Spanning neemt toe in kampioenscompetitie DWSt Ajax en NEC aan den kop HBS en DFC streden met succes voor lijfsbehoudZAC en FVC degradeeren echter West-Frisia weerde zich best en schakelde Zaandijk uit KW derde klasser Succes viert feest £)e voetbaluitslagen KW wint, dus blijft BKC vierde klasser Pracht promotie-kans voor Helder II Kampioenschap van Nederland De promotie- en degradatie wedstrijden Z.A.C. degradeert West-Frisia zegeviert ten veede male K.V.V. promoveert Helder 2 met één been in de res. tweede klasse ww Auiojru^&itiime Lang wint de Eifelrace Achilles-NEC 1-3 Eindhoven-Ajax 0-2 De atletiekwedstrijden te Wieringerwaard Wielrennen Ajax heeft het voorbeeld van DWS gevolgd en op fraaie w(jze afgerekend met één van de clubs, die eventueel nog aanspraken kon maken op den titel Kampioen van Nederland. Op eigen terrein moest Eindhoven, dat nog pas kort tevoren zoo'n fraai resultaat boekte tegen DWS, met 20 de meerderheid erken nen der Ajaxieden, die door deze overwinning op gelijken voet met DWS gekomen zijn. De strijd om den kampioenstitel neemt nu wel een zeer spannende wending, temeer daar ook NEC bijbleef door Achilles, ook al in een uitwedstrijd, met 31 te kloppen. Een bewijs, dat de overwinning van de Nijmegenaren op Ajax behaald, geen toevallige was! Integen deel, mede doordat NEC nu nog een thuis wedstrijd rest tegen Eindhoven en zij daarna nog tweemaal in het veld moet tegen Calden- hove c.s., zouden we haast geneigd zijn de kansen van NEC als zeer gunstig te qualifi- ceeren. Hoe het ook zij, de strijd om het Kampioenschap van Nederland van ons land is nog lang niet gestreden en wie er ten slotte met de eer zal gaan strijken, is nog op geen stukken na te zeggen. DWS 5 2 3 0 11—6 7 Ajax 5 3 1 1 10—8 7 NEC 5 3 0 2 16—11 6 Eindhoven 5 0 3 2 7—10 3 Achilles 6 1 1 4 9—18 3 Hilversum uitgeschakeld. HBS heeft geen halve maatregelen geno men. Met niet minder dan 51 werd Hilver sum in eigen home verpletterd, een resultaat, dat we niet verwacht hadden van Huizinga c.s. Immers dezen speelden toch voor hun aller laatste kans en een beetje meer tegenstand hadden we wel verwacht. Dit is dus wel een smadelijk slot van een seizoen, dat op zoo'n prachtige wijze werd ingezet. HBS heeft intusschen door deze overwin ning een schitterende kans gekregen om zich te handhaven, hetgeen dan een goed resultaat zou zijn van de verjongde ex-Kraaien-ploeg. EDO moet nu eerst haar thuiswedstrijd tegen Hilversum in de volle winst omzetten om daarna met gelijke papieren den strijd in Den Haag tegen HBS te kunnen aanbinden. HBS EDO Hilversum 3 2 1 2 11 3 0 0 0 9—3 0 4—2 3 1—9 In afdeellng II is het precies zoo verloopen als we gedacht hadden. DFC heeft de verwachte kleine over winning op het bezoekende SVV behaald met als gevolgd, dat de Dordtenaren op gelijken voet gekomen zijn met UW, dat nu ondanks haar prachtige begin in feite er niet meer zoo gunstig voorstaat als de eerste klassers. De Schiedammers zijn door deze nederlaag zoo goed als uitgeschakeld. Alleen een wonder in den vorm van twee overwinningen en bovendien nog een gelijk spel tusschen UW en DFC zou hen nog een kans geven op het begeerde eerste klasseschap. DFC 2 110 3—2 3 UW 2 110 2—1 3 SW 2 0 0 2 3—5 0 ZAC heeft liet in Nijmegen niet tot de noodzakelijke overwinning kunnen brengen. De Nijmegenaren slaagden er in de Zwolle naren een gelijk spel af te dwingen. Intus schen is dit gelijke spel voor de Enschedeesche Boys een buitenkansje. Immers de Ensche- desche club heeft op eigen terrein nu slechts gelijk te spelen om zeker te zijn van het eerste klasseschap. Alleen een overwinning van SCH zou Nijmegen aan een derde eerste klasser helpen. De club van Bakhuis (oh, roemrijk verleden!) zal het nu wederom een