Ajax - P-S-V- 5-2 Be Quick-Go Ahcad 3-0 Z.F.C.-S.V.V. 0-0 t Gooi-Hilversum 5-1 In de tweede helft viel de beslissing Een gelijk spel tusschen HJR-C II en Helder II Beslissingswedstrijd SporterS'Schagen- II 4-1 Schagen-Strandvogels 2-1 Schagen Ill-Callantsoog I 2-4 petitie gewend zijn. Daarbij kwam nog, dat de aanval het steeds maar weer te mooi wilde doen en aangezien alle Berdos-spelers geen een uitgezonderd er geweldig fanatiek op zaten, waren de BSV-ers er steeds iets te laat bij. Nog voordat rusten werd gefloten had Berdos gelijk gemaakt met een mooi geplaatst schot van Jan Schmidt. Met den stand 11 ging de rust in. De tweede helft heeft zich gekenmerkt door slecht spel van de BSV-voorhoede en hetzelfde fanatieke erop zitten van Berdos' zijde. Bovendien beging de BSV-achterhoede de fout veel te ver op te dringen, waardoor er steeds weer een opeenhooping van spelers voor het Berdos-doel ontstond; een opeenho ping, waar geen doorkomen aan was. Tot overmaat van ramp hadden de blauwhemden voor het doel weinig geluk; kopte zelfs Fillet een bal op de lat. Ofschoon BSV het spel dacht te forceeren, bleven de Berdos-aanvallen door hun over rompelend karakter uiterst gevaarlek. Jam mer, dat uit een strafschop veroorzaakt door ongeoorloofd aanvallen van Jaap Tuyn de beslissing ten voordeele van Berdos vallen moest. Schmidt plaatste het leer kalm in den linkerbenedenhoek. O.i. was de straf wel een weinig te zwaar! Hoe BSV na dien 21 achterstand ook zwoegde, het wilde voor niet lukken; van samenspel viel weinig te bespeuren In het laatste gedeelte van den strijd ontging den scheidsrechter een duidelijk handsgeval van Berdos binnen de beruchte lijnen, toen Tiebie een bal met handen vasthield. Zoo eindigde deze strijd met een 21 over winning van Berdos, waar o.i. een gelijk spel de juiste verhouding was geweest. Ongetwijfeld heeft Berdos dit voor haar zeker onverwachte succes te danken aan het get geweldige enthousiasme waarmede ge speeld werd; bjj BSV ontbrak daaraan nog al een en ander. Voor de competitie trok B.S.V. b met tien jongens Wolly Rensink was zonder bericht weggebleven naar Alkmaar om in het Ge meentelijk Sportpark Alcm. Victrix a, nummer twee op de ranglijst, te gaan bestrijden. Het zag er dus voor het jongste B.S.V.-zusje niet zeer hoopvol uit en ook in de eerste tien minu ten zag het er geenszins naar uit, dat de Ber- genaren winnen zouden. Want dat begin was geheel voor Alcmaria. Het bleek echter alras, dat B.S.V. zich eerst moest inspelen en verder konden we tot ons genoegen constateeren, dat de achterhoede en de middenlinie er zoo fel op zaten, dat de Alkmaarsche aanval weinig kans kreeg. En dat heeft die aanval in den geheelen wedstrijd ook niet gehad. Beter was het ge steld met het viertal, dat de B.S.V.-voorhoede vormde. De eerste aanvallen waren ai direct uiterst gevaarlijk en alras bleek, welk een ge vaarlijke man Jan de Moor, de nieuwe aan winst van B.S.V., was. Zijn groote snelheid en zijn krachtig doorzetten, vormden een voort durend gevaar voor de Alkmaarsche achter hoede. Waarbij nog kwam, dat zijn combinatie met den handigen Wim Nap van uitstekende kwaliteit was. Trouwens alle vier in de voor hoede deden zeer verdienstelijk werk. In de middenlinie was Henk Stukje de beste, terwijl Jan Willig als back een solied partijtje speelde. Met de rust was de stand 30 voor B.S.V. (W. Nap 2 en Jan de Moor 1). In de tweede helft deed De Moor er nog een doelpuntje bij, terwijl Poldervaart met een hard schot in eigen doel, het eenigste tegenpunt voor Alcmaria scoorde. ïh een In hoog tempo gespeelden wedstrijd, waarin bij wijlen uitstekend voetbal werd te zien gegeven, is Ajax er in geslaagd met flinke cijfers van PSV te winnen. De kansen van Ajax in de kampioenscompetitie blijven door deze