Jan Timmer eersten die zijn personeel een tan tieme verstrekt en hij hoopt dit vol te houden. Tevens is hij een groot voorstander van de paardensport en achter de Schoorlse Pilaren staan dan ook nieuwe stallen voor deze dieren. Ook werd ons nog even gewezen op het mooie vriendelijke zaaltje wat zich boven de bar bevindt en waar hij gelegenheid geeft om te vergade ren en wij kregen de indruk dat de kosten hiervan erg mee zullen vallen want als er geholpen moet worden staat de heer Loos gaarne voor allen klaar. INGEZONDEN MEDEDELING (buiten verantwoording van de red.) Hoe is het mogelijk dat er nog mensen kunnen zijn, die zich druk maken over een paar ouwe kanon nen, die al meer dan 150 jaar het zwijgen zijn opgelegd. Het is maar goed dat de Tsjechen 'De Duinstreek' niet lezen, anders zouden ze terecht kunnen zeggen PvdA-mannen, als jullie je willen ergeren aan kanonnen, moet je eens bij ons in Praag komen kijken. Maar hang dan wel een kogelvrij vest om. Menno Grondsma Van verschillende zijden is ons ge vraagd een tocht naar de nieuwe aanwinst van NATUURMONUMEN TEN te organiseren. Het plan is om zaterdag 14 september een bezoek te brengen aan de wildbaan, die nl. van 16 sept. tot 16 oktober gesloten wordt vanwege de bronstijd. We kunnen het dus nog juist waarne men. De reiskosten bedragen 10,- per persoon. Men wordt verzocht een lunch mee te brengen, maar het is ook mogelijk zelf een luch te bestel len in het restaurant, waar we de middagkoffie gebruiken. De verte ringen onderweg zijn niet in de prijs begrepen; men zal dus moeten re kenen op ochtendkoffie en lunch- koffie en eventueel thee voor des middags. Het vertrek is om kwart over acht van het Plein te Bergen. Deelnemers uit andere gemeenten hebben gratis vervoer op vertoon van hun deel- nemersbewijs. Aanmeldingen VOOR 11 september in De Haan's Boek handel te Bergen. De thuiskomst valt tussen 5 en 6 uur. De reis gaat door als er een aantal van 30 deelnemefs wordt ge boekt. Betaling a contant bij W. de Haan. B. SCHUIL De heer R. F. A. Moussault, be drijfsleider in Hotel Nassau-Bergen te Bergen aan Zee, is met ingang van 14 oktober a.s. benoemd tot di recteur van Hotel da Balaia te Al- bufeira (Portugal). Zijn opvolger in Bergen aan Zee wordt de heer D. Bos, die reeds eerder als procuratie houder in Hotel Nassau-Bergen werkzaam was. Hotel Nassau-Bergen is eigendom van de familie Zeiler, de erfgena men van de stichter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1