TE HUUR ^HIEÜWE ARTIKELEN DAMES- EN JAC. KORVER, Pakjes JASSEN Modebazar S. Herschel, VLOERKLEEDEN met onze Reclame-Anthraciet P. BAN DSM A. ARTIKELEN EXTRA LAGE PRIJS 7 [BETREKKINGEN TE KOOP TE KOOP HOOR LxfdersAan EKZEEM! Het Aiddel Voor V DDB „DE SPORT" EENIGE HONDERDEN Agent der BATAVUS-RIIWIELEN. „prisma fi ct. "balkan" iósT,l\"o »DE SfORj COSTUUMS 8 I VOORJAARSAANBIEDINGEN. Japonnen, Mantels en Hoeden MUTEERT IK DE HELDEUE MINT. Voor de Schoonmaak. M. KLERCO, Spoorstraat 3?-34, Tel. 206. Pames-Confootlo Po Geschiedenis van Heider, het Heldersche Kanaal en de haven „Het Nieuwediep", ALBERT HEIJN Heeren- en Klnderkleedingmagazijn IS HEPENAVONP GEOPENP OM KWART OVER ZES. ZIET ONZE ÉTALAGES. VERGELIJKT onze prijzen i VERGELIJKT onze kwaliteit GRUNWALD's Heeren- en KinderkleedingmagazIJn JAPONNEN F, H. SPRUIT. onze verkoop van damesschoenen is stijgend nieuwste modellen soliede soorten Voor de Schoonmaak. M. KLERCQ, Spoorstraat 32-34. Beddenfabriek M. KLERCQ, Spoorstr. 32-34. T— GEVRAAGD Brieven onder Nr. 438, aan het Bureau van dit blad. aangeboden Te huur, met 1 April a.s., het Bovenhuis Binnenhaven 8b. Te bevragen bijWOUD, Binnenhaven 8c. Te koop H.D. 7/9 met Zijspan en een SALON-PATHÉPHOON met 90 nummers. Adres: Jan in 't Veltstraat 98. Te huur een flink Pakhuis Of Bergplaats, 11.— p. week. Adres: 1ste Vroonstraat 42. Gem. ZIT en SLAAPKAMER te huur, met Pension. Adres: Zuidstraat 2. Te Bergen (N.-H.), in het Tuin dorp aldaar, nieuw gebouwde vrijstaande WONINGEN met 800 M2.. tuin, f 6.— per week te huur. Beneden 2 kamers, keu ken, bijkeuken, closet; boven 8 slaapkamers met ruime zolder, electrisch licht, gas en water leiding. Inlichtingen te beko men bijJ. MAIJS, Matthieu Wiegmanweg 7, Bergen. Te huur een HUISJE voor klein gezin in den Ouden Hel der. Huurprijs f 1.76 per week. Te bevr. bijSPIEKMAN, Koningsweg 0. Te huur bergplaats voor auto of iets dergelijks. Te bevr.: Kanaal weg 116. Te huur nette ZIT-SLAAP- KAMER voor 1 of 2 personen, met of zonder pension. Adres: Breewaterstraat 75. Te huur, tegen 1 April of eerder, het HEERENHUIS Binnenhaven 108a. Te bevr.: Loodsgracht 7. Bestelt Uw drukwerk bi) C. OE BOER Jr. GEVRAAGD Te koop gevraagd een papegaaien-kooi. AdresHoogerwerfstraat 4. Wegens opheffing te koop een partij Pakkisten, Toon banken, mooie glazen Kasten en meerdere inventaris. Moet weg. AdresHoofdgracht 84. Te koop een PALETOT, (Konst. Majoor) en een WAN DELWAGENTJE met kap. Adres: Oudekerkstraat 15. Ter overname een notenhou ten PIANO, kruissnarig, in goeden staat. Adres: Kanaalweg 166. Te koop Dultsche HERDER (teef). Adres: Leliestraat 18. Te koop T A F E L en 4 pluche STO E L E N Adres: Weezenstraat 46. nieuw, gekost hebbende f 280.-, met bak en voerende voorvork, moet weg voor I 76.—Geen 8-wieler. AdresKanaalweg 2. AdresJ. PRONK. Huisduinen 58. Te koop een mooi Burger woonhuis ln de 2de Vroon- straat 57. Hypotheek beschik baar. Inlichtingen gratis bij: R. DIJKSHOORN, Breewaterstraat 86. Te koop een pracht RADIO TOESTEL, voor elk aanneme lijk bod. SPOED. Adres: Emmastraat 68. Te koop een beste Kruiwagen en nog 2 Wielen. Adres: Smidstraat 80. Te koop Kasten, emallle Fornuis, Lampen, Kachel, Trapje, Ligstoel, Werkflets enz. Adres: J. ROB, Tlmmerst. 1. Te koop een best Heerenrijwiel met nieuwe binnen-en buiten banden. Prijs f 15.