zege voortreffelijk, terwijl de Eind- hovenaren met slechts 1 overwinning en 3 nederlagen, practisch voor den titel zijn uit geschakeld. Toch is deze overwinning van Ajax niet zoo gemakkelijk tot stand gekomen als de cijfers zouden kunnen veronderstellen. In de eerste helft wogen de beide ploegen goed tegen elkaar op, verkreeg PSV evenveel scoringkansen als de thuisclub, doch na de rust Ajax leidde toen met 21 na aan vankelijk te hebben achtergestaan vertoon de PSV-verdediging en ook de middenlinie een noodlottige inzinking. De beide backs stelden zich volkomen verkeerd op, waardoor en Van Reenen en de beide vleugelspelers herhaalde lijk gelegenheid kregen gevaarlijk door te breken. Het aantal kansen, dat Ajax in de tweede helft heeft gekregen, was zeer talrijk en dit in aanmerking genomen, zijn de vijf gemaakte doelpunten niet eens zoo veel te noemen. De overwinning van Ajax werd op regel matige wijze behaald. De ploeg speelde beter voetbal dan de Zuidelijke kampioenen, die over het algemeen genomen iets tegen vielen. Ajax speelde ontegenzeggelijk beter dan de vorige week tegen Feyenoord te Rotterdam, toen de voorhoede vrij zwak was en ook de midden linie slechts een matig spel liet zien. In de voorhoede was nu Bijl opgenomen, de ex- Vriendenschaarspeler en het opnemen van dezen linksbinnen was in ieder geval een ver betering. Verder stond Gischler op de rechts binnenplaats. Toen hij in de tweede helft door een onwillige knie moest uitvallen en vervan gen werd door Gerritse, was ook deze ver andering een aanmerkelijke verbetering. Dat Schubert weer in de middenlinie was terug genomen, was verklaarbaar, nu gebleken was, dat het type spel van dezen Ajaxied voor de voorhoede niet deugde. In ieder geval ging er nu van de voorhoede en de middenlinie waarin Anderiessen prachtig werk leverde veel meer kracht uit dan in de vorige kam pioenswedstrijden het geval was. Bijl zal wel in de voorhoede blijven en ongetwijfeld zal men Gerritse opnieuw een kans geven. De Ajax-achterhoede is zoo langzamerhand het minst sterke deel van de ploeg geworden. Been was er ditmaal hopeloos uit, Van Die penbeek speelde beter, doch niet meer van die groote kracht van vroeger. Keizer keepte weer met zijn bekende onverschilligheid, bijna had dit Ajax in de eerste helft een doelpunt gekost, toen een prachtig keihard schot van Van Kooyk tegen den paal belandde, zonder dat de Amsterdamsche doelman er een hand naar uit gestoken had. In een zeer snel tempo werd aangevangen. Aan beide zijden gooide men het over de vleu gels, zoodat de vier buitenspelers herhaalde lijk aan het werk werden gezet. Jan Kooyk schoot tegen den paal, zonder dat Keizer er een hand naar uitstak. Ook de Ajax-voor- hoede kreeg enkele kansen tot scoren, doch het achtertrio van PSV was zeer betrouw baar. Na 17 minuten nam PSV de leiding. Van Kooyk liep op een pass door het midden toe, Keizer kwam uit zijn doel, kon den bal niet voldoende wegwerken, en Van den Broek had den bal slechts voor het intrappen, 01. Dit doelpunt inspireerde het Ajax-elftal tot enkele fraaie aanvallen en nog geen drie mi nuten later was de stand alweer gelijk. Van Wijngaarden passeerde enkele spelers, liep naar binnen, passeerde naar Bijl, een doelwor- steling ontstond en enkele Ajax-spelers liepen gezamenlijk den bal achter Boumans, 11. Ajax kwam terug en nu kreeg men de Am sterdammers op hun best. Uit een pass van Bijl scoorde Van Reenen 2 minuten na den gelijkmaker op onnavolgbare wijze een tweede doelpunt, 21. Tweede helft. Direct na de rust stormde Van Reenen al leen op doel af, met Van Run op de hielen loste hjj een schot, dat juist naast ging. Ajax zette een offensief in en toen Stam in zijn eentje door de Eindhovensche verdediging was gekomen, belandde zijn schot tegen de lat. Na