f 1995 HUISBRAND OLIE GEBR. VAN DEN BOSCH N.V. ZWEMMEN LEREN! NOORD HOLLAND NOORD Electrische dekens vanaf f 96,- J. J. BRAKENHOFF Ijzerhandel E. P. Breen 10% A ft Oih A santaro ALGEMENE EERSTE OF TWEEDE KAPSTER VERENIGING VOOR ZIEKENHUIS VERPLEGING BERGENSCHE KUNSTHANDEL Voorweg 50 - Schoor! Tel. 02209-1372 VRIJE BENZINE - L.P.G. - PETROLEUM - KOLEN - HOUT ONZE JAARLIJKSE OPRUIMING SSSusino* 1BLINDS -Jj international TOT 15 JANUARI winterkorting of gratis montage Aarzel niet langer, bestel nu en binnen een week hangt die EUROBLINDS bij u voor het raam: o 94 Gebruiksaanwijzing Het adres voor parfumerieën r Drogisterij Schuit-Conijn KAPSALON „ANDRé” OFy z kil 4^0*^ P. van Bentem O. *1 NIEUW! TUINCENTRUM BIJ ONS 3 JAAR GARANTIE Firma P. Hopman I I I I I I I I I I I I I Nu planttijd Coniferen Sierheesters Compost, stalmest, graszoden, zwarte grond Vuurdorens enz. Bloembollen OOK KACHELS OLIE GEVULD meest verkochte kachels Aanleg en onderhoud tuinen Alleen zaterdag,s geopend TELEFOON (02209) 2098 TELEFOON (02208) 2038 SANTARO KOGENDIJK 2 - TELEFOON (02208) 3622 Dorpsstraat 28, tel. 2155 - Bergerweg 17, tel. 2660 BERGEN N.H. F. G. KLIJNSMA begint donderdag 13 januari om 9.00 uur 1b -/a - 'F 13 januari 1972 Pagina 8 DE DUINSTREEK Sterk 1 s MfïK vraagt I 1 I 1 ZWEMSCHOOL EN SAUNA Haar KOSTPRIJSPOLIS bijvoorbeeld biedt o.a. een 1 3e klas: AANVULLENDE TARIEVEN Studerenden en invalide kinderen van 16 tot 27 jaar betalen de BREELAAN 29 BERGEN NH. Tel. 02208 - 2205 o o 1 s 1 1 voor klasseverplegingvan Ziekenfonds- en I.Z.A.- verzekerden. PREMIE KOSTPRIJSPOLIS na een eigen risico voor a en b tezamen van f 100.- per kalenderjaar voor al leenstaanden en f 200,- voor een gezin; de rand - deksel af nemen Vanaf heden inschrijven nieuwe zwemcursussen Alle leeftijden (vanaf 3 jaar). Speciale dames- en herengroepen. Opleiding tot diploma A van K.N.Z.B. is mogelijk. Originele Finse sauna. Woensdag- en vrijdagavond: Heren. Dinsdag- en donderdagavond: Dames. Sportmassage. Kerngezond volkorenbrood van volle tarwe en rogge, zo uit de natuur, zonder kunstmatige toe voegingen of veranderingen. TE VERKRIJGEN BIJ: BAKKERIJ TAKKENBERG PETTEN BAKKERIJ DE JONG SCHOORL 100 x 180 200 x 180 300 x 100 53.— 90.— hogere 2e klas: f 40,- p.m. ACHTERSTRAAT 56 ALKMAAR TELEFOON tot 6.00 uur: 16498. Na 6.00 uur 21383 BEVALLINGSUITKE- RING van f 300.-: Alkmaar Emmastraat 45 tel. 02200 - 18920 JANUARI 1972 n P OUDERWETS LEKKER BROOD Stationsstraat 11, Bergen Judith Jeysterstraat 12 (achter winkelcentrum Hoefplan) Alkmaar - Telefoon (02200) 11380. d k P s P n g q onbeperkte vergoeding bij SANATORIUMOPNAME voor verpleging, specialis- tenhulp, bijkomende kosten en ziekenvervoer; onbeperktevergoedingvoor a. POLIKLINISCHE SPEC. HULP (consulten, R-foto's. laboratoriumonderzoek e.d.) en b. HULP HUISARTS en APOTHEEKKOSTEN. op de Rijksregeling voor gezinnen van militairen van Zee-, Land- en Lucht macht; Bent U niet of niet voldoende verze kerd, dan zal onze buitendienst U na schriftelijke of telefonische afspraak gaarne adviseren omtrent de wijze van verzekeren die U het beste past. f 28,- p.m. (kinderen tot 16 jaar f 14,-: maximaal betalen 3 kinderen per gezin). lagere 2e klas: f 34,- p.m. een eenmalige vergoeding bij de aanschaf van DURE HULPMIDDELEN. f f f 129.