en rtutfö tb aan f* /(H> Uküt ti fias Utöt" wmmmmkm ZLtLSTRA Ttt )E£ tt0/lUee/t om de kwalUeifc f SEDERT 1753 Witte Bioscoop 24 UUR Kan de werkloosheid verdwijnen? FRANCISCO Verkade Ondergoederen Slippertje Renate Müller Het Slippertje MOORD! Het Slippertje Wat kikker Karei en Tuimeltje beleefden. Droog Chicago UIT HET LEVEN 36' HELDERSCK FANFARE COUPS Zijn U de WELFSCHOENEN bekend? KOPPEN, Spoorstraat 65, Den Heidei 26' 28' j=E HEDEN VERKRIJGBAAR: VAN EEN VROUW 2e WINTERCONCERT JAC. DE BOER, Uw adres INSULINDE" ADVERTEERT in de Heldersche Courant. Adverteeren doet verkoopen. De kaarten zijn twee maal geldig Gouda kaas Edammer kaas Gouda kaas Edammer kaas 40 Leidsche kaas. 20+ 20+ 40+ Zwitsersche kaasjes 11c Zachte kaas 40+, ponds bu» 28c Uil lil Heldersche Vischhandel P. BIJL Cz. EE Schelvisch vanaf 25 ct. p. p. Leng (moten) 40 ct. p. p. SE Versche Bakbokking. SE bakkerij Bezorging gratis aan huis. Vroegtijdige bestelling aanbevolen 't Heest voldaan zult U echter zijn over de kwaliteit van DE Thee. Reeds na enkele kopjes is 't oordeel van iedere huis vrouw: „Ik blijf ze gebruiken: Alléén om de kwaliteit." twee prachtige hoofdnummers Verkrijgbaar in den BOEKHANDEL alsmede aan het BUREAU VAN DIT BLAD door W. BIERSTEKER (Overdruk van de feuilleton Held. Courant). PRIJS 25 CENT, bij getallen belangrijk minder. Dir.TH. C. LUGTENBURG op Zaterdag 5 Maart a.s. Heerlijk bros en zoet ct per half pond. STAATSBOSCH BEHEER Houtverkooping op Texel Natuur Wollen en Jaeger is het Magazijn TEL. 207 Spoorstraat 95 Groote sorteering Lage prijzen LOOPT NIET TE VER. v. Limburg Stirumstraat 3 over Slager Wit. Reuze succes! F. v. d. BOGAERDE Vooraf ons bekend verzorgd bijprogramma Binnen- en Buitenlandsch Nieuws in WOORD en BEELD DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG gratis op Uw tweede kaartje 2 prachtige hoofdnummers GEVANGENIS HET EILAND DER LIEFDE Zondagmiddagvoorstelüng HET EILAND DER LIEFDE Als 2de hoofdnummer een alleraardigste klucht met de twee komieken Slim Summerfield en Harry Langdon Dinsdag Woensdag en Donderdag Smakelijk, voedzaam, goedkoop! Koopt deze week eens zoo'n fijn stukje uitgezochte Zijistra- kaas. Of 'n halve of heele kaas, dat is nog voordeeliger! per pond Per kaas 2 c - Per 7i kaas 4 c per pond lagerl kan als boter op het brood ge smeerd worden. Zeer voordeelig' DEN HELDER, Spoorstraat 20, telefoon 460. 75 KRUIDENIERSWINKELS .itarnui> Spoorstraat 47 - Telefoon 432 SS Verder alle soorten gerookte en gebakken Visch uit eigen rookerij en Aiternoon-Tea 40 ct. Goud Zilver Rood Blauw Groen Paars Grijs Geel-Band Thee 38 35 32 30 25 24 22 20 18 per ons U koopt (zonder prijsverhooging) een half pond D E Thee, misschien mede om het fraaie trommeltje. Uw winkelier heeft ze in voorraad ver pakt in dit practische trommeltje vanaf 75 ct. per V» pond (30 ct. per ons). Het gezellige, intieme theater, waar de muziek en het gesproken wooid duidelijk zonder