een kwartier spelen leverde een prachtig staaltje een derde doelpunt voor Ajax op. Van Wijngaarden plaatste naar rechts, hier gaf Stam den bal ineens terug, Gerritse ving het leder op en schoot hoog in den linkerhoek, onhoudbaar voor Boumans, 31. Toen Stam een beetje al te hardhandig door Lanegger aangevallen werd, kende de heer Busscher een strafschop toe, waaruit Van Diepenbeek den stand op 41 bracht. Er waren toen 22 minuten gespeeld. Ajax bleef domineeren en het was Gerritse, die een kwartier voor het einde een zuiver gericht schot loste, dat doel trof, nadat Stam hem op fraaie wijze den bal voor de voeten had gegeven, 5—1. PSV speelde een verloren wedstrijd en het was nog vrij onverwacht, toen 7 minuten voor het einde Van Kooyk de geheele Ajax-verde- diging passeerde, zijn schot stuitte tegen den paal terug, doch de toegeloopen De Visser kon gemakkelijk den bal in het net trappen, 5—2. Evenals in den openingswedstrijd en de vorige week tegen de Islington Corinthians be gonnen de Groningers met groot enthousiasme en in een hoog tempo te spelen. Over het ge heel was het eerste kwartier geheel voor Be Quick, dat zich van de befaamde Go-Ahead verdediging niet aantrok en veel bezoeken aan Leo Halle's doel bracht. De aanval van Go-Ahead bleek geheel schot loos en hoe De Vries en Wagenvoort zich ook inspanden om kansen te scheppen, het binnen- trio zocht Wachter's doel telkens te hoog of op de verkeerde plaats. Een handsbal van Ter Beek, waarvoor scheidsrechter Israels zeer te recht al was het dan ook op advies van een der neutrale grensrechters strafschop gaf en waaruit midvoor Blijham op o.i. onhoudbare wijze de thuisclub de leiding gaf, gaf Be Quick een zoodanige steun, dat zij het spel grooten- deels in handen hield. Doelman Halle leek een paar keer achtereen geslagen maar evenveel malen bracht het lat werk redding of tipte Leo Halle de harde scho ten over het doel. Het spelbeeld werd iets meer verdeeld maar de thuisclub hield de beste kansen. Dit kwam eenige minuten voor de rust tot uiting toen na een vlotte combinatie tusschen Wilkens en Blijham Jr., Hazeweijer Jr. het leder in zijn bezit kreeg. Eijsink nam een teveel afwach tende houding aan, de jonge Be Quicker kon den bal onder controle krijgen en onhoudbaar schoot hij onder den uitloopenden Halle door, in het Deventer doel. Na de hervatting zakte het spelpeil aanvan kelijk op een onverwachte wijze. Het tempo was daarbij ook veel gedrukter zoodat er het eerste kwartier van de tweede helft weinig te genieten viel. Langzamerhand wist Be Quick zich echter weer te herstellen en het was in de 23ste minuut dat de withemden den voorsprong bijna had vergroot. Hazeweijer brak n.1. schitterend door maar met Jan Halle en Goldenbeld op zijn hielen richtte hrj iets te hoog. Hogenbirk voorkwam een zeker doelpunt toen hij een schot van Van Dijk van de doellijn trapte en aan den anderen kant voorkwam Halle bij een vlotten aanval een goal toen hij zich moedig voor de voeten van Hazeweijer Jr. wierp. Maar in de laatste minuut moest hij toch vis- schen toen Ipey een door Hazeweijer Jr. gefor ceerde hoekschop keurig voor het doel plaatste en Willy Blijham onhoudbaar inkopte (3—0). Door het gelijke spel tegen SVV werd het lot van ZFC beslist, daar haar de laatste wed strijd tegen RFC niet meer redden kan. Het volgend jaar zullen de Zaandammers hun ge luk in de tweede klasse moeten zoeken, nadat zij nu ruim 13 jaar meestal op zeer behoor lijke wijze hun plaats in de eerste klasse had den verdedigd. Erkend moet worden, dat de Zaandammers dit seizoen wel erg achteruit gegaan zijn en vooral in de voorhoede promi nente spelers mistten. Toch maakte ook SVV geen grooten indruk en wanneer ZFC ook in de eerste helft met hetzelfde élan gespeeld had, als na de thee, waren