SCHOORL Finkensieper yHSAUTOMMM Jaaroverzicht 1971 heeft Schaatsen 999,- J BALANS OPRUIMING PRIVACY VAN BUITEN AF PRIVACY VAN BINNEN UIT GEEN MONOTOON RUUESHUIS SEMETAMORFOSEWfflHÊ Duinstreek 8500 de blinkerd schoorl W. SCHOTTEN inger FA. PONSEN RUIMT OP B 589,- 599,- 848,- 149,- 4 4 4 4 4 4 4 4 ...als U deze eisen stelt: i ■B dan is er een ideale woning voorü: I I I I I I I I I I I I I s.m.jaspers c.j.smit k. brugman 8 8 8 8 8 8 I 1 8 8 i 8 8 8 20 januari 1972 Pagina 4 P; k O bureau DIVERSE KOOPJES WEEKRECLAME Oi r h Uit ’De Blinkerd’. Ga na afloop even naar café - bar - petit restaurant MEREBOER in Groet. Daar is altijd gezelligheid en sfeer. Nieuws van de Kunstijsbaan Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen 100 gr. MOCCASCHUIM van ƒ1,25 VOOR ƒ1,— Natuurlijk: Niet een bril, maar de JUISTE bril ve led de voc Koi var. en mis met son de wor nua dra fon< H.H.deJONG Maart September Augustus December Mei April Noren m. schoen ƒ49,50-ƒ77,50 Jongens noren ƒ34,50 Kunstschaatsen m. schoen ƒ43,50 - ƒ53,50 Kinderschaatsjes m. schoen ƒ21,75 Houten kinderschaatsen ƒ12,45 Schaatshoezen, schaatsgarnituren Oktober Juli Februari Juni KOOLMEES - SOECKER Januari November Elektrotechnisch Hefereweg 29 - Schoorl Telefoon (02209J 2066 KAMER 4^ Ijzerwaren Gereedschappen Stichting Uitwisseling Luxe- en huishoudelijke artikelen DE DUINSTREEK grepen en we hebben bewust niet naar volledigheid gestreefd. het :XTRA AANBIEDING TEL. 2806 KL. DORPSSTRAAT 9 JAN OLDENBURGLAAN 5 TELEFOON 2385 BERGEN (N.H.) -Jfe7 Ruinelaan 12, Bergen Nh. Tel. 44 55 aangemeten door Leverancier van alle ziekenfondsen uw oogarts. een Kaartverkoop telefonisch en aan de kassa maandag t.m. vrijdag 10-12 uur en vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling. Telefoon (02209) 2068. Radio Veronica en won waren er in deze zomer- nodige evenementen der CONTACTLENZENSPECIALIST HOFLAAN 2 - TELEFOON 2202 dus geen inkijk, niet vanaf de straat, niet vanuit het tegenover liggende huis i_ogiscn eigennjK oat men voor lokatie heeft uitgezocht: Jan Oldenburglaan 17-19, Bergen Nh. Telefoon 2152 VRIJDAG 10 MAART: Wegens enorm succes en uitverkocht huis: Herhaling Dorpsfilm Schoorl 1967 (Alphons Leysen). ZONDAG 30 JANUARI: 20.00 Uur: Don Kozakken Koor (uitverkocht). ZANUSSI Volautomatische ~S4ommelwasmachine LIEBHERR Volautomatische trommelwasmachine AEG PRINCESS S\ Een volautomaat vb or zware werk van 1440, IAMAT S W>inatie CYCLAMEN, div. kleuren BEGONIA, rood AZALEA GROENE EN BONTE PLANTEN AEG TURN T rommelcoi van 1135.— Makelaar O.G. Lid N8.M. Oudegracht 237 - Alkmaar Tel. 02200-14062 Makelaar O.G. Lid N.B.M. Veemarkt 24-28 - Hoorn Tel. 02290-4333 In Al: ha: vai get zor bli. he< er me ma ger wo Ma ou< zoe tigi sch pot gec goc let] iets lijk nie gez Ma als by ook is, nie ziel eigi O vi ver het Wa mo: Bie me' de me: ere: Rui Del De wat en W ve vo De Wi he Yc ge de kl; he on ge w< he wi Al Bloemkwekerij Ljjtweg 44 - Bergen N.H. IN WAARLAND - dicht bij Heerhugowaard en Alkmaar - dus in de rust en de zuiverheid van het Noordhollandse landschap, met zee, duinen, groene polders, visrijke plassen èn gezellige stadjes en steden vlakbij dankzij uitstekende verbindingen, daar start men binnenkort met de bouw van de eerste METAMORFOSE-woningen voor een prijs die zonder meer verrassend laag kan worden genoemd: 56.625,- v.o.n. Rijkspremie in 10 jaar f 16.525, Ons aller Ad Wurkum. onder meer direc- teur postkantoor, magiër en schepper van het embleem voor het dorpshuis werd 50 jaar. Jouke Minkema schreef een artikel over het feit dat de heer Wurkum op de zesde maart een Abraham voor zijn deur aantrof. De afdeling van de KVP vergaderde, wet houder Muelink hield een causerie over de Eurowoningen en de heer