Nieuwe Successen voor Feijenoord en Heracles W.waard ver speelt een punt Showvoctbal door enthousiasme overwonnen Fraaie prestatie van Bloemendaal De voetbaluitslagen N.H.V.B. Bloemendaal-ZVV 2-1 HRC klopt Ajax voor den Beker DOS, Emma, Quick, De Valk en Bleijerheide zegevieren W. waard gehandicapt Kampioenschap van Nederland Om een plaats in de eerste klasse s Om een plaats in de tweede klasse Om een plaats in de derde klasse Andriessen over HRC-Ajax Preston N.E. wint Cupfind na 2 uur voetbal Ned. elftal-Ned. Indië gaat niet door Ajax door HRC uit gebekerdmet 3-2 fa-emnien Ragnhild Hveger weer in actie De uitslagen van de gisteren gespeelde voet balwedstrijden luiden: FeyenoordBe Quick 31 HeraclesD.W.S. 21 D O.S.Excelsior 32 EmmaOvermaas 31 RigtersbleekQuick 01 De ValkHero 20 MirandaBleyerheide 24 G.R.C.—F.V. C2—2 BloemendaalZ.V.V21 WieringerwaardTexel 22 K.N.V.B.-BEKER. H.R.C.Ajax 32 Blauw-WitH.B.S. 54 Overeenkomstig de verwachtingen. De uitslagen van de gisteren gespeelde kam pioenswedstrijden zijn vrijwel overeenkomstig de verwachtingen, die men te dien aanzien gekoesterd heeft. Feyenoord en Heracles won nen beiden en hebben zich daarmede van alle andere concurrenten los gemaakt. Het staat vast, dat de kampioenstitel bij één van hen terecht zal komen, DWS noch PSV noch Be- Quick komen er meer aan te pas. Op papier moeten de allerbeste kansen aan Feyenoord toegekend worden, doch men vergete niet, dat deze op eigen veld uitgespeeld is en nog twee zware uitwedstrijden, n.1. tegen DWS en Heracles voor den boeg heeft. Maar ook Hera cles heeft het niet eenvoudig, n.1. thuis tegen Feyenoord en uit naar DWS (a.s. Zondag) en PSV. Voor Be-Quick wordt het oppassen, wil zij niet als no. laatst van deze kampioens competitie eindigen, want al was de nederlaag in Rotterdam gisteren hoogst eervol (31), zij staat nog maar op 1 winstpunt uit vijf wed strijden en dat is toch eigenlijk maar een schimmetje. Voor DWS was de 12 nederlaag in Almelo een tegenvaller na de drie gelijke spelen; als gevolg daarvan zal Amsterdam het dit jaar zonder Kampioen van Nederland stellen, al thans op voetbalgebied. De stand is als volgt: Feyenoord Heracles D.W.S. P.S.V. Be Quick 6 4 2 0 16—6 10 5 4 0 1 12—8 8 4 0 3 1 2—3 3 4 0 2 2 4—9 2 5 0 1 4 5—13 1 DOS wint ten derde male. DOS' derde promotiewedstrijd werd tevens haar derde triomph. Toch scheelde het een haartje of zij had over het gedegradeerde Excelsior gestruikeld, hetgeen de uitslag ook wel uitwijst (32). De Utrechtenaren hebben thans 6 punten en het wordt dus een uiterst moeilijke opgave voor DWV om hen nog uit de eerste klasse te houden. Immers aan een gelijk spel tegen de geelzwarten hebben Dumortier c.s. al genoeg! Zooals de hier volgende stand ook demon streert: D.O.S. 3 3 0 0 104 6 D.W.V. 3 2 0 1 97 4 Excelsior 4 0 0 4 412 0 Emma blyft aan. Het Dordtsche Emma heeft de mogelijkheid om via een beslissingswedstrijd tegen Hermes alsnog de eerste klasse te bereiken in handen gehouden door van het reeds geëlimineerde Overmaas met 31 te winnen. Volgende week moet Emma bij Hermes op bezoek, welke laatste nochtans de beste papieren behouden heeft, omdat zij immers met een gelijk spel al gebaat is. Toch zouden we 't voor de hard werkende Dordtenaren leuk vinden als zij het in ieder geval tot den beslissingswedstrijd zou den brengen. Hier is de situatie: Hermes Emma Overmaas 3 2 10 106 5 3 111 5—4 3 4 1 0 3 611 2 Quick favoriet. Door met 1—0 van Rigtersbleek in Enschedé te winnen heeft Quick recht doen wedervaren aan hen, die hun vertrouwen in haar gesteld hebben. Het ziet er nu best uit voor de sym pathieke Nijmeegsche club, zooals de volgende stand doet zien: Quick Rigtersbleek P.E.C. 