DINSDAG Concert Kwartet „INTER NOS" r - Advertentiön. Uitslag Kieskring Helder. ïïI 11 i Sa ia ui S 50 "2 - - la 11 He 11 d e r- bs "o a sê «T 8 i! jan is Pn O'S CS cS ts) CO a§ §1 CO O en Middenstands Partij. 1. Velden, C. H. v.dv Amsterdam. 2. Stroosnyder, F. S., Amsterdam. 3. Ris, "W. F., Amsterdam. 4. Loos, A. P. van der, Schoten. 5. Bout, A. E. M- Amsterdam, 6. Carels, W. J., Amsterdam, Dreckmeier, F, Amsterdam. Oosterbaan, Amsterdam. Beek, A. J., Hoorn. Enzerink, M. J., Velsen. Gunther, J. P., Amsterdam. Merkelbach, J. W., Amsterdam. Blom, F. N. J., Amsterdam. Fermie, J. CL Zaandam. Boekhorst, J. P. A. te, Amsterdam. 1 2 1 1 1 - 2. Christen-Dem. Partij. 1. Staalman, A. P- Amsterdam. 2. Hartendorf, P. P., Haarlem. 3. Staalman, J. H., Helder. 4. Bloem, EL. J., Terschelling. 3. Economische Bond. 1. Jonckbeer, J. B. A., Amsterdam. 2. Boissevain—Pijnappel, Mevr. M. B, Amsterdam. 3. Hijmans, Prof. Mr. I. H., Idem. 4. Marinus, J. H., Hilversum. B. Marken, Mej. C. H. van, Bloem endaal. 6. Laan Jr„ J. A., Overveen. 7. Cohen Stuart, Mr. E. A.. Alkmaar. 8. Rujjter, A. de. Krommenie. 9. Vos, Floris, Naardén. 10. Asbeck,W. D. H. Baron van, Haarlem. 11. Jongh, C. G. de, Hilversum. 12. Keg Jr.. C., Zaandam. 18. Israöl, Mr. H. L., Amsterdam. 4. Chr. Sociale Partij. 1. Heefland, J. C., Amsterdam. 2. Voet, G., Velseróord. 3. Haagsma, P., Terschelling. 4. Wilhgen, P.van, Velsen. 5. Slooten, A.van, IJnjuiden. 5. Roomsch-Katholieke Partij. L Burger, L, Harenkarspel. 2. Nypels, H. C. M., Helaer. 3. Meulen, J. J. v. a., Heerhugowaard, 4. Duijn, G., Hensbroek. 6. Soc. Dem. Arb. Partij. 1. Michels, A. W., Helder. 2. Thomassen, Buesum. 3. Blaauboer, T.. Helder. •4. Zeeman,?., Zuid-Scharwoude. 7. Anti-revolutionnaire partij. L Groot Szn. Sr., S., Enkhuizen. 2. Harms, D. L.. Zaandam. 3. Verburg, P., Noord-Scharwoude. 4. Zuidema, R., Enkhuizen. 5. Kruijver A., Zaandam. 6. Adriaanse, C., den Helder. 7. Baas Gz., K.( Zaandam. 8. Valk, J. van der, den Helder. 9. Postuma, H., Opperdoes, 10. Slot A.Pzn^P., Broek op Langendijk. 8. Chr. Historische partij. 1. Kernkamp, W. J., Edam. 2. Haar, J. ter, Amsterdam. 3. Ringers, J., Alkmaar. 4. Bets Pzn„ R., Zaandijk, 5. Vos, G. P. de, Enkhuizen. 6. Kroonenburg, J., Sint Pancras. 7. Honig, A. J., Koog aan de Zaan. 8. Meerveld, J. van, Zunderdorp. 9. Maarschalk, 0., Koog aan de Zaan. 10. Gevers, H., Heemskerk. 9. Vrijz. Dem. Party. L Trapman, P., Schagen. 2. Met, Jac., Heerhugowaard. 3. Grnnwala, D. H., Helder. 4. Wagemaker, A., Texel. 5. Beete, C., Koedijk. 6. "Wydenes Spaans Jr., C., A.-P. 7. Wflken, J. B, N.-Niedorp. a Koster Ka, H., Wieringerwaard. 1 123 2 64 2 1 188 6 14 1 -• 1 37 2 4 10. Unie-Liberalen. 1. Breebaart Jz, K., Winkel. 2. Bok. E. J, Helder. 3. Korthals Altes, J., Amsterdam. 4. Timmer, J, Haarlem. B. Leersum, G. J. van, Winkel. 0. Buurman,A^ Hoofddorp. 7. Zbp, JK wieringerwaard. a Visser Lz., R, Berkhout. 9. Winkel, J., MedembUk. 10. Alderden Cz.3 M, Aalsmeer. 11. Slot, Rens, Broek op Laagondtjk. 