.ondag 11 en haand ag 12 Juni JL244. W K T F K 0 a T. Ce berichten van Zaterdagavond en Zondagmorgen maken weer melding van vorderingen der geallieerde strijdkrachten in alle sectoren in ornand i« merifcnanse troepen veroverden Trévières, ten asten van Bayeux ta I van de Kust. Tussen Sayeux en Gaen woedt een felle tankalag. Geallieerde luohttroepen opereren achter de Caltse linies en bestoken de uitse verbindingen. e Amerikaanse troepen, die op het schiereiland van Cherbourg t. ère - glise hebben veroverd, rukken nu op in ostelijke en "uideltfke richting', tn de omgeving van Oarentan wordt hevig gevoohten. le kuitsers bobben het gebied romdom Oarentan onder water gezet, Britse mariniers bezatten een kleine haven (naam niet genoemd Generaal ontgomery heeft zijn hoofdkwartier in het gebied van het geallieerde bruggehoofd gevestigd. Voor het eerst 3inde 194 rebben do reallieerden weer de beschik» lag over vliegvelden in ?rankr1Jk. Te geallieerden hebben n.L. in het veroverd- ebied twee landingsterreinen aangelegd. Correspondenten -nelden, dat de (reallieerden tot nu toe in Korraar.dië 5. Tuitsere krijgsgevangen hebben gemaakt, i Lerender bevinden zich soldaten van de 12e .-pantaerdivisiendere Taitse eenheden aan het front zijn de 21e pantserdivisie en de 352e. 7 9e en 716e infanteriedivisie. Tengevolge van de betere weersomstandigheden heeft de geallieerde luchtmacht Zaterdag Vruohti e steun verleend aan de troepen te land 50 zware .me ril aan se bommenwerpers, geëscorteerd door 5!' jagers, deden aanvullen op vliegvelden in Jrota, ne en Karmandië. Bij deze peraties werden 3 1 uitse vliegtuigen neergeschoten; de \mcrikanen verloren 7 jagers. Andere formaties vliegtuigen bestookten vliegvelden, troepencon centraties, tanks, treinen, bruggen, geschutsopstellingen en radiostations, en radiostation op het eiland Jersey werd met raketbcmnen aangevallen. In de nacht van Vrijdag op aterdag hebben zware ngelse bomsaen- werpers de vliegvelden van RKHKliS, LAVAL en U «ABS gebombardeerd. 8 Britse bommenwerpers worden vermist. tuitse vliegtuigen ondernamen aterdag vergeefse aanvallen op een geallieerd ocnvi.oi. en rits oorl gssol ip schoot een vijande lijk vliegtuit neer. et oonvooi leed geen verliezen. zaterdagmorgen hebben lichte ritst marine-eenheden een aanval gedaan op vier zwaar bewapende 1 uitse treilerc bij do Nederlandse kust. i rie van de treilers werden door torpedo's getroffen en zonken. Het vierde schip werd door kanonvuur beschadigd. Hater werden "rie ulta« treilera onn evallei: waarvan er één tot zinken werd gebracht, e n# eisen verloren 1 ootor-torpedoboot. üe opvarenden werden, op twee man na, gered. Kaar thans bei end is gemaait, landden enige maanden geleden een - 2 -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1