IÉ. Kijvereeniging Heden extra lage prijzen Mantels japonnen - Hoedjes ATTENTIE S.V.P.! TYDEMAN, Sluisdijkstraat 135. BETREKKINGEN f 1 1 I I l DE MOOISTE FOTO DIENSTMEISJE BETREKKINGEN SEN i Kj 1 u., OnderwerpVerleden en toekomst der Christ. Vakbeweging. Eenige zijden- en gIaskappen. Beleefd aanbevelend. AdvertentSën. Eïanielisatie^ Palmstraat NAAIMACHINES, DE PRIJZEN Onze naaimachines zijn ietsbeter dsnaidere. llilSpipl^ TE HUUR Firma LAAN, Sluisdijkstraat 72. TE KÖÖ? te koop opgemerkt, welke mooie jongens blouses en lumberjacks, als ook sport- flanellen heerenhemden en lumberjacks er tegenwoordig worden gedragen? Meestal zijn deze afkomstig uit het manufacturenmagazijn van C. BUIS, Emmastraat 53, Tel. no. 189. Daar worden deze in uitgebreide sor teering verkocht tegen prijzen, waar U nergens anders voor koopt Onze etalage vertelt U hier nog meer van. GROOTE PAKKISTEN i. d. mooie Hoedjes 3.90 chiqué Mantels 29.00 24.00 leuke Japonnen, elke maat, van 15 50/7.75 14.50/6.SO ZIET ÉTALAGES Door bij mij te koopen bevoordeelt U zich zelf en mij en Nederlandsche fabrieken MAGAZIJN Yoghurt HANDSCHOENEN J. GRAAFF SPOORSTRAAT 51 Het goedkoopst adres J. VISSER, Spoorgracht 30. P. WARBOUT, ZUIDSTRAAT 52 ZIET ONZE ÉTALAGE. SS. IP KANAALWEG 194/5 SPOORSTRAAT 15 HOEK SPUISTRAAT KRIGEE'S GEMBERBROOD een delicatesse KRENTENBROOD met spijs gevuld - voor f 0.60 - HAL Spoorgracht 30 AFDEELING III. xe klasse. EnschedéAGOW, Go gen, TubantiaVitesse, Robur et Velocitas Heracles, ZACPEC. ^kschhird^Spelers van jull'uur S& Scheids- jr„ Veel succes. om i" Nievaard IE De BW— Valk— FVCAlcides. GVAV V. B. iHRC 3, aanvang 2 uur). v. d. Suc- C. J. Metselaar. Dam. Pet- AFDEELING IV. ie klasse. N.OADPSV, NACWillem MW, BleyerheideLONGA, Eindhoven. AFDEELING V. ie klasse. VeeodamVeéocitas, Be Quick-^riesland LeeuyrardeoAchilles, -Fri»a. M.-H ie kiaaoe C. Augusteijn. Wieringerwa.-rd Hoff. (Alle wedstrijden ces—Texel, IJ uur, ae klasse D. Bol weg: Helder 4—HRC D* Mol Jr. Julianadorp: JVC—MLL>, Texel 2—Schagen 2, tenOudesluis, H 3e klasse E. Schagen 3—Succes 3. uur, waardt. Kolhorn iHelder 5, 4e klasse D. Tuindorp: HRC 6—Helder 6,10 u., L. Heij- blok. Wielingen: Succes 4Wieringerwaard 2. Sf Anna Paulowna: BKC 3-JVC 2, 12 u„ v. Kooi. In deze afdeeling zijn nog bijgekomen. HRC 7 enDES 2. Adspiranten L. Bolweg: Helder B-HRC B, 12 u., C. Mol Jr. Adspiranten M. Bolweg: Helder E.Schagen B, 10 Luijckx; Helder DHRC C, 11 u., Anna Paulowna: BKC AJVC A, 11 Eooi. H.R.C.