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 1 7—0 4 6—2 4 1—13 0 Bleyerheide wint weer. Bleyerheide heeft ook haar tweeden degra- datiewedstryd tot een uitstekend einde ge bracht (4—2 op Miranda) en staat er nu schit terend voor. De Vak herstelde zich, zooals wg voorzagen, n.1. door een 2 0 zege op FVC is er nog niet. FVC is er in Groningen niet in geslaagd van GRC en daarmede het eersteklasseschap te winnen. Het werd een gelijk spel, 2—2, doen de promotie zal de Huizumers toch w ontgaan, omdat zij aan één puntje uit haa laatsten thuiswedstryd, tegen Hoogezand, ge noeg heeft. Wordt Z.V.V. het kind van de rekening? Het is zoo goed als beslist, dat Z.V.V. vol gend seizoen in de derde klasse zal uitkomen. Hun tweede degradatiewedstrijd ging n.1. evenals de eerste voor de Zaandamsche blauw zwarten verloren, daar Bloemendaal op eigen veld met 21 in de meerderheid bleef. Slechts door een -wonder zouden de Zaandammers ge red kunnen worden. Daarvoor is n.1. noodig, dat zij zelf de twee resteerende wedstrijden winnen en Bloemendaal met de Boys nog eens gelijk speelt. Zelfs dan nog zijn de Zaandam mers niet binnen, omdat in dat geval... beslis singswedstrijden gespeeld moeten worden. Zoo ver zal het o.i. niet komen en zal öf Alkmaar- sche Boys öf Bloemendaal met de eer gaan strijken. Van laatstgenoemde vinden we 't in- tusschen een heele prestatie om van het voor haar laatste kans wanhopig strijdende Z.V.V. te winnen en het wijst er nog eens op, dat ook de Boys straks in Bloemendaal op een warme ontvangst kunnen rekenen! De situatie is momenteel als volgt: Alkm. Boys 2 110 3—1 3 Bloemendaal 2 110 32 3 Z.V.V. 2 0 0 2 14 0 Wieringerwaard laat een kostbaren steek vallen. Wieringerwaard-zonder-Meln-Schenk (de re den van diens niet medespelen leze men in het verslag) slaagde er niet in op gelijke hoogte te komen met Q.S.C. Het zich van haar beste zijde toonende Texel speelde voor wat 't waard was in haar laatsten degradatiewedstrijd, waarvan zij toch geen heil meer te verwachten had en wist de roodbroeken een gelijk spel (2—2) af te dwingen. Deze uitslag was na tuurlijk best naar den zin van de Wormer- veerders, die nu veruit de beste kansen hebben, omdat zij op eigen veld slechts gelijk hebben te spelen tegen de roodbroeken om zich weer derde klasser te kunnen noemen. De aanvankelijk zoo gunstig lijkende vooruit zichten van Wieringerwaard zijn dusdanig in waarde gedaald, maar... absoluut geen non- valeurs. Integendeel Schenk en de zijnen gaan straks naar Q.S.C. met de wetenschap, dat een overwinning hen tevens de zoo zeer begeerde promotie brengt. I:it.usschen kunnen we nog mededeelen, dat de Waard gisteren onder protest gespeeld heeft, omdat haars inziens haar spil onrecht matig het spelen ontzegd is. Dit is de stand: Q.S.C. 3 2 1 0 6—3 5 Wieringerwaard 3 1 2 0 6—5 4 Texel 4 0 1 3 4—8 1 Kampioenscompetitie CSV—Atlas Rauchbeker DTSBKC Gouden