Fi.S.A.KANNEWASSER&ZONEN verkoopt de beste Tabak. Bont-, Seal- en Pluche-mantels, 1 Gummi- en Waterproof-Regenmantels Grootste keuze SLNicolaascadeaux m Coöperatie JE EENDRACHT", ST. NICOLAAS-CADEAUX J. C. DUIHKER MAISON VAN ALPHEN Heerlijke BANKETLETTERS f 1.75 per pond. I. GRUNWALD - Helder BONTWERKEN. S m H.SPRUIT BOTERLETTERS. 11.75 per pond SPECULAAS fl, en f 1.25 TAAITAAI. SOct GEMBERTAAI. 75 ct. HARTEN en m Groote keuze St. Nicolaas-Cadeaux ST. NICOLAAS-CADEAUX GROOTE KEUZE NUTTIGE Verstegen in de Spoorstraat „auto-sigaren. U VERSTEGEN, Spoorstraat. H KEUR VAK GOEDE EN SMAAKVOLLE ST. NICOLAAS-CADEAUX BANKETHARTEN en -HAMMEN in alle prijzen. KONINGSTRAAT. Tel. 244: DIJKSTRAAT. Advertentiën. H. J. J. BUISMAN, KANAALWEG 71 KEIZERSTRAAT 108a KANAALWEG 74 EXTRA AANBIEDING in: m SPEELGOED! SPEELGOED! MODEBAZAR, KONINGSTRAAT 23, DEN HELDER. MODEBAZAR, S. HERSCHEL, KONINGSTRAAT 23. „HET IROOKENDE MOORTJE' 10°/0 korting KANAALWEG 148-149 - ZUIDSTRAAT 82 ZIJDEN SHAWLS vanaf f 2.40 WOLLEN SHAWLS vanaf 79 ct. KINDERBONTSTELLEN vanaf f 3.50 Rijke keuze fantasie Tafelkleedjes vanaf 45 ct. Zijden- en Batist-Zakdoekjes. Gebreide- en Tricot-Handschoenen. BEBEGOEDEREN in alle soorten. LUI 11 Goede inkoop geeft goede verkoop. VERSTEGEN, Spoorstraat. Sint Nicolaas-Cadeaux JB. HARJER ZN., Spoorstraat 49. f450totf1175 i St- NICOLAAS-CADEAU MET ST|IL VERLANGEN HET TABAKSHUIS, Bij deze betuigen wij, ook namens wederzydsche familie, onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij ons huwelijk sndervonden. C. G HEITMÉIER, C HEITME1ER—KIMMEL Mevrouw VAN DER MEER zal gaarne eiken 2en Woensdag der maand ontvangen. Luitenant ter Zee 1e kl. P. M. VAN RIEL verzoekt Inzending van reke ningen vóór 10 December a.s. VERLOREN een platte, gouden Armband, bestaande uit smalle Schakels. Tégen goede belooning terug te 'bezorgen: Kanaaiweg 119. ASSISTENTE. Bij de Openbare Leeszaal en Bibliotheek kan eene Leerling- Assistente geplaatst worden Kennis van andere talen ge- wenscht. Aanvangssalaris 30 50 gulden per maand, Schrifte lijke aanmelding met vermeldin g vap. leeftijd en opleiding vóór 11 December bij den voorzitter, Dykstraat 40a. Gevraagd een goed onderhouden 2 mans VLETJE. Adres: Dijkstraat 47. Flinke WERKSTER voor Donderdags. Adres: Kanaaiweg 148 Nette Werkster gevraagd voor den Zaterdagmiddag. Loon f 1.50. AdresGemeente-Apotheek. Mevrouw DOLK, Havenplein 10a, vraagt tegen half December a.s een net Dagmeisje, van 8 uur 's morgens tot 8 uur's avonds. Aanmelding vanaf Vrijdag 5 December, 's avonds tusschen 7 en 9 uur, aan het adres: Dyk straat 25 Gevraagd een net DAG MEISJE. Adres: Mevr. VAN WIJK, Weststraat 108 H JJ H H JJ Beleefd aanbevelend, Tel. 264, BREEWATERSTRAAT 23. Weduwnaar, te Helder, met 3 schoolgaande kinderen, vraagt voor direct een nette Huishoudster, liefst leeftijd 40—50 jaar. Brieven onder Nr. 295, Bureau van dit blad. Huishoudster gevraagd by Weduwnaar zonder kinderen Br. onder letter D.,Boekh. EGNER, Keizerstraat 37 ACCUMULATOREN. Ter overname aangeboden tegen billyken prijs 2 Accumula toren, 4 Volt, 40 Amp uren. In goeden staat. Havenplein 12. Te koop gevraagd een Huisorgel van particulieren en te koop aan geboden een Emmerkachel en een Vulkachel. Adres: Middensir. 