— f 74.— f 112.— kinderpremie. De Algemene Verem- ging voor ziekenhuis- - verpleging NOORD HOLLAND NOORD verzekert haar leden die zélf niet financieel aansprakelijk zijn - zo voordelig mogelijk te gen verpleegkosten, operatiekosten, bijko mende kosten, zieken vervoer. sanatorium- verpleging, ambulante specialistenhulp en kosten voor huisarts en apotheek. onbeperkte vergoeding bij ZIEKENHUISOPNAME voor verpleging, klinische specia listenhulp, bijkomende kos ten en ziekenvervoer: DE BUITENGEWONE VERZEKERING biedende bovenomschreven dek king op basis van 3e klas tegen dubbele premie staat open voor hen die op grond van leeftijd of gezondheid in de-normale verzekering niet kunnen worden aan vaard. .K' LUIVELAND - BERGEN (zonder eigen risico) een vergoeding voor poliklinisch verleende NEUROLOGI SCHE en/of PSYCHIATRI- SCHESPEC. HULP, volledig tot f 300.- p.p.p.j.: daarna a 50% PHYSISCHE THERAPIE (massage e.d.), volledig tot f 300,- p.p.p.j.: daarna a 50% ORTHODONTIE (gebitsre- gulatie) t.b.v. kinderen ben. 16 jr. van f 200,- p p. per behandelmgsjaar, geduren de maximaal 2 jr. Klaar voor Voeten op Zak dicht- Afval gebruik de rand - binden Jumbo optillen Ook kunt U zich wenden tot de boden of kantoren van de Algemene Zieken fondsen te ALKMAAR DEN BURG HOORN PURMEREND DEN HELDER Bij overkomst uit een algemeen ziekenfonds we gens overschrijding van loon- pf welstandsgrens, geschiedt inschrijving met direct ingaande rechten en zonder uitsluitingen voor bestaandeaandoenin- gen, een en antler op basis van 3e klas. Plastic zak Deksel inleggen plaatsen Wij zoeken op korte termijn een bekwame gordijnnaaister voor ons atelier. Snel, goed werk zal met een aantrekke lijk salaris worden gehonoreerd. 5-daagse werkweek en goed sociale voor zieningen. Indien u interesse heeft, kunt u zich persoonlijk aanmelden bij onderstaand adres. interieur specialisten MIEN 28 ALKMAAR TEL. 02200 12713 r 1 11 ALUMINIUM JALOEZIEËN (R) Dit zijn onze prijzen: Breedte en hoogte: 150 x 180 250 x 180 Leverbaar in elke maat, vele kleuren, 5 jaar garantie en supersnelle levertijd. Profiteer dus nu van deze aanbieding, want in het seizoen moet u langer wachten en meer betalen. EWALT ZONWERING het adres voor jaloezieën, markiezen, rolhorren, rolschermen. Scharloo 22 Alkmaar Telefoon 0220019992 P.S. wist u dat een jaloezie 's winters meehelpt de kou uit de kamer te houden? Het scheelt u min stens 10 procent brandkosten. 02200 18540 02220 2375 02290 4643 02990 23846 02230 13131 j V. Horloges: Prisma - Helicon. Leuke hippe ‘stijlklokken. Oude Franse pendules. Comptoise klokken, vouw-, harp- en bloemslingers. Staande horloges. Groot assortiment wekkers. Repetitie-, bellen- wekkers, verder elektr. wekkers. Westclox - EmEs. Leuk assortiment horlogebanden, leren-, nylon-, hippe-, Fixoflex- en fantasiebanden. St. Anloniusstraat 23 - Bergen Telefoon 2575 Gediplomeerd Horloger-Juwelier i:>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 8