beide punten zeker in Zaandam gebleven. ZFC had wel pech doordat zij het in dezen voor haar zoo belang rijken wedstrijd zonder haar rechtsbuiten Stricker, linksbuiten De Boer en midhalf Klopper moest stellen, terwijl reeds na een kwartier midvoor Baljet last van zijn oude blessure kreeg. De Schiedammers verschenen eveneens met twee invallers. Toch gingen zij dadelijk goed van start en moest de ZFC-keeper Dijkstra een hard schot van Van Bockhove onschade lijk maken. Hiermede hadden de Schiedam mers echter voorloopig hun kruit verschoten en ZFC kwam opzetten, doch voor het SVV- doel ontbrak het beslissende schot. Zoowel bjj SVV als de thuisclub hadden de verdedigers maar weinig moeite de onsamenhangende aanvallen de baas te blijven. Toch wist SVV meermalen door te breken, doch verder dan een drietal hoekschoppen voor de rust waartegen ZFC er slechts één stelde bracht zjj het niet. Het spel had in de eerste helft niet veel te beteekenen en men kreeg den indruk, dat het een vriendschappelijke ont moeting betrof. In de tweede helft ging het aanvankelijk niet beter, doch waar ZFC win nen moest om haar kansje te behouden, werd in het laatste kwartier alles op den aanval gezet, doch SW verdedigde nu als hing haar leven er van af. Ofschoon ZFC in deze periode zeker een doelpunt verdiende, wist SVV dat tenslotte met haar heele plbeg stond te verdedigen haar doel schoon te houden. Met blanken stand kwam dan ook het einde, hetgeen de degradatie der Zaandammers be- teekende. Het treffen tusschen de beide Hilversum- sche promotiecandidaten voor de eerste klasse heeft, na een spannenden en aantrekkelijken strijd een verdiende, zjj het dan geflatteerde, 51 overwinning voor 't Gooi gebracht. Vrijwel gedurende den geheelen wedstrijd zjjn de geel-zwarten sterker geweest en waar ditmaal de productiviteit van dien aard was, dat van de kansen geprofiteerd werd, mocht dit resultaat dan ook als volkomen verdiend beschouwd worden. Van meet af aan nam 't Gooi door tactisch beter spel het initiatief en al spoedig gaf zjj haar supporters reden tot juichen, toen N. Cohen een voorzet van Winthorst onberispelijk in een doelpunt omzette, 10. Tot de thee wisten de resp. verdedigingen doelpunten te voorkomen, hoewel den heer H. Boekman een opgelegde hands in het straf schopgebied van Hilversum ontging, zoodat gedraaid werd met een 10 voorsprong voor 't Gooi. Wie gedacht had, dat na de rust Hilversum het initiatief zou hebben, bleek zich al spoe dig vergist te hebben. Ook nu waren het de Gooiers, die het beste werk lieten zien en het na pl.m. 10 minuten door N. Cohen gescoor de 2e doelpunt gaf de veldverhouding dan ook uitstekend weer. Groot was de vreugde der geel-zwarten, toen A. Peters direct hierop no. 3 achter Bouwman plaatst en 't Gooi zich aldus ver zekerd zag van een veiligen 30 voorsprong. Hilversum zette nu alles op den aanval en oogstte door Van Schaick dan ook succes, doch nauweljjks was uitgetrapt of Peters scoorde in overduidelijke buitenspelpositie ten 4e male, 41. Deze tegenslag voor Hilversum werd nog verhoogd, toen Van Polen keeper Cohen pas seerde en scheidsrechter Boekman om volko men onbegrjjpelijke redenen dit doelpunt niet toekende. De gasten hielden wel dapper vol, doch het pleit was beslecht en Winthorst wist de meer derheid der Gooiers nog eenmaal in een doel punt uit te drukken, zoodat het einde van dezen, na de rust nog al forsch gespeelden wedstrijd, tenslotte een 51 zegepraal voor 't Gooi bracht. De withemden In de volgende ronde. Na het betere spel en de meerderheid, door de gasten in de eerste helft getoond, zullen de meesten wel de overtuiging gehad hebben, dat HRC de volgende ronde niet zou bereiken. Dat is ook inderdaad niet gebeurd, maar dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Was