WESTENBRINK RUIMT OP 3500ni woonplezier BALANS OPRUIMING Fa. B. Bosma en Zn. F FA. PONSEN Dorpsfilm groot succes RUIMT OP c Wij geven dit jaar GEEN DURE FOLDER uitmaar hebben DE PRIJZEN EXTRA VERLAAGD (in deze toch al zo dure tijd) Eigenlijk doen wij dat het hele jaar al Ziet onze etalages en verdien HONDERDEN GULDENS Ruim zeshonderd Schoorlaars keken ‘Nieuw Bergen9 adresseert aan sluitingsuur ‘in 9t verleden9 gemeenteraad over I I I I I I I I I I I I I I Radio MOLENAAR I 8 I I I I I I I I I 8 8 13 januari 1972 Pagin; agina 4 Alle leveringen geschieden direct uit voorraad en worden GRATIS THUISBEZORGD. Ook tijdens de opruiming kunnen wij de betaling prettig voor u regelen. voor WAT BOSMA U BIEDT, VINDT U ELDERS NIET. Kogendijk 23-25 Bergen Telefoon 2521 Wasserij Duintreffers-nieuws BAR ALTAMIRA W. V. d. BROEK Bridgeclub Schoorl Bel (02208) 2077 Luxe- en huishoudelijke artikelen Ijzerwaren Gereedschappen I I Verkoop van goedkope schoe nen op donderdag Cassière’s of leerling-cassiere’s Gevarieerd programma van Ned Ver. v. Huisvrouwen Kerstactie Open Deur Schoorl Koopt in de morgenuren dan koopt u rustig. KIJK EN VERGELIJK... ubbel oet oor Uw zaak voor grammofoonpla ten - Cassettes - Radio - TV - Wasautomaten - Droogtrom mels - Centrifuges en alle an dere elektrische huishoudma- chines. Bergen Mr. Opticien D. W. PASTOOR, I BERGEN - RUÏNELAAN 3 TELEFOON 2514 BEVERWIJK Heemskerkerweg 85 Tel. (02510) 27682 Niet een bril, maar de JUISTE bril HEERHUGOWAARD-NRD. Middenweg 554 t/o H. H. kerk Tel. (02207) 1287 Aankomend verkoper(ster) CENTRA MARKT v. d. MEER Pompbediende voor 1 dag per week. I JAN PIETER STOMPS lank eter ronwater ALKMAAR Herculesstraat 6a t/o Het Bodecentrum (bij de Massamarkt) Tel. (02200) 11225 Gemeente Bergen gaat 1 ha bos kappen Berger M.M.S. wordt gemengde school Er moet ruimte komen, daarom ongekend lage prijzen eerste klas artikelen. u u1i S i i<. ah 1&. 1,98 aangemeten door Leverancier van alle ziekenfondsen vanaf a O 0 o o Dorpsstraat 27 - Telefoon 2463. Prettige werkkring. Ruïnelaan 12, Bergen Nh. Tel. 44 55 f I I OOK TRIMSCHOENEN VOOR KINDERSCHOENEN DAMESSCHOENEN PANTOFFELS DAMESLAARZEN 17,50 12,50 12,50 9,00 12,50 LIJTWEG 54 - TELEFOON 02208 - 2331 - 2010 BERGEN Nh. Bent u aan loonsverhoging toe? Kom eens praten. HEEREWEG 69 - SCHOORL TEL. 02209- 18 81 full stereo sound specale kleine gerechten prae-historisch interieur 4,00 5,50 Wie heeft omstreeks 2 maanden geleden een invalidenwagen meegenomen vanuit Elkshove. Al uw horloge- reparaties electronisch getest plus een half jaar garantie. enkele Vraag erkend PETTEN Op woensdag 19 januari zal mevr. Mienis-Bregman met eigen gitaarbe- geleiding volksliedjes brengen. Het wordt een gevarieerd programma. Aanvang 20.00 uur in het Wapen van Petten. CONTACTLENZENSPECIALIST HOFLAAN 2 - TELEFOON 2202 smaak in de plaats gekund van de iets te lange opnamen op de scholen. Maar wanneer er van enige kritiek spra ke is, dan is het alleen maar dit. Overigens heeft Leysen de voile zaal weten te boeien, te laten lachen, misschien hier en daar te ontroeren bij de confrontatie met naasten die ons zijn ontvallen. De Schoorlse middenstand neemt