trede lager moeten zoeken. Ensch. Boys SCH ZAC 1 7—7 4 1 6—6 3 2 9—9 3 Ook in afd. V degradeert de eerste klasser. FVC heeft de laatste kans, die haar door het gelijke spel in Winschoten tusschen haar twee medecandidaten werd geboden, niet weten te benutten. De Winschotenaren slaag den erin FVC een 2-1-nederlaag toe te brengen, waardoor ze zelf op 5 punten kwamen te staan. GRC staat er echter verreweg het beste voor,daar deze met nog slechts een thuiswedstrijd tegen het reeds gedegradeerde FVC in het verschiet, toch zeker in staat ge acht moet worden, haar puntenaantal van op 6 te brengen, waardoor de Groningers n een drietal vergeefsche pogingen er einc e ij in geslaagd zouden zijn de eerste klasse bereiken. West-Frisia is er in geslaagd, tegen veler verwachting in, ook haar tweeden wedstrijd in de volle winst om te zetten. Met 10 werd Zaandijk, op eigen terrein nog wel, geslagen, met tweeërlei gevolg natuurlijk. Want niet alleen kwam West-Frisia door deze overwin ning fraai aan den kop, maar voor den vier den maal in korte spanne tijds zal Zaandijk haar aanval op nummer tien van de tweede klasse niet met succes bekroond zien. Wel zijn het tweemaal slechts 10 nederlagen ge weest, maar ze tellen even zwaar. De Enk- huizenaren kunnen nu nog alleen maar be dreigd worden door Bloemendaal, aan welke vereeniging nog een bezoek gebracht moet worden. West-Frisia Bloemendaal Zaandijk 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 3—1 1 2—2 2 0—2 Niettegenstaande KW den wedstrijd begon met een 10 achterstand de eerste A.- aanval was raak heeft ze op uitstekende wijze gewonnen van Assendelft en daardoor het derde klasseschap juist voor den neus van BKC weggepikt. De promotie-degradatiekamp, die als steeds, weer zoo'n groote spanning heeft meegebracht, is dus ten einde. De uit slag is bekend: KW neemt de plaats van Assendelft over in 3 A; en BKC blijft in haar oude omgeving, waarover men in de rijen der vierde klasse ongetwijfeld niet zal rouwen. Wanneer men ons vraagt hoe we nu, na afloop van deze competitie de beslissing vin den, dan moeten we verklaren, dat Assendelft zeker verdiend heeft haar plaats te moeten afstaan. Tusschen BKC en KW zien we echter wei nig verschil. Vast staat, dat steeds de ge luksfactor een belangrijke rol speelt. Dat zij ook hier een rol heeft gespeeld mag dus niet als iets bijzonder worden aangemerkt, al is het voor onze streekgenooten jammer ge weest, dat ze het geluk niet aan haar zijde hebben gehad. De eindstand is: KW 4 3 0 1 5—3 6 BKC 4 2 11 6—3 5 Assendelft 4 0 1 3 2—7 1 Helder 2 heeft revanche genomen voor de 32 nederlaag op eigen terrein geleden tegen den degradatiecandidaat ZFC 3. Met 31 werd nu in Zaandam van de Zaandammers gewonnen, waardoor de rood-witten na een tweejarig verblijf in de tweede klasse haar vorig milieu weer moeten opzoeken. Merk waardig is het, dat twee jaar geleden, toen Helder 2 eveneens een poging deed om de res. tweede klasse te bereiken, haar den weg werd afgesneden door de promoveerende ZFC-ers. De revanche van gisteren is dus eigenlijk tweeledig geweest. De witjakken hebben intusschen door deze fraaie 31 zege een haast onmisbare kans gekregen om op gelijken voet te komen met HRC 2. Door a.s. Zondag op eigen terrein gelijk te spelen tegen KFC 3, waarop uit reeds een daverende 4—0 overwinning werd behaald, zou het begeerde doel bereikt zijn. KFC 3 behield haar minimale kansje door een 10 overwinning op Watergraafsmeer 2, dat gezien den uitslag uitstekend tegenstand heeft geboden. Kauchbeker. BKC speelde thuis met enkele invallers tegen Atlas en won met 30, waardoor ze HRC 2 thuis krijgt om uit te maken wie thuis de finale tegen den winnaar van Groep Zuid (de Zaanstreek) krijgt te