de stand met de rust gelijk, daarna slaagde Helder erin de leiding te nemen. De gastheeren, die in de eerste helft zeer mat speelden, lieten dit toch niet op zich zitten. Met man en macht trok men ten aanval, wat tot gevolg had, dat Helder in de verdediging werd teruggedrongen. Zoo wisten de Reds ge lijk te maken en twintig minuten later zelfs de leiding te nemen. Juist toen verslapte het spel der rood-witten weer, waardoor Helder vijf minuten voor tjjd nog den gelijkmaker kon scoren. Spanning genoeg dus. Naar onze meening geeft de uitslag onge veer de verhouding weer. Was in de eerste helft het veldspel van Helder veel beter, daar na kwam HRC in de meerderheid. Ook hebben beide keepers eenige keeren het geluk aan hun zjjde gehad, zoodat de papieren wat dat betreft gelijk zijn. Jammer was het, dat er na de rust eenige ongerechtigheden plaats vonden, waartegen scheidsrechter Geervliet o. i. strenger had moeten optreden. Gelukkig waren de meeste spelers verstandiger, zoodat de wedstrjjd niet verknoeid is geworden. Over het spelverloop het volgende. Alvorens te beginnen wordt door HRC een bloemstuk aan de kampioenen aangeboden met een opwekkend woord voor de komende promotie-wedstrjjden. Een goed begin Reeds na twee minuten spelen neemt HRC de leiding, als bjj een aanval één der Heider- backs op Kubbe, die is uitgeloopen, wil terug spelen, zoodat de bal kalm in het doel rolt. (10). De withemden, door dezen spoedig verkregen achterstand geenszins ontmoedigd, trekken snel ten aanval. Na een hard schot laat Bongers den bal op den grond vallen, maar Van Til werkt tijdig weg. Als er ongeveer een kwartier gespeeld is, heeft Helder het beste van het spel gehad. Hoewel de rood-witte verdediging eenige fou ten heeft gemaakt, is de Helder-voorhoede er niet in geslaagd hiervan te profiteeren. Even komt HRC in den aanval, maar dan is het, alweer Bongers, die aan den anderen kant door uit te vallen een zeker schijnend doel punt voorkomt. De gelijkmaker. Er is 25 minuten gespeeld als Veen uit een corner, door De Vries genomen, uit een mengeling van spelers den stand op 11 brengt. Vijf minuten later is het weer Bongers, die al vallend den bal voor de voeten van den doorgebroken Beekhoven wegslaat. Zijn de Helder-aanvallen dus niet van gevaar ont bloot, geheel anders is het bij HRC. De oor zaak hiervan is het goede steunen van de middenlinie der withemden, met Van Steen bergen aan het hoofd, terwijl die van HRC juist meer verdedigend speelt. De tweede helft begint met een gevaarlijken Helder-aanval, maar het schot van Beekhoven gaat over. Het wordt 12. Na vijf minuten spelen is het De Vries, die met een fraaien kopbal een voorzet van Veen benut en zoo z'n club de leiding geeft. De Racers schjjnen nu wakker te zjjn geschud, ze beginnen nu met meer enthousiasme te spelen, met het gevolg, dat reeds vjjf minuten later Kuilman uit een voorzet van Kok, die een goeden wedstrijd gespeeld heeft, met een kopbal den stand weer geljjk maakt. HRC begint nu steeds beter te spelen, waardoor de witjakken eenigszins uit hun evenwicht worden gebracht. Inderdaad ont staan er nu eenige gevaarlijke situaties voor Kubbe's heiligdom. Éénmaal slaagt men er op haast onbegrijpelijke wjjze in den bal weg te werken, zij het ten koste van een corner. Dan slaat Kubbe op fraaie wijze een onver wacht schot van Heijblok er uit. Zooals men ziet is de strijd van aspect veranderd. HRC herovert de leiding. Na bjjna een half uur komt uit een voorzet, als schot bedoeld, de bal bij Koster, den rechts buiten der roodjes. Deze aarzelt niet en on houdbaar verdwijnt de bal in doel, 32. Even later krijgt Hoogendijk, die zich dezen middag van zjjn slechtste zijde liet zien, een prachtige kans, maar de bal gaat hoog over. Dan ontsnapt het HRC-doel aan een doorbo