12. Vries, K. de, IJ-polder. 13. Wilde^L. de. Heemstede. 14. Avis, H. J., Midwoud. 15. Dibbits, J. E. G. 0, Zwaag. 11. Bond van Vrije Liberalen. 1. Lieftinck J. H.z„ Fv Amsterdam. 2. Quarles v. Ufford, Jhr.G.C, Bloemend. 3. Scheltema, J.H., Amsterdam, 4> Nierstrasz, B, Amsterdam. 5. Loosjes, V, Haarlem. 6. Foreest, Jhr. Mr. P. van, Hello. 7. Manassen, JL, Arasterdam. 8 Soetermeer vos, H. O. E. M. H. van, Hilversum. 9. Naber, Mei. J. W. A.. Amsterdam. 10. Krelage, E. H, Haarlem. 11. Hartogh, Dr. M. de, Ameterdam. 12. Bemmelen, H. M. van, Heemstede. 13. Schlencker, J. G.. Amsterdam. 14. Kehrer, H. W, Amsterdam. 2 26 20 1 30 1 1 1 1 1 - 1 1 112 60 1 9 9 31 6 1 1 1 4 - - 1 - - i- - 1 4 5 - 33 ■V - - 1 - G 51 1 35 1 - z z. z 1 6 38 1 - 1 1 3 1 - 1 1 1 2 10 1 7" 1 2 1 2 3 10 36 37 26 21 51 84 57 71 27 63 339 1 121 17 3 265 40 78 1336 4 4 6 2 10 17 15 13 6 15 1 2 1 3 99 2 1 1 1 2 1 1 8 16 - 1 1 1 2 2 7 14 144 9 154 140 40 190 187 228 148 164 181 136 54 21 233 74 57 164 108 761 3184 4 4 13 10 7 10 5 6 8 116 13 145 20 5 6 28 43 38 485 3 5 2 3 6 9 6 4 8 3 4 1 5 5 4 S 6 26 103 1 5 1 2 4 2 2 1 1 2 100 121 4 ,14 10 12 12 26 33 16 18 13 118 9 30 3 10 401 728 1 1 5 7 4 33 40 1 1 1 2 1 V- 4 3 '6 9 6 9 16 19 ,14 11 10 4 5 3 1 4 118 1 2 1 1 3 1 1 2 9 3 3 - - - «r 1 1 1 r. 58 61 4 1 2 1 2 16 7 6 3 4 14 1 1 2 1 20 84 2 1 1 - 1 2 - 2 12 9 1 1 1 15 1 1 1 1 v— 2 4 9 1 1 2 6 4 1 1 2 4 230 1 242 2 3 2 'M 2 1 i/TT. 2 1 2 5 6 6 7 68 4 10 6 6 3 10 16 5 13 191 88 9 478 124 2255 547 3802 4 1 8 8 3 i—r 9 3 578 43 37 37 34 95 134 103 135 40 121 28 9 89 1 3 9 9 927 1 3 1 2 1 2 560 38 157 3 1 12 781 - 1 1 1 3 171 177 1 1 2 3 1 3 2 1 1 97 4 6 123 245 m. 1 78 79 - - - - 1 1 1 2 2 34 41 1 107 3 2 4 1 Sgfirs 22 6 2 100 &r SI? 648 257 .18 31 67 1 110 10 1 Volgens bovenstaande tabel zijn in den Kieskr. Helder uitgebracht: Lijst 1. Middenstandsparty 179 st. 2. Chr.-Dem. 1546 3. Econ. Bond 196 4. Chr. Soc. Partij 116 6. Roomsch-Kath. 3767 6. S. D. A. P. 3893 7. Anti-rev. 971 8. Chr.-Hist 378 9. Yryz.-Dem. 6030 10. Unie-Lib. 1251 11. Vry-Lib. 247 In de geheele Provincie Noord- holland zijn in de acht kieskringen uitgebracht Middenstandspartij 3634 st. Chr.-Democraten 6029 Econ. Bond 6980 Chr. Soc. Partij 751 Roomsch-Kath. 51672 S. D. A. P. 59871 Anti-Rev. imi Chr.-Hist. 1&19 Vryz.-Dem. 22646 Unie-Lib. 17920 id. (bjjz. ljjst) 1034 Vry-Lib. 6111 Soc. Party 50M„ Communisten 6662 D Prot. Kiezers 478 Gekozen zijn: 2 Vry-Liberalen: P. Lief tinck JHz. en Dr. M. de Hartog. 18 Roomsch-Kath.: J. N. Hen- drix, J. H. L. H» v. Rooyen, G. A. Dierckx, C. F. J. Verbeek, Dr; N. P. van Spanje, W. M. M. Piepenbroek, J. F. M. J. Kamphuys, Pr. P. F. Hulsemans, Mr. J. B. Bomans, Th. G. C. Hooij, A. B. Miehielsen, Mr. F. S. M. Rits, N. Dekker, A. Commandeur, C. Nolet, Mr. J. W. J. E. Heerkens Tbyssen, H. Brou wer en J. Burger. 2 Christen-Democraten: A. P. Staalman en P. P. Harten dorf. 2 Socialisten-Partij: B. Lansink Jr. en F. Kamsted. 2 Communisten: J. C. Ceton en G. A. Vader. 