DENKT simon de wit is goedkooper\ TUTTIFRUTTI GROVE PRUIMEN VALENCIA-RIJST onzer Uw BRANDSTOFFEN D. LAVELL, HET IS EEN WEET Fa. S. J. PRINS Co. SIMON DE WIT De Kolenschipper, Meubelmagazijn B. J. QUAST en ZOON J. ZWAGERMAN. G. ROOKER - „De Kolenmijn" MORGEN In „CASINO", F.N. MOTORRIJWIELEN reuzen koo pjes Kruisweg 175-6 Hoofdgracht 84. Wegens VERBOUWING en OPHEFFING moet alles weg. HEDEN en MORGEN 25 artikelen voor 25 cent ni= i SNUEKELGRAAG EN KNAGELIJNTJE. Verzuimt niet het beroemde gezelsohap W „DE ROTTERDAMMERS" BIJZONDER LAGE PRIJZEN voor deze Kunstavond: f 1.25, f 0.75, f 0.50, plus rechten. HEDEN en MORGEN van 3-6 uur, PLAATSBESPREKING. Wij maken het geacht publiek bekend, dat D. LAVELL zich gevestigd heeft als Lood-, Zink en Mastlekwerker in de Klaas Duiistraat 45-47, voorheen Rijwielhandel E. N. HEIJLIGENBERG. Verder aanleg van Gas- en Waterleiding en alle voorkomende reparaties. Beleefd aanbevelend, Klaas Duitstraat 45-47. 23 WERELDRECORDS op naam van F.N« HET NIEUWSTE RECORD IS Z'N PRIJS. Model Sahara 350 c.c. (zijkleppen) f 444. GOOc.c. (kopkleppen) f650. model Comfort f675.— MAARTEN SMIT, Koegras, J.HEKJLOO HOOFDGRACHT 73 ■ss^^— Om de mmm—mmm in onze zaken mmmmmmm en Denkt om onze pakken prima Huishoud zeep per pak van 4 stuks 10 ct. spotkoopj*. WESTSTRAAT 31-33 HELDER. UW meubelmagazijn levert de betere meubelen voor LAAGSTE PRIJZEN. 14 ot. per pond (extra grove korrel) 12 ot. p. pond SPOORSTRAAT - HELDER Het baste voorden laagsten prijs Betaal daarom niet te veel, POLAK's Pianohandel POLAK'S prima gerookte Poonen, gerookte Scharren, gr. vette harde Bokking, gebakken Bokking, enz. Zatej^ajL^Febrj^a. Iaatste_dag 2 2 H i t i i i i t i 1 ii II i i 1 4 3 3 1 Tot en met dien dag koopt U nog steeds in onze winkels de volgende per artikel. HELDER SPOORSTRAAT 130—132 INGEKOMEN PERSONEN. 9 PAREL COKES Één gulden per H.L. 5. KIKKERT-Vijzelstraat 141 Bestelt nog HEDEN bij bet OUDE ADRES: b/d. Werfbrug, Westgracht 2. Belgische Anthraciet 20-30 f 2.10 Duitsche 20-30 f2.00 16-28 f 1.90 Eierkolen f 1.40 Verder alle soorten BRANDSTOFFEN. Prima kwalitieit - Dus aan de schuit. Beleefd aaDbevetend, n la il ADVERTEERT In de HELDERSCHE COURANT 729. De andere muizen moeten het even uitproesten. Dadelijk wordt het luik weer opgelicht en Vader'a atem zegt: Ala het nu nog niet uit ia zal ik even Moeder'a mattenklopper gaan halen uit de keuken. Dat la de laatate waarschuwing.denkt eraan! 780. Den volgenden morgen gaat Snuf- felgraag naar meester Houtworm, den hulavlljt-onderwljzer. Die heeft veratand van de meubelmakerij. Snuffelgraag ver telt van zijn plan om een schemerlamp te maken. Houtworm wil graag helpen. 