ring als Hoebe op korten afstand hard tegen den paal schiet. Helder weet zich nu weer los te werken. Zoo schiet De Vries uit een goeden aanval in, maar via den Racing-doelman komt de bal bij Beekhoven, die den bal in het ver laten doel schiet, maar de scheidsrechter geeft buitenspel. Het bleek evenwel uitstel van executie, want vjjf minuten voor tjjd is het weer De Vries, die uit een voorzet van Hoebe, prachtig inkopt, 33. Er komt nu geen verandering meer in den stand. Rest ons nog te vermelden, dat HRC twee, Helder één invaller had en dat eenige minuten voor tjjd bij Helder Hoebe vervangen werd door P. Smit. Schagen 2 op overtuigende wjjze geklopt. Onder groote belangstelling is op het fraaie Nieuwe Niedorp-terrein de met spanning ver beide beslissingswedstrijd Schagen 2Spor ters 1 gespeeld. Het publiek heeft kunnen ge nieten van een vlotte partij voetbal, vooral voor de rust is er van beide zijden keurig spel te zien gegeven. Het spel stond toen beslist op goed eerste klas peil; we hebben het dit seizoen van N.N. 2 en haar tegenstanders niet zóó gezien. Als scheidsrechter Stam even over twee de aanvoerders bjj zich roept, stellen de elftallen zich als volgt ops Sahagen 3. Bjjpost Bremer de Wit Molenaar Rus Boontjes Roeh de Vries Simons Grootes Franzen Het S p o r t - t-e-a-m wast Zwaan Reuvekamp-Gille Duurama Boom Tonneman Scholten De Kreek Schagen Zoutendjjk Van Dok Van Berkel Aanvoerder De Vries heeft goed geraden en verkiest voor den wind te spelen. Het terrein is nog wat glad, verschillende mistrappen zjjn hiervan het gevolg. Nadat de eerste aanvallen van Sport door de Schager verdediging zijn afgeslagen, komt Schagen flink in den aanval. Grootes krijgt hierbij eens een dot van een kans, hjj mist echter jammerlijk. De Sport- defensie doet in deze periode ietwat onzeker en het mag werkeljjk een wonder heeten, dat Schagen hierin geen één of twee doelpunten heeft gescoord. De zenuwen spelen een groote rol. Juist als Sport in den aanval is geweest, neemt Schagen bij verrassing de leiding. Si mons is doorgebroken en komt alleen voor Zwaan, Simons schiet, het wordt een slecht gericht schot, dat zeker naast zou zjjn ge gaan, als niet Zwaan al vallende den bal tracht te bereiken, doch hierdoor juist den bal in het net doet verdwijnen, 10. Dit was na een half uur spelens. Sport trapt geenszins ontmoedigd af, de eerste aanval levert een corner op, deze wordt zeer goed voor doel ge zet, midvoor Schagen ziet zijn kans, snelt toe en geeft met een onhoudbaar schot Bijpost geen kans, 11. Zoo is de stand binnen de miuuut weer geljjk. Sport komt nu goed los, de achterhoede heeft zich volkomen hersteld, de halflinie stuwt haar voorhoede prachtig. Schagen zakt wat af en speelt nu minder goed dan haar rivale. Vijf minuten na den geljjkmaker geeft de uitstekend spelende rechtshalf Boom een afgemeten trap naar voren, de bal komt in den doelmond terecht, Van Berkel vangt den bal op, en met een keurig geplaatsten knal passeert hjj Bijpost voor de tweede maal, 21. Sport heeft nu de leiding en demonstreert een absolute meerderheid in het veld. Wel doet Schagen nog gevaarlijke uitvallen, doch doel wachter Zwaan behoeft er maar weinig meer aan te pas te komen. Nog enkele minuten scheiden ons van de rust, een goed opgezette Sport-aanval, van man tot man gaat de bal, totdat de rechtsbuiten een hooge voorzet geeft, de Schagen verdediging aarzelt met wegwer ken. Voor den actieven Van Berkel is deze aarzeling genoeg om van de kans gebruik te maken, in moeilijke positie scoort hjj het derde doelput, 31. Met een veiligen voorsprong gaat Sport de tweede helft in. Of het in de witte shirts zit of in de eenigs zins gewijzigde opstelling, maar het wil niet meer vlotten in de Schager gelederen. Ook na de hervatting vlotte 't