eenig bijgeluid wordt weergegeven op de apparaten der - Siemens en Halske Brengt van VRIJDAG tot MAANDAG - 4 dagen B81 das avonds 8 uur in „Casino" voor Donateurs en Genoodigden BAL NA. HET BESTUUR. De Houtvester te Utrecht zal op Donderdag 10 en Vrij dag 11 Maart 1932, telkens des namiddags één uur, in het pension Bosch en Duin te Wester- mient op Texel in het openbaar bij afslag verkoopen: 800 perceelen zware en lichte palen en boon stokken, liggende op de Westermient. Inlichtingen geeft de Bosch wachter te De Koog op Texel. Al Uw FOT O-artikelen van een vakman. Keizerstraat 75. voor Honderden menschen doen wijs en loopen niet verder dan Punten gevuld met Amandel spijs p. stuk 8 ct. Slagroomsoesen en wafels per stuk 10 ct. Reclame-Zandkoekjes 25 ct. per half pond. Fijne Bonbons vanaf 2 ons voor 25 ct. Kleine gevulde Jodenkoeken met Amandelspijs 10 a 25 ct. Geen filiaal. Eigen fabrikaat, Aanbevelend, Het met de Populaire Beminnelijke Actrice Bekend uit de Privé Secretaresse moet U niet verzuimen Een amusementsfilm van het allerbeste genre N«w York I Hot moderne Bobel waar het leven een koortsige jacht neer sensatie Is weer iedere minuut liefde brengen ken of n moord New York - metropolis v«n wilde roes - ven onbeheersthte passie weer de sensaties ▼en een menschenleeftijd zijn samengepakt In "24 UUR" Q. Qaramowni Qicture ttwtftfUKrk 'fóay LOUIS BROMFIELDS BOEIENDE ROMAN. DE AMERI- KAANSCHE „MENSCHEN IM HOTEL", OP SUBLIEME WIJZE OP HET DOEK GEBRACHT DOOR DEN JONGEN RUSSISCHEN REGISSEUR MARION GERING. Leden dei' Arbeiderskunstkring worden speciaal aangeraden deze filmste gaan zien Bespreekt Uw plaats vooral op Zondag, van 3—5 uur Prijzen 20 - 30 - 40 cent Aanvang 3.30 uur Dit zijn schoenen voor de gevoeligste voeten. Wij leveren deze schoenen in de modernste uitvoeringen. Welfschoenen vervangen de zoo dure maatschoenen. Hoe gevoelig Uw voeten ook zijn, komt eerst eens naar ons, het verplicht U tot niets. Het is een uitkomst. Voor Den Helder en om streken alléén verkrijgbaar bij de firma Tnim«JH«te,LWe fens Pann.ekoeken 8aan bakken, stelde 5rü ii 1 lk gek °P- Goed, zei Karei naar der. opperkok gaan en nadat ze zich geuasschen hadden, gingen ze naar de keuken. Heer Kok, zei Karei, mogen we misschien zelf wat panne koeken bakken? Als je niet .te veel rommel SS lk er niats tegen, zei de dikke kok en hij keek luimeltje en Karei vriendelijk aan. Hihi, wat een gek kookboek hangt hier, zei Tuimeltje. Ik ben blij dat ik geen ooievaar ben. «m, aai ik 30. Tuimeltje en Karei zochten al de kopkcpa bij elkaar, die er maar te vinden waren- 4e riep nog enkele andere kikkertjes bij en toen neg,.cn< lieve leventje. Drie kikker.5 zaten meel aan tem u Tuimeltje deed olie in de pan en twee andeler) die voorzichtig het meel er bij loopen. 0cl1' Vl„rd worden pannekoeken lekker. Nu moesten ze omgeKe en Tuimeltje had een reuze voorstel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 4