781. Snuffelgraag mag met meester Houtworm mee om hout te koopen voor de schemerlamp. Want er moet haast aoh- ter het werk worden gezet, zal het nog op tijd klaar komen. En je kunt geen sche merlamp oadeau gaven, dia nog niet al 1a- 782. Zoo, zegt meester Houtworm. Nu we het materiaal hebben, moeten we eerst een plan maken voor de aohemer- lamp. 't Moet natuurlijk een mooi stel werk worden en het mag toch niet te moeilijk zijn. Laat eens kijken.... (Ut doea we tód. te gaan zlenl met hun buitengewoon mooie voorstelling: DE PASTOOR VAN NEUVILLETTE waar U het best Uw naaimachines kunt koopen. Voor 1 85. een juweel van een inlaadnaaimachine, compleet met alle toe- behooren, gratis onder richt, ook in het bor duren. Desgewenscht termijnbetaling. Repa ratie-inrichting van alle merken. Eerste Alkm. Naaimachine handel A. Hildering, Helder, Spoorstraat77. Tel. 449. De hoogste waarde voor Meubelen, Huisraad, Kleeding, Zolderopruiming, Lompen enz. enz. ontvangt U bij: J. VISSER, Wagenstraat 7. Waar Je heusch niet bij kan. Geïllustreerde prijscouranten op aanvraag gratis en franco per post. LEVERINQ AAN OEN HANDEL MET VOLLE FABRIEKSKORTINQ, Beleefd aanbevelend, Hoofd-Agent voor Noord-Holland boven Alkmaar. voorheen FILBRI, OPTICIEN, Speciale zaak voor moderneoptiek. Eigen slijpinrichting. Alle glazen op voorschriften van H.H. Doctoren worden hier direct ver vaardigd. - Onze glazen munten uit wegens afwerking en groote licht sterkte tegen lage prijzen. Lnverancier van Brillen voor alle bestaande ziekenfondsen hier ter plaatse Spoed-reparatieinrichting voor: Brillen, Barometer s, Revolvers en Jachtgeweren. Verstelbar* divans f 15.—pluohe Dlvanklasdsn 117.50. B. J. QUAST en ZOON, Meubelmaker*, Stoffeerder*. (bijzonder fijne aamenatelllng) 26 Ot. p. pond Kanaalweg 90, effent U den weg tot gemakkelijke aan koop van Plano, Orgel, Grammofoon of Radio terwijl bij eventueele huurkoop geen ver hooging wordt be rekend. Infor meert zonder verplichting Pianomag. Kanaalweg 00. - Tel. 3 9 3. Beleefd aanbevelend, pond Patent Tarwebloem Glycerine Zeep Grlesmeel Fransche Vermicelli Italiaansche Macaroni Reuze Prulmedanten Prima Margarine Extra Fijne Melange Prima Caoao Sterke Pepermunt Borstulevellen Geurige Thee 6 A.H. ons 2 t 2 3 2 pak Eohte Java RIJat Kwaker Havermout A.H. Huishoudzeep pakjes Delloateese Pudding A.H. Zeeppoeder A.H. Luoifers Maïzena bus Llnoleumwas A.H. Leverpastel doozen A.H. Sohoenoream rollen Closetpapier stukken Karnemelkzeep Prima Chooolade Reepon ALBERT HEIJN Het adrea voor uitsluitend prima Kwaliteit. Meer dan 100 Filialen. Grootste KruldenlersbedrIJf In Nederland. Eigen Fabrieken. Alle merken RIJWIELEN voor solide personen op termijn betaling. Tevens Mlohelln- BUITENBANDEN, Al 2.