HEEMAF 190.- Sport Kompot feilen STOFZUIGERS rqtor fotk en Zending, Vertrokken personen Atlas kampioen NHVB Atlas i-c.rs;v. I Oud-Helder I-Oud!-Alcmaria I Schaakclub „Schaakmat" te Periodieke zeilw«'dsttrijden der Koniaklijkje Marine D.Oftj^ïtieuws. HENGELO Uitslagen competitie wedstrijden Marie Dijkman, dagdienstbode, R.K., naar Blokker b/d ouders. P. Westdijk en gezin, N.H., naar Rotter dam, Polderstraat 68B. L. Everaers, sergt.-kok N.H. en echtge- noote, G.K., naar Veisen, IJmuiden, Kastan jestraat 38. D. Geus, motordrijver „Shell", N.H., naar Vlaardingen, Zeemanshuis. T. van den AkkerKater en kinderen, R.K., naar Alkmaar, Bisschop Bottemannestr. 19. A. C. BruinPaardekooper, N.H. en doch ter, naar Anna Paulowna, Kerkweg 4. J. M. Frangoijs en echtg. naar Heiloo, Ken- nemerstraatweg A 458. T. BloemenRasch, naar Gorinchem, Hugo de Grootstraat 39. W. de Roo?, kellner, N.H., naar Amster dam, Hobbemastraat 1/11. M. C. Stoevenbeld, modiste, R.K., naar Losser, Overdinkel 271 Johanna van Wijk, l.l.verpl., N.H., naar Bloemendaal, Provinciaal Ziekenhuis. H. J. S. M. Albregts, matroos le kl. en echtg., K.R., naar Amsterdam, Niasstr. 87 II. Teuntje Snoek, N.H. naar Nieuwenhoorn, Kanaaldijk 119B. A. DavidseGriek, R.K. en kinderen, naar Soerabaja. J. Kroon, kok, naar Nijmegen, Weurtsche- weg 246. N. Spiekman, N.H., naar Oldemarkt Hoofd straat, bij ouders. A. J. EversKleinee en kinderen, N.H., naar 's-Gravenhage, Molenaarstraat 137. C. Ufkes, hoofdrech, v. pol., en gezin, naar Ned. Oost-Indië. C. Krispijn, mar, le klas, N.H. en echtg., R.K., naar Rotterdam, Woelwijkstraat 11. M. A .LokkenHoffmann, H.A.Z.E.A., naar Rotterdam, Aegidiusstraat 117. J. A. de Back, luit. ter zee, en gez., R.K., naar Vlissirigen, Nolleweg 2. M. N. van der Meer-Versteeg, en dochter, N.H., naar Soerabaja. P. C. Becht, korp.-monteur, E.L.' en echtg., N.H., naar Soerabaja. J. Bellinga, N.H., naar Idaarderadeel, War- tena, bij A. Langhout. T. Faber, hulp i/d huish., D.G., naar Veisen, IJmuiden, Eksterlaan 11. A. P. Hanse huishoudster, naar Hattem, Huize „Boschzicht", Apeldoornscheweg. G. Jongsma, dienstbode, naar Zijpe, St. Maartensvlotbrug G 76. H. J. van decKuijl, N.H., Haarlem, Plataan straat 88. L. J. KuijtHoeflaak, en dochter, naar Am sterdam, Barentzstraat 66 II. Maria van der Feen, N.H., naar Renküm, Oosterbeek, Beukenlaan 8. J. M. C. Mahieu, gouvernante, R.K., naar Mheer, „De Villa". A. Meuleveld, hulp huish., naar Callantsoog, Dorpstraat 55. J. T. Ott, korp.-monteur, N.H.; en echtg., L.d.H,. naar Vlissingen, Joost de Moorstr. 294. A. Smit, dienstbode, N.H., naar Amster dam, de Clercqstraat 105 huis. M. Spruijtenburg, sergt. torp.mk., èfl gezin, N.H., naar Soearabaja. Wed. A. H. TerweiJansen, Ap.( naar Am sterdam, Groen van Prinstererstraat 18 I. J. Bosma, en gezin, naar Lemsterland, Lem mer, Turfland 13. J. Davelaar—Bakker en zöofl, NTt.', naar, Meppel, Nijeveenscheweg 75. j' E. van den Berg—Tsbhérnéb én Zoon, R.K, naar Amsterdam, Petorisstr. 