Kruis. Schagen 3Schagen 2 JVC—BKC OudesluisPetten 2—4 1—0 0—2 2—0 uitgesteld COMPETITIE 1 D: Succes 2Zeemacht 4—2 4 E: Atlas 3Helder 7 2—6 4 F: Dirkshorn 2Succes 4 3—2 W. Waard 3N. Niedorp 3 2—1 Adspiranten, Afd. Q: Oudesluis aHRC c 1—0 Afd. R: HRC e—HRC f 3—0 Helder e—HRC g 1—3 Vriendschappelijk: 1—8 Held. BoysHelder 3 KAIMPIOENSCOIMPETITIE Atlas heeft CSV in Castricum met 4—2 klop gegeven. Een fraaie prestatie tegen de sterk aangeslagen thuisclub. RAUCHBEKER Ook nu is BKC er niet in geslaagd in Oud karspel van DTS te winnen. Evenals in de competitie bleef DTS met 1—0 baas in eigen huis. In die lastige uitstapjes naar de Lange- dijk begint voor de Polderschen langzamer hand een onaangename traditie te groeien. GOUDEN KRUIS. Verrassingen vielen hier niet voor. Dat Schagen 2 van het derde zou winnen lag voor de hand al zijn de cyfers wel heel eervol voor het derde elftal. BKC 2 kreeg inderdaad geen kans in Julianadorp. Oudesluis—Petten werd uitgesteld, omdat Petten met bijzonder veel absenten te kampen had. COMPETITIE. Succes 2Zeemacht is eindeiyk gespeeld en met ZeemachtSchoorl wordt het pro gramma nu besloten. Succes klopte de Marine met 4—2 en kwam daardoor op een punten tal van 15. Atlas 3 moest 2—6 de vlag strijken voor Helder 7, die daardoor dus derde blijft. In 4F sloeg Wieringerwaard 3 Nieuwe Nie- dorp's derde met 2—1, dezelfde cijfers als waarmee door de regenval moest worden ge staakt De laatste plaats blijft nu waarschijn lijk wel bij Succes 4, dat in Dirkshorn met 3—2 verloor. Bij de adspiranten vermelden we het keu rige staaltje van Oudesluis a tegen HRC c. waarop we de Racers Zaterdag al hadden gewezen. Na afloop van den wedstrijd HRC-Ajax, welke, zooals men weet door HRC met 32 gewonnen werd, waren wij in de gelegenheid den spil van het Nederlandsch elftal, Wim Andriessen, naar zijn meening over den wed strijd te vragen. Ja, begon deze schouderophalend, Er valt' heel weinig over te zeggen. Het terrein was buitengewoon slecht, terwijl de lichte bal door den wind moei- üjk te behandelen was. Bij ons geloofden en kele spelers het wel en zij wilden meer een show geven, maar dat viel ons niet mee tegen de forsche en afbreken de HRC-verdediging. Maar dat neemt niet weg, dat het niet over dreven was geweest als we met rust een 40 of 5voorsprong ■HBBH hadden gehad. De beste spelers bij HRC zijn ongetijfeld de buitenspelers, vooral de rechtsbuiten is erg handig met den bal, en dan de midhalf is een afbrekend speler, voor opbouwend spel deugt hij absoluut niet. De overwinning heeft HRC aan haar en thousiaste en doorzettende spel te danken." W.W. speelde onder protest. M. Schenk geschorst. In een wedstrijd waarbij de spelers de grootste moeite hadden den hevigen dwarswind te trotseeren en de weinig tal rijke bezoekers op de minst gure plekken samenhokten, heeft Wieringerwaard een punt moeten afstaan aan Texel. En welk een kostbaar punt! M. Schenk geschorst! De wedstrijd heeft begrijpelijkerwijs maar op een laag peil gestaan en wist maar zelden be geestering te brengen. In den wedstrijd WieringerwaardQ.S.C. had M. Schenk een waarschuwing opgeloopen. Scheidsrechter Van Nunen had niets gezien, doch een der neutrale bondsgrensrechters had Schenk een „poging tot natrappen" zien doen en op diens advies deelde de heer Van Nunen