samenspel niet goed, vooral de voorhoede is er hopeloos uit. Midvoor Simons doet soms wel wat al te veel zijn best den bal te bemachtigen en krijgt hier voor enkele waarschuwingen. De achterhoede is wel het sterkste deel, Bijpost, Bremer en De Wit weren zich prachtig en het is zeker niet hun schuld, dat na een half uur spelen Sport door toedoen van De Kreek den voorsprong tot 41 vergrootte. Het spel wordt zienderoogen minder, verschillende spelers, vooral Schagen, toonen teekenen van vermoeidheid, o.a. Rus is finaal uitgespeeld en komt dan ook maar zel den aan den bal. Sport is doorloopend in de meerderheid. In den stand komt geen wijziging meer. Als de eminent fluitende Stam voor de laatste maal blaast, stroomt een uitgelaten stroom Sporters-aanhangers het terrein op. Voorzitter Grootes reikt aanvoerder Zwaan namens Nieuwe Niedorp een bloemstuk. Een geweldig gejuich beloont deze sympathieke geste. Na door een klein leger amateurfotografen genomen te zijn, kan het uitgeputte, doch over gelukkige Sporters-elftal de kleedkamers op zoeken. Nieuwe Niedorp III verloor van Dirkshorn II met 31. Schagen wint na harden strjjd. Een kwartier te laat roept arbiter J. Augu- stein beide aanvoerders bij zich. Strandvogels is geheel volledig, terwijl Schagen een inval ler telt voor haar back Middelbeek, voor wien Jan Broer inviel, die rechtsbinnen speelde en Peetoom op de backplaats. Deze wijziging is gebleken een danige verzwakking voor Sparta te zijn geweest. Niet omdat Peetoom niet goed backwerk verrichtte, maar omdat de aanval nu onvoldoende werd gesteund door de half linie. Na het beginsignaal loopt Strandvogels vlug van stapel, enkele aanvallen loopen buitenspel uit. Trouwens ook Schagen dat 05 vijf minuten een doelpunt had kunnen' mal 84 vergeet de regelen wel eens betreffende W tenspel. Vooral Ruig en Slikker bezondig zich hieraan. De Strandvogels-keeper somwijlen zeer gevaarljjk door ver uit doel te gaan staan. Hij fungeerde letterliik derde back. Piet Schoorl had dit op moment door en schoot van grooten afstam in. Rakelings snorde zijn schot over de i,? Van dat oogenblik af bleef de keeper ev« meer in zijn doel. Dirk Arnoldus laat zien da^ hij het nog lang niet verleerd is en stopt T waarlijk keurige wijze een hard schot van 7 Strandvogels-rechtsbuiten. Als Weeland d Haas niet begrijpt, ontstaat voor Strand vogels de gelegenheid om de leiding te nemen doch hun rechtsbuiten faalt volkomen. Na 2s minuten spelens geeft Dick Schoorl Schaaen de leiding, als de Strandvogels-backs blijven staan voor vermeend buitenspel. Arbiter Augustein laat terecht doorspelen en nu pa/ seert Schoorl den keeper ook nog om met bal en al in het net te belanden. (1—0). D' Strandvogels beginnen nu even harder aan te pakken zoowel figuurljjk als letterlijk. Het wordt naar onze zin wel een beetje te hard. Jan Peetoom weet echter keurig te redden Na de rust begint Schagen zeer zwak. Het plaatsen laat veel te wenschen over, terwijl enkele voorwaartsen niet na kunnen laten te veel te pingelen, wat natuurlijk geen succes geeft. Het heeft nog nooit succes gebracht Open het spel, dat is je winner. Schagen heeft in Cees de Moor en Dick Schoorl een paar uitstekende vleugelspelers, waarop met een gerust geweten gespeeld kan worden, maar na rust dacht het binnentrio er anders over. Alles werd binnen gehouden en verknoeid. Als ja„ Broer eens goed doorgebroken is, brengt hij den bal schuin voor het Strandvogels-doel. De Strandvogels-keeper loopt weer eens ver uit zijn doel om den bal te bemachtigen. Cees de Moor is hem echter te vlug af en plaatst op keurige wijze den bal langs den keeper in het net. (20). Direct daarop heeft Strandvogels succes sis Leen Schoorl te lang pingelt en den bal kwijt raakt. Gevaarlijk valt Strandvogels aan. De Haas