27 III Uaeiê-at W.F.C. 4—Atlas 1 24. Zondag was het een blijde dag voor Atlas. Zij zelve toch klopte WFC 4 met 4—2, en daar Sporters, de eenige kampioensclub, die Atlas belaagde, er met 53 in Castricum tegen CSV aan moest gelooven, werd Atlas automatisch kampioen der kampioenen, een kranige pres tatie! Er heerschte in Alkmaar, waar de blijde uit slag uit Castricum vernomen werd, dolle vreugde, en den terugtocht naar Den Helder zal iederen speler en supporter nog jaren heugen. Over den wedstrijd in Wormerveer het vol gende: Het begon voor A. niet zoo heel gunstig. Na een A.-aanval toch, waarbij de midvoor hard inschiet, doch de W.-keeper redt, trekt W. op het A.-doel af en doelpunt reeds 5 min. na het beginsignaal. Even lijkt het of de Hel- derschen gedeprimeerd zijn door dit snelle W.- succes, doch zij weten dit van zich af te schud den en pakken steviger aan. Toch is het W., dat weer het eerst doelpunt, doch de scheids rechter had terecht gefloten voor buitenspel. Nu komt het echte vurige Atlas-offensief los, keer op keer wordt de W.-veste bekogeld, voor alsnog echter tevergeefs, totdat midvoor Beyer uit een voorzet van rechts eindelijk aen bres in het W.-doel schiet (11). Doch hiermede is A. niet tevreden, herhaaldelijk komen zij op het W.-doel af, vooral de voorzetten van Otter- vanger, die Riedeman verving, doch ook die van De Boer stichten groot gevaar en het is dan ook spoedig J. Wijker, die onhoudbaar no. 2 in den hoek jaagt, spoedig gevolgd door een fraaien kopbal van den midvoor, die hier mede den stand op 31 in het voordeel van Atlas brengt. Ook noteeren we hog een kei hard schot van grooten afstand van den A.- rechtsbuiten, dat rakelings langs den paal snort. Dan komen de Wormerveerders onstui mig opzetten, doch Meeldijk en c.s. zijn ondoor dringbaar, en ook doelman Petrus geeft niet thuis. Met ongewijzigden stand breekt dan de rust aan. Na de pauze wordt er veel forscher gespeeld, vooral door WFC. niet minder dan 26 vrije schoppen krijgt Atlas in de 2e helft te nemen, en het spel is er natuurlijk veel minder door dan voor de rust. Na ca. tien minuten brengt W ijker met een kopbal de overwinning in vei lige haven, maar dan komt W. eerst recht los. Voorloopig beheerscht het achtertrio de situa tie, eenmaal kopt Lokkers een bal uit open doel. Wanneer uit een vrijen schop wegens hands de bal zuiver voor het A.-doel geplaatst wordt, schiet de midvoor in. Petrus slaat den bal het veld weer in, maar de linksbinnen vangt het leder op en kogelt hard in. Ook komt het W.-doel nog menig keer in gevaar, maar gedoelpunt wordt er niet meer, en wanneer referee v. d. Heuvel, die correct leidde, het eindsignaal blaast .heeft Atlas weer een verdiende overwinning behaald. Op .'het H.R.C.-terrein. Morgen, Hemelvaartsdi ig, speelt onze N.H.V.B.-kampioen Atlas op het H.R.C.