Han Meijer werd de meest geschikte man bevonden om Ge rard le Belle als wethouder op te volgen. Deze laatste moest per 1 mei 1971 zijn wet houderschap neerleggen omdat de raad van uitvoering CAO voor dagbladjourna listen het wethouderschap onverenigbaar vond met de betrekking als journalist bij de Verenigde Noordhollandse Dagbladen. De Boskabouter, de nieuwe openbare kleu terschool aan de Bovenweg werd geopend en de VVV Groet-Camperduin bleek boos op de Amoco omdat deze maatschappij toch de boorlokatie Kleiweg zou gaan exploite ren. Bovenvermelde VVV hield in deze maand haar voorjaarsvergadering in de maar een bungalow-park-groepering dankzij de volledige omkeerbaarheid van het woonelement ALKMAAR Nu de kunstijsbaan te Alk maar binnen enkele weken geopend zal worden wijzen wij de schaatsliefhebbers nogmaals op de nog steeds bestaande mo gelijkheid om straks enige malen goedkoop te kunnen schaatsen en tevens het goede doel te steunen. Hoe dan wel? Door het kopen van bewijzen van deelne ming a 10,per stuk, aan het bewijs van deelneming zitten 6 coupons. Iedere coupon geeft recht op 1 maal schaatsen voor de halve prijs, bovendien geeft het bewijs van deelneming reductie bij aankoop van en treebiljetten voor een groot evenement. U kunt deze bewijzen van deelneming kopen bij de heren: C.Kansen, Kogendijk 17 en G. G. Jansen, Spoorlaantje 6 te Bergen. In deze maand nam de directie van de Duinstreek enkele belangrijke besluiten. Per 1 oktober wordt de oplaag van de Duinstreek verhoogd tot 8500 exemplaren, het wordt per die datum huis-aan-huis be zorgd en het verspreidingsgebied wordt uitgebreid met de plaatsen Tuitjenhorn. Warmenhuizen. Petten en Koedijk. De krant kreeg ook een totaal ander aanzien, het formaat wordt groter en gebracht op dagbladformaat. Door de raad werd wederom gediscussieerd over de parkeergelden te Hargen aan Zee. de strandverpachting en de gemeentereini- ging. Opgericht werd 'De Oorsprong' Stich ting voor Sociaal-Cultureel Jeugd- en Jon gerenwerk tijdens een drukbezochte bij eenkomst in de Blinkerd. De Landelijke Rijvereniging De Duinrid- ders hield een concours hippique; in de Blinkerd traden veel artiesten op wier naam en faam bekend is. In de raadsverga dering pleitte mevrouw De Boer voor het opnemen van dames in die commissies die iets met woningbouw en woningindeling hebben te maken. Er bleek tachtig mille tekort te zijn op de begroting 1972 der Volksmuziekschool. Er vonden weer verschillende kerstbijeenkom- sten plaats, de schoolraad vergaderde waarbij wederom de samenstelling der on derwijscommissie aan de orde kwam. Op het strand te Hargen werd een zeehond ge vonden en de raad besloot tot invoering van een toeristenbelasting. Er verscheen een duidelijke publicatie over het gebruik van plastic zakken voor de gemeeniereini- ging. Der traditiegetrouw geven we hieronder in chronologische volgorde een résumé van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het zijn zomaar een paar willekeurige Op 10 mei opende de echtgenote van de Commissaris der Koningin het dorpscen trum de Blinkerd. Talrijke prominenten voerden het woord en er werd een ballet opgevoerd. Het echtpaar Smit vierde in Westerkimme haar 75-jarige bruiloft. De gemeenteraad praatte alweer over de Amoco, de heer Hornman vond dat dat door deze Amoco de raad als een analfabeet wordt behan deld en dat er gegevens worden achter- gehouden. Er vond een .drastische uitbreiding plaats van de Bokkesprong te Hargen, vroeger café Klop geheten. Tijdens de Pinksterda gen werd een grootse muziekmanifestatie gehouden op het Sportpark waaraan naast vele Nederlandse korpsen ook de Spiel- manns en Fanfarenzug met een Trachten - gruppe uit het Duitse Gerbrunn deelnam. De heer