1*1 NLIGHT ZEER, LUX, NSO, VIM, RADION LUX TOILET ZEEP GEBOUW „MUSIS SACRUM" TOEGING VRIJ Adverteeren doet verkoopen E. N. HEIJLIGENBERG 1 1932 OPROEPING! 1932 Amsterdamsche Kooplieden IDEN HELDER HEDEN 3 MAART 1932 VRIJDAG 4 MAART 1932 KONINGSTRAAT 79 A^aum 3litóeeton A.<Kildcting 90 tfftoowttoat W th l Vaal. eÜM. SÓóvyyi/ WIBMU-AmS: 3pocrstraat SPOORSTRAAT 23 - DEN HELDER I BEZOEKT DE DEMONSTRATIES MET DE PRODUCTEN VAN DE SUNLIGHT ZEEP FABRIEKEN BRENGT UW BONS VOOR GESCHENKEN MEDE HET BESPAART U PORTO WAARSCHUWING! De Hofmann-avonden zijn in „Casino" altijd uitverkocht. BLUE BAND FABRIEKEN Adverteeren doet verkoopsn. S» WELKE WORDEN GEHOUDEN IN OP: AANVANG: HEDEN 2.30 EN 8 U. N.M. VRIJDAG, 11 u. v.m. 2.30 EN 3 U. N.M. UITSLUITEND VOOR PERSONEN BOVEN 16 JAAR N.V. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ - VLAARDINGEN DE FAMILIE HOFMANN EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ OPENBARE GODSDIENSTIGE SAMENKOMST OP VRIJDAG 4 MAART A.S. Spreker: Ds. P. J. SMIDTS D© kerk en de ketters" D.V. op Maandag 7 Maart a.s., 'a av. 8 u., in het gebouw Palmstraat BESPREKING AFD E ELI N GSZAKE N leder belangstellende hartelijk welkom RIJWIELEN Keizerstraat 118 Molenstraat 143 145-147 Te,ef- 234 CHEVROLET BESTELAUTO 1926 Slechts f 575 00 KeukentaleSs P. COLPA, ALLE BURGERS van Den Helder en omstreken worden met den meesten spoed opgeroepen om de étalage bij de Amsterdamsche Kooplieden, Spoorstraat 23, te bezichtigen. Onze keuze is zóó groot, dat U bij ons móét koopen. - Ons devies is: groote omzet, kleine winst. Wij hebben voorradig 5000 moderne Heerencostuums, 5000 Demie's en Regenjassen, Kinderpakjes, Pantalons, Petten, Dassen, enz. enz. enz. Keus uit honderden. Komt zien, zonder verplichting tot koopen. Alles wordt met garantie verkocht! Onze kleeding is met paardehaar bewerkt en zeer soliede gemaakt. Wilt U met de feestdagen in dezen crisistijd soliede en goedkoop gekleed gaan, komt dan regelrecht naar de Amsterdamsche Koop lieden, Spoorstraat 23. U koopt na onze verbouwing zeer gemakkelijk. Geen valsch licht, ruime paskamers! Alle veranderingen gebeuren gratis. Zondags tot 2 uur geopend. Zaken door geheel Nederland. BELANGRIJKE DEMONSTRATIE de bekende artisten van de radio en gramofoonplaten geven a.s. ZONDAG in „CASINO" voor het eerst weer een vroolifke avond met een geheel nieuw programma. Nog steeds een geweldig succes door het heele land!! Er is maar één roep over hun optreden: ,,'tls beschaafd en wij hebben ons kostelijk geamuseerd!" De toeloop is altijd enorm! Koopt daarom Uw kaarten vooruit. Vanaf Donderdag, dagelijks van 3 tot 5 uur. Entrée: Geheele zaal £5^^ ct. Voorste 8 rijen en Balcon 75 ct., plus rechten. NA AFLOOP GEZELLIG BAL co AFDEELIN6 DEN HELDER das avonds ten 8 u 15 in de NIEUWE KERK (Weststraat) met medewerking van den Heer W. BAKKER (Orgel). Doopsgez. Predikant Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. M. NAUTA, Uoud- en Zilversmid, Kanaalweg 143. alhier - Onderwerp: 19 TOEGANG VRIJ VER. VOOR CHR. GEZ.- EN VAC. KOLONIËN IN NEDERLAND &ïQotc C(UlccUc Voor de Afdeling: S. DE BÖCK g Hierbij berichten wij het rijdend publiek dat wij Been groote sorteering hebben ontvangen E.N.H. RIJWIELEN 1932 met torpedoremnaaf, zwart I stuur, bagagedrager met stander, jasbeschermer en voor-sliklap, geheel compleetf 52.50 TRIANON RIJWIELEN 1932 met torpedoremnaaf,! zwart stuur, bagagedrager met stander, jasbeschermer en voor-sliklap, geheel compleett 48.00 RECLAME-RIJWIELEN 1932, speciaal door ons ge bouwd, dus prima banden en onderdeelen met torpedo- remnaaf, bagagedrager met stander 37 50 j Concurrentie is bij deze rijwielen uitgesloten door I onze groote inkoopen en uitgebreide zaken. ZIET ONZE CTALAGE. ZIET ONZE ETALAGE Mmun Zaóóm nccsr Open laadbakje, keurig mooi en goed, banden als nieuw, nieuwe onderdeelen Garage C. JOHANNES - TEL. 20 - 'T ZAND in alle. maten bij: Sluisdijkstraat 121 Alarm Alarm Alarm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 3