-nieuws. voldoen sen 2. kunnen 1 tegenpartij over om ontplooien door eigen AheadWagenin- HRC 3 we rekenen op Vertrek per trein rechter is de heer Teneinde aan de ""^debetrokken heeft het bestuur m overleg^ autoriteiten als p wedstrijd bezoeken, kers. welke gekregen. Voor een wachter den. Tegen een kleine auto gedurende den king. Geeft als vorige Texel Zondag 'weder het zelfde spel week tegen Succes 2 dan is de kans no een overwinning op het eerste elftal van Succeeveneens groot. Vooral de middenlime deze samenstelling zeer sterk. thuis om 12 uur tegen Scha- is m Texel speelt de Lupineostraa^toegewezen^ vergoeding staat de "wedstrijd oder bewa- Succes- nieuws. Helder-meuws. helder ii-west-frisia (Aanvang half drie.) II. thuis- Voor Zondag 18 Oct. a.s. zijn op het s"^ terrein van Succes te Hippolytushoef dt vol gende competitiewedstrijden bepaald. Succes 1—Texel I, aanvang 12 uur. Succes 2Helder 3, aanvang,2 uur. Uit gaat: Succes 3 naar Schagen 3. Callantsoog-nieuwa. AMSTERDAM Naar HAARLEM en per nieuwe luxe autobus, ©p WOENSDAG ai slechts f 2.50 retour. Kaarten verkrijgbaar Garage MOORMAN, Brakkeveldweg 64 - Tel. 470. Ook Kaarten verkrijgbaar by D. HEIJTCOOP, Kerkplein by de Werfpoort. voor de kennen 1 Dol. 12 tl., H. van .Augusteijn. De reserves spelen morgen hun 3en wedstrijd, de West-Frisia-reserves komen dan op bezoek, die 2 wedstrijden gespeeld en ge wonnen hebben (score 9—3). Helder doet het Van u. ----- niet zoo mooi als het vorige seizoen, vr"endschappelijke wedstrijden werd er slecht Zondag a.s. krijgt Callantsoog 1 competitie op bezoek Kolhorn 2. We de sterkte van Kolhorn 2 niet. Callantsoog heeft in vriendschappelijke wedstrijden JMils meerdere successen tegen Kolhorn 1 geboekt, de vier tegen Kolhorns eerste gespeelde Gouds- Westenberg. L. J. Luijckx. u., v. d. lang- want reeds zijn 4 wedstrijden gespeeld en... verloren. Kom spelers, dat moet beter wor den; meer toelegger op een juister combina tiespel brengt vast betere resultaten. Mooi doenerij en zelfzuchtig spel is niet de ware weg tot het succes, De overwinningen moeten behaald worden door onderlinge samenwer king, waarin men elkaar de eer weet te gun nen, door samenspel en overleg en.... de noodige geestdrift! Withemden, stelt je aanhang ditmaal eens niet te leur, maar geef de Enkhuizers waar dig partij, verslap niet en zorg dat deze match een keerpunt wordt in de verrichtingen. Het ie elftal is vrij, terwijl het 4e om 10 uur 's morgens op eigen veld het 4e van cing moet bekampen. Dit is dus een derby in het klein. Voor de wedstrijden van de andere elftallen zie men het N.-H. V. B.-programma. M.L.D.-nieuws. Algem. Ned. Christelijke Ambtenaarsbond Afd. Den Helder Propaganda-Kunstavond D.V. op DONDERDAG 22 OCTOBER A.S., des avonds 7.45 uur, in het Chr. Militair Tehuis aan den Kanaalweg. Spreker: L. VERSPEULEN, Bondssecretaris. Welwillende medewerking wordt verleend doorMevr, GUNTHERT-BREET, alt, den WelEd. Heer COPPENS, declamatie, en het Chr. Dubbelmannenkwartet (dir. der Heer C. v. d. HAAGEN). Alle Chr. Ambtenaren, leden en niet-leden, met hunne dames. I BnsfaBlatie-Bureau Wij ruimen op: Spotprfifzen. Ziet onze étalages Vraagt eens naar ons Installatiewerk. Wij hebben vulemmers vanaf 90 ct. Groote sorteering Emaille. één met oi verloren. We voorspellen dan. ook een gemakkelijke zege voor