7 Unie-Liberalen: H. F. R. Hubrecht, A. Asscher, Mr. Dr. H. J. C. van Tienen, K. Breebaart Jzn., J. Korthals Altes, J. Winkel en W. C. Bosman. 7 Christel.-Historischen Jan ter Haar, Mr. H. van Ver kouteren, Mr. L. M. de Jong- Scbouwenberg (2 maal gekozen), Jhr. Mr. D. van Lennep, Mr. H. Tb. 's Jacob, W. J. Kernkamp. (Na loting te Haarlem komt in aanmerking A. R. Ophorst öf K. Kistemalcer). 8 Vryz.-Democraten: Th. M. Ketelaar, Mej. A. C. van den Bergh, H. Barnstein, P. Trapman, Jac. Met, D. Kooiman, Mevr. A. Aukes—Timmer, Mr. M. Slingen- berg. 20 Soc. Dem. Arb.-Party: A. Nagtzaam, Mevr. E. H. C. Caderius van Veen, J. A. Dal- meyer, J. van Eizinga. Jac. de Vries, A. W. Michels, J. W. E. Duys, K. Prins, A. H. Gerhard, F. M. Wibaut, Th. v. d. Waarden, Mevr. L. Kuykhof-Koedijk, Jos. Loopuit, Mr. M. Mendels, J. A. van Zutphen, A. B. Kleerekooper, E. Polak, S. J. Pothuis, J. G. van Kuykhof, S. R. de Miranda. 6 Anti-Rev.W. de Vlugt, J. Douwes, W. J. Bossenbroek, S. Groot Sz. Snz., Mr. P. A. Diepen horst, A. Colyn. 1 Middenstandsparty: C. H. van der Velden. 2 Econ. Bond: J. B. A. Jonckheer en Mevr. Boissevain Pijnappel. De vorige Provinciale Staten van Noord-Holland telden22 liberalen (U. L. en V. L.), 22 sociaaldemocraten, 11 vry zinnig democraten, 9 anti-revolutionairen, 7 roomsch-katholieken en 6 christe- lyk-historischen. De uitslag voor de Staten-verkle- zingen z\jn speciaal voor onze gemeente minder gunstig, doordat twee plaatsgenooten, de heeren D. H. Grunwald en E. J. Bok, zijn uitge vallen. Wij betreuren ditbeide hee ren hebben aan de grootere belangen van de provincie de engere belangen van deze plaats weten te verbinden. Burgerlijke Stand v. Helder, van 8 tot en met 4 April 1919. BEVALLENE. C. Schultz-Figée, P. Egner-Putters, d.N. Staal man— Styi, d. OVERLEDENP. C. Wouters, 77 j., D. Bethlehem, 77 j.N. Veer, 21 j, Den 19den April hopen onze lieve Ouders, MAARTEN KRAMER en JOHANNA BLIKKFNHORST, hunne 25-jarige Eehtvaraanlglng te herdenken. Maarssen (prov. Utrecht), 5 April 1919. Namens de geheele Familie: C. KRAMER en Verloofde. A. KRAMER en Verloofde. Getrouwd BUURTJE MASSÊUS, Onderwijzeres, te Klampok, en HENRY TER BRAAK, Fabriekschef te Klampok. Banjoemas, 17 Maart 1919. Eenige en algemeene kennisgeving. Geboren ANNA MARBtRETHA PAULINA, Dochter van G. EGNER, N. ECfNER-Putters. Helder, 3 April 1919. Keizerstraat 18. Inplaats van kaarten. Hiermede vervullen wij den traurigen plicht U kennis te ge ven, van het overlijden van onze geliefde Dochter NEELTJE VEER, in den jeugdigen leeftijd van bijna 22 jaar. Helder, 3 April 1919. Namens de familie G. 0. Veer en Verloofde: W. WOGNUM. Ultk«ering«n op Maandag 7 April, 's morgens 9 12 uur voor de letters A tot en met F. DJmsdsg 8 April, 's morgens 9-12 uur, voor de letters G tot en met ft. Woensdag 9 April, 's morgens 9 12 uur, voor de letters L tot en met P. Donderdag 10 April, 's morgens 9—12 uur, voor de letters Q tot en met Z. H. BUISKOOL, Secretaris. P. S. De Secretaris is voor-steun zaken aan huis beslist niet te spreken. Heden overleed in den ouder dom van 78 jaar onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer J. L. WIERSMA. Den Helder, 8 April 1919. Buitenhaven 28. L. WIERSMA. K. H. WIERSMA.