Gebr. v. d. Bosch n.v. 1 1 I J Daar word je geen cent rijker van Algemene Bank Nederland een vrouwelijke kracht Honda E300 Banketbakkerij Tearoom KOOLMEES- SOECKER Aanmelding van leerlingen itlNIC ,r J U bent welkom bij de Onze weekendreklame: een Heerlijke BOTERKOEK GEVOLD MET SPIJS van f2,50 voor f 1,95 in een asla spaarvarken, geldkist, of ouwe kous Uw fiets of bromfiets verkopen wij tijdens de verbouwing op Laanweg 60, telefoon 908 HOOGVORST TECHNISCHE SCHOOL horeca- kleding Dress-service tegel- en metselwerk Overal elektrische stroom bij de hand met de draagbare generator J. STINS Gemeente Schoorl Bekendmaking G E S T O 1 Dcmis "T 1 L l ZATERDAG NA 1 UUR GESLOTEN Ruime keus Vakkundig advies TH. VELDMAN AANNEMINGSBEDRIJF 'DE COMBI' REKLAMETEKENAAR P. KOEDIJK vrije ben ine Kogendijk 2 - Bergen - Telefoon 3622 Thu i s sparen? Spaar daarom bij de Algemene Bank Nederland en geef groeikracht aan uw geld. U kunt kiezen uit de volgende spaarvormen: Spaarboekje Direct beschikbaar 2.500,- per maand, één maand opzegging voor hogere bedragen 4 4 °/o Spaarrekening Direct beschikbaar 2.500,- per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen 4 A\ Spaardeposito Drie maanden opzegging Spaardeposito Zes maanden opzegging 5j Spaardeposito Eén jaar opzegging 5| Spaardeposito Achttien maanden vast 6 °/o Spaardeposito Twee jaren vast Kom eens met ons praten. Op al onze kantoren zal men u gaarne nader inlichten. Nu ook jeugdsparen met de Zilvervloot. Bergerweg 1, Alkmaar, telefoon (02200) 12470 Gevraagd voor zo spoedig mogelijk voor onze dependance te Bergen, Achterweg 17 voor 14 uur per week die zal worden belast met het schoon houden van de leslokalen en het verzorgen van de koffie voor de leraren en de leer lingen. Salaris plm. 195,- netto per maand op 23-jarige leeftijd. Aanmelden a.s. vrijdag 6 september te Bergen, Achterweg 17, van 9-11 uur HEREN KELNERS! UW SPECIAALZAAK VOOR MIENT 15 ALKMAAR TELEF. (02200) 20980 Voor al uw SPECIAAL MOZAÏEK EN NATUURSTEEN Telefoon (02208) 4095 (geruisloos) Afm.25x34x30 cm Gewicht: 18 kg Geschikt voor wisselstroom 220 V en gelijkstroom 12 V. Vermogen: 300 W. Zeer geschikt voor: Caravans - Kampeer- huisjes - Boten etc. Onmisbaar voor: ziekenhuizen - hotels brandweer - politie etc. Dealer voor Noordholland boven het Noordzeekanaal: Laanweg 68 - Schoorl - Telefoon (02209) 993 De Burgemeester der gemeente SCHOORL brengt ter voldoening aan het bepaalde in art. 23 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning ter openbare kennis: dat met ingang van 6 SEPTEMBER 1968, gedurende één maand ter Gemeente Secretarie (Bureau Gemeentewerken, Laanweg 19 te Schoorl) voor een ieder ter inzage ligt, op werkdagen van 9 - 12.30 uur, het ontwerp van de eerste partiële herziening van het Bestemmingsplan OOST I, uitgewerkt in kaart, met bijbe horende beschrijvingen en ontwerp-bestemmingsvoorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan een ieder tegen het ontwerp-herzieningsplan schriftelijk bezwaren bij de Gemeenteraad indienen. De Burgemeester van SCHOORL, R. DEKKER, loco-burgemeester Eind augustus-begin september beginnen onze nieuwe cursussen voor MULO A MULO B MAVO BRUGKURSUS MAVO/MULO MIDDENSTANDSKURSUS (een jaar) PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN M.B.A CORRESPONDENTIE NED., FR., DU., ENG. CONVERSATIELESSEN VREEMDE TALEN (diploma spreekvaardigheid) MACHINESCHRIJVEN FR.. DU., ENGELS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN CURSUS ALGEMENE ONTWIKKELING (een jaar) Opgeven en inlichtingen dagelijks Breelaan 55 te Bergen, telefoon (02208) 4421 en op het lesgebouw te Alkmaar, Van der Meystraat 2 op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur, tel. (02200) 14565 (band). Ook dit jaar op alle cursussen weer vele geslaagden dus voor goed onderwijs naar G E S T O SCHOUTENSTRAAT 30 - ALKMAAR VERDRONKENOORD 60 - ALKMAAR DORPSSTRAAT 51 - BERGEN PAPAVERSTRAAT 1 - ALKMAAR GOUD - ZILVER - UURWERKEN STIJLKLOKKEN - BAROMETERS KELTUM PLEET HORLOGER JUWELIER Jan Oldenburglaan 3 - Bergen - Telefoon 2778 Nieuwbouw - Verbouw en Onderhoudswerk J. WINKEL L. Gestelweg 9 Bergen tel. (02208) 3246 S. A. Wittebrood N. BLEEKER Herenweg Natteweg 52 't Woud Bergen Tel. (02206) 1987 Laat ons voor u ontwerpen en u adviseren VOLLEDIG BETAALDE VRIJETIJDSBESTEDING MENSEN ONDERVRAGEN voor opinie- en marktonderzoek als interviewer van het Nipo. Het Nipo zoekt mannelijke en vrouwelijke medewer kers om regelmatig (vaak op maandagavond) vraag gesprekken te houden op door het instituut aangewe zen adressen. Vergoeding op basis van gewerkte uren. Minimum leeftijd: 20 jaar. Heeft u er belangstelling voor, schrijf dan aan Nipo, t.a.v. de heer A. J. M. Baars, Barentsplein 7, Amsterdam-3. Vermeldt op uw brief nummer 31-0 Bovenweg 17 - Telefoon (02267) 3123 - St. Pancras

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 4