HELDERSCHE COURANT. JïteutD8= Cll Zondag «flönerf entie=6 faö. 1 Januarij. 1 JANUARIJ 1871. Elfde Jaargang. 1871. M 1002. Verschijnt DINGSDAG- en VRIJDAG-AVOND. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.00 Franco per post 1.25 Men abouneert zicb bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco. De prijs der Adve&TEKTIKN van 14 regels is 60 Centen; voor ellcen regel meer 15 Centen. Vóór des Dingsdag en Vrijdags middags 12 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Uitgever S. GILTJES. NIEUWJAARS-GROET aan familie-Betrekkingen, Superieuren Vrienden, Hekenden, Begunstigers, enz.door de ondergeteekenden, die voor de plaatsing hunner namen elk een liefdegift van 50 Centen hebben afgestaan ten voordeele van de ar men der verschillende gezindten in deze gemeente; na aftrek van geringe onkosten. Ameringen. A. L. van Amons. C. A. Appel Jr., W. practizijn. Bakker, A. grossier in gedistilleerd. Bakker, J. J. kapt. der sleepb. StadAmsterd. Bakker Jz., P. J. zeeloods. Bakker Hz., W. kapt. ter koopvaardij. Beets. S. Th. Berghuijs. C. Berk, J. van apotheker. Berk, L.v. opzigler bij de magaz. der marine. Bethlehem, C. mr. schilder en glazenmaker. Beurs, G. de mr. spekslager. Beurs, Johs. de mr. spekslager. Beurs, P. de mr. spekslager. Bierenbroodspot, P. mr. schilder. Bierenbroodspot-Lastdrager, M. in manuf. Bitter. H. Blikman Co.cargadoors. Blits Jr., G. H. leeraar in de wiskunde. Blok. C. J. Blokziel, M. apotheker. Boer, Jde koster der N. kerk en Echtgen Boomsma. A. Boomsma. R. Boon, C. Ie ambten, ter Secretarie. Boon, J. H. mr. schoenmaker. Boon, P. D. loodsschipper le kl. Boonzajer, A. C. commissaris van politie. Bosch, P. winkelier. Bosch Reitz. mr. Ch. Bosse. mr. K. J. C. Stakman Brand. A. Breebaart, J. banket- en koekbakker. Broer. Mej. N. H. Bruggen, C. J. A. v. en Familie winkelier. Bruggen. J. van Bruggen. W. C. M. van Bruin, G. de ober-kcllner hotel den Burg. Bruinvis, W. V. in galanteriën, etc. Brust, C. F. machinist bij de Kon.N.Marine. Bruijn Wrz., P. sigarenhandelaar. Buchele, J. mr. broodbakker. Buchern. J. S. van Buers, G. H. in manufacturen. Burgers< A. koopman in ijzerwaren en agent der brandwaarborg-maatsch, Archimedes. Busselman J. en Echtgenoote. Carpentier, T. Andringa de visiteur. Daarnhouwer, A. hoofclondervnjzer. Daarnhouwer, H. hoofdonderwijzer. Dalen, P. van scheepstimmerman. Dalmeijer, W. zeeloods. Dam, A. van commandeur der artillerie bij de marine. Dam. G. van Dam, P. J. uitdrager. Dekker, Nanning en Familie. Diependaal, C. O. R. C. pastoor. Dito, J. winkelier. Drijver, J. in tapijtenenz. Drijver. W. koopman. Dudij, L. broodbakker. Duinker, P. J. cargadoor. Duinker, H, T. mr. schilderenz. Egbers. H. A. Enden, Wed. A. van den (Binnenhaven). Esselaar. J. B. Essen, J. C. van corresp. der onderl. brandwaarb.-maatsch. de Jong Co. te Amsterdam. Gelder. L. M. van Giltjes. C. Giltjes. C. Riekels en Echtgenoote. Giltjes. S. Goedkoop, J. E. vice-consul. Gout, J. machinist K. N. M. Graaf, J. L. gepension. ambten, bij 's rijks marine-hospitaal. Graaf, P. de in aardappelen en groenten Graaff, J. naaimoeder in het weeshuis. Graat. J. Groen, P. cand.