1 SCHOENM AG AZIJNEN VOORBERG’S RUIMEN WEER OP!!! I |S0| 99 479 95 139 95 I i 89 79 79 ZEEMLAPPEN 4440 475 NU 59 KOFHEMELKfl APPELMOES hazelnootkoekenM* 195 I I 399 SOEPEN” r wees maar bHj met SCHOORL BERGEN r 99 79 1754 fi D. Schekkerman I I I ROOMUS TOMATEN PUREE 6 blikjes 110 NU RIJST y LENDE of ROSBIEF 500gram 519 borden 4 gezinsflessen vrdchtensinas nog steeds extra voordelig COXdVRANGE MKG iglo extragrote POEDER KOFFIE SPUTERWTEN RAVIOLI BLOEMKOOL 59 literfles NU F '4' literblik 65 NU FRITUURVET pak 12 stuks 79NUW! 275 199 GRAPEFRUIT 95ü 2'ftKG GAINES QQ 98 NU 89 blik 125 NU 99 169 NU 139 vele smaken OORR i gladweg ZOUT in alle B&W-supers! &LMU-® TEAK0Llt: 129 11 AFWEZIG V 1 ISNIJWORST 100 NU diep en plat dessert GEMEENTE SCHOORL 500 gram NU grote zak NU GEMEENTE SCHOORL SLAGERIJ BISKANTER DIT IS VOORDELIG Lamsvlees per 1/2 kg. Bijlessen Duits Paardenvlees STAATSLOTERIJ SPOED 65.53.72 VRIJDAG EN ZATERDAG: H L blij met groente enf ruit van BeW HA blij met vlees van B&W Zelfstandige huishoudelijke hulp Met ingang van 17 januari a.s. is onze zaak wegens verbou wing 3 weken gesloten. Hendrica Beukers- Schouten Verspreidingsbureau De Telegraaf Volskrant van 17 t.m. 30 januari. Alle frisdranken nog voor S oude prijzen!! Dr. J. J. A. A. Hodde Gemeubileerd huis voor 5 personen. Mevr. A. Kroon-Stikker MOES GOUDREINETTEN 2KG Zieken of bejaardenverzorgster ’n kookster en ’n huishoudelijke hulp Drieënhuizen VLOKKEN SNIJKOEK FEEST 4 bordenblik UNOX ERWTENSOEP grote vaniDeblok HAMLAPPEN 500 gram pot 50 gram 125 NU kwaliteit de echte STAR CITADEL droogkokende kg-pak grote KALFSLAPPEN 500 gram Gem. huis te Bergen voor 6 tot 8 pers. Hulp in de huishouding voor '/a dag per week. Mevr. Meddens Kijk... da’s nu biefstuk! Mals, zacht, sappig en boorde- vol kracht! Kan ook niet anders, want de slagers van B W weten heel best wat ze kopen. Chef-slager Hoogvorst zegt: Best Hollands vlees... dat moet ik hebben. Vlees van rijpe mollige beesten waar smaak aan zit en dat we, omdat we groot inkopen, toch voor MET VAKANTIE D. Kroon, installateur scherpe prijzen kunnen leveren. Deze week b.v. is zo’n vorstelijke biefstuk extra voordelig. Komt U ’m dus vlug halen. Hij J ligt voor U klaar in de koele, propere vitrine Jr van 7 B W-super- g| markten, samen met nog veel meer beste IKSI Hollandse vlees- variëteiten. WO) GOUDEN verse ZOUTE PINDA’S 109 S. J. M van Berkum DUW extra goed Qg" ook roudo’s of gedragen voor deze reclameprijs J. de Jong TAPIJTTEGELS 40x40 cm Te koop HANDSCHOENEN®/ NU voor 175 halve prijs I» 44. j .PATAT KG-baalF* JAFFA <SNIJWORST 150 gram 99 SCHOUDERHAM 150 gram 99J «NS»,.»