Callantsoog. De Callantsoog-junioren gaan Zondagmor- gen op bezoek bij de junioren van PSV te Petten. Ter se^egenhe^^er__Pett^nerekernm beleefd verzoch't deze vergadering bij te \VCjnem HET BESiUUxv. zal daar een speeld tusschen. deze beide jeugdploegen. Jon gens houdt je taai en neemt de overwinning mee naar Callantsoog. Visscherijberichten. IS Oct. Aangebracht door korders: H.R.C. I—KINHEIM I. Aanvang half drie. Na een week gedwongen rust speelt het ie elftal morgen zijn 3en thuis- en 4en com petitiewedstrijd. Ditmaal zullen de Kinheimers, welke dit jaar gepromoveerd zijn, als tegen partij fungeeren. Waren we in het begin nog onzeker omtrent de kracht van den jongsten 28 klasse (zij begonnen even onzeker), nu zullen we het allen wel eens zijn, dat ze niet voor de poes zijn, getuige hun laatste twee wedstrijden. Vooral den laatsten, toen zij sterke ZVV aan hun zegekar bonden, Morgen, Zondag 18 Oct. 1931, zal het eerste elftal den strijd aanbinden tegen haar plaats- genoote JVC i te Julianadorp. Wij zullen ons over het verloop van den strijd niet aan veronderstellingen waren. Jammer is het dat MLD door permissie en wacht niet op volle steikte zal kunnen uitkomen. Het elftal is als volgt samengesteld: Beek de Groot Warbout de Vries Wilson Goudswaard v. Heems de Hair Wolthuis de Borst Bekkers Op denzelfden datum, des morgens om tien uur, zal het derde elftal een vriendschappe- lijken wedstrijd spelen op het terrein van het M.L.D. ana den Strooweg. Als tegenstander geeft zullen ze ontmoeten een elftal uit oud-Den 1277 tongen 1951 kleine tongen S tarbotten 15 kisten schol I 28 kisten schol II 3 kisten schar 16 Oct. p. st. 0.390.20 0.10—0.05 6.75—6.00 p. kg. 12.00—7.75 4.00—2.25 3-50 GEVRAAGD Een nette Marineman zoekt een Woning. Huurpijs f 5 p. w. Brieven onder Nr. 917, aan het Bureau van dit blad. Aangebracht door korders: 1066 tongen p. st. 1845 kleine tongen 32 kisten schol I p. k. 22 kisten schol II 40 kisten schar 0.38—0.25 0.070.04 8.50—6.25 „3.15—1.40 3.602.00 te denken. We kunnen dus de Racers niet ge-! Helder, welke de letters DWS in hun banier noeg waarschuwen. Denkt er om heeren, jullie 1 schrijven. MLD 2 heeft al eens eerder een zult minstens zoo moeten spelen als tegen vriendschappelijken wedstrijd tegen deze club WFC, anders ziet het er slecht voor jullie uit. gespeeld, welke met een groot verschil door Speelt een sportieven strijd. Veel succes. j MLD 2 gewonnen werd. Scheidsrechter is de heer Hulsman. De op stelling is als tegen WFC. DE SPARTAAN II—H.R.C. II. Het tweede elftal, dat Zondag j.1. op zoo schitterende wijze de kop der afdeeling heeft genomen, zal morgen de gast zijn der Am- sterdamsche roodbroeken. Ook voor het tweede geldt hetzelfde als voor het ie elftal. Onderschat je tegenpartij niet. Speel voor wat je waard zijt. Neem zelf het spel in handen en laat het niet aan je Het derde elftal ziet er als volgt uit: v. Aggelen Koster Touwslager Noot Wildeman v. d. Feer v. Gorkum Visser Hermes Kuipers v. Puffelen Texel-nieuws. Texel 1 komt morgen op Wieringen met het volgende elftal uit: Gras D. Zuidewind Pijpers J. Vroege V. Rhenen De Graaf Kil jan Stern Winter Gielis A. Ran Radiografisch Weerbericht. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 17 October. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te de Bilt Hoogste stand 774.3 te Stornoway. Laagste stand 745.6 te Ingö. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Oostel. rich tingen, licht tot half bewolkt, droog weer, overdag iets zachter. en Den 29sten October •§J hopen onze geliefde Oom ij en Tante W. H. DONKERSLOOT i i H. DONKERSLOOT—FORMER, hun 40-jariga Echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blij- ven is de wensch vank WILLEM. t! JACK. NELLY. Den Helder. Parallelweg 59. i* "I" 'jrJx 'üriv' 'xjx' 'xjx' xjv.' 'xjx' 'jr|* Getrouwd H. SCHOL en NELLY HULPUSCH. Den Helder, 16 Oct. 1931. De Heer en Mevrouw SC HOLHulpusch zeggen, mede namens weder- zijdsche ouders, hartelijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling bij liun huwelijk ondervonden. fe .it*. At*.# lij 1 November a.s. hopen mijn geliefde Ouders, J. J. KOORN k J en I A. M. KOORN—BAK, *5 hunne 12^-jarige Echtveree- 4 niglng te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mo- k gen blijven is de wensch j* van hun i? liefhebbend dochtertje ANNIE. *4» Tfgg -xjï- L De Heer en Mevrouw HOFFMANN—Westermann, geven met blijdschap kennis van de geboorte van hunnen Zoon HENDRIK THOMAS. Ambon, 15 October 1931. Paradijsstraat 10. (Ned. O.-Indië). Geboren EL1SABETH SUZANNA AGNES, Dochter van CORN. L. KOLSTER en E. S. KOLSTERBoogaard. IJmuiden, 16 October 1931. Roemerstraat 21. RE1Ü1ER JOHANNES RAN en CORNELIA CLASINA BIEGSTRAATEN geven kennis van hun voor-i genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats heb- ben op Donderdag 29 October j a.s., 's morgens 10 uur, in de Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus, Kerkgraoht Den Helder. Den Helder, 14 Oct. 1931. Sluisdijkstraat 82. De la Reystraat 36. Receptie Zondag 18 October, van 36 uur, De la Reystr. 36. Ondertrouwd JO PLANJÉ en ANNIE VAANDRAGER. Rotterdam, October 1931. Iependaal 1. Dordschestraatweg 773. Huwelijksvoltrekking 22 Oct., Heden overleed te Heem stede, na langdurig, ge duldig gedragen lijden, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN BLANKMAN Pzn Weduwn. van Aaltje Dekker, in den ouderdom van 70 jaren. Groningen, C. BEIBOER Blankman, F. BEIBOER. Hoogwoud, P. BLANKMAN. M. BLANKMAN- Lenghaüs. Racine Wisconcin U.S.A., H. BLANKMAN. A. BLANKMAN— Muller. O. BLANKMAN. C. BLANKMAN— Dijkstra. Rotterdam, G. RENES—Blankman. A. RENES. Den Helder, J. VAN REEK— Blankman. A. J. VAN REEK. Derlin Out-Canada, F. BLANKMAN. R. BLANKMAN-Erwin. Youngstown Ohio U.S.A., N. KLEIJNBlankman, O. KLEIJN. Heemstede, A. MENTING Blankman. J. W. MENTING. Chicago U.S.A. J. BLANKMAN. J. BLANKMAN— Jaoobsz. Heemstede, G. BLANKMAN en Verloofde en Kleinkinderen. Heemstede, 14 Oct. 1931 Timorstraat 6. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Zater dag 17 October a.s., des namiddags 2 uur, op de Algemeene Begraafplaats te Den Helder. DANKBETUIGING. Ondergeteekende brengt langs dezen weg zijn harteüjken dank voor de belangstelling ondervonden, gedurende de ziekte en bij het overlijden van zijn geliefde Echtgenoote en Moeder, Anna Elisabeth Petronella Maria WasrdGn- van den Berg. Inzonderheid aan H.H. Dok toren en Verpleegsters Marine Hospitaal voor de zeer liefde rijke behandeling, gedurende1 hare ziekte. G. A. WEERDEN en Kinderen. I Den Helder, October 1931. Brakkeveldweg 83. J. SERANO. R. SERANO—GEBBINK. j a.b. m.s. »Marnix van St. Aldegonde* Zondag, v.m. 10 uur Ds. J. H. VAANDRAGER, 's avonds half zes Ds R. C. W. J. HOEK. GEBOUW C.J M. V., SPOORSTRAAT. Zondag v.m. 9.55 uur: JEUGDDIENST, Ds. R. C. W. J. HOEK. OnderwerpLEVENSDOEL. De lessen der Held. Rijver, beginnen morgenochtend kwart over 9 uur VESTA en BURGERS E N.R zijn solide en laag in prijs. Langdurige garantie ZUIDSTRAAT 8—10 van de melk en melkproducten van JONG HOLLAND zijn 'O ct. p Prijzen van f 62.50 af. Prachtig inzinkbaar Salonmeubel f 175.— H.J. VAN GRUNNINGEN Keizerstraat 54-56, Den Helder. Rijwiel- en Naaimachinehandel. Portret-Atelier Jac. de Boer pW gftSEfi j VERMIST: een licht-grijze POES met rood halsbandje, luisterendenaardennaamMiep Aanwijzing of terug bezorgen bijRIEKWEL, Ruijghweg 16. Een net persoon, die dagelijks eenige uren over heeft, zoekt een betrekking als Kwitantle- looper of voor andere derge lijke bezigheden. Brieven onder Nr. 918, aan het Bureau van dit blad. Biedt zich aan een nette Werkster. 4 dagen vrij. AdresBureau van dit blad. B.z.a. voor direct of later een voor dag en nacht, leeftijd 17 jaar. Kan goed met kinderen omgaan. Brieven onder Nr. 919, aan het Bureau van dit blad. AANGEBODEN Te huur een modern gebouwd WOONHUIS, k f 7.- per week. Brieven onder Nr. 923, aan het Bureau van dit blad. Wij hebben weer groote rijpe Williams, 3 pond 25 cent, zoete appels, goudreignets en bellefleurs, hand- en stoofperen, 5 pond 25 cent, honingzoete druiven, 16 cent per pond. Nog steeds 20 pond fruit 80 cent en druiven toe. Puik beste aardappelen en goedkoope groenten. Heden tot 10 uur geopend. Te huur het Heerenhuis Havenplein 11. Adres: Makelaar R. DIJKSHOORN, Molen gracht 35. AANGEBODEN Te koop een 2de-handsch ACCU en AUTOBANDEN. Adres: Spoorstraat 30. Een zeer mooi Huis a. d. Molengrachh Het Woon- en Winkelhuis i. d. Langestrat Nr. 55, met erf en bergplaats. Dit pand is ook te huur. D. t. a.y. Nog enkele mooie moderne Huizen i.d. Joubertstraat, per stuk f 3000. Zeer mooie geld belegging. Een zeer mooi Huis aan den Ruijghweg. Voor geldbelegging vier On der- en Bovenhuizen a. d. Krugerstraat No. 122136. Een zeer mooi Huis a. d. Parallelweg Nr. 21. D. t. a.v. Hebt U al eens Uw moeite om eens te gaan kijken wordt ruim- schoots beloond. KEIZERSTRAAT STRUISVEER EN te koop, f 1.en f 0.50. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een IVIarinejekker, 2 Baadjes, een Radio-T oeste! en een ronde Tafel. Adres: Janzenstraat 10. Te koop Canadeesche en zuiver wollen BROEKEN, BORSTROKKEN en DIREC- TOIRS, KOUSEN, SOKKEN, nog eenige zware, zuiver wollen DEKENS, 190 x 230, pracht TAFELKLEEDEN f 7 en zware VLOERKLEEDEN, 16-els, f 25. Adres: K. SCHUURMAN, Californiestraat 3—5. Gevraagd een net, degelijk KOSTHUIS. Geen beroeps. Brieven onder Nr. 922, aan het Bureau van dit blad. AANGEBODEN 3aSB2EBEE5EKg Cj Mevr. KLAASSEN vraagt begin November een nette Dienstbode voor dag en nacht. V. g. g. v. Goed kunnende koken Toekomstig adresHoofdgr. 66 Zich aan te meldenMaandag avond v. 7-8 uur: Kanaalweg 72. Zelfverdedigend BOKSEN (privé-lessen). Nog eenige LEERLINGEN kunnen geplaatst worden. Aanbevelend, H. KEET, Spoorstraat 59. Voor direct gevraagd flink DAGMEISJE. j Hoog loon met verval. Adres: Spoorstraat 31. een TE KOOP VRBBM l DREESMANN Een flink Burgerwoonhuis, met mooie tuin, een boet en Kippenhokken i. d. Weezen- straat No. 52. Koopsom f 3600. Leeg te aanvaarden. Een in volle werking zijnde Smederij met groot opslag terrein en zeer mooi Woon huis. 3 mooie Woonhuizen in de Kroonstraat Nr. 2123 en 27, deze huizen zijn ook afzonder lijk te koop. Voor geldbelegging een zeer mooi Hoerenhuis aan het Havenplein. Drie Huisjes in de Vijzel straat. voor r 2.40 1.90 16.00 lO.i Een zeer mooi Huis Stakmanbossestraat. Een Huis i. d. Blomsteeg. Een Huis a. d. Binnenhaven. Het Winkelhuis a. d. Laan No. 22 met erf en Pakhuis. Een Burgerwoonhuis i. d. Wilhelminastraat No. 41. Wil- Te koop een heeren- r ij w i e I. Adres: Bonselaarsweg 10. Te koop een Haard, een Haardkachel, 2 Fauteuils en 4 Stoelen, een Buffet, een Dressoir enz.; tevens te koop gevraagd geheele en gedeelte lijke Inboedels en Winkel- Opruimingen. Adres: K. SCHUURMAN, Californiestraat 35. Gevraagd een flinke Jongen, goed kunnende fietsen. Adres: „DE EENDRACHT", Gravenstraat. DANKBETUIGING. Bij deze betuigen wij onzen hartelijker) dank aan HH. Dok toren en alle verplegers van Zaal 2 Marine-Hospitaal voor de liefderijke behandeling, ons zoontje JAN bewezen. W. KUYPER. A. KUYPER-KUYPER en Familie. Oudeschild, Oct. 1931. Volle melk Heele fl. meik Halve fl. Karnemelk 1 Liter Karnemelk Gort Heele fl Halve '/i fl. Chocolade Va 1 8 Koffieroom '/s Slagroom Boterprijzen Blauwmerk Roodmerk Gevraagd een net Dagmeisje, van 8 tot 3 uur. Adres: Koningstraat 19. Te koop een zoo goed als nieuwe Luidspreker, een eiken Buffet, eiken Nachtkastjes met marmeren blad, 2de-handsch Slaapkamerkasten, 2de-handsch Nachtkastjes, Waschtafels, Siaap- kamertafels, Fornuizen, Kamer kachels, Schuiftafels, 2de-handsch Ameublementen, Linnenkasten, Grammofoonplaten, 2de-handsch Theekasten; tevens prima nieuwe Meubelen. Dressoirs van af f 30 Tafeïkleeden, Overgordijnen, Schil derstukken van af f 6 en complete Slaapkamer-Ameublemsnten. Adres: K. HEFRKENS, Kanaalweg 177. 