in de film een belangrijke plaats in. Interessant zijn de beelden achter de schermen van de bakker, de poelier en horecobedrijven. Veel oud is nieuw geworden in vijf jaar. geen wijziging; dit blijft cultureel en crea tief. Als eindexamenvakken kunnen geko zen worden: de talen, aardrijkskunde, ge schiedenis, scheikunde, biologie, Uitbrei ding in de richting van wis- en natuur kunde wordt niet beoogt, wel in de richting van de expressievakken (handvaardigheid, tekenen, muziek), zodra deze voor het eind examen mogen worden ingevoerd. dat overtreding van de thans bestaande overeenkomsten onverbiddelijk het intrek ken van de ontheffing ten gevolge zal heb ben. 4 I I I De echte TURNAMATS van 1080,- NU 950.- Kleuren-TV tot 500,- inruil. Zanussi wasautomaat DL 3 De Luxe van 849.- contant voordeel 150,- dus 699,-. Zanussi koelkasten 155 liter van 339,- voor 285,-. Droog automaten van 449,voor 299. Alle merken stofzuigers met 10% contant voordeel. N.5. Makelaars kantoor 4 Groenten en fruit. Heereweg 3-5 Schoorl Telefoon (02209) 1236. Verdwenen een invalidenwagen vanuit Elkshove Tevens scholier of 65 -j-er voor zondag van 10.00 tot 18.00 uur. I I d ■i s I I Uurwerkmaker^ Molenstraat 1, Bergen Nh. Telefoon (02208) 3717. Gaarne bericht Tel. (02208) 3777 Bergen Nh. Benzinestation vraagt Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn vóór Kerstmis ruim 1000 Open Deur bladen namens de gezamenlijke kerken in Schoorl verspreid. Dikwijls mochten degenen, die de bladen rondbrachten een extra gift voor het Open Deur werk ontvangen. Aan alle gevers hartelijk dank voor hun be reidheid ons werk te steunen. Ook was het bemoedigend, dat velen ons geholpen heb ben de bladen rond te brengen. Jammer, dat de griep hier en daar spelbreker was bij het rondbrengen. uw exclusieve uitgaansgelegenheid geopend: dagelijks 19.00-2.00 uur zaterd./zond. 14.00-2.00 uur De gemeente Bergen zal medio of eind ja nuari een begin maken met het kappen van ca. 1 ha dennenopstand en eiken hak hout in het gebied ten westen van de Ron- delaan, omsloten door Sparrenlaan, Kerke- laan. Jan Willemlaan en Guurtjeslaan. Het kappen van dit gebied wordt noodzakelijk geacht door de veroudering van het ge boomte. Zo spoedig mogelijk zal worden begonnen met het opnieuw beplanten o.m. op de jaarlijkse boomplantdag met 2500 Corsi- caanse dennen. Het gemeentelijk natuurre servaat ten westen van de Slangenlaan zal binnenkort voor het publiek worden geslo ten. Het gemeentebestuur heeft hiertoe be sloten i.v.m. de aantasting van dit na tuurgebied door het publiek. Het gemeen tebestuur vreest dat zandverstuivingen die bij voortgaande publieke betreding zouden ontstaan, een zeer nadelige invloed zouden hebben op het aangrenzende bosbestand. Tenslotte zal de gemeente Bergen nog kor te tijd doorgaan met het kappen van bo men in het centrum van Bergen. De diverse bomen die reeds zijn verwijderd of nog zullen verdwijnen vertonen óf ernstige ouderdomsverschijnselen óf zijn aangetast door iepenziekte. Met ingang van de nieuwe cursus zullen ook jongens toegelaten worden tot de brugklas MAVO-HAVO. Meisjes én jon gens kunnen nu op de HAVO-scholen een voor