De bouw van het Prinselijk jacht „Piet Hein te Amsterdam. De bouw van het jacht .Piet Hein", het nationaal huwelijksgeschenk aan het Prinselijk echtpaar, vordert snel. - Een kijkje op de werkzaamheden op de werf te Amsterdam Een .bloembollenmarsch" werd Zondag door de Wandelsportve eemg ng .Jan Passtoors' in de omgeving van Haarlem gehouden. - De deelnemers trekken langs de kleurrijke vHden De Nederlandsche Kennelclub .Cyno- philia" organiseerde in het R. A l. gebouw te Amsterdam een hondententoonstel ling. Wachtend op de opening der expositie Leo Halle werd Zondag bij zijn aankomst te Groningen In verband met den kampioenswedstrijd Be Quick Go Ahead door autogrammenjagers bestormd D. .Doejoeng', d. W wereld, g.boewd „„dr.ch, d. Mijnbouw MS den H-» Zaterdag de .erl der J. K. Sm,t Kinderdijk t. wrf.r gel.ten Gedurende den bloeitijd der kersen- boomen worden de bijenvolken in grooten getale naar de boomgaarden gebracht ter verzameling van honing en het bestuiven der bloemen. Een aardig snapshot in de omgeving van Maastricht Ajax behaalde Zondag in den te Amsterdam tegen P.S V. gespeelden wedstrijd om het landskampioenschap een 5 2 overwinning op de Zuidelijke kampioenen. Een spelmoment De Burger Ruitersport Vereeniging organiseerde te Doetinchem een groot ruiterfeest. Eenige deelnemers onderweg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 8