tracht nog te redden, maar tevergeefs en met een hard en onhoudbaar schot voor keeper Arnoldus wordt de achterstand ver kleind. (21). Weinige minuten later ligt de gelijkmaker in het net, maar gelukkig voor Sparta was net even te voren gefloten voor buitenspel. Gelijktijdig met het eindsignaal scoort Slikker voor de derde maal. Dit doel punt geldt natuurlijk niet meer. Door deze overwinning heeft Schagen zich in de volgen de ronde geplaatst voor den Rauchbeker. Arbiter J. Augustein leidde goed. Schagen is het eerst gevaarlijk als Louw Koomen keurig voorzet maar niemand van het binnentrio is aanwezig om te scoren. Direct daarop is Callantsoog weg. Een mistrap van Moransart en de snelle Van Scheijen geeft Cal- lantsoog met een goed schot de leiding, 0—1, Geen min. later brengt Van Geelen de partjjen op gelijken voet als de Callantsoog-keeper te laksch is om een hand naar het schot uit te steken, 11. Twee minuten daarna neemt C, opnieuw de leiding door een misverstand in de S.-achterhoede, 12. Wel maakt kort daarop Van Geelen gelijk, doch de bal was reeds achter geweest. Kort voor de rust krijgt Jan Steea een corner te nemen. Deze wordt uitstekend voor het C.-doel geplaatst, waar Jaap Broersma keeper de Haan even hindert. De bal verdwijnt dan via de paal in het net, 22. Vijf minuten na de rust mist Dirk Leeuwenkamp gedeelte lijk een bal, welke daarop bij den C.-rechts- binnen terecht komt, die C. opnieuw de leiding bezorgt, 23. Schagen 3, dat voor de rust steeds sterker was, is danig afgezakt. Thans zijn de bordjes verhangen. Callantsoog is steeds in den aanval. Als Kakebeeke een hooge voor zet geeft, kan keeper Everts den bal net nog wegtippen. Ongelukkigerwijze komt de bal vlak voor de voeten van den C.-rechtsbuiten, die daarop den voorsprong vergroot, 24. Met Schagen in den aanval fluit arbiter Anneveldt, die den niet opgekomen arbiter Otsen verving, voor het einde. VCL 1—MOC 1 5—5. Lak en zijn mannen wisten de eer van VC L in Midwoud weer uitstekend te verde digen. Een oogenblik was er twijfel in het VCL-kamp, omdat de heeren De Boer, Pool en Glas verhinderd waren. Begonnen werd met negen man, de twee reserves moesten komen uit het 2e elftal. Nog binnen de tien minuten staat MOC voor met 20. Dan is VCL inmiddels voltallig geworden, en Cees Benit zorgt voor wat ontspanning, want hij brengt den stand op 21. Onveran derd gaat zoo de rust in. Nadien krijgt MOC door een samenloop van omstandigheden een penalty te nemen en het wordt weer 31. Toch is het spel van MOC niet zoo als het moet zijn. Het wordt te kort gehouden. Dit wordt MOC noodlottig, want VCL be gint gevaarlijke uitvallen te doen. De achter hoede kan VCL niet houden en uit een verren pass maakt VCL het tweede doelpunt. Het MOC-doel krijgt voor VCL steeds meer aan trekkingskracht, want nog driemaal wordt de bal via Benit en Bakker op grooten afstand in het MOC-doel gewerkt. Zeer tevreden kon VCL de thuisreis aan vaarden. VCL 2—MOC 2 4—0. MOC 2 had het niet gemakkelijk met haar gasten. De voorhoede van VCL was prima. nieuwe sterren traden voor het eerst op voor VCL, n.1. Schuurman en De Rooi. De jongens hebben uitstekend werk vm"" richt. Jan Bakker was er ook zelf. Jan. nam een heel goed schot voor zijn rekening. zagen we wel eens slechter van hem. Dirk Lont was ook uitstekend, hij had zijn partij. Piet Lak viel ook weer op 811 Simon Bakker was ook prima. Al met al een heel goed samengesteld club)8- wat MOC echt overrompelde, en daarbij stekend spel te zien gaf. OOSTELIJK ELFTAL—WESTELIJK ELFTAL 4—5. Winterswijk, 18 April. Vandaag Winterswijk een voetbalwedstrijd ?e3Ltai, tusschen een Westelijk en een Oostelijk e11 De Westelijken wonnen met 54, nada ruststand hun reeds een 21 voorsprong gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 10