Schenk een waarschuwing toe. Wij voor ons hebben het voorval duidelijk ge zien. Inderdaad slingerde Schenk zijn been eensklaps fel achterwaarts, maar de bal was binnen zijn bereik en het kan daarom evengoed een mislukte poging zijn geweest om den bal terug te krijgen. Hoe dit nu te beoordeelen? M. Schenk is een sympathiek speler, die warempel geen unfaire trucs behoeft om zich in het veld te handhaven. We herinneren ons niet, dat deze speler ooit last heeft bezorgd. Maar hoe het ook zij, Zaterdagmorgen kreeg Wieringerwaard een telegram, dat M. Schenk voorloopig geschorst was. Wieringerwaard heeft zich hier echter niet bij neergelegd en heeft den wedstrijd tegen Texel onder protest gespeeld, op grond van het dubieuze van deze beslissing en om dat het haar hoogst onrechtvaardig voorkomt, dat iemand, die alleen een waarschuwing krijgt, geschorst wordt. De wedstrijd. Om tot den wedstrijd terug te keeren, Van Ham bezette nu de spilplaats en Slikker viel op de linkshalfplaats in. Texel had de volgende, wederom geheel ge wijzigde opstelling: Dukers, H. Neijens en J. Ran, Weijd, De Graaf en Van Dijk, Bruin, A. Huizinga, Kikkert, Verseput en Verheijen. Texel had den harden wind iets in haar voor deel toen zij aftrapte. Nauwelijks is begonnen of Saai maakt 5 meter buiten het strafschop gebied freekick. Van Dijk schiet hard in, Rezel- man laat den bal springen en Bruin heeft voor het inkoppen (0—1). Met Texel iets in de meerderheid golft het spel op en neer. We zien tot onze verrassing, dat De Graaf thans geen stopper-spil speelt maar volop meetrekt nu zijn club den wind mee heeft. Wieringerwaard heeft echter de gevaarlijk ste aanvallen. K. Schenk en Hazeloop komen nog al eens geducht aan Texels poorten ram melen, maar zoo Neijens en Ran al gepasseerd worden, staat daar nog altijd Dukers, die weer zoo soepel en safe ingrijpt, dat we wederom moesten vaststellen, dat Texel een harer steun pilaren in hem gaat verliezen. Nadat elk der schutterijen een keihard schot over het kruis punt van lat en paal heeft zien wegwaaien, schiet Hazeloop zoo onverwachts tegen de lat, dat Dukers zich er niet op heeft kunnen instel len. Het succes komt evenwel opnieuw aan de andere zijde. Na 25 min. schiet Verseput bij een doelworsteling ineens in (02). Hoe W. ook aanvalt, eerst 38 minuten na den aftrap heeft zij een tegenpunt: een afgemeten voorzet van Blaauboer kletst Hazeloop met een feilen hoofdruk onhoudbaar in(l—2). Met 21 voor Texel wordt gedraaid. Wieringerwaard stelde zich na rust geheel op scoren in. De eerste tijd althans. Toen heeft Texel zwaar werk gehad. Maar de defensie, nu weer als vanouds met De Graaf als derde back, versterkt, wist den storm te trotseeren. Tel kens kwam Wieringerwaard terug; de gelijk maker moest zg verwerven. Het heeft lang geduurd. Wel was het uitgegeven consigne: kort spel, misschien de eenige mogelijkheid om den invloed van den wind te verzachten, tegen over backs als H. Neyens is het voordeel zeer twijfelachtig. De nederlaag van de thuisclub leek dan ook meer en meer onafwendbaar, tot dat Blaauboer eindeiyk eenige minuten voor tijd een haarfijne pass door de groenzwarte backs zond, die Hazeloop weergaloos mooi op pikte en meteen tot doelpunt kroonde (22). Scheidsrechter Bosma leidde uitstekend- In een wedstrijd, die