64. Te koop een Grammofoon met 50 nummers. Adres i Dijkweg 36. Te koop^ Kinderwagen en Kinderstoel. Te bevragen: 2de Vroonstraat 5. Te koop een zoo goed als nieuw Fornuis. Adres: Kanaaiweg 115, AFDEELING: DAMES- EN KINDERCONFECTIE BIJ HET POSTKANTOOR. AFDEELING: HEERENSTOFFEN MANUFACTUREN BIJ DE KEIZERSBRUG. AFDEELING: DAMESSTOFFEN MODEARTIKELEN NAAST HET POSTKANTOOR. Muziekhandel „POLYPHONA", Zuidstraat 43. Ruime keuze St. Nicolaas-Cadeaux. Platenkasten, grammophoons, platen, weergevers, mondorgels, fluiten, vio len, mandolines enz. Ziet de étalage.' Heerlijk St. Nicolaas-Cadeau 1 kistje Eau de Col. 4711. Verkrijgbaar bij A. ten Klooster, Keizerstraat. Tel. 78. Ir Gevraagd flink DAGMEISJE, tegen flink loon. AdresHELDERSCHE MELK- SALON, Spoorstraat 51. Mevr VAN HORSSEN, Dijk straat 46a, vraagt een flinke DIENSTBODE, liefst voorden dag V g. g. v Aanmelden tus schen 7 en 8 uur. VIOOL. Goed doorspeelde Viool te koop. AdresWilhelminastraat7. Tc koop gevraagd een gebruikt ORGEL. In goeden staat Adres: Bureau van dit blad Te koop een MULLER's accoord CITHER, merk Orpheus, met hand leiding, eenige witte Broeken, Jas sen, Schoenen en Petten en één laken Pet van Onder-Officier. Adres: Binnenhaven 90. SINT NICOLAAS, doet uw inkoopen in den Zoo juist uit het buitenland een groote partij SPEELGOED Ontvangen, die tegen bespottelijk lage prijzen verkocht zal worden!!!! Groote paarden op wielen 39 cent j Beweegbare pop (gekleed) 110 cent Beweegbare ezel op wielen 32 cent Knorrend varken 15 cent Naaidoos met inhoud 29 cent I Prachtige scheepjes29 cent Ook hebben wij een groote partij DAMES- en KINDERhoeden, zeer geschikt voor Sint Nicolaas-Cadeau, en tegen uiterst lage prijzen. Komt dus bij ons kijken, alvorens ge uw inkoopen doet. >1 het SIGAREN-MAGAZIJN tegenover de Witte Bioscoop, KONINGSTRAAT. MOLENGRACHT - KEIZERSTRAAT Coupons Kleedjes Handschoenen BONTWERKEN SPOORSTRAAT 95. Doet Uw voordeel en vergeet niet, dat tot en met 6 December op alle a contant gekochte Win kelgoederen wordt verleend. Uitgebreide collectie nuttige ENZ. ENZ. ENZ. LAAGSTE PRIJZEN - GROOTSTE SORTEERING Ter gelegenheid van .de heropening van onzen winkel SHOORSTRAAT 93, ontvangt elke kooper een St. Nicolaas-Cadeau uit de grabbelmand. Aanbevelend, G. J. H. VERSTEGEN. Bij de heropening van onzen tabak- en sigarenhandel, zijn wij ook weer ons algemeen bekend en gedeponeerd merk „AUTO" gaan fabriceeren, wat wij door de tijds omstandigheden moesten staken. De „AUTO", een smakelijke, geurige, lichte Sumatra-Seedleaf Sigaar, overtreft vele merken van gelijken prijs. ZIE ONZE ETALAGE! VINDT MEN BIJ VERSTEGEN. SIGAREN in eenvoudige tot de meest luxe verpakking. SIGARETTEN van de gewone tot de hoogfijnste geïmporteerde soorten, zoowel in blik- als in cartonverpakking. r-ii: TABAK in extra kwaliteit en verpakking. i Fraaie St. Nicolaas-Cadeaux, zoowel voor Dames als Hoeren. E= VERSTEGEN, Spoorstraat 93. Eerste klas fabrikaat van uitstekende kwaliteit verze kert den Rooker het hoogste genot. Wij hebben heden onze zaak geopend met KEUR VAN NIEUWE EN FIJNE MERKEN. HAVANA-BRAZIEL-MELANGE met lichtdof Sumatra-dek (Sumatra-Zandblad), vanaf 7 ct. vindt U in groote keuze bij Oud-Holl. Hoekstoeltjes, Czaar Peters, Tafeltjes, Boeken kastjes, Kinderfauteuils en mooie sorteering Tafelkleedjes Beleefd aanbevelend. SINT NICOLAAS-CADEAUX. Parfumerlën, Zeepen, Eau de Cologne, Boldoot (4711) en andere. EXTRA GROOTE SORTEERING Sluit- en Kapspelden, .Glllette-Aparaten, Scheermessen. KOMPLETE SCHEERSTELLETJES tot billijken prijs. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaaiweg 63, Tel. 279» Groote keuze vanaf Voorhanden bij Spoorstraat. KOOPT uw in het SIGARENMAGAZIJN jj A. P. J. BRABER-KONINGSTEIN, KONINGSTRAAT 60, HELDER. illllllltl!llli:illll!llilllll!lllll!lll!lllllllllllllllllllli C£ 2 li_l bi a LJ z S §0 o. E wordt door 't rookend publiek als St. Nicolaasgeschenk begeerd een halve kist FLOR DE FERNANDEZ, fijne belegen (VORSTENLANDEN) Sigaar of een prachtige gedécoreerde S1GARENDR00GTR0MMEL. HET ADRES daarvoor is Breewaterstraat 36. C. J. BEIMERS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3