KEG! DouweEgberts Jaren van scheiding NETTE MEISJES THEE-KOFFIE Ylatwnaat YYlALyieJfawncxmM, IK ZOEK VICTORIA THEATER Haal PaulTemple erbij Cinema AMERICAlN Vlammen over San Francisco KLEINE B M DITO VRIENDIN WERKKRING De Graaf van Monte Chrisio THEE HARMONIE Theater Iels nieuws onder de zon ANNO 1832 BEZOEKT HET GROOT te Bergen op de Zondagen 22 en 29 Juni a.s. Kaart** «erhrllibMr Bergen bij de Beekhandelaren en bureau V.V.V Te koop prima damesrijwiel met z.g.a.n. banden. Nieuw- poortsteeg 4, TE KOOP: Hobar aardappel schilmachine en z.g.a.n. herenfiets m. nw. banden Brfeven onder nr. 2808 bureau dezer. De verenigde Vishan delaren van Alkmaar en omstreken, verzoe ken hun geachte cliën- telen om, vooral bij het kopen van HARING, zoveel mogelijk *eH voor verpakkingsmateriaal te zorgen, daar het ons onmogelijk is vetvrij papier te kopen. Wij danken u voor uw medewerking. HET BESTUUR een huishoudster, leef tijd 4047 jaar; ben zelf weduwnaar met een kind van zes jaar (meisje); bezit huis en inboedel^ Ben ongeveer 50 jaar; opgeruimd humeur! Alleen op serieuze aan biedingen zal gelet wor den. Huwelijk niet uit gesloten! Brieven letter A-B aan het bureau van dit blad. VANAF VRIJDAG 20 JUNI PAUL TEMPLE, de moderne Sherloek Holmes, in (Send tor Paul Temple) (Columbia film) 18 jaar m. ANTHONY HULME, JOY SHELTON TAMARA DESNI en vele anderen Een vloedgolf van misdaden teistert Engeland. .;s het falen van de politie resulteert in een algemene roep: „Haal Paul Temple er bij" Voorstellingen dagelijks om 8 uur; Zaterdag 7 uur en 9.30 uur; Zondag 2 uur, 4.30 uur 7 uur en 9.30 u. Woensdag 2.30 uur Matinee. - VAN 20 TOT EN MET 26 JUNI (Flame of Barbary Coast) met: JOHN WAYNE; ANN DVORAK Een film, welke zich afspeelt in San Francisco ten tijde van de grote aardbeving. Voorstellingen elke avond om 8 uur; Zaterdag 7 en 9.30 uur; Zondag 2, 4.30, 7 en 9.30 uur. Woens dagmiddag 2.30 uur. Toegang boven 18 jaar Te koop aangeboden 'n Verdronkenoord 61. H H. HENGELAARS, Heden weer voorradig vismaderi en wormen L. JUPYN Landstraat 41. Wegens omstandigheden kan ik geen aardappelen aan huis bezorgen W. v.d Wal Zuidscharwoude Te huur of te koop gevraagd een woonark of woonwagen voor klein gezin. Aanbiedin gen aan Accountantskantoor Germans, Sportweg, Mid- denmeer. Ee,n bosch. meisje, 22 jaar zoekt y Brieven onder no. 2809 bur. van dit blad. Bij mijn vertrek naar Ame rika 20 Juni a.s. groet ik al mijn vrienden en bekenden. Riet v. Eyck Groenelaan 4 A, Alkmaar. NET MEISJE B.Z.A. ALS hulp in de huishouding voor dag en nacht Brie ven onder no. 2813. Jongeman, adm. goed on derlegd zoekt VOOR DE MORGENUREN. Br onder no. 2811 dezer. ^Ikmaars Bioscoop Theater Tel. 2429 •brengt vanaf VRIJDAG a.s. het le deel van de 2-weekse seriefilm, naar de wereldberoemde roman van ALEXANDER DUMAS Sr. Deel 1: EDMOND DANTES Dagelijks 8 uur Zondag 2, 5 en 8 uur Toegang 14 jaar VICTRIX PUDDINGFA11KIEK VRAAGT VOOR DIRECT. Aanm.: HANDELSKADE 57 VANAF VRIJDAG 20 JUNI M1CHAEL REDGRAVE VALERIE HOBSON FLORA ROBSON (The years between) (M. P. E. A.) Naar het Bekende boek van Daphe du Maurier Toegang 14 jaar. Voorstellingen dagelijks om 8 uur; Zaterdag 7 uur en 9.30 uur; Zondag 2 uur, 4.30 uur, 7 uur en 9.30. Woensdag 2.3Ó Matinee. Tel. 3641 tussen 11 en 1 u. InderdaadUVIOLAN is geen gewone zonne brand crème, doch een wetenschappelijk product uit onze pharmaceutisch-cosmetiscbe leboratoria UVIOLAN zonnebrand crème bevat spedale licht- filters O en geeft >Uw huid in korte tijd eea prachtige, natuurbruine tint 2). UVIOLAN is vetvrij 3), dus afwasbaar. (Geen vettige huid of klevende kledingstukken). Koel op da huid! Ia UV10LAH xfn Ucbtfiltm Htverèt, dtt brandei Jt ïcnnistralt* (290013200 Ants>tim-Ttm*dta ledig abterbtrtn. 2) Alh ptgmnlttrwtneL r» dat baidkltarraJi atamtttral— tierden detrgelstta. i) Onderzoekingen bekken uitgewezen, dat elita m reiie ertmee de pigmtntvtrning tn bruinkleurtng der kaid belemmeren. ZONNEBRAND CRÈME Flinke tube f 1.15 - Voorlopig slechts beperkt vnrkrvfrmr. N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrteicea v/h BROCADESSTHBEMAN ft PH ARM ACIA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Vrije Alkmaarder | 1947 | | pagina 4