M 470. Zesde Jaarsan' 1866. JHeuros- en MAANDAG <ftÖoertentte--6faÖ. 1 JAAXAIUJ. t HELDERSCHE Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.80 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. COURANT. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. i miuiuj 18co. NIEUWJAARSGROET aan Familie-betrekkingenSuperieuren Vrienden, Bekenden, Begunstigers, f enz. door de ondergeteekendendie voor de plaatsing hunner namen elk eene liefdegift van 50 Centen hebben afgestaan, ten voordeele van de ar men van de verschillende gezindten in deze gemeente. Aarsen,L. stalhouder. Abeln J. B. mr. smid. -wArons A. H. hoopman. Zuidstraat Binnenh. AïonsJ. H. commissionair in effecten en splitter der Staats-Loterij Bakker, A. grossier. Bakker, Jb. J. gezagv. der sleepb. Noordzee. Bakker, S. J. banketbakker. Bakker, P. zeeloods. Basie, J. kapper. Bécts-, S. Th. cand. notaris enpnakelaar. - Ben F. van der winkelier. Berk, J. van apotheker en droogist. 'Berk, L. v. opzigter bij de magaz. der Marine. BethleliemC. mr. schilder. Beurs, Joh. de spekslager. BeursP. de spekslager. Bezaan, A. mr. kleed er maker. Bienhoff, B. H. BierenbroodspotP. mr. schilder. Bingleij W. W. adm. van 's rijks Hospitaal der Marine. Bitter, H. geneesheel- en vei'los kundige. BlokC. J. instiluteur. llokziel ,_Joh. beurtschipper op Amsterdam. lok ziel, M. Blom, Wed. C. JJeldersche Veerhuis. Boer, J. de koster der Nieuwekerk. Bok, W. J. Hidde notaris en vice-consul. Bommel, M. loods. Boomsma, A. - Boomsma, R. BoMiWed. C. BoonJ. C. beurtschipper op Rotterdam. BoonP. mr. timmerman. BoonF. J. loods. Beonzajer, A. C. Bosch? G. J. aanspreker. Bosch Reitz, Mr. Ch. TasmanA. koopman in brandstoffen. Bottemannc J. steenhouwer. Brao-^aar, P. adsisteut aan het postkantoor 3acobs, J. D. te Leeuwarden. JJanzen, B. A. Braggaar, P. J. adsistent aan liet postkantoor Janzen Ez.H te Harlingen. Brand, A. BrecbaartJ. banket- en koekbakker. Breuk, B. R. de BronG. E. predikant. Bruggen C. J. A. van in victualiën. BruggenJ. van en Echtgenoote. BruggenW. C. M.van Brugh L. C. E. van der cargadoor. Bruin J. J. broodbakker. Bruinvis, W. V. ingalanteriën enz. Bruijn Wz.P. Buckem J.*S. van Buers G. II."ia manufacturen. uk$e, G. horologiemaker ur**ers« A. koopman in ijzerwaren en agent der brandwaarborg-maatsch. Archimcdcs 1 Burgers, Wed. G. Carpetier, P. IJ. de Carpentier, T. Andringa de visiteur. Cock, C. de Hervormd predikant. Daarnhouwer, H. hoofdonderwijzer. DalenP. van scheepstimmerman. Dalmeijer, W. Jz. zeeloods. Dam brinkG. A. machinist. Dam enIT. priester. Dekker Pz.N. en Familie. DenijsA. Diependaal, C. R.C. pastoor. Dito, J. winkelier. Drijver, J. Drijver, W. Koopman. Dudij, L. broodbakker. Duinker-Kleijenburg, A. P. DuinkerP. J. cargadoor. Duinker, H. T. mr. schilder enz. Duinker, P. P\ adj. commissaris der loodsen. Evelein, M. varkenslager. FeuchtG. J. vleeschhouwer FonsW. Former, C. w GelderL. M. van Giltjes, C. Giltjes, S. GoedkoopJ. vice-consul voor