Verhuizingen door Nederland Gebr.v. Koningsbruggen Pz.5 hlin Permanent Wave EEN BLIKJE PRIMA LEVERPASTEI GRATIS I ALBERT HE MN Fa.T.C. GOVERS, KANAALWEG 137. TOFFEE's H.W. ZEGEL Foto-Bureau „Helder" HOOR Tandheelkundige Inrichting met gesloten auto. J&t Oehlijke-model izen vanaf j| 5 5 pabvwm POSTZEOELREEP DRUKWERK (Systeem GALLIA), Lekker en niet duur C.DEBOERJ*. Verbandstoffen Drogerijen. Buikbanden Chemicaliën. Elastieken Kousen Verplegingsirtikelen. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Koningstraat 44-46. HELDERSGH OBLIGATIE EN WISSELKANTOOR ADVERTEERT In de Heldersche Courant V V A GEDIPL. OPTICIEN MENEER PIMPELMANS EN Z'N FORDjE C. ACKEMA, Spreekuur: WOENSDAG van lO—4 uur. AdresStationsstraat 11, Helder» Ie kwaliteit Kunsttanden - PIJnlooze behandeling. Deze zaak Heeft GEEN FILIALEN. Ondernemers: Loodsgracht 21, Tel. 56. N. B. Pakkistenworden gratis in bruikleen verstrekt. N.V. de Alkmaarsche Stoom-, Wasch- en Strijkinrlchting, Prijscouranten enz. worden gaarne verstrekt (ook verkrijgbaar bl] den ohauffeur.) Weststraat 72 huis Speciaal Ingericht voor het fotografeeren van personen, groepen en kinderen In eigen omgaving Interieur- en Buitenopnamen Foto's ten dienste van Handel en Industrie SPECIALE VERGROOTINGS-INRICHTING Verkrijgbaar bijCORN. C. DITO, geeft U volkomen - tevredenheid. - -Kapper.- SOORTENt ROZINO TURKEN HAVER VOLLE MELKCHOCOLADE HAZBLNOOTMELKCHO COLADEL H EEREN CHOCOLADE Bg iederen reep i» een mooie vreemde postzegel verpakt. Duizenden verschillende zegels. VAN ALLERLEI AARD De Ondergeteekende. wonende Straat en nummer wenscht zich van heden af te abonneeren op de Heldersche Courant. - Abonnementsprijs f 1.50, franco per post f2.—. Handtaakenlng Wederom verkrijgbaar bij het generaal Hoofdagentschap KONINGSTRAAT 33 - HELDER De vorige loterij zijn bl] ons de navolgende prijzen van f 1000.— en hooger uitbetaald. fl 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (met 16% natuurboter) n„ aan Roomboter gelijk, echter belangrijk goedkoopei. Prima Kolfle per pond van af 64; Geurige Thee per ona vanaf 22 14 17 II II mm 55 9e INDANTHREN (kleureohte) uit 't INDANTHRENHUiS, Amster dam, zijn verkrijgbaar te Helder bij ook In Pepermuntsmaak verkrijgbaar. Voor engroa GEBR. WINDES Alkmaar. Drillen op voorschrift ran Uw arts of eigen keuzo. Ieders combinatie in reparatie worden tirtload gereed giniikt. 129. Met 'ii ontzettende vaart schoot meneer recht naar beneden. Z'n hart kromp ineen van ontzetting! Hij schoot tusschen alle mogelijke wereldbollen door groote en kleine en hij was doodsbe nauwd dat hij er z'n hoofd tegen zou stooten. 180. Bom! daar zat hö in 't gras. Toen hij weer bij z'n positieven kwam, stond er een vreeselijk monster voor hem. 'n Romp had-ie niet, z'n armen en beenen zaten zoo maar aan z'n hoofd. „Ga je van m'n planeetje af, opgeblazen aardwormI" gromde het monster. 182. Net toen hö aan z'n vijfendertig ste wereldreis bezig was, kwam opeens x'n fordje aanstuiven. Meneer nam een kloe ken sprong en kwam bom! precies in de auto terecht Maar wat was dat" Het ding bleef nu stokstijf staan... vu absoluut gaan beweging maas Ie f I (en de, WESTERWEQ TELEF. 