!3’'! f» BOTTOM! HOPJES 250 ^99 CAfiAMELM0Uzak89 nu 79 90 NU pracht kwalitritlUUEN DAMESSJAALS ook bedmkt NU Gerard Strijbis Ali Sevenhuysen dagelijkse voeding voor rashonden pak 139 NU JÜ I Hotel - Café - Restaurant ’DE BRINK’ 791 99 89 89 BONBONS250 meter SPEKKEN lichte CHOCOLAATJES qq pak 33 literflacon ALLES REINIGER 145 NU 119 SLACDROOM blik 89 NU •j-<25^-; CHIPOLATA ,-q I PUDDING beker TUTTIFRUTTI nn pak NU 99 APPELTJES CQ zak 89 NU P9^ pa; o is ii <j irw» x ivr-isiv Pagina 2 K» op- TRAPBEKLEDING NU BERGEN STATIONSSTRAAT Ons tehuis heeft plm. 40 personen. ABONNEMENTEN OOSTERWEG 6 - TELEFOON 3981 - BERGEN Voor alle verspreiding van uw folders in: GEVRAAGD: U kunt ook tijdig per giro bestellen, het gironummer is Werktijden nader overeen te komen. STREEKCOLLECTRICE 2,75 SCHOUDER KARBONADE 0,29 Gevraagd door jong echt paar Na die periode hopen wij u weer als vanouds van dienst te zijn. Oosterweg 6 - Telefoon 3981 Bergen Voor de maand juli te huur gevraagd p a J. Brouwer, Berger- weg 78 - Bergen N.H. Telefoon (02208) 3550. MEVR. W. FOCKE-FRANZKE VAN ZATERDAG 10 JANUARI 1972 TOT MAANDAG 31 JANUARI 1972 Schoorl, 10 januari 1972. Burgemeester en wethouders van Schoorl, A. W. Stronkhorst, burgemeester. G. A. Vis, secretaris. Schoorl, 10 januari 1972. Burgemeester en wethouders van Schoorl, A. W. Stronkhorst, burgemeester. G. A. Vis, secretaris. BIJ AANKOOP VAN VLEES: 100 gram HAUSMACHER De verkoop begint 17 januari, tijdens de verkoop is het kantoor geopend van 9.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Aanmeldingen agent De Telegraaf Oosterweg 6 - Bergen. Telefoon 3981. betuigen wij' u onze rechte dank. M. v. d. MEIJDEN- RENTENAAR betuigen wij U onze op rechte dank. J. C. de Jonge-v. d. Meijden J. M. de Jonge Schoorl, januari 1972. Sleedoornweg 5. Uit aller naam: G. C. Beukers THUISWERKZAAM- HEDEN BERGEN, BERGEN AAN ZEE, SCHOORL, PETTEN, TUITJENHORN, WARMENHUI ZEN EN KOEDIJK. BABY- EN KLEUTER- SPREEKUUR 11 FEBRUARI. BORSTLAPPEN zonder been KARBONADE MAGERE LAPPEN BOUT, mager ROLLADE, mager ROLLADE LAPPEN MAGERE LAPPEN BAK LAPPEN BIEF LAPPEN ROSBIEF BIEFSTUK 100 gram HAAS BIEFSTUK 100 gram 1,25 2,35 3,25 3,50 3,50 1,50 Mej. C. Blom, Dr. v. Pelt- laan 49, Bergen. Telefoon (02208) 2348, vraagt een WERKSTER voor 1 a 2 halve dagen p. week. Verspyckweg 3E, Bergen aan Zee. Telefoon (02208) 3940. Van Reenenpark 2 Bergen Prinsesselaan 5 - Bergen Telefoon (02208) 2352 Dame met 2 jonge kinde ren zoekt WOONRUIMTE te huur of te koop. Omg. Bergen of Schoorl. Inl. tel. 02209 - 2023, Schoorl. C. BOERING Helderz. - Moeilijkh. Di recte hulp. Donderd. 20 jan. 1-6 uur D. Ris, Lin denlaan 72, tel. 02200 - 11632, Alkmaar. T. k. aangeb. teakhouten DRESSOIR in pr. st. z. t.e.a.b. Te be vragen Bovenweg 1. Schoorl (intern) Part-time mogelijk. SIGARENMAGAZIJN Stationsstraat 13 Bergen Nh. Telefoon (02208) 2882 pak 67 NU 2 stuks 118 NU' 1,75 2,80 3,50 3,20 3,20 0,85 1,20 magere Sollicitaties aan directie v. d. BREELAAN 92 - BERGEN TELEFOON (02208) 2173. per stuk magere Gevraagd krantenbezorger voor ochtendblad. Gevraagd goede HUISHOUDELIJKE HULP voor 