GrootBriltanje. GooienS. mr. timmerman en aannemer. Graaf, J. L. ambt. bij 's rijks Marine IIosp. GraafF, J. naaimoeder in het Weeshuis. Groen J. F. oqizigter 's rijks Marine ILospit. Groen, P. candidaat-notaris en makelaar. GroenS. I. in hoeden en petten. GrootA. de opzigter van den waterstaat. Groot, P. stalhouder. Günther, W. Haagsma, P. Haremaker J. med. doctor. Harms E. D. mr. stukadoor. HartJ. schoenmaker en winkelier. Heer, Wed. J. W. de Hees, J. van PleesW. P. van banketbakker. Hein S. A. Arendsenpostdirecteur. Hellegers, P.A. banket- en koekbakker. werden J. van Hofstee, A. IPolmJ. j HolstJ. C. mr. kleedermaker. HoogenboschD. bakker. jlloogenbosckJ. IlioogerduijnJb. mr. schilder. Janzen Ez.Wed. J. B. JauzenJ. E. 'JelgersmaGz.L.apotheker. Jong C. de mr. broodbakker. Jonker, C. beurtschipper op Rotterdam. JonkerJ- beurtschipper op Alkmaar. Kaan, Wed. P. KaanC. A. schipper. Kamper, P. in manufacturen. Kalishoek C. en P^amilie. Kater, J.H. Kelckhoven A. J. van koopman. KiesewetterJB. koopman in] brandstoffen. Kippersluijs P. Land- en Spoorzigt. Kissiüg W. F. in tabak. KleesJ. voerman KokW. Korff, Gebr. mr. timmerlieden. Korper, W. S. Kroon, L. en Echtgenoote Krosmr. S. P. J. advocaat. KruijffW. Ph. de KuiperC. P. zeeloods. La Fors IP. kapitein-oppervuurwerker bij de Marine en Echtgenoote. Lange, D. de LastdragerK. scheepsbouwmeester. LaureijL. A. boekhandelaar. Laureij L. E. Ie machinist op 's rijks werf. Leewens ZoonA. mr. smid LeekIP. J. van logementhouder. Leuw, A. L. LeijerA. J. onderw. in de wis- en zeevaartIc. Leijer, N. J. opzigter van maritieme werken. LiefdeW. de Ijobrij P\ CW. hoek- en banketbakker. Looze, J. A. Louw, F. LuijksT. logementhouder. MaalsteedW. J. Mackaij, II. apotheker. ManlieimMoijev Juehemkoopman in kagchels enz. - Manikus, J. F. MartinJ. G. onderwijzer in de gymnastiek. Meeussen, F.J. J. machinist der marine. Mets, T. Metzelaar, A. Metzelaar, Wed. C. MetzelaarJb. broodbakker. Metzelaar, Wed. K. MetzelaarW. Meij, C. van der en Familie. Meijer, Gebr. manufact. en beddenHelder. Meijer, J. A. kleedermaker Möller, de Erven MoormanGebr. mr. timmerlieden. Niehoff, E. II. hoogbootsman bij de Marine. NootJ. te Koegras. OenenW. van Olivier, W. C. offic. van admin. 1 ekl. Paarlberg, A. PapineauJ. particulier. Pastoor, C. B. bode N. H. begrafenisfonds en aanspreker. Pedroli, C.L. heer en-. Pels llijekenG. C. C. PoelN. notaris te Wierinfèn. PolierB. W. winkelier en slijter. Poppelman Co., A. Reinbach, S. cand.-notaris en commissionair in effecten. Riek els C. Rilling, J. F. iRippens, H. J. jllood, J. voerman. jRoos W. N. de 'RoozendaalJ. van hoedënfabriekant. jRijkers A. jSalm J. K. scheepsbehoeftensteenkolen en I brandhout. 'Sant, G. mr. smid. iSckadd, H. F. iSclilüter, H. D. I SchoutenA. W. aannemer. Schrijver, M. vleeschhouwer. Schuld P. J. 'Schuurman, J. weesvader en Piehtgenoote. ;Seldérbeek, T. 'Senderman, Wed. A. C. A.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1