spelen. Feyenoord-Wolverhampton Wanderers GRC FVC 4 3 s 1 2 1 1 5—6 0 8—3 2 1—8 De vriendschappelijke wedstrijd tusschen Feyenoord en de Cupfinalisten Wolverhampton Wanderers werd door de Engelsche club met 40 gewonnen, nadat de rust met 3O-voor sprong der gasten was ingegaan. Er waren 3P.000 bezoekers, die een ontmoeting zagen, waarin Feyenoord niet bij machte was een doelpunt te maken. In de eerste helft maakten de Wolves er meer een demonstratie van dan een wedstrijd. Voor de 12e maal werden op den Nürnburg- ring de internationale autoraces gehouden en evenals vorige jaren viel er een massaal be zoek te noteeren: 200.000 toeschouwers woon den den spannenden strijd tusschen Mercedes Benz en Auto Union bij. Hermann Lang be haalde de grootste triomph van zijn leven door met zijn 3 liter Mercedes thans, na zijn zege te Tripolis, ook de Eifelrace van dit jaar te winnen, na een nerveuzen kamp met Nuvolari. Slechts een kwartier is het peil van den strijd tusschen Achilles en N.E.C. tot eenige hoogte gekomen en dat waren de vijftien minu ten na der hervatting, toen de Nijmegenaren een 01-achterstand in een 21-voorsprong wisten om te zetten en ook daarna nog enkele kansen kregen om deze leiding te vergrooteu. En daar juist in dit kwartier het initiatief van de gasten uitging, houdt meteen de conclusie in, dat de Assenaren in deze ontmoeting wederom hebben teleurgesteld. Een fout van Nagtegaal leidde tot het eerste doelpunt voor de thuisclub, na goed werk van rechtsbuiten van Zant belandde het leder bjj Kamphuis, die inkopte doch Nagtegaal stopte het, overigens goedgeplaatste schot. Zijn weg werken was echter slecht, waardoor de bal bij Thomassen kwam die, van verren afstand, een hard vliegend schot loste, dat doel trof (10). Er waren toen 22 minuten gespeeld. Na de hervatting kreeg het spel een geheel ander beeld. N.E.C. bleef, evenals het laatste kwartier voor de rust, het meest aanvallend maar en dat gaf de kentering in den strijd ging daar bij in hooger tempo spelen. De Asser verdedi ging moest, met het weggeven van een paar hoekschoppen, de hachelijke situatie redden, en binnen de tien minuten werd een dekkingstout dan ook dankbaar geaccepteerd. Lakenberg wist Brons met een hard diagonaal schot te passeeren, 11). Direct daarop- was het midvoor ten Velde, die fraai solowerk besloot met een onhoud baar schot, waardoor de gasten, binnen twee minuten, een 0—1-achterstand in een 21- voorsprong hadden omgezet. Achilles, dat in deze periode van N.E.C.-over wicht, nog niets gepresteerd had, probeerde den aanval door een omzetting van Thomassen en Kamphuis nieuw leven in te blazen, maar veel verbetering bracht zulks niet. Integendeel: N.E.C. beheerschte het spel nog grootendeels. Zoo verstreek minuut na minuut, totdat Achilles eindelijk inzag, dat er uit een ander vaatje moest worden getapt, wilde zjj althans nog op de helft van de winst beslag leggen. In de laatste minuut toog Achilles nog eens ten aanval, maar midhalf van Benth wist het leder te onderscheppen. Deze plaatste naar zijn rechtsbuiten Lodensteyn die alleen Bruinsma tegenover zich vond. Hij omspeelde den Achil- les-man tactvol, plaatste naar linksbuiten Schroth die met zijn rechtervoet doelman Brons voor de derde keer liet visschen. Er werd niet meer afgetrapt. De Westeljjke kampioenen startten het best en reeds na 3 minuten kreeg v. Wijngaar den een prachtige kans, die hij dan ook niet onbenut liet (01). Even bleef Ajax nog ster ker, maar toen kwam de thuisclub zoo heftig opzetten, dat er af en toe een ware belegering voor het Ajax-doel ontstond, dat slechts door het slechte schieten der Eindhovenaren voor een doorboring gevrijwaard werd. Alleen De Gier maakt met zijn schoten hierop een gun stige uitzondering. In