—. Adres: Diaconiestraat 15. Te koop Siaohtkippen. Hanen, Duiven, zware-en lichte Konijnen, enz. AdresBREMER, Poelier, Koningdwarsstraat 54. Te koop, door lnrulllng, een „Chevrolet" Touring. geheel electrisch, in goeden staat, voor slechts f175.— Adres: Garage J. NELI9, Kanaalweg. Telef. 410. aangeboden Te koop, wegens aanschaffing van auto, een „Gillet" Motor- rijwiel, als nieuw, voor billij- ïeLS^ G.rtae NELI3, Kanaalweg. Telef. 410. Te krop wegens ultstedlg- held, zingende Kanarievogel, met koperen kooi en standaard, voor f7.60. AdresPalmstr. 9. Te koop een goed onderhouden grlisgelakt Heeren-rljwlel. Adres: Bultsahaven 28. Beleefd aanbevelend. Te koop een Dames en een Heerenrijwiel, f 20.per stuk Adres: Koningdwarsstraat 56* Te koop nog 35 peroeelen bouwterrein, waarvan 1 heel geschikt voor CAFÉ of PENSION, op het mooiste ge deelte van den Strcoweg, vlak bil Strand, en dennenbosch „Donkere Duinen". Adres: J. MAKELAAR, Strooweg 11. Te koop, wegens vertrek, een goed beklante Groenten- en Fruitzaak, met venterswijk en ket en wagen, voor een spotprijs Brieven onder Nr. 425, aan het Bureau van dit blad. Te koop een zoo goed als nieuwe motobéCANe. Adres: Zuldstraat 48. Beleefd aanbevelend, H. J. LUGTENBORG. Over te nemen een HEEREN- en een DAMESFIETS, i x bereden, spotprijs, samen f 75 Desnoods ook afzonderlijk. Adres: Paardenstraat 4. WITWERK A. LOMAIM, Stucadoor, Lekker en niet duur Hier is OVERLAND WmPPET" COACH, slechts even gebruikt voor demonstratie, voor weer verlaagden prijs. Adres' Garage J. NELIS, Kanaalweg. Tel. 410. KONINGSTRAAT 60 ONTVANGEN: VAN 1B KLAS BUITENLANDSCKE HUIZEN IN VILT ZIJDE EN STROO OOK GECOMBINEERD VANAF f 1.85. FIRMA Rijwielen van af f 40.—. Buitenbanden vanaf f 1.25. Beleefd aanbevelend, p. hoenderdos, sluisdijk straat 77. KUniiivw---- „ULTIMO'' 6 Ct. „de Sport-"Sigaren q 1 h.(m..*rO 11. Nog ,o.rh.nd.*«*" sigarenwag«wn gezouten amandelen 60 ct. per ons gezouten katjang 14 ct. per ons chee8elet8 per ons 38 ot. per bus f 1.60 kaa8st0kje8 30 ct. per ons GOUDSCHE STROOPWAFELS ijschocolade (fijner) per doos 35 ot. zalmstoiues per ons 40 ot. SPOORSTRAAT 38. tel. as. heeft ontvangen de geheels een zeldzame keuze «Jongens een prachtvolle aorteerlng j WHIPCORD DAMES- EN BACKFISH-HOED, van prima stroo, In alle moderne kleuren en maten gegarneerd f 1.95 CRÊPE DE CHINE VROUWENHOED met struis gegarneerd, Iii 3 verschillende modellen, alleen zwartf 3.75 PRIMA KASHA-JAPON, alle maten. f 8.76 CRÊPE DE CHINE-JAPON, In kleuren f 15.60 ZEER CHIQUE VOORJAARSMANTEL alleen vandaag f 16.75 Verder vindt U de grootste voorraad In den 21 Koningstraat 23. Bezoekt onze speciale afdeeling Karpetten, Vloerzeilen en Vitrage. Tapis Beige, Bouclé, Smirna, Aiminster, enz., 8 en 4 doeks kleeden, in meer dan 200 dessins, w.o. de nieuwste patronen. Al onze Vloerzeilen, Traploopera en Linoleum*, worden gratis gelegd. Beslist laagste prijzen, Groote keuze in Salon-, Woon- en Slaapkamer-Meubelen. Divan- en Tafelkleeden. Bedden-, Matrassen- en Meubelfabriek APARTE MODELLEN. Qoed passende I. GRUNWALD, De in de „HELDERSCHE COURANT" verschenen artikelen betreffende door P.C. DE BOER, J. BROUWER en H.J. BOLDINGH, zijn thans als overdruk in boekvorm verkrijgbaar (74bladzijden). Prijs f 1.