hen geschikt pakket kiezen, soort gelijk aan dat van de oude M.M.S. Een nieuwe periode breekt aan in die zin, dat de school tegemoet komt aan een vaak ge- uite wens: laat toch jongens mee profi teren van dit soort onderwijs, het is aan hun evenzeer besteed als aan meisjes! Het karakter van de school ondergaat dus Ze zien we nog het oude winkelpand van Pot, de woning van Koel, aan de Dam- weg, de winkel van Nieuwland in Schoorl- dam. Angstaanjagende beelden van twee branden, ’t Zeepaard en Verenigingsge bouw ontbreken evenmin. We zouden er eigenlijk nog veel meer over kunnen schrij ven, de mensen die de film hebben gezien zullen er echter geen behoefte aan hebben, anderen moeten zelf maar gaan kijken wanneer deze dorpsfilm, dit echte Schoorl se gebeuren ongetwijfeld binnenkort weer zal worden vertoond. Het is een kostbaar bezit en goud waard. AANTAL ETABLISSEMENTEN BEPERKEN Nieuw Bergen is verder van mening, dat de ontheffingsbevoegdheid van de burge meester gebonden zou moeten zijn aan het maximum van 02.00 uur jn de maanden juni, juli en augustus en op vrijdag- en zaterdagavonden en aan het maximum van 01.00 uur op overige dagen. Het bestuur schrijft dat zij overwegende het grote ge vaar van een precedent en het gevaar van verkeersstromen van etablissementen met een vroeg- naar etablissementen met een laat sluitingsuur, van mening is, dat een extra ontheffing voor de nachtclub Extase achterwege dient te blijven. Nieuw Bergen spreekt zich uit voor con tinuering van de dit seizoen beproefde mu- ziekstop. Het bestuur meent dat scherp moet worden toegezien op de naleving van sluitingsuur en muziekstop en dat moet worden opgetreden tegen nodeloos lawaai en parkeerexcessen, terwijl muziek niet naar buiten mag doordringen in een mate, die storend is voor de omwonenden, aldus Nieuw Bergen. Tenslotte toont het bestuur van Nieuw Bergen zich voorstander van een beperking van het aantal café’s, bars en dancings met name in het centrum, al dus het schrijven van Nieuw Bergen. Breng uw LAKENPAKKET naar wasserij DUBBELBLANK 7 LAKENS 1.80 br 7 LITS JUMEAUX LAKENS Zaterdag 8 januari was ik aanwezig bij de Tienkamp van de pupillen, georgani seerd door de vereniging ’t Hooge Huys uit Alkmaar. Van onze vereniging hadden zich voor deze Tienkamp geplaatst Chris v. d. Idsert en Bert v. d. Idsert, die vergezeld van hun vader de vereniging Duintreffers op vaardige wijze vertegenwoordigden. Chris behaalde een prachtige gedeelde 3e plaats met 6 winstpunten en dat de ver schillen gering waren, bleek wel omdat Chris verloor van nummer 1 met 21-19 21-19. Bert behaalde een keurige gedeelde 5e plaats met 4 winstpunten en verloor de laatste partij van nummer 3 met 17-21, 21- 19, 20-22. had Bert zijn laatste partij gewonnen was zijn broer Chris als derde geëindigd. Als deze twee jongens goed blijven trainen vormen ze samen met Hans Schotvanger en Bert Spaans een goed team waar de T.T.V. Duintreffers nog heel veel plezier van kan beleven. Op zondag 16 januari wordt de Vierbon den uitwisseling gehouden in de sporthal/ dorpshuis De Blinkerd, de aanvang is om 12.00 uur. De afdelingen ’t Gooi, Gouda, Kennemerland en N.H.N.K. zijn