De Waal werd wethouder, hij kreeg de stemmen mee van de PvdA. KVP en D '66. Gemeentebelangen stemde blanco. LANCIA is een uitzonderlijke auto. Ondanks de prijs. Voor individualisten, die ook op de weg hun identiteit niet willen verliezen. Een waarde vaste. langlevende LANCIA zal hen iedere dag opnieuw rijkelijk plezier schenken. Behoort u ook tot die uitzonderlijke mensen? dealer VRIJDAG 21 JANUARI: 20.00 uur: Grote Open Klaverjasdrive ten bate van de jeugd van de tafeltennisvereniging Duintreffers. Inschr. J. Stoop. Plevierweg 30, Groet (02209-2183) en J. Delis, Bovenweg 1, Schoorl. En op de dag van de drive aan de zaal (02209-2068). ZATERDAG 22 JANUARI: 20.00 uur: Jasparina Show (uitverkocht). MAANDAG 17 JANUARI TOT 25 FEBRUARI. In de foyer en bibliotheek tentoonstelling van pop-art. a BBBBBH BB IBM UB aas BtB KB KSH SS StE I 8 8 I 8 8 i 8 1 8 8 8 I J Olde Cleve, waarbij onder meer de strand verpachting aan de orde kwam. Tijdens de op 22 maart gehouden gemeen teraadsvergadering werd niet de heer Meijer, maar de heer De Waal voorgedra gen als opvolger van de heer Le Belle als wethouder. Amerikaans studentenechtpaar, dat stage wil doen op de Volkshogeschool, zoekt SLEE STOFZUIGERS ree\. vanaf Uitsluitend specialistische behande ling. Brillen op recept van worden snel geleverd. wordt verspreid in een groot kustgebied met een oplage Een 16-pagina's dikke brochure geeft U een volledig beeld van deze volkomen nieuwe woning met het rustieke van een Westfriese stolpboerderij, het sfeervolle van een bungalow, de volstrekte privacy van een villa en de prijs van een premiewoning. De brochure is te verkrijgen op onze zitting: vrijdagavond 21 januari in de „Roode Leeuw”, Damrak - Amsterdam, van 19.30 tot 21.30 uur. en zaterdagmiddag 22 januari in Café Valk - Waarland, van 2 tot 4 uur. Ons nummer van 15 april vertoonde een voorpagina die geheel gewijd was aan de opening van het dorpshuis op 10 mei. De heer Han Meijer kreeg niet genoeg voor keursstemmen om in de Tweede Kamer zijn rentree te maken. Tijdens de vergade ring van de schoolraad werd opgemerkt dat de school Molenweg niet goed wordt schoongemaakt en er werd verder besloten de schoolraad in een breder lichaam om te zetten, een onderwijsraad. Tijdens de voorjaarsvergadering van de Schoorlse VVV werd voorzitter v. d. Garde gehuldigd omdat hij 25 jaar bestuurslid van de vereniging was. Hij kreeg onder meer de bronzen legpenning van de ANVV. In de Blinkerd werd een TV-opname ge maakt van het programma Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Dit gebeurde op Koninginnedag, 't Oranje- comité had ook dit jaar weer gezorgd voor een attractief programma. Door de raad werd de begroting behandeld die sloot met een post onvoorzien van 25 mille. Per 7 oktober- vind u dus de herboren Duin streek in uw bus, zoals u ziet grootser van opzet en meer redactionele kolommen, vooral uit Bergen en Schoorl. De nieuws voorziening uit de zg. buitengewesten komt nog moeizaam op gang. Het dorpscentrum de Blinkerd maakte na 6 maanden de balans op en concludeerde dat het centrum voorziet in een enorme be hoefte. De raad verdaagde de vaststelling der verordening van het reinigingsrecht en ook werd de strandverpachting weer on derwerp van gesprek. De afdeling Schoorl der Ned. Bond van Plattelandsvrouwen vierde haar zilveren jubileum in de Blinkerd. Later in deze maand aanvaardde de raad de voorstellen inzake de reinigingsrechten, de werkgroep werd dank gebracht voor haar arbeid. Makelaar O.G. Lid N.B.M. Plein 35 - Bergen N.