de tweede helft aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. Steeds maar weer zat het uitstekend spelende Eindhoven voor het Ajax-doel, dat met man en macht door Anderiessen c.s. -ver dedigd werd. Pl.m. 10 min. voor het einde verflauwden de aanvallen der thuisclub met als gevolg, dat de Amsterdammers zich weer een weinig konden loswerken. En met succes. Want in de aller laatste minuut bevestigde v. Wijngaarden door een fraai doelpunt de betere schotvaardigheid der Ajaxieden, die overgelukkig met deze 20 overwinning het veld verlieten. Zaterdag had in de versierde concertzaal Concordia een feestavond plaats, ter gelegen heid van het 15-jarig bestaan der voetbalver- eeniging „Succes". Het was ruim half negen toen de voor zitter van de vereeniging, de heer D. Nieuw- buurt vanaf het met vele bloemstukken ge tooide tooneel de aanwezigen welkom heette. Spr. heette in het bijzonder welkom wethou der Bosker, de oud-voorzitters Veltman en Oden, kapitein De Bock en de besturen der diverse zustervereenigingen. Spr. gaf hierna een overzicht van de afgeloopen 15 jaar. Hieromtrent verwijzen wij onze lezers naar ons nummer van Zaterdag jX, waarin wjj een uitvoerig overzicht gaven. Van de gelegenheid tot complimenteeren werd een vrij druk gebruik gemaakt. De rij spreker werd gesloten door wethou der Bosker. Alle sprekers roemden de prettige samen werking met Succes en boden hun beste wen- schen aan voor de toekomst. Voorzitter Nieuwbuurt dankte de sprekers en deed mededeeling dat bloemstukken ontvan gen zijn van: de Voetbalvereeniging „Helder", B.K.C., Sportredactie Schager- en Heldersche Courant, Wielerclub „Wieringen", den heer Toon Molenaar, Sportcafé te Alkmaar. Voorts waren vele telegrafische en schrif telijke gelukwenschen binnen gekomen. Het feestelijk gedeelte van den avond was nu gekomen en werd ingezet door den heer M. Kooy met het voordragen van een feest lied, waarvan de tekst was van Niek Klomp. Hierna trad Jacques Grundeler op met zijn partner als cabarettier. Dezen hadden veel succes met hun liedjes. De partner van den heer Grundeler toonde zich een goed pianist. Het applaus bewees dan ook, dat dit optre den in den smaak viel. Hierna volgde het optreden van den alom gevierden dichter-zanger-conferencier, Alex de Haas. De Haas had inderdaad een ecla tant succes. De beroemde telepaath Maloïtz bracht het publiek in extase, met zijn experimenten. Het was wonderlijk, wat deze toonde. Hoe hij ver schillende opdrachten uitvoerde, door alleen de pols van zijn begeleider vast te houden, ja, zelfs geblindoekt opdrachten volbracht. Na de pauze trad Maloïtz op met zijn blind lezen. Ook weer een nummer, dat interessant was. Ook een zangnummer van deze heer had veel succes. Tot slot van het officieele gedeelte ver gastte Alex de Haas het publiek op verschil lende liedjes. De heer Nieuwbuurt sprak een dankwoord tot de medewerkenden van dezen avond, waarna overgegaan werd tot het groote feest hal onder leiding van den heer Nieuwbuurt, waarbij de stemming 100 was. De versterkte Concordia-band, onder lei ding van den heer H. Zon, zorgde voor prima dansmuziek. Het Succes-bestuur kan op dit 3e lustrum zeker met genoegen terug zien; het program ma was dan ook buitengewoon goed. Verdiende zege op Assendelft. KW heeft de lastige klip in Assendelft goed omzeild. In alle opzichten stelde ze de thuisclug in den schaduw, die er met een 21 nederlaag dan ook best is afge komen. Er was een flink contingent BKC-ers te Assendelft aanwezig, welke zich vanzelfspre kend niet onbetuigd hebben gelaten. Voor hen zoowel als voor Assendelft was het begin zeer vreugdevol. Want nog geen twee minu ten waren gespeeld toen de linksbuiten van Assendelft een goede voorzet van rechts