- terrein haar laatsten kamq lioenswedstrijd te gen C.S.V. 1, uit Castricum. Zij, die de ploeg van Beijer, Wijker e.a. nog met aan het werk zagen, hebben thans een mooie gelegenheic de kampioen in actie te zii?n. Men kan daar bij vast een oordeel vellen of de zwartwitten een aanwinst voor den K.J"4.V.B. beloven te zijn. Ongetwijfeld zal het iten aardige wed strijd worden, daar de AtJai iters aan hun eer verplicht zijn van de gastei» te winnen. De wedstrijd vangt te half drUJ aan. Vrijdagavond 7 uur wordt op het Heider- terrein een wedstrijd gespe(i) d tusschen oud- Helder I en oud-Alcmaria I. Aan beide zijden doen bekende cracks mee, d'e elftallen worden Vrijdag gepubliceerd. BEDRIJFSCOJ UPETITIE. Hemelvaartsdag 26 Mei, 1/0r uur: Bios-BoysBoutje Los. Zondag 29 Mei, 10 uur: PostBios-Boys. Maandag 30 Mei, half 8k DamclubBoutje Los. k.z. 3k.vd.'fl 1. Zondag heeft KVDH haa r laatsten compe titiewedstrijd gespeeld te Koc>g-Zaandijk tegen KZ 3. KVDH verloor met niet minder dan 11—0! MiaHert Uitslag "Winter-competitie. Slotstand per 4,mini 1938. Afdeeling 1. r J. Wijker 16. 12 1 3 13% J. v. d. Kuijl 16 .10 1 5 12% J. Cheret 16 8 1 7 11% C. Kelder 16 7 7 2 8 A. C. Groen 16 6 7 3 7% J. Marsman 1(L 6 8 2 7 J. Geurts I'S 5 10 1 5% Th. Asselman is 3 11 2 4 J. Hemelrijk Sr. 1(6 2 13 1 2% Afdeeling 2. G. Mensing ia 9 1 4 11 J. Janssen 8 3 3 9% E. N. Heijligenberg 6 5 3 7% C. v. Poelje 14 6 5 3 7% K. de Waard 14 7 6 1 7% L. Heijblok 6 6 2 7 D. Dijkshoorn :14, 6 8 0 6 H. v. d. Bosch •M 0 14 0 0 Afdeeling 3. j B. de Jong 12 10 2 0 10 H. Herderschee 12 6 4 2 7 C. Poulie 12 6 4 2 7 A. Boxmeer 3 5 6 1 5% B. Muller 12 5 6 1 5% C. E. Koopman 12 4 6 2 5 J. Rougoor 12 2 10 0 2 Afdeeling 4. e A. Muller Li 11 1 2 12 M. Hollestelle 14 10 4 0 10 B. Klop ;i4 8 5 1 8% H. Muller 14 7 5 2 8 R. Bais 14 7 7 0 7 L. de Vries 14 6 7 1 6% J. Huygen 114 5 7 2 6 C. F. Poulie :i4 0 13 1 Vrijdag 27 Mei.- Tijdschot (hijseinen chibvl ag) ...r........ 8.15 u. Modelsloepen BI en Bil: 5 minuten schot: hijschcen vlag; 8.25 u. af vaartschot r strijk ea vlag z 8.30 u. Fantasiesloepenu 5 min. schot: hijschen vlag W :..v8.40 u. afvaartschoti: strijken vlag W 8.45 u. Uitstel van eein uur voor alle klassen vlagU. Wedstrijd gaat niet doof vlagN. Afkorten baan: Indiim de baan voor één of meer klassen, wordt nfigekort, wordt vlag S boven de betrekkelijk» .'klassevlag gehéschen. Baaninrichting tegen zont Roode vlag. Baaninrichting met zon. Witte vlag. Lijn van afvaart en «ankomst is: Vlet met vlag, Wierhoofd (vlagge stokken ineen). Zondag^ j.1. hield DijO.K. een trainingsrit met tempo, unt Winkel. De: se rit ging over 63.7 km. Begjunstigd door/ mooi weer gingen er pl.m. 25 renners van «fsart. Reeds na 9 km wdis het peloton aan stuk ken gescheurd. Op kop lagen toen J. Snijder en P. Huurman, op 1 (min. gevolgd door een peleton van 5 renners en de rest volgde hierop met een verschil vap. pl.m. 1 k 1% min. Snijder en Huurnian wisten geleidelijk hun voorsprong te vergwool.en. Ook van Leeuwen weerde zich goed, deze), toch wist uit het derde peleton te komen en, aansluiting te verkrij gen met het tweede* Tot een sprint Irustschen de eerste twee kwam het niet. ma air -wel bjj de tweede ploeg. Hier wist R. Band <Uï;mpo), Leenaars te ver schalken en bezette de derde plaats. De uit slag was: 1. J. Snijder 1 ia.46; min.; 2. P. Huurman op 15 sec.; 3. R. Bai.d 1 u. 52,5 min. 4.; P. Leenaars, 1 lengte; ff. M. v. Leeuwen. met onverslijtbaren S-K.A. Langestr. Verkrijgbaar