—, fr. per post f 1.10, bij vooruitbetaling. Bureau „Haidersohs Courant", Koningstraat. TIJDELIJKE AANBIEDING. Neemt proef f 1.80 per H.L., franco huis. U zult over de kwaliteit uitstekend tevreden zijn. Afgehaald 10 oent per H.L- korting. Vorder d« van ouds bakenda prima WALE8-ANTHRA0IET, vanaf hsden togen geroduceorden prlja. Opgerloht 1866. Kantoor on Magazijn: ZWAANSTRAAT 2 en 4. Telefoon nr. 124en482. ONZER KOEKJES EN CHOCOLADEWERKEN VAN ZATERDAG 3 t/m ZATERDAG 10 MAART TOT cocosprits 25 22 ii •i •i Het zal U de overtuiging schenken, dat U zeer billijk Uw Oostuum hetzij confectie of naar maat koopt ln: kinderen,jongedames encorpulente FIGUREN met groote zekerheid meenen wij te kunnen zeggen, dat ge bij ons in bovengenoemde soorten verreweg de grootste keuze aantreft. om verschillende redenen kunnen wij u meer voor uw geld aanbieden dan andere zaken. AFWERKING EN MODELLEN ZIJN KEURIG. komt eens binnen i wij toonen u gaarne onze vele soorten zonder eenige ver plichting. PLUMCAKES (ZEVEN) voor 26 oent. Geen beter, solleder en goedkooper adres voor het bijvullen en opnieuw opmaken van Uw Kapok- Matrassen, Veeren- en Kapok-Bedstellen, dan da van ouds bekende Bedden-en Matrassenfabrlekvan Matrassen per paar, prima werk f 4.76 Qean fabrleksmatrasssn. Mooie 2-persoons geschilderde houten Ledikanten met ge80haafde planken er In f 8.76 Kapokmatraa (3-deelig), eohuin peluw en 2 kussens gevuld met prima Java-Kapok (2-pera) t 45.—. VAKKUNDIGE AFWERKING De Ondergeteekende. wonende Straat en nummer wenscht zich van heden af te abonneeren op de Heldersche CourariS. Abonnementsprijs f 1.50, franco per post f2.—. Hinritaalmnlnj; Biedt zich asn een net Meisje voor de huishouding. Liefst intern. BUITEN WONEN. HUIS en TUIN te huur in hot centrum der stad, de huur prijs is f 37 60 per maand, voor terstond. Zich melden bij A. 8ALM, Hoofdgr. 68, alhier. TOONBANKEN. TRANSPORTRIJWIEL, als SCHELPEN te koop, 1.— per zak, franco thuis. KIJKT U eens bij WT. TOL, Jan in 't Veltstraat 75 en ziet eens het Damasco-RIJwfel.ln uit voering 1928. Tevens de prima gemonteerde Rijwielen van f65 en oordeel nu eens zelf. GRASZODEN te koop. AdresSluisdijkstraat 99a en Keizerstraat 64. ook alwaaohbaar. Californietitraat, hoek Kelzerstr. SCHERMER Denkt T7 eens wat het beteekent In enkele seoondon het brandende Jeuken te bedaren I Een paar druppels D.D.I». brengen onmid dellijk verzaohting. Geen slape- looze nachten meer, geen binder- lijk jeuken overdag. Waaromnog langer lijden, als verzachting mogelijk is f Reeds de allereerste aanwending van D.D.D. doet het brandende jeuken ophouden. Het is een beproefd middel tegen Ekzeem, Ringworm, Open Beenen, Zeere Plekken, Huidroos, Huid* Uitslag tn andere huidkwalen. Waarom soudt U dralen? Koop vandaag nog een flaoon ad. f.0.79 of f.9.50 bij Uw apotheker of drogist. D.D.Djseepf.1.—per stuk. sTGARTNMAGAZÜ^ a. rtrnpf met Voor solide personen op termijn betaling, Neemt eens p onderstaande merken KWALITEIT-510 Uoht. 1 e KONINOSTRA m Vraagt zlohtiondlng tar vargelijklng, Wi) zijn 20 4/o goedkoo- per dan elders. koopt U tegen de Laagste Prijzen bil Kanaalweg 71-74 n/h. Postkantoor. TER BEOORDEELINO VAN DE BUITENGEWOON FIJNE KWALITEIT I per half pond ISWAFELTJESvan 29 voor 26 PALEISBANKET42'/. 37 CHOO. KRAKELINGEN KATTETONGEN PASTILLES LIKEURPRALINES per on* van 18 voor 16 18 16 18 16 18 13 ZIE ONZE ETALAGES HOFLEVERANCIER HELDER - SPOORSTRAAT 130—132 R. 88 TEXEL - DEN BURG GRUNWALD'S MANTELS... OPGERICHT 1803. ONZE HEERLIJKE Fa. H. SPRUIT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 15