-H. Tel. 02208-4414 b.g.g. 3429 De schoolraad sprak wederom over instel ling van een onderwijsraad, meester Voogd vertelde op deze vergadering iets over sexuele voorlichting. De schaatskernploeg voetbalde tegen met 6-2. En dan maand weer de beide VVV’s. Er werd in de raad uitvoerig gediscussieerd over de te houden volkstelling en de boer derij van de heer Goet. die al dan niet een recreatieve functie hebbende dan wel een agrarische. De Carnavalsvereniging De Kwalletrappers hield weer haar jaarlijkse evenement, burgemeester Stronkhorst zei bij de ontvangst van de Raad van Elf op het gemeentehuis dat hij graag het volgend jaar een Prinses Carnaval zou begroeten. Tijdens de jaarvergadering van de Vrijwil- lige Brandweer werd van gedachten gewis seld over de wenselijkheid van een regio nale brandweer. Een aantal brandweer mensen kreeg van burgemeester Stronk- horst een diploma. De Volksmuziekschool hield haar jaarlijkse instrumentenparade in de Blinkerd. Te Camperduin werd het strandpaviljoen Luc- tor et Emergo geopend en de heer Jonkers, aftredend voorzitter der voetbalvereniging Duinranders werd erelid. Pipo de Clown opende het badseizoen te Camperduin. Schoorls Gemengd Koor gaf haar jaarlijks concert voor een talrijk publiek. Ondanks alle bezwaren werd het anti-comme'rciële popfestival, gehouden in de zandafgraving. een eclatant succes. zxx IK IK a? IK IK IK IK IK a? at ai a? IK a? SR au ai at a? IK )K a? a? as as as dankzij een ideale woning-indeling met een enorme ruimtewerking en direkt kontakt met een tuin van minstens 6 meter diep De Stichting Het Zeepaard aan de Laanweg organiseerde een drukbezochte voorlich tingsbijeenkomst waarbij het een en ander werd verteld over het werk van het cen trum. De heer Schouten, vraagbaak en vertrou wensman voor velen, herdacht het feit dat hij 25, jaar geleden in dienst der gemeente kwam. In de op 18 januari gehouden raads vergadering besteedde men in een mara thonzitting die 5 uur duurde, aandacht aan het zwembad en de Eurowoningen. De raadsleden bleken niet kapot te zijn van de Eurowoningen. men was bang dat Schoorl op den duur een elite-dorp zou worden, gezien de hoge prijzen van deze woningen, voor 'de gewone man’ niet te betalen. In deze eerste maand van het jaar werd ook een discussieavond gehouden over onderwijsproblemen, doel hiervan was meer samenwerking tussen de plaatselijke scholen ongeacht religie of niveau. Het plan Campergeesten werd besproken de reacties van het publiek op de in Golf- zang te Camperduin gehouden hearing wa ren welwillend. Burgemeester Stronkhorst durfde toen nog niet te zeggen wanneer het plan zou worden verwezenlijkt Nu wel? De naam.werd bekend van het in aanbouw zijnde dorpshuis. Alphons Leysen vroeg en kreeg een pagina van deze krant en ver telde dat het de Blinkerd zou worden. Een naam die ons nu al vertrouwa in de oren klinkt. De heer W. K. Belonje. oud-ge- meentesecretaris, overleed op de 27 januari. IK IK IK IK !K 5K IK IK IK !K 5K IK IK IK IK IK IK )K )K IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK Prins Tupac Amara 1 werd als Prins Car naval geïnstalleerd in de Olde Cleve te Groet. Mevrouw De Graaf-Knoeff nam af scheid als informatrice der VVV Groet- Camperduin. overigens bleek deze VVV te gen fusie met de VVV Schoorl. Geen .sa mengaan der 2 VVV's dus. maar Schoorl's VVV heeft nog wat in petto zei de heer v. d. Garde op de najaarsvergadering. Sin terklaas deed zijn intrede, aan de raad werd de bouwnota aangeboden. van 1 maart tot 1 juli a.s. in B.ergen. van architekt W. G. van Graag opgave bij: Eeuwige Laan 1 te Bergen. Telefoon 3101. Zie hier de geweldige kreatie Wagenaar uit Egmond a/d Hoef. Een waar alternatief voor de doorzon- of Z-kamer. Een volmaakt nieuwe een gezinswoning dat volkomen vrij wonen mogelijk maakt. Dorpsstraat 18 - Dorgen Nh. aan uw AUTOBEDRIJF PSMiï v‘;' ,'y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1972 | | pagina 4