bij: HEUSEVELDT N.V-i 24, 76, Achterstr. Houttil, Alkmaar, Telefoon^ Tennisclub Animo". Bij gunstig tennis-weer werd deze week op eigen banen door Animo I den strijd aange bonden met T.C.G. I. Het was voor de laatste club een groote verrassing, dat er zooveel beter tegenstand geleverd werd als indertijd op de banen in Haarlem. Wel verloor „Animo" wederom met 62, maar het feit, dat er niet minder dan 5 partijen eerst in 3 sets beslist werden, spreekt wel voor zichzelf. De T.C.G.-speelsters, -die momenteel de sterkste dames van heel Haarlem schijnen te zijn, bleken ook nu te sterk voor de onze. De beide heeren-singles gaven veel bewon dering en applaus, vooral de le heeren-single werd in zeer hoog tempo gespeeld. Maar de spannendste partij van den dag was wel de heeren-double. In Haarlem hadden Ir. van Dijk en Kapt. van Rhijn weten te winnen, dus blaakten de T.C.G.-spelers van strijdlust om revanche te nemen. In minimum van tijd stonden zij dan o:a 60, 51 voor; begrijpelijkerwijze gaf deze score een groote teleurstelling in het Animo-kamp. Plotseling kregen de T.C.G.-heeren een kleine inzinking, waarvan de Animo-spelers direct profiteerden, 't Was een lust om te zien, hoe kapt. van Rhijn rende en zwoegde om alle schijnbaar onbereikbare ballen te halen en toen ook ir. van Dijk over zijn de pressie heen raakte, werd het een boeiend spel van harde drives en goede volley's. Van 51 voor T.C.G. werd het 75 voor Animo. De 3e set bracht evenwel nog grooter span ning, want Animo zag zijn 53 voordeel weer te niet gaan; het werd zelfs 65 en match point voor T.C.G. Maar ook dat kwade mo ment ging voorbij en met 06, 75, 86 won Animo. Er heerschte een buitengewoon prettige en sportieve geest over en weer en de T.C.G.- spelers en supporters waren zoo enthousiast over de ontvangst, dat men reeds half en half toezegde om eens een friendly game te komen spelen met een groot aantal spelers. Zoo zorgt ook Animo op een goede manier voor een grootere bekendheid van onze stad. Hierbij de gedetailleerde uitslagen: Mevr. Badenmevr. Max 57, 26 Mevr. v. Dijkmevr. v. d. Klashorst 57, 36 Ir. v. DijkW. Kermer 64, 26, 26 Kapt. v. RhijnJ. ten Have 26, 62, 63. Mevr. Baden en P. B. M. van Straelen versus mevr. v. d. Klashorst en Kermer 46, 64, 2—6. Mevr. v. Dijk en W. J. van Rhijn versus mevr. Max en J. ten Have 06, 63, 16. G. E. T. van Dijk en W. J. van Rhijn versus W. Kenner ep J. ten Have, 6, 75> 8®- Mevr. Baden en mpvr. v. Dijk versus mevr. Max en mevr. v. ti. Klashorst 26, 06. Ook Animo II heeft alle redenen om tevre den te zijn over afgeloopen Zondag, hoewel het ook geen overwinning werd maar een ge lijk spel. De kansen op den kampioenstitel blijven zeer groot. Indien Animo I a.s. Zondag op eigen banen zoo sterk mogelijk uitkomt en weet te winnen van Haarlem, eindigt het team bovenaan in deze afdeeling. Aan vankelijk gaf het spel op de cementen baan in Bakkum, eenige moeilijkheden, maar al gauw waren onze; spelers eraan gewend. De eerste heeren-single was zeer spannend, hetgeen de cijfers misschien niet zouden doen vermoeden. Ook de 2de mixed-double gaf