-notaris en makelaar. Grunwald, I. in manufacturen. Günther-Janzen. Wed. Haagsma. P. Harms, E. D. mr. stucadoor. Hees, I. J. van hotelhouder. Hees, W. P. van banketbakker. Heuvel, J. E. A. van den winkelier. Heuvel. Wed. A. van den Hofstee, D. zeeloods en Echtgenoote. Holst, J. C. mr. kleedermaker. Hoogerduijn, J. mr. schilder. Hoogslag. D. Hubbeling, J. u-inkelier. In 't Velt. J. A. A. Janzen-Dekker. Wed. J. B. Janzen. Gebr. Janzen Ez. H. en Familie. Janzen. Wed. J. E. Jelgersma Gz., L. apotheker. JoDg, C. de mr. broodbakker Jouker, C. beurtschipper op Rotterdam. Jonker, J. beurtschipper op Alkmaar. Kalishoek, C. en Familie. Kamper. Wed. P. Klees, J. voerman. Klerk, M. de winkelier. Kooij. W. P. Koppen, G. mr. mandenmaker. Korff, Gebr. mr. timmerlieden. Kramer, C. loods. Kroon, L. slag ter en Echtgenoote. Kruijff. W Ph. de Lampe, Hs. logementhouder. Lange. D. de Lange, J. H. scheepsbevrachter. Lastdrager. K. Laurey, L. A. boekhandelaar Laurey, L. E. gep. machinist le kl. K.N.M. Laurey, M. L. en Echtgenoote. Leuw. A. L. Leijding. J. B. Leijer, A. J. onderw. in de wis- en zeevaartk. Liefde. W. de kapt. der sletpb. Archimedes. Luijckx, Wed. T. logemcnthoudster. Maalsteed. C. Maalsteed. W. J. Mann, J. C. opzigler van den waterstaat. Manheim, M. Jkoopman en in kagchels. Marmelstein, P. .F. manufacturier Meeussen. F.J.J. Mens. J. H. Metzelaar. A. Metzelaar. Wed. C. Metzelaar, Jb. broodbakker. Metzelaar. W. Meij, C. van der en Familie. Meijer, J. A. kledermaker. Meijer. J. II. de Meijer. P. H. Moorman, Gebr. mr. timmerlieden. Niehoff, E. II. hoogbootsman bij de marine Nieuwenhuijse, A. G. F. van onderwijzer in de gymnastiek. Oortgijsen. J. Paarlberg. A. Papineau. J. Pastoor. C. B. Polak, J. H. muziekonderwijzer. Poppelmann. A. Prins, H. ?)/achinist. Raadsveld, bierhandelaar. Rippens, H. J. aannemer. Roodt, J. voerman. Roodt, K. voerman en Echtgenoote. Roos, W.N.de manujacturier. Ruijgh, M W. houtkooper en Echtgenoote. Sant, G. mr. smid. Schadd, II F. sluiswachter. Schade Oldenkott. Schilling, L. J.T. in galantSchoen,,pelt. enz. Schrijver, M. vleeschJiouwer. Sehuijt Jr., J. Seuderman. Wed. A. Setteur. F. Sevenhuijsen. Wed. Jb. Smids, IIlandman. Smit, B. Werendlijn notaris. Smit, J. J. in manufacturen. Snel, F. apotheker. Somil, A. mr. koperslager en loodgieter. Spall, C. J. van Spruit, P. mr. timmerman. Stadermann,H.A. boekbinder, winkelier,enz. Steffens, B. in bedden, matrassen, enz. Streutker, G. koopman in brandstoffen. Stikkel, Wed. S. en Familie. Swaviüg. C. Swerver. Wed. J. Swets Az.B. aannemer. Taylor. Ch. A. Tegel. S. F. machinist le kl. v. e. K. N. M, Tegel, Jb. lueesvader. Thie. Wed. F. Thijssen, W. C. stalhouder. Tiukelenberg, J. T. scheepsbouwmeester Troost, II. A. winkelier. Troost, P. schipper. Twisk Zonen, F. van in aardappelen. Tijn. M. J. van Uurbanus, P. hoofdonderwijzer. Varik. J. P. van "Veen van van der Meulen. Venster, J. apotheker. Verdoorn, J. A. direct, van v. Gend Loos. Verfaille, Joh. confiturier. Verhey. P. Visser, P. Dfortificatie-opzigter te Brielle en Echtgenoote. Visser. S. C. Vliet. K. C. van Voogt-Ihnen. Wed. J. A. Vries, J. de mr. schilderbehanger, enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1871 | | pagina 1