vooral in de tweede helft uiterst sensationeel was, mocht het de blauw-zwarte Zaandammers niet gelukken hun eerste puntjes te veroveren, waarmee ze voor de tweede klasse zoo goed als verloren zyn. Gedurende het eerste kwartier waren ze in de meerderheid, hun aanvallen leken gevaariyker, terwijl Bloemendaal geen oogen- blik liet blijken, dat er iets zoo belangrijks op het spel stond als een promotie. De lange spil van Bloemendaal, die een week terug in Alkmaar zoo goed op dreef was geweest, maakte er weinig van, de witte voorhoede daarentegen kwam er ten slotte goed in en zoo ontliepen de partijen elkaar langzamer hand weinig meer. Een ZVV doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel en zoo bleef de score tot half time blank. Na de hervatting was het begin sensatio neel. „Wie het eerste doelpunt maakt, wint den wedstrijd" hoorde men hier en daar mom pelen. En de uitslag zou dan spoedig hebben vastgestaan, want reeds na enkele minuten strafte de Blpemendaalsche rechtsbinnen een enorme flater van een der Zaansche backs af. Tergend langzaam liep de bal in het doel en de gastheeren leidden met 10. Geen twee minuten later maakte een der Bloemendaal-backs aan de overzijde een niet minder groote fout en een oogenblik later had zgn doelman, die alleen voor den blauw zwarten linksbuiten kwam te staan, het na kijken. Beide partijen stonden dus weer op den zelfden voet. Over het algemeen had nu Bloe mendaal het beste van het spel. De ZVV- achterhoede werd het meest aan de tand ge voeld, al had de Bloemendaalsche verdediging het soms ook zwaar te verantwoorden. Eindelijk, omstreeks 10 minuten voor het einde had Bloemendaal succes. De ZVV-keeper werkte weg, doch onvoldoende. Hy bleef lig gen tusschen een kluwen van spelers, de bal kwam terug, belandde by den midvoor, die niet aarzelde en het leer deponeerde in het doel, waarin slechts een ZVV-back stond op gesteld. De Zaankanters zetten nu alles op alles, zonden bijna hun geheele elftal naar voren, met het gevolg, dat de Bloemendaal-voor- hoede, die er hoe langer hoe beter in kwam. vrij spel kreeg. Op een haar na ontkwam het ZVV-doel enkele malen nog aan doorboring. Toen was het tijd en hadden de gastbeereo met 21 gewonnen. Door strafschop in de laatste minuut. In de laatste minuut van het laatste kwartier verlenging, welke noodzakelijk was geworden in den Cup-eindstrijd te Wembley tusschen Preston North End en Huddersfield Town, wees scheidsrechter Jewell naar het strafschoppunt in het doelgebied van Huddersfield, en uit dezen strafschop scoorde de rechtsbinnen Mutch het eenige en dus winnende doelpunt voor Preston. Een nerveus publiek, tot het uiterste geprik keld door kleine incidenten en het uitblijven van een doelpunt, was van zijn zitplaatsen opgestaan en besprak in allerlei toonaarden het evenement van den komenden strafschop, terwijl aanvoerder Smith van Preston North End enkele oogenblikken tijd kreeg om uit te maken wie onder deze bijzondere omstandig- hedx den strafschop zou moeten nemen. Want Mutch, die daarvoor aanvankelijk was aan gewezen, was juist het slachtoffer geweest, dat in het strafschopgebied tegen den grond was gesmakt. Maar Mutch mocht den schop na kort beraad toch nemen. Toen de scheidsrechter zich opstelde viel plotseling een doodsche stilte in