zeer veel emotie. De laatste partij, in dit geval de le dames-single moest tenslotte de doorslag geven of Bakkum met 53 zou winnen of dat het een gelijk spel zou worden. Begrijpe lijkerwijze geeft het idee, dat er een mogelijk kampioenschap mee verspeeld zou kunnen worden, een groote druk op de speelster, maar gelukkig wist mej. Bijl zich goed te be- heerschen, zoodat zij door mooi aanvallend spel het beslissende puntje voor Animo wist te veroveren. Hierbij de uitslagen; Mej. M. Bijlmej. H. de Jong 64, 36, 75. Mej. L. Vismanmevr. Martens 64, 63. C. J. Feenstra Kuiper-H. Horjus 36, 26. W. J. J. KooijmanL. A. Res 06, 57. Mej. M. Bijl en C. J. Feenstra Kuiper versus mej. H. de Jong en W. Uhl 63, 62. Mej. L. Visman en W. J. J. Kooijman versus mej. G. de Haan en L. A. Res 46, 63, 3—6. C. J. Feenstra Kuiper en W. J. J. Kooijman versus H. Horjus en W. Uhl 62, 46, 1—6. Mej. M. Bijl en Mej. L. Visman versus mevr. Martens en mej. H. de Jong 62, 64. Animo I gaat a.s. Zondag tegen Advendo in Alkmaar spelen, terwijl Animo II haar laatste competitiewedstrijd thuis speelt tegen Haarlem. HAVEN VAN NHJ^vVEDlT.P. Aangekomen van Londen en vertrokken naar Harlingen heli Ned. m.s. „Helena". Ouders in Opstand, door Sinclair Lewis. Uitg, Van Holkema Warendorf N.V. te Amsterdam. Ingen. 2.90, geb. 3.90. Weer een roman van Lewis. En wéér een met als hoofdpersoon_de typische Amerikaan, druk, schijnbaar protserig, en met zich zelf ingenomen, maar in den grond toch slechts een zeer gewoon mensch met heel gewone menschelijke eigenschappen, waarbij o.a. ook ouderliefde, al meent hij daarmede afgedaan te hebben. Juist die niet weg te redeneeren warme genegenheid voor zijn kinderen, die ten onder dreigen te gaan in een krankzinnige moderniteit, welke de jongste generatie ken merkt, doet hem den strijd tenslotte tegen haar opnemen. Dit wordt door de kinderen een onduldbare opstand tegen hun levensop vatting genoemd, waartegen zij zich te weer stellen. Zijn uiteindelijke overwinning, des te groo ter, wijl de kinderen zelf, zij het dan op hun eigen, moderne wijze, zijn opvattingen als de juiste gaan beschouwen, wordt door den schrijver op zijn bekende, pakkende en ka rakteristieke wijze geschetst. Voor ouderen zoowel als voor jongeren een zeer aanbevelenswaardig stuk lectuur. Handelspolitiek en Pr«sbe we ging, Dr. A. de Graaff, 's-Gravenhage z.j. Als uitvloeisel van een besluit der jaarver gadering van de Nederlandsche Vereemging voor Vrijhandel van 1935, verscheen onlangs een keurig uitgevoerd boekje, groot 112 p - gina's tekst en enkele grafieken als verkla rende toegift, hetwelk als een studie is te be schouwen over het verband tusschen maat regelen, die den vrijhandel belemmeren en ae beweging van het prijsniveau. In vier hoofdstukken behandelt de schrij ver deze opgegeven materie, uit den aard der zaak door gebondenheid van zijn bestek, slechts summier. Na een korte inleiding over den stand van het vraagstuk, volgt een eerste hoofdstuk, waarin misschien wat tè uitvoe rig een geschiedkundig overzicht der econo mische politiek in verschillende landen (Duitschland, Engeland, Frankrijk e.a. landen) behandeld wordt, vóór den Wereldoorlog tel kens van elk land op zich zelf en nadien nog eens van alle landen tezamen. In de (helaas wel zéér beknopte) hoofdstuk ken III en IV volgen dan bespreking van de correlatie tusschen prijsverloop en handels politiek alsmede duidelijk geformuleerde eind conclusies. Een werkje ,dat de belangstelling van velen waard is! Mr. J. b. Wouter Paap: Toscanini. Uitg.: Bigot en Van Rossum N.V., Amsterdam. Deze aardige uitgave, de Caeciliareeks van Bigot en Van Rossum, brengt in dit boekje een levensbeschrijving van den beroemden Italiaanschen dirigent Arturo Toscanini. Eigenlijk niet slechts een levensbeschrijving, doch tevens een „verklaring" van den kun stenaar Toscanini. Immers wordt hem vaak verweten opvliegend, veeleischend en capri- cieus te zijn. Wouter Paap breekt hier voor Toscanini, den kunstenaar, een lans en schrijft al deze „lastige eigenschappen toe aan de brandende musiceerdrift van den maestro, aan het worstelen om het ideale te bereiken. Stefan Zweig zegt in een opstel over den dirigent: „Op een repetitie van Toscanini be leeft men de Jocabsworsteling met den engel der volmaaktheid, en dit schouwspel is be angstigend en grootsch als een onweer." Wij krijgen verder een beschrijving van de loopbaan van Toscanini, die zulk een fantas, tisch stijgende lijn vertoont. Een aardige oriënteerende uitgave. Dr. K. Ph. Bernet Kempers: Franz Schubert. Bigot en Van Rossum V.N., Amsterdam. De schrijver van dit werkje over Schubert vraagt zich in zijn voorrede af, of er over Schubert eigenlijk nog iets te schrijven valt, wat niet iedereen reeds weet. Het kwam hem voor, dat deze vraag bevestigend moest be antwoord worden. Inderdaad, indien met let op het „iedereen" in dezen zin. Maar „ieder een" interesseert zich toch niet voor Schu berts'"leven èn nog veel minder voor zijn werken. Dat de schrijver meent nog al wat nieuws over Schubert te vertellen te hebben, laten wij voor zijn rekening. Het geheel is vrij anecdotisch en zij het niet in slechten zin populair. Dit alles wil niet zeggen, dat het werkje ongeslaagd moeten heeten. Volstrekt niet. Alleen wekt de voorrede den indruk, dat dit boekje noode gemist kon worden. Dat is eenigszins overdreven. STOOMVAART MIJ. NEDERLAND. Bengkalis, t„ 23 Mei v. Singapore. KON. HOLL. LLOYD. Eemland, 22 Mei te Hamburg. Salland, t., 23 Mei v. Las Palmas. RON. NED. STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ, Berenice, 23 Mei v. Piraeus. Deucalion, 23 Mei v. Piraeus. Hebe, pass. 23 Mei Ouessant. Orion, 23 Mei v. Venetië. Orpheus, 23 Mei te Kopenhagen. Pluto, 24 Mei te Amsterdam. Tiberius, 24 Mei te Amsterdam, Aurora, 24 Mei te Spezia. Deucalion, 24 Mei te Vostizza. Douro, 23 Mei v. Puerto Barrios. Juno, pass. 24 Mei 11 u. v.m. Ouessant. Orion, 24 Mei te Triëst. Rhea, 24 Mei te Samos. Venezuela, t., 24 Mei 4 u. v.m. te Havre, wordt 25 Mei 5 u. 30 's middags te Amsterdam verw. Fauna, 23 Mei Gibraltar gep. Stuyvesant, 23 Mei te New York. STOOMVAART 5HJ. OCEAAN. Antilochus, 21 Mei te Hongkong. Deucalion, 23 Mei te