13 7 8 7 10 20 10 20 lO 15 20 72 70 L- ct- ct- ct- ct. ct- ct- ct* ct- ct- ct. ct. ct. ct. Een beschaafd Meisje (jonge man) gevraagd voor lichte kantoor-werkzaamheden. Vlot kunnende typen. Brieven met opgaaf van ver langd salaris onder Nr. 925, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd een net MEISJE, van 8 tot 4 uur. Zondags vrij. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagdeen flinke JOUGEN 16 jaar. I\\hKtF 1 LljEMAN's WIJN- uajndfl, Koningstraat 85. Groote keuze 88, 68, 58, 48, 38 ct. Moderns tweed 24 ct. dubbel breed tweed34 Bouclé-tweed 33 ct. Onze bekende prima zijde met fil d'écosse, nu 48 ct. per paar, in veel kleuren. Extra sterk nu 78 ct. Gevestigd sedert 1880. Het Winkelhuis i. d. helminastraat No. 39. Drie Huizen i. d. Wilhel minastraat. Het Woonhuis met stalling^ en wagenhuis i. d. Oude Kerk straat No. 26. Het Winkelhuis annex Lo gement met Pakhuis i. d. Langestraat No. 30. Een groot Winkelpand a. d. Kanaalweg. Het Huis met Pakhuisje i. d Gasstraat No. 60 aan ruime brandsteeg. D. t. a. v. Een mooi ruim Winkelhuis met mooie bovenwoning a. d. Weststraat. Te huur a. d. Werf »De Lastdrager*: Een Pakhuis met Garage, ook afzonderlijk. Tevens gelegenheid voor het opbergen van pleizier vaar-1 tuigen. Inlichtingen voor koop, verkoop van vaste goederen en taxatie bij P. BREGMAN, Loodsgracht 46. is en blijft toch: ie soort Bloemkool 2 voor 10ct. j Raapstelen 4 voor IO ctl 1 Dubb. bossen Worteltjes 2 voor 15 ct! 1 Andijvie groote kroppen 5 voor 10 ct. Sla groote kroppen 5 voor 10 ct. Spinazie 2 pond voor 10 ct. j Zachte Snijboonen 3 pond voor 25 ct Spercieboonen I4ct!l Groene, gele, roode kool 2 voor :o ct Pnj 2 bos voor I0ct Kogelspruitjes 3 pond voor 10ct! Hand- en Stoofperen v.af3 pond 10 ct. Zoete en zure Appelsv.af3pond 10 et- lom aten 2 pond voor joct Druiven per pond ioct.1 Goudreinetten en Bellefleur 4 pond voor 25 ct. Hollandsch Witlof 2 pond voor 25 ct. Trots onze alom bekend staande lage prijzen geven wij deze week bij aankoop van f 2.50 een dubbel stuk prima Huishoudzeep cadeau Beleefd aanbevelend, Dominospellen Vlooienspellen Halmaspellen Schaakspellen Damspellen Trik-Trakspellen Voetbalspellen Ganzenspellen Ping Pongspellen Mensch erger jeniet spellen Reis-Dominospellen Reis-Schaaks pellen Reis-Damspellen Groote collectie Fisches, Dobbelsteenen en alle mogelijke a n d e re spellen. Probeert U vandaag nog ons heerlijk Beleefd aanbevelend Buurvrouw heeft U het al gelezen, in de moet je wezen, daar geven ze de zaak cadea11 Gaat zien Gaat zien on overtuigt U ADVERTEER! in de Heidersche Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 10