1 ochtend in de week Liefst maandagmorgen. Mevr. Mulder, Wijzend 3. Bergen Nh. tel. 02208-2800 SCHOORL TEL. 1284 De Trappenspecialist, post bus 120, Beverwijk. Tele foon (01717) 5981. Na 18.00 uur (01751) 2443. In iedere gemeente worden personen gevraagd voor het vouwen van brochures’ sor teren van brieven, schrij den van adressen, enz. Alle thuiswerken zijn direct te aanvaarden! Inlichtingen (postzegel in sluiten): LUCRATIEF BE- b.g.g. telefoon 1820 Bij storingen in het weekend tel. 2312 - 1550 en 1820. Voor Uw bewijs van deel neming, ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder mevr. Te koop GRASMACHINE (hand), 2 p. Engels LEDIKANT met driedelig bed. Douche lamp. Gr. gaspannen. Te bevr. Bosrandweg 19, Schoorl, tel. 02209 - 1678. i!O ZX\ u? s? i* ÜK iSK ÜR J* ÜR SR SR SR SR T SR J SR SR SR 8? 8Ü SR SR SR Te koop grammofoonpla ten TALENCURSUSSEN Frans. Duits. Engels. Spaans en Italiaans, ge heel compleet per cursus f 30,—. Tel. (070) 652405 of 111097. Brieven of telefonische aanmelding aan: Molenberg 6 - Beek (L.) Telefoon (04402) 1853. 500 gram 109 NU Burgemeester en wethouders van Schoorl maken be kend. dat zij voornemens zijn om in afwijking van het bestemmingsplan ’Bregtdorp’ met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet aan de Burgemees ter Peeckstichting te Schoorl vergunning te verlenen tot het oprichten van 18 bejaardenwoningen op het perceel grond, gelegen nabij de Heereweg en kadastraal bekend als gemeente Schoorl in sectie C, nrs. 1493 en 1709. Het betreffende bouwplan ligt vanaf 17 januari a.s. gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage ten kantoren van gemeentewerken, Laanweg 19 te Schoorl. Binnen deze termijn kan een ieder tegen het voorge nomen bouwplan bij hun college schriftelijk bezwaar indienen. Te koop PANEEL- EN KOLOM- RADIATOREN nieuw vanaf fabriek. Va, en 1 duims. IJZEREN PIJP 6 meter lang, met kranen en bochten. Alles nieuw. A contant. Tel. (02246) 1552. P. Roo- zing, Groote Sloot 183, St. Maartensbrug. k Brieven met inl. aan: Dr. Boumaweg 16 - Sneek Telefoon (05150) 3528 rood-groen-cognac 'vaï net 5 jaar garantie Te koop ZWARE BALKEN van 4’/a t.m. 8% meter lang, 7%x20 cm, 7'/ax22 cm, 12x27 cm en 14x27 cm. Duimshout 1% en l‘/a duims. Ribben 5x5 cm, 5x7 cm, 6'/2x8JZ> cm, 7%xl0 cm en ï’/zXlZVa cm, t.m. 5 meter verkrijg baar. Alles a contant. Tel. (02246) 1552. P. Roo- zing, Groote Sloot 183, St. Maartensbrug. antieke zwaar eikenhou ten kruispoottafel, 5 oud- holl. eiken knopstoelen en een knopstoel-leunstoel (uniek model). Een antiek groot gietijzer relief met roosjes motief met een uit stekend paardehoofd. Te bevr. G. Schoenaker. Leek 30, Bergen Nh. Telef. 