Singapore. Agamemnon, pass. 23 Mei Gibraltar. Aeneas, 23 Mei v. Rotterdam. Persus, 24 Mei te Rotterdam. Theseus, 21 Mei v. Port-Said. Clytoneus, pass. 23 Mei Dungeness. Melampus, pass. 22 Mei St. Catherina's Pt. Polyphémus, 24 Mei te Amsterdam. HOLLAND—AMERIKA LIJN. Delftdijk, 23 Mei v. Glasgow. Edam, 22 Mei te Sorel. Rotterdam, pass. 22 Mei Lizard. JAVA—NEW-YORK-LIJ> Adrastus, 23 Mei te Penang. Glaucus, 23 Mei te Singapore. Tawali, 23 Mei te Boston. ROTTERDAMSCHE LLOYD. Dempo, u., 24 Mei te Singapore. Garoet, u., 24 Mei te Antwerpen. Indrapoera, u„ 23 Mei v. Lissabon. Kota Agoeng, t., pass. 24 Mei Sagres. Siantar, u., pass. 23 Mei Perim. Slamat, pass. 24 Mei Finisterre. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. Alphacca, t., 22 Mei v. Bahia. Alphena, t., pass. 23 Mei Las Palmas. Aludra, t., 24 Mei v. Montevideo. JAVACHINAJAPAN LIJN. Tjibadak. 22 Mei te Hongkong. Tjinegara, 21 Mei v. Hongkong. de kerk in rusland. Het Aprilnummer van „Uw Koninkrijk Kome", mededeelingen uit den arbeid van de zending in Rusland, brengt berichten over een nieuwe vervolging van de Russische kerk. Van officiëele zijde heeft men in een brochure Kerk en Spionnage' getracht, de Maat kun- 'dia-gevaarlijke actie" van de Kerk en de Ortho doxe tegenrevolutie", in het bijzonder van metropoliet Sergius en van de nog in functie zijnde bisschoppen aan te toonen. Volgens latere berichten zouden verscheiden bisschoppen ge vangen genomen zijn onder beschuldiging van sabotage, spionnage en terroristische actie, op welke misdaden de doodstraf staat. En dit alles ziet men de voorteekenen van een laatste "poging van het Sovjetbewind om definitief met de kerk af te rekenen en al haar ambtsdragers uit den weg te ruimen. En toch, zegt een be richt uit Moskou, was er in de laatste nog overgebleven kerken ter gelegenheid van de Kerst feestviering van 19S7 een ongekend groote opkomst. Ondanks het vroege morgenuur de Kerstdienst begint naar Orthodoxen ritus des morgens om vier uur luisterde jong en oud bewogen naar het gezang van de koren. Tot ver in de straat stond men in de rij, terwijl slechts een klein deel der geloovigen in het kerkgebouw zelf een plaats had kunnen be machtigen, ten einde naar Russische ge woonte het kruis te kussen. In de Evangelische kerken, die men doode- lijk dacht te treffen door al hun geestelijken gevangen te nemen, kan men eiken Zondag zien hoe de gemeente op den gewonen tijd te zamen komt, plaats neemt om stil in het gezangboek te lezen en na een uur van zwijgende aandacht het kerkgebouw weer verlaat. Op zulk een stillen dienst zal ook de nieuwe golf van vervolging te pletter breken. het werk van kagawa. Dr. ir. H. G. van Beusekom te Den Haag schrijft ons: De nieuwste berichten uit Japan wijzen er op, dat Kagawa ondanks de groote staatkundige moeilijkheden in Japan zijn evangelisatiewerk ongehinderd kan voortzetten. Avond aan avond spreekt hij in overvolle zalen. Het evangelisa tiewerk heeft de liefde van zijn hart en juist in dezen tijd acht hij dit van het grootste belang. Duizenden komen naar hem luiseren, sommigen uit nieuwsgierigheid