-BAKKER. L. WIERSMA. In plaats van kaarten\ Heden overleed onze beste Vader. Behuwd- en Grootvader, de Heer PiETER CORNELIS WOUTERS, in den ouderdom van 77 jaar. Helder, 8 April 1919. Weststraat 105. H. M. WOUTERS. Wageningen J. C. WOUTERS. C. J. WOUTERS-Winter en Kinderen. Amsterdam M. S VERWEIJ-Wouters. J. VERWEIJ Jzn. Inplaats van kaarten. Den 21sten Maart overleed plot seling in het Provinciaal Zieken huis te Santpoort, onze lieve Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom JAN ARNOLDUS VAN OER STRUIJS, in den ouderdom van 38 jaar. Uit aller naam, Wed. W. v. STRUIJS- v. d. Laakin. Verkiezing Leden Provinciale Staten. De VOORZITTER van het Hoofd stembureau in den KIESKRING II HELDER Gelet op artikel 94 der Kieswet Maakt bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 3 April j.1. ge houden stemming, ter verkiezing van leden van de Provinciale Staten, ter gewone plaatse in deze gemeente is aangeplakt en voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Helder, den 5 April 1919. De Voorzitter van het Hoofdstembureau, W. HOUWING. Hiermede betuigen wij onzen hsrts- lijken dank aan den WelEdelZeergel. Heer Dr. Gerabd W. Bakker, Familie, Vrienden en luren voor de liefderijke behandeling tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Vrouw en Moeder bewezen. Uit aller naam, JB. WIJN. F. WIJN. Koegras, 5 April 1919. Da Haar en Mevrouw BliLLER—d. WAL p. p. c. Leeuwarden. Willemskade 1, EVANGELISATJTPALMSTRAAT. Zondag v.m. 10 uur: M. C. BRONSVELD, van Laren, 'sAvonds aot uur: Ds. A. VERWAAL, van Alkmaar. Stads-Evangelisatie. Beltengewone Samenkomst Zondagavond 8 uur. Gebouw Middenstraat. Verschillende sprekers. HET COMITÉ. A.G.O^ Nut. Woensdag 9 April, 8 uur preoies, „T IVO LI". Mej. ASPERFN v. d VELDE, OVER: Het werk van „Ons Huis" mit lichtbeelden. Toegang alleen voor personen boven 18 jaar. Entróe 10 oente. Iedereen die zich voor het maat schappelijk leven interesseert, wordt verzocht deze lezing bij te wonen. Kaartverkoop als gewoon. Do Landbouwoommiaale ta Helder, verzoekt Inzending van rekeningen vóór 10 April a.a. tan kantore dar Braan- vorzamallng, gavoatlgd Ksnaalwsg 79 Do Secretaris, C. ADRIAANSE. Da Directeur yen het Levens- mlddelenbedrljf meikt bekend, dit de Beneeekundlge Commis sie In pleite ven Meendeg 7 April op DINS0A8 8 APRIL zlttlog heelt De Direeteur vooreeemd, A 8. A. VERSTE8EN. Herplaatsing wigins mltsltlllng. GASPRMS. B. en W. ven Helder maken bekend, dat voor de maand APRIL de uniforme prijs van het gas Is bepaald op tB oent per M'. Bediening ovirzetvair Koopvaarders- binmnbaven te Kieuwediep. voor de bediening van 1 Mei 1919 1 Mei 1920 van het overzetveer over de Koopvaarders binnenhaven te Nieuwediep wordt verzocht aanbiedingen daartoe schriftelijk en vrachtvrij in te zenden vóór 12 April a.a. bij den Ingenieur van den Rijkswaterstaat te Alkmaar. De voorwaarden, waarnaar de be diening zal moeten geschieden, liggen ter inzage bij den Ingenieur en bij den Technisch-ambtenaar C.H.VAN DER VET, te Nieuwediep. Verloren PORTEMONNAIE mat ruim 190.