02208 - 5328. Na 16.00 uur. fÈFSW voorgebakken “S‘3Q j^ENKHUIZERnn MERGP1JPJES 5 stukspak ZEEUWSE qq - RONDJES pak NU 33 ^"KARNEMELKliterpak 55 FLINKE HULP in de huishouding ge vraagd voor maandag-, woensdag- en vrijdagmor gen. Tel. (02208) 4866. Te koop een paar STALEN NOREN Pas 1 jaar oud z.g.a.n. Maat 39. Marco Koorn, Heereweg 36, Schoorl. tel. (02209) 1640. Burgemeester en wethouders van Schoorl maken be kend, dat zij voornemens zijn om in afwijking van het bestemmingsplan ’Schoorl 1952’ met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noordholland te Bloemendaal vergunning te verlenen tot het oprichten van een trans- formatorstation op het perceel grond, gelegen aan de weg naar de Loswal en kadastraal bekend als gemeente Schoorl in sectie A, nr. 607 ged. Het betreffende bouwplan ligt vanaf 17 januari a.s. gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage ten kantoren van gemeentewerken, Laanweg 19 te Schoorl. Binnen deze termijn kan een ieder tegen het voorge nomen bouwplan bij hun college schriftelijk bezwaar indienen. wij voor u. U belt, wij ko men. C. W. Snijder, Rozenstraat 25 Noord-Scharwoude. Tel. (02260) 2171. heerlijke KERSEN -igg gram KLEDING PROBLEMEN? Wij vermaken en repare ren alle dames- en he renkleding. Heeft u zelf stof? Ook dat verwerken en geven U mede namens wederzijdse ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaatsvinden op 28 januari 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis te Warmenhuizen Sint Pancras, Stuimellaan 7 SR R? 81 Schoorldam, Westfriesedijk 40A. SR SR SR SR SR R? R? R? RS R? R? R? R? )R R? R? R^ Toekomstig adres: Westfriesedijk 36, Schoorldam R? R? Wij vragen voor ons verzorgingstehuis een Bergen, januari 1972, Waldeck Pyrmontlaan 10. Receptie van 19.00 tot 21.00 uur in hotel ”De Roo- R? de Leeuw”, Heereweg 1, Schoorl. 85 RI Rü SR BREELAAN 9 BERGEN N.H. Voor de vele blijken van medeleven betoond bij het overlijden van onze lieve moeder, behuwdmoeder en grootmoeder wees maar blij Kijk... da’s nu biefstuk! Mals, zacht, sappig en boorde- Te koop gevraagd in Ber gen voor nu of later vrijstaand of half-vrij- staand WOONHUIS - BOERDE RIJ OF BUNGALOW Aanb. onder tel.nr. (02907) 5491. DRIJF, Postbox 2059, Den Te huur gevraagd in Ber- Bosch- s gen voor de maand juli 1972 een heerlijke TT LANGE VINGERS pak NU de echte PINDAKOEKJES qq pak NU oJI DRENTSE STOET H9> GOEDKOPE DIEPVRIEZERS vanaf 395,Martex-Hol- land. Koudenhorn 32, Haar lem. Telefoon (023) 32 18 91. Showroom geopend van 9-5 uur. i m de buurt B Te koop aangeboden TRABANT COMBI ’67 met trekhaak, km.stand 49.000, trekhaak voor Re nault, prima wascombina tie, Fasto geyser, aardgas. Sleedoornplantsoen 26. Schoorl. jltiiaaii - extra kwaliteit WERKHOEKEN RAAMWLSER met krabber NU STAALWOL met zeep 10 stuks WASKRIJTJES 24 stuks bekleed zelf uw trap enorm voordelig! Wij nemen de maat en leveren u iedere gewenste bekleding, gega randeerd pasklaar gesne- -- den af fabriek. Vraagt vrij-, blijvend prijsopgaaf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 2