ieder met twee spelers en speelsters in iedere klasse vertegenwoordigd. Vorig jaar had onze voorzitter, de heer Delis, zich hiervoor ge plaatst en nu kan zich hier nog voor plaat sen de heer T. Steenman. Dan moet hij in de tienkamp 4e klas als eerste of tweede eindigen. Alle belangstellenden kunnen gratis gaan kijken naar deze mooie en enerverende sport. De Schoorlse tafeltennisvereniging Duintreffers doet er alles aan om deze sport in Schoorl zo populair mogelijk te maken. Zo ook hebben zij deze Vierbonden uitwisseling naar Schoorl gehaald. Komt u gerust een kijkje nemen tussen 12.00 en 18.00 uur. Vrijdag 21 januari grote Open Klaverjas- drive in het dorpshuis De Blinkerd ten bate van de jeugd. Aanvang 20.00 uur. MEISJESSPORTKOUSEN tot schoenmaat 41 dus alle maten in 5 modekleuren per 5 paar nu 5,98 DAMES JAPONNEN, OVERGOOIERS EN PAK JES nu spotgoedkoop. DAMES BLOUSES nu weg voor 1,98 2,98 en 3,98 GASTENDOEKJE met bijpassend washandje ex tra mooi, van 3,95 nu weg voor 1,98 BADHANDDOEKEN vanaf 1,79 THEEDOEKEN, extra groot 1,05 1,29 1,39 DAMES EN MEISJES PYJAMA’S nu extra goed koop. FLANELLENRUITLAKENS extra grote 1-pers.. maat 150x250 per 2 stuks 19,88 Alle maten zuiver wollen MERK DEKENS (Van Wijk) en Aabé ver beneden de prijs. 1-pers. LEDIKANT met teakhouten hoofd- en voetbord 80x190 van 79,00 voor61,00 1- en 2-pers. polyeter MATRASSEN tegen extra lage prijzen, b.v. 1-pers 12 cm dik44,75 Tuf Ion slaapkamerkleedje vanaf 7,95 GRASLINNEN-LAKENS, SLOPEN EN LAKEN GARNITUREN uit onze bekende Treffer-collec- tie tegen extra lage prijzen. ALLES A CONTANT GEEN RUILEN ZICHTZENDINGEN BEPERKT Het verwarmen van grote ruiten: winkels, werk plaatsen enz. Grote partij GEVELKACHELS tegen sterk concurrerende prijzen. Ook nog cr.ltclc licht beschadigd, offerte. Landelijk gasinstallateur. Gaswandkachels 168,-. Gevelkachels van af 225,-. 'De Smidse’ H. J. Heman, Dorpsstraat 158, Warmeh- huizen. Tel. (02269) 1223. Haasbroek-Bekker 53% pt. 2 Mosch—v. d. Oort 49‘/a pt. 3 mej. Haring- Beukers 41 Va pt. De Jong-De Boer 40 pt. 5 v. Weele-Half 39 pt. 6 Barel-Korsloot 38% pt. 7 en 8 dames Bullooper-Hoogvorst en Ens-Ens 37 pt. C-lijn: 1 Fam. Mul 7O‘/a pt. 2 Fam Bot 66% pt. 3 mevr. Repko-Nieuwland 65 pt. 4 Da mes Jansen-Kuiper 62 pt. 5 Dapper-Bes 58'/a pt. 6 mevr. Paarlberg-De Boer 55 pt. 7 mevr. Bogaard-Nieuwbuurt 46 pt. 8 Fam. Slooten 45‘/a pt. 9 Vos-De Vries 36% pt. 10 Fam. Seuren 34% pt. Een echte ouderwetse Schoorlse avond, helemaal van Schoorl, helemaal van ons zelf. Kon ook niet anders, het ging immers over onszelf, over zo'n jaar of vijf geleden. De Blinkerd was vorige week vrijdag nu eens niet van Paul Van Vliet of Fons Jan sen, maar van zo’n zeshonderd Schoorlaars die zich al geruime tijd verheugd hadden op de dorpsfilm van Alphon. Leysen. Leuk, hartstikke goed, grandioos, allemaal positieve reacties na afloop en een warm applaus voor de amateurcineast was een terechte beloning voor het vele werk wat Leysen aan deze film heeft gehad. In deze drie uur durende kleurenfilm over Schoorl, opgenomen in 1967, wordt de schijnwerper gericht op het bedrijfs- en verenigingsleven, op evenementen, pretti ge en