het machtige Wembley Stadion. Een korte aanloop, een ge weldige knal, en hoog vloog het leer, onhoud baar voor Hesford, in het Huddersfield doel. Duizenden dragers van de witte rozet spron gen jubelend omhoog en er omheen waren niets dan betrokken gezichten van supporters met het blauw-wit in hun knoopsgat. Een einde, dat nog reliëf gaf aan een strijd, die beter overgespeeld had kunnen worden. Naar wy vernemen zal de voetbalwedstrijd tusschen Nederland en het Nederlandsch-In- disch elftal, w$lke ontmoeting in het kader van den Olympischen dag op Zondag 26 Juni in het Stadion te Amsterdam zou worden gespeeld, geen doorgang vinden. Onderhandelingen met andere landen zijn thans begonnen. Een interessante tweede helft. Boven alle verwachtingen is H.R.C. er gis teren in geslaagd het technisch sterk spelende Ajax een 32 nederlaag toe te brengen. Ajax was mèt een uitstekend elftal naar Den Helder gekomen, maar toch viel haar spel ons iets tegen, vooral nadat H.R.C. de leiding in de tweede helft genomen had. We kregen den indruk, dat H.R.C. onderschat werd, te meer daar voor de rust Ajax, gesteund door den straffen wind, het spel geheel in handen had. Gedurende deze periode lieten de Amster dammers zien wat ze konden. Hun groote tech nische vaardigheid, gepaard met buitengewone lichaamscontrole rtelde hen in staat HRC vol komen te overheerschen. Maar eenmaal voor het doel gekomen wilden zij het nog steeds te mooi doen en was er over het algemeen gele genheid voor de H.R.C.-verdedigers om in te grijpen. Slechts eenmaal kon de Amsterdam- sche voorhoede Dijkshoorn passeeren. En dit was, juist voor de thuisclub de stimulans om er na de hervatting een schepje op te gooien en werd de eenzijdige vertooning, die voor de kenners toch haar attractie had, plotseling een aantrekkelijke partij met elkaar snel af wisselende aanvallen. H.R.C. gaf gedurende den verderen wedstrijd keurig partij, vooral omdat de verdedigende houding werd prijs gegeven. Voorloopig had dit nog weinig succes, doch na een half uur spelen werd de 01 achterstand snel omgezet in een 31 voorsprong en was het pleit be slecht! De wedstryd. Toen de scheidsrechter het signaal gaf, stel den de elftallen zich als volgt op: Ajax. Keizer Steunenberg Been Loois Andriesen Schubert Blomvliet Gischler v. Reenen Aukema Fischer O Dissel De Jongh Hoogenlijk Roomey'er Sanders Buitenhuis Stolk Zuidema Selderbeek Van Pelt Dijkshoorn H.R.C. Onmiddellijk is Ajax gevaarlijk in den aan val. Andriesen geeft een pass naar Fischer, die op zijn beurt Aukema aan het werk zet. Deze is fraai doorgeloopen, maar zijn schot mislukt en de bal rolt ver naast. Ajax behield het initiatief, keurig combineert het geheele elftal en het is opvallend hoe ge makkelijk het spelen hen afgaat. Vooral An driesen is hier een meester in. Hij maakt oogenschynlijk een tragen indruk, maar steeds als hij den bal in zijn bezit krijgt, doet hij er iets goeds mee. Hij deed geen stap te veel en alles geschiedde mathematisch zuiver. Een geheel anderen indruk maakte de be wegelijke Stolk, die onvermoeibaar als steeds bergen werk verzette en keer op keer een hachelijke situatie wist te zuiveren. Plotseling loopt Gischler door de ver dediging heen, maar de bal rolt weer naast. Vlak hierop speelt Roomeyer den bal over de backs