maar velen uit echte be langstelling. De Japansche Christenen houden geregeld bidstonden voor den nood van het Chineesche volk. En uit China komen berichten, dat daar ge beden wordt voor de Christenen in Japan. In geen enkelen oorlog is ooit zoo iets voorge vallen. Dezen zomer is Kagawa uitgenoodigd voor een tourneé op de Hawai-eilanden. Voorts wenscht men zijn aanwezigheid op de confe rentie van Madras in December van dit jaar, terwijl men ten slotte plannen maakte voor een reis naar Europa in 1939. de oecumenische beweging. De verhouding tot de Gerefor meerden; prof. Grosheide bepleit positieve overweging. In het Noord-Hollandsch Kerkblad schrijft prof. dr. F. W. Grosheide, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdamover de oecumenische beweging. Prof. Grosheide vestigt er de aandacht op, dat het ontstaan van een Oecumenischen Wereldraad der kerken er toe leiden kan, dat er een zekere eenparigheid komt ten opzichte van de verhouding van kerk en staat en dat de Gereformeerde kerken daar dan buiten zullen staan, hetgeen beteekenen kan dat die verhou ding geregeld wordt op een wijze die de Geref. kerken niet aangenaam is. „Men mag niet ver geten", aldus prof. Grosheide, „dat we op dit stuk al leergeld hebben betaald. Aanvankelijk waren onze kerken tegen aansluiting bij het zendingsconsulaat en den zendingsraad. Maar we konden er niet buiten blijven. Dat is nu op een vriendschappelijke wijze in orde gekomen, omdat onze kerken bereid waren haar aandeel te betalen. Maar zoo behoeft het niet altijd te gaan. Of we dan pleiten voor aansluiting bij de oecumenische bewegingNeen, dat durven we niet te doen. De belijdeniskwestie en andere moeilijkheden staan in den weg. Maar we vragen wel, dat onze kerken, ziende op wat komen kan, deze zaak ernstig en niet alleen negatief, maar ook positief onder de oogen zien. Misschien was er iets te vinden in den geest van ons medewerken aan den zendingsraad. In elk geval hopen we, dat de zaak op de synode te Sneek aan de orde zal komen. KON. PAKETVAART MAATSCHAPPIJ. Barentsz, 22 Mei te Singapore. Boissevain, 22 Mei v. Port Natal. Maetsuyciter, 22 Mei v. Batavia. Nieuw Zeeland, 23 Mei v. Sydney. HOLLANDWEST-AFRIKA LIJN. Jaarstroom, 21 Mei te Grand Bassam. SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN. Bengalen, 22 Mei v. Penang. Madoera, 21 Mei te Manila. Hoegh Silverstar, 21 Mei te Singapore. Silverbelle, 22 Mei v. Calcutta. VEREENIGDE NED. SCHEEPVAART MIJ. (Holland—Afrika Lijn). Bloemfontein, u„ 23 Mei te Port Natal. Nijkerk, u., 23 Mei te Lour-Marques. Jagersfontein, 22 Mei v. Port Said. Randfontein, t., 21 Mei v. Dakar. Springfontein, u., 22 Mei v. Marseille. (HollandAustralië Lijn). Almkerk, u., 22 Mei v. Bombay Enggano, 22 Mei te Bremen. Marken, u., 22 Mei v. Melbourne. Meliskerk, t., 23 Mei v. Dakar. (HollandOost-Azië L(jn) Gaasterkerk, u„ 22 Mei te Dairen. Grootekerk, t„ 21 Mei v. Manila. Meerkerk, u., 24 Mei v. Colombo. Zuiderkerk, t., 23 Mei v. Genua. (Holland—Br.-Indlë Ljjn). Streefkerk, 21 Mei v. Calcutta.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 10