-. Tegen goede belooning terug te bezorgen. AdresKLAASSEN, Directiegebouw, Palcis. Gedlpl. Kr.-Verpisegafter b.z a. voor direct of later. Brieven onder No. 598, Bureau van dit blad. Mevrouw JUTTE, Binnenhaven 10 vraagt, tegen Mei, aens DIENSTBODE, zelfstandig kunnende werken en koken. Aanb.Hó tel „DEN BURG", 's avonds na 7 uur. Gevraagd in klein gezin zonder kinderen, eon net Diamtmsiaje, voor*dag en nacht, kunnende koken en zelfstandig werken. Gcede getui gen vtreischt. Brieven onder No. 596, Bureau van dit blad. Gevraagd een Dan-Dienstbode. Loon f 20.— per maand, en e<fn Werkster. AdresHötel „BELLEVUE". DAGMEISJE. Gevraagd handig Muisje, 14 jaar, lichte hulp. Volle kost. f 1.— p. week. Adres: Bloemstraat 36, Tuindorp. Net R.K. DAGMEISJE gevraagd. Adres: Bureau van dit blad. Mevrouw BARTJSLS, Binnenhaven 42, vraagt, voor zoo spoedig mogelijk, een net (KEUKENMEISJE, voor dag en nacht. Van goede getuigen voorzien. Zich aan te melden des avonds na 8 uur. Wordt gevraagd een net M*l»je, niet beneden 18 jaar, voor hulp in de huishouding, meerdere bulp aan wezig. Zondags vrij. AdresC. KIESE- WETTER, Kruisweg. Gevraagd een MEISJE, dat ge heel zelfstandig kan werken (y. 'smorgens). Adres: Dijkje 35. - Gevraagd een net MEISJE, v.g.g.v. Aan te Melden 's avonds na 7 uur. Adres: Weezenstraat 12. Wordt gevraagd, MEISJE voor halve dagen, niet beneden de 16 jaar. Zondags vrij. Br. lett. A, Boekhandel EGNER, Keizerstraat 37. KOSTHUIS gevraagd voor fat soenlijk jongmensch, meubelmaker. Aanbiedingen s. v.p. WEESHUIS, Kerkgracbt. KOSTHUIS gevraagd voor net jongmensch. Brieven worden spoedig ingewacht: Koningstraat 52. DagulIJtc net KOSTHUSS gezoeht met gelegenheid tot studeeren, liefst omtrek Zeevaartschool. Br. met con dities onder No. 599, Bureau van dit blad. LOOPJONGEN gevraagd. Adres: Fa. J. VAN WILLIGEN, Zuidstraat 83. KRUIDENIERSBEDIENDE. In de grossierdery in kol. waren van G. Joh. TAN DER LEE kan ge plaatst worden esn Mnlce BEDIENDE. Salaris nader overeen te komen, Adres: Meienstraat 156—158. Een SMIDSKNECHT gevraagd. Adres: J. A. ZOETELIEF, Kanaal weg. Gevraagd een flinks natte JONGEN. AdresCOR STAALMAN's Rijwielhandel, Binnenhaven i. LOOPJONGEN gevraaod, bij J. MOEN, Schoenwinkel, Koning straat 100. Ter overname aangeboden: 3 Woord©-- boaken 'Fr D. en Eng.) en 1 platt» Mandoline met Taaob. .dres: Hoofdgracht 8Sa. Te koop gevraagd, geen geb ulkt, mooi Eiken Wand-Boekenkast]*?, tevens ouda Dunlop of Mlchelin Buitenband. Adres: Dljkstraat 35. Te koop gevraagd een goed onder houden nieuw model Kinderwagen. Adres: Drukkerij P. SNEL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2