heen. Sanders loopt door, een trekballe- tje terug naar De Jongh, een vliegend schot volgt, dat ech ter afstuit tot cor ner. Hieruit komt het leer weer by De Jongh terecht, die Stolk. nu juist langs den paal schiet. Een voetbal-show. Ajax blijft overheerschen en demonstreert een dusdanige veldmeerderheid, dat een doel punt ieder oogenblik verwacht mocht worden. Na 20 minuten gaat de bal weer keurig van man tot man, zonder dat één der HRC-ers er aan te pas komt. V. Reenen voltooide dit staal tje voetbalkunst met een onhoudbaar schot, 0—1. Met regelmatige tusschenpoozen komt H.R.C. voor het Ajax-doel. Deze aanvallen zijn lang niet van gevaar ontbloot en als Hoogen- dijk een pass van Sanders op het hoofd van Dissel plaatst, denken we reeds een doelpunt te kunnen noteeren. We hadden echter buiten keeper Keizer gerekend, die op onnavolgbare wijze den bal van Dissel's hoofd plukte en het veld weer in knalde. Meteen was v. Reenen er, samenspelend met Aukema, van door, maar zijn vinnig schot vliegt juist langs het doel. Een ander beeld. Na de thee begint H.R.C. onmiddellijk uit een ander vaatje te tappen. Gesteund door den wind komen nu de lange passen goed tot hun recht en stellen de Ajax-verdediging voor moei lijke problemen. Uit een scrimmage voor het H.R.C.-doel komt de bal bij Hoogendijk terecht, die hem naar Dissel doorkopt. Deze komt toe- stormen, zijn vliegend-schot gaat echter voor 't doel langs. Ajax blijft nog steeds mooier voetbal de- monstreeren, maar het ware enthousiasme ont brak en wat dit beteekent toonde H.R.C. na een half uur spelen aan. In vyf min. van 01 tot 31! Stolk weet Gischler den bal te ontfutselen, een forsche trap naar Hoogendijk, die niet lang aarzelt en tusschen de backs door speelt naar Dissel: het volgend moment staan de partijen op geiyken voet! Nog geen twee minuten later kan Keizer slechts ten koste van een corner redden. San ders plaatst het leer keurig voor 't doel. De bal wordt slecht weggewerkt. Zuidema plaatst nu hoog in den doelmond. Een scrimmage voor het Ajax-doel en via een gewirwar van handen en beenen heeft Roomeijer het leer in de tou wen gewerkt, 21. Een tegenaanval van Ajax strandt op de steeds beter wordende Van Pelt. Een pass volgt naar Sanders, die geheel vry staat. Hij snelt langs de lijn, geeft een trekbal, die echter achter de voorhoede terechtkomt. Snel komt De Jongh echter terug en met een hard, doch houdbaar schot van grooten afstand passeert hij Keizer voor de derde maal. Er zijn nu nog 10 minuten te spelen en Stolk trekt zich weer in de verdediging terug, waar hij nu met Selderbeek goed werk verricht. Toch kunnen zij niet verhinedren, dat Blomvliet zich vrijspeelt en naar Van Rheenen plaatst. Deze staat echter in een moeilijke schietpositie en geeft een tikje naar Aukema, die den stand op 32 brengt, waarmee het einde komt. Nieuw wereldrecord op 500 meter borstcrawL. Tijdens de jubileumwedstrijden van de Dansk Kvinde Gymnastik Klub is Ragnhild Hveger op de 500 meter er in geslaagd haar eigen wereld record met niet minder dan 6,6 sec. te verbete ren en te brengen op 6 min. 39,1 sec. Het oude record had zij op 14 Juni 1936 te Kopenhagen gevestigd, toen zy Willy den Ouden op dezen afstand als wereldrecordhoudster onttroonde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 7