445 ALKMAAR WIJ halon en brengen op geregelde dagen GRATIS per auto, da wasschen in alle plaatsen van Noord-Holland. van den RUBLIN-LIN- NENSCHOEN blijven tot het laatst bewaard. Rublin beeft een stevigen neui met sterke verbinding en lollde contrefort Het rubber-onderwerk met nor- male hak laat niet los, is niet ge- naald of gespijkerd, maar aan net IJzersterke linnen gevulcanlseerd. De gepatenteerde metalen voet steun voorkomt doorzakken. Verschillende moderne kleuren. Gemakkelijk te reinigen. Overal verkrijgbaar, waar niet vraagt Inlichtingen bij! HEVEA-FABRIEKEN Heveadorp (Gld.), Linnen Schoeisel'*' et Rubber*, onderwerk ADV SUR VEQHIuL C CO. Schoenhsndel en Moderne Eleotr. Schoenmakerij, BRAKKEVELDWEG 2 b. Dezo machina bevat zestien chauffeurs, waardoor oen be handeling oen sneller verloop heeft. KWATTA's 10cen*s Zendt 250 Kwatta-Soldaatjea van de bekende Soldaatles-Kwatta-reepen franco In en U kunt o. a. daarvoor een keurig echt Schwaneberger jeugd-album bekomen. 9 KWATTA-Breda. NV.kOOPMANS'MEELEABRIEKEN-LEEUWARDEN WORDT OAARKE GELEVERD DOOR DE KONINKLIJK GOEDGEKEURDE UNIEBRIEFJES fl 50.000 op No. 6587 1.000 op No. 6048 ff 26.000 ff 2847 ff 1.000 ff ff 6179 ff 15.000 >1 ff 18664 ft 1.000 ff ff 6211 tv 1.500 II ff 8100 ff 1.000 ff ft 6282 ff 1.500 II ft 8648 ff 1.000 ff ft 6814 ff 1.000 II ff 610 f» 1.000 f» ff 6881 ff 1.000 II ft 1699 ft ft ff 6697 ff II ff 1846 ff 1.000 ft ft 9277 ff II ft 2061 ff 1.000 ff ft 10406 ff 1.000 II ff 2281 ff 1.000 ff ft 18848 ff 1 000 II ff 2874 ft 1.000 ff ft 14149 ff 1.000 II ff 2696 ff 1.000 ff ff 14231 ff 1.000 II f» 2820 ff 1.000 ft ft 18683 ff 1.000 II ff 2977 ff ft f» 18950 ff n ff 4943 ff ff ff 19688 ft 1.000 II ft 4978 ff 1.000 ft ff 19991 Prima Tarwebloem Gruttemeel Havermout Prachtige Grove Rijst Boekweitgrutten Vermicelli BIJ aankoop van lader pond A. H. Margnrlno of Extra Fl|ne Melange A 45—58 of 75 cï, por pond en alleen van ZATERDAG 7 t/m. ZATERDAG 14 JULI ALBERT HEIJN'a MARGARINE Hoog in voedingswaarde, buitengewoon fijn van smaak. ALBERT HEIJN'a EXTRA FIJNE MELANGE Krenten Sultana Rozijnen Sun-Maid Rozijnen am (pot gratis) Appelstroop Reuze Ontbijtkoek Heerlijke Cakes Choc. Reepen Roode Zalm Pink Zalm p. pond lo-nVs li 13-15 11-16 II II tl II II II p. pondspot p. kilobus p. stuk 7 voor 7 voor 3' „14-32-39 30-25 39 34 33 35 35 Mooie Abrikozen Mooie Pruimen Reuze Pruimedanten Tuttl-Frutti Doperwten Spercieboonen p. pond 39-63-75 m ^J-i8-3O 18-35-43 n 29-48 p. blik 39-49-62-95 Heerlijk Rookvleesch per pond 35 Goudsche Kaas volvet p. p. 55"6|-75 Prime Leidscbe Kaas 38-50 Edammer Kaas 40 P*r beele '35-«oj-tij Zuiver Rundvet P- P°°4 Jl p. groot blik p. blik per blik 85-98 43 30-50 Slaolie goudmerk Extra Zwaar Gemengd Kippenvoer Aijjn _u p. gr. fleecb p. Liter p. Liter P flesch IJOO 70 10-30 13 per pond 7 Prima Kulkenvoer per pond 9 ALBERT HEIJN'a OVERBEKENDE ORANGEADE LIMONADE per groote flesch Ook verkrijgbaar bij de Hoofdagentent LAGERVELD, Zuidstraat s SCHOONHOVEN, Spoorstraaten de dlverae Agenten. GORDIJNEN Van Melle's y y KONINGSTR. 44-45 TELEFOON 279 BAROMETERS REPARATIE-INRICHTING OO BRILLENSLIJPERIJ doob G. Th. ROTMAN. ttu werd het meneer te benauwd. Hij krabbelde overeind en zette 't op een loopen, het monster achter hem aan. Nu 't was nog al een kleine aardbol, dus hü had de reis om de aarde gauw volbracht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 4