Donderdag, 26 October 1944 Ift Gisteravond werd nog in aan daal Tan 'i Hertogenbos cfa ga- vochten. Da Briteohe troepen aijn de stad, dia aan sterke vesting ia, omdat sa door aan waterrijk gabiad is omgeven, Tanaf het H.Q, bliw4nvitp&£bij de D, een brug over da Zuid-Willemsvaart niet tijdig schijnen te hebben opga blazen* Ook 3ast an Boxtel «arden bevrijd en ksoh op da weg Tan Yught naar Boxtel* Tusaohen den Bosch en Hedel sijn de Br.troepen 3 km.na&r het eeten opgerukt* Door het verlies Tan dan Bosch is voor dan vijand aan zeer belangrijke verbin dingsweg verloren, nu beschikken ze nog alleen maar over de Verdijk. De brug* over de Mark en verschillende bruggen in de buurt van Dordrecht werden al ge bombardeerd* Jen schat dat het 15e Duitsche leger in ons land 50*000 man telt, waarbij dan nog 20,000 man geteld moeten worden van de "iïlaéï' en de kustverde diging. Vooruitgeschoven üriteche troepen staan aan de rand van Tilburg. Zn de opmarsch naar deze plaats werd Moergestel bevrijd* Canadeesche eenheden zijn nu al 10 km* diep -uid-hevelond binnengedrongen, Rilland werd bevrijd. Het woord "bevrijd" heeft zeker voor de plaatsen in zeeland niet de juichende klank, die we eraan gehoopt hadden te kunnen verbinden* De vijand ie daar ver dreven, maar sleohts puinhoopen blijven achter* In Westelijk ^eeuwsah-Vlaande ren werd in het fort frederik Hendrik nog eteeds gevochten, meermalen werden daarbij handgranaten heen en weer gegooid voor ze ontplofden# nu sehljAt het fort in Can*handen te zijn* Volgens het DNB zijn drie plaatselijke aanvallen ingezet tuseohen opheueden en Doodewaard* Van geall.zijde wordt over deze seo- tor geen enkel berioht gegeven, trouwens ook niet van de andere declen ven het westelijk front* OOST..w aorweaen. ien dagorder van Stalin meldt, dat de eerete Hoor- ache et ad door de Ruse, troepen is bevrijd, nl. de ijsvrije haven Hirkenee» at werd medegedeeld, dat de invasie van de Rust*troepen in Hoorwegen met de volle instemming van de Hoorgcbe regeering in Londen geschiedt* Hongarije,Jen andere dagorder meldt de volledige zuivering van Duiteoiiers vun Transsylvanie <jg atzeestaten.De Kussen zetten een aanval in in de richting van Iiku aan de Oostzee, welke haven reeds eenigs malen werd gebombardeerd. *-olen. Het Ruse* leger heeft somen met het Poolsche vorderingen gemaakt ten H.w.vtsn Praga* LUOirirr-wHT. Oisteren werd de hevigste aanval van deze oorlog vanuit ingeland op sest-Duitscbland uitgevoerd. In totaal namen 3,000 vliegtuigen aan de bom bardementen deel. *s Morgens waren 1.20v zware Am. bommenwerpers met 500 ja gers naar de rangeerterreinen van Hamm (de grootste van lnd»), daar olieraf finaderijen bij Hamburg, fabrieken van synthetische olie bij Oelsenkiroben en andere industrieelc doelen. £r gingen 2 bommenwerpers en 1 jager verloren. Later op de dag waren 1*000 Bng.bora enwsrpers met 0 jagers naar £esen,op welke stad dus voor de Ze maal binnen 48 uur een seer zware aanval werd uit gevoerd* In een half uur werd 4.000 ton bommen afgeworpen op de fabrieken van Krupp, ook werden kleinere aanvallen uitgevoerd op fabrieken Vun synthetische olie bij Hamburg. £4$ deze aanvallen keerden 4 bom enwerpers niet terug. VHHRH 003TLH. liet drie Japansche vlooteekadera, die van drie verschillende richtingen de -hllippijnai trachten te naderen is van Haandag tot Woensdag slag geleverd. Woensdag verlieten alle Jap.oorlogsschepen, tenminste die er nog over waren, het terrein van de strijd* De Jap*vloot had een zware neder laag geleden* Hat communiqué van Admiraal Uimitz dat heden werd bekend ge maakt meldde: tot zinken zijn gebraoht 2 vliegkamp schepen en 4 kruisers; ver moedelijk tot zinken gebracht werden twee slagschepen en 1 groot vliegkamp- schip; beschadigd werden 6 el&gschepen» 3 zware kruisers en verscheidene torpedo bootjugere* De Amerikanen verloren: 1 vliegkamp schip, de -rinceton en enkele schepen werden min of meer beschadigd* Het meest zuidelijke eiland vin Japon xiiueji* waarop het grootc staal centrum Jasna, ta, werd deze week twee maal binnen 24 uur gebombardeerd door super vliegende forten, waarvan 1 ver leren ging,///

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1944 | | pagina 1