minder prettige gebeurtenissen en (dit wellicht iets te weinig) op zomaar men sen, op de onmisbare dorpsfiguren, al dan niet in die vijf jaar van ons heengegaan, want juist die beelden bijvoorbeeld een Jaap Kuiper, Gërbrand Masteling, Cor Hoogvorst een Arie Zwagerman (schitte rende opnamen in zijn huisje aan de Teu- gelaan) maken deze film zo interessant. Meer van deze flitsen hadden naar onze Met het oog op enkele misvattingen heeft het bestuur van de vereniging Nieuw Ber gen een uitvoerig memorandum over het sluitingsuur van horecabedrijven en daar mee samenhangende problemen aan de Bergense gemeenteraad gezonden. Het schrijven zal als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering van 25 januari wórden geplaatst, in welke ver gadering het PSP-raadslid L. Schuil zal interpelleren over dezelfde kwestie. In haar brief spreekt Nieuw Bergen haar waardering uit over de wijze waarop de burgemeester en de commissie voor de Openbare Orde de gelegenheid heeft ge boden het standpunt van onze vereniging uiteen te zetten. Nieuw Bergen schrijft na uitvoerige afwe ging van alle in het geding zijnde be langen tot de conclusie te zijn gekomen, dat het in de huidige situatie niet noodzake lijk is een rigoreuze beperking van het sluitingsuur te bepleiten. Het bestuur spreekt zich uit voor het hand haven van de bestaande verordeningen en voor een streven die vormen van overlast te beperken, die door het ongewone uur waarop zij zich manifesteren, als bijzonder storend worden ervaren. Het bestuur is van mening dat de nachtrust van inwo ners en gasten niet mag worden opgeof ferd aan het economisch belang van enkele exploitanten. Wij zijn zeer voldaan, zo schrijft Nieuw Bergen, over de nadrukke lijke waarschuwing van de burgemeester, Oir E T U.-MUNK Makri .ur - Taxateur in onr. goed< rrn te Bergen en Allegaar B Tel 02200 - 10751 Uitslagen van 10 januari 1972. A-lijn: 1 mevr. Arpeau - De Ruiter 63 pt. 2 Roos - Half 61 Va pt. 3 mevr. Hooning - v. d. Molen 60 pt. 4 mevr. Nolf - Warnaar 59Va pt. 5 en 6 Bogaard - Nieuwland en Fam. Beeldman 53>/2 pt. 7 en 8 Roos-Deurloo en Pruimboom-Böhmerman 50Va pt. 9 Hoo- ning-Jansen 48% pt. 10 Lensing-De Bruin 39'/s pt. B-lijn: 1 Wollen Helanca SKI-PANTALONS onmisbaar voor de wintersport van 49,75 voor19,88 SPORTTRUIEN in wol en Dralon ook de duurste nu spotgoedkoop. SPORTTRUIEN voor jongens en meisjes 7,88 11,88 12,88 JONGENS OVERHEMDEN (Treffer) in wit en gekleurd, alle maten de le betalen de 2e gratis. Restanten Treffer OVERHEMDEN en WEEKEN DERS nu weg voor 9>88 DAMES-, HEREN en KINDERONDERGOED nu nog extra goedkoop. Zuiver wollen heren ANKLETS let op, in 8 mo dekleuren uitzoeken 2 paar voor 2,98 NYLONKOUSEN verschillende merken nu 3 paar voor 2,00 DAMES MANTELPAKKEN in zuiver scheerwol, Terlenka, Diolen-loft e.a. Nu vanaf39,75 Moderne Terlenka jongemannen PANTALONS in de maten 152 tot en met 176, alle maten één prijs per stuk 19,88 JONGENS- EN MEISJES JACKS, alle maten te gen abnormaal lage prijzen. KINDER PANTY’S van 2,95 en 3,95 nu weg voor meubelhandel Westenbrink Uitsluitend specialistische behande ling. Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 4