— per stuk, met garantie. Verder BUITENBANDEN v.affl.25, f 1.50 enz. P. HOENDERDOS, Slulsdijkatraat 77. Naam: Beroep: Gek. van: 0. van Bevereu, P. F. A. van den Berg, W. Dienaar, H. J. DupujJ, W. F Koenraads, H. Binksma-Verdries, J. Buisman, H S. de Vries, P. Borgman, A. J. van der Bijl, K. J. Langendoen, H. A. van Veen, R. 0. van den Bosch, J. Ph. Soetebier, H. bwartbol, P. Feenstra, R L de Boer, H. A. Walstra, A. J. Jansen Maneschijn, H. Hoogerwerf, D. J. Koopal, W. H. de Longte, P- J. Kampman, H. A. ten Kate, J. L. Bieker, H. Riemers, N. L. van der Raalj, J. A. Breedenkeek, G. J. A. van Dorst, C. J. van den Dungen, J. Geschiere, J. Schenk, M. F. Poortvliet, G. Admiraal, H. H. Forrer, A. Walrave, E. M. Nienwenhnisen- NljenhuU, 0. Luths, H. J. Stommerik, Joh. Kruger, 0. Dell*, W. van Nek, J. A. van Lil, Wed. H. Jacobs— Bremer, K. Volkers, J. 0. Pakkoo, L. B. Vertooren, G. J. A. Haverkamp, J. A. Voorthuljsen, P. Haenel, M. G. Wlllems-Peters, M. Frankfort, 0. Keesman, A. Visser, R. 8. G. 81angewal— Aries, D. J. R. Beugeling, N. Visser—Groen, B. Ottenhof-Veneman, A. van Leeuwen— van Doorn, J. 0. de Vree, P. Becker*. D. Bal, P. Ladenins, L. Schoonhoven, A. de Hoop, A. M. H. Lljten—Vo«, G. A. Keuris. W. Kool), G. Sterk, W, van Dartelen, Ph. van Gelderen, IJ WUbrands, korpl.-vliegt.maker, Soerabala, idem metselaar, Cnrngao, sergeant monteur, Soerabaia, stoker K. M., zonder, metselaar, Cnra$ao, majoor-mariniers, Soerabaia, sergt -hofmeester, sergeant monteur, idem majoor-monteur, schipper K. M., opperseiner, bootsman K. M., matroos 1ste klas. I'Ihiij idem idem bootsmansmaat, barbier K.M., korp. bottelier, kok, konst., seiner, off. M.8.D., serg, monteur, korp. serg. konst., korp, mach., serg. stoker-olieman, korp. maoh., zonder, V officier vlieger, korp. vllegtuigm., arbeider, ■erg mariniers, zonder, landarbeider, zonder, korp. st. landm., kellner, off. zeewaarn., dienstbode, zonder, kapper, torpedomaker kolenhandelaar, zonder, officier vlieger, zonder, marinier le kl., matroos 2e kl., 3e kl., marinier le kl., zonder, veeverloskundige, zonder, dienstbode, stoker Zuiderzeew. zonder, stoker, korp. konst., Vlissingen, Texel, 9 Bergen, R'dam, Groningen, Callantsoog, A'dam, Gorinchem, Harderwijk, Schoorl, Gladbeck, Maastricht, Alkmaar, Haarlem, A'dam, Arnhem, Texel, A'dam, Edain, Jutfaas, Texel, R'dam, Utrecht, Hem. Oldeph. c. a. Woerden, A.-Pattlowna, es Heukelum, Warnsveld, Haskorland, A'dam, Gods dienst N.H. K.K. N.H. R.K. NH, E.L.V N.H. N.H. N H. G.K. R.K R.K. N H R K H.E.L. ld. RK. N.H. N.H. RK. H.E.L. N.H. N.H. R.K. N.H. G.K. N.H. N.H N.H. G.K. N.H. N.H. C.G. N.H. R.K. R.K. R.K. NI. N.H. R.K. N.H. R.K. E.L. R.K. G.K. N.H. R.K. N.H. D.G. N.H. N.H. R.K. R.K. NH. N.H. RK. N.H. RK. Nn. NH. N.H. NH. G.K. HEDEN ONTVANGEN een partij le soort Voordeeliger dan andere brandstof. Beleefd aanbevelend, Een muizenhistorie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 4