in den bovenhoek schoot (10). Hoewel Assendelft met een prijzenswaar- Helder 2 5 4 0 1 14—5 8 KFC 3 5 3 0 2 11—12 6 ZFC 3 8 2 0 3 9—13 4 W'meer 2 5 1 0 4 5—9 2 De athletiekwedstrijden, georganiseerd door de G.V. en A.V. „Olympia" te Wieringerwaard, op het gemeentelijk sportterrein, zijn, begun stigd door mooi voorjaarsweer, gehouden. Jammer was het, dat, in verband met het muziekconcours te Schagen, minder publiek aanwezig was, als op andere, door genoemde Vereeniging vroeger georganiseerde athletiek- dagen. De „crack" in 't hardloopen, de heer Jb. J. van Ham, was, wegens deelname aan wed strijden elders, afwezig. ~^e Voorzitter, de heer Jb. Kaan. heette om uur de deelnemers en verdere aanwezigen hartelijk welkom, daarbij den wensch uitspre kende, dat alle dames- en heeren-athleten zoo veel mogelijk hun best zouden doen ter propa- gandeering van de athletiek. Spr. hoopte, dat een ieder het nut van de sport, in 't algemeen, en van de athletiek in 't bijzonder, zou be grijpen. Daarna werd, onder leiding van den, b(j „Olympia" zoo actieven, heer Jb. J. Sleutel, een aanvang met de wedstrijden gemaakt, waarvan de uitslagen als volgt luiden: Verspringen dames. 1. Mej. N. van Balen Blanken (buiten mede dinging), 5.02 m; 2. mej. A. Koster, Anna Paulowna. 4.59 m (le prijs); 3. mej. Guus Dekker, Schagen. 4.38 m (2e prijs): 4. mej. Bets Oostdijk, Wieringerwaard, 4.21 m (3e prijs), beschikbaar gesteld door den heer Jb. Kaan Hzn). 400 m heeren. 1. R. Berkenbosch, Texel, 57.4 sec. (le prijs); 2. A. Groot, Warmenhuizen. 58.6 sec. (2e prijs); 3. J. Ypeij, Schagen. 59 sec. (3e prijs, beschik baar gesteld door den heer Martien de Haas). Hoogspringen heeren. 1 G. C. van Balen Blanken, „Olympia", Wie ringerwaard, 1.70 m (le prijs). Deze, nog zeer jonge athleet, behaalde hier mede een bijzonder fraai succes. Tweede was P. Blaauboer, Kolhorn, 1.62(4 m (2e prijs); derde B. Beumkes, Texel, 1.55 m. 100 m heeren. 1. C. Hermans, Wieringerwaard. 12.1 sec. (le prijs); 2. B. Beumkes. Texel, 12.2 sec. (2e prjjs); 3. Jan Wit Czn„ Wieringerwaard. 12.3 sec. (3e prijs, beschikbaar gesteld door den heer KI. Schenk Jr.). Hoogspringen dames. 1. Mej. Nel van Balen Blanken (buiten mede dinging), 1.57(2 m; 2. mej. Annie Bakker Vd., Schagen, 1.30 m (le prijs); 3. mej. Ant Koster, Anna Paulowna, 1.25 m (2e prijs). 1500 m heeren. 1. G. Tuin, 't Zand, 4 min. 41.2 sec. (le prgs); 2. Jonas, Oostwaard, 4 min. 42 sec. (2e prijs)3. A. van Kooten, Texel, geen tijd op genomen (3e prijs). De heer A. Bakker, die als tweede aankwam, werd gediskwalificeerd. 100 m dames. 1. Mej. Miek Haan. Wieringerwaard, 13.6 sec. (le prijs); 2. mej. Bets Kooij, Nieuwe Niedorp, 14 sec. (2e prijs)3. mej. Bets Oost- dijk, Wieringerwaard, 14.3 sec. (3e prijs). Verspringen heeren. 1. G. C. van Balen Blanken, Wieringerwaard, 5.70 m (le prijs); 2. M. Vlaming, Texel5.69 m (2e prijs); 3. C. Smit, Warmenhuizen, 5.68 m (3e prijs). Zwecdsche estafette heeren. 1. Texel, 2 min. 21 sec. (prijs groeps- medaille); 2. Wieringerwaard, le ploeg, 2 min. 21.6 sec.; 3. Wieringerwaard, 2 min. 27.3 sec. Het verloop van dezen wedstrijd was zeer spannend, omdat Wieringerwaard 1, had de estafette even langer geweest, Texel wellicht had ingehaald. Dames 4 X 10 m-loop. 1. Wieringerwaard. 61.2 sec. (met keerpun ten); 2. Gemengde ploeg, 1 min. 4.8 sec. Voor dezen strijd waren geen medailles of andere prijzen beschikbaar gesteld. Aan Mej. Nel van Balen Blanken, Wierin gerwaard, werd voorts nog een extra-prijs be schikbaar gesteld door den heer Jb. J. Sleutel Dzn.. toegekend wegens geleverde bijzondere sport-prestaties. De prijsuitreiking vond hierna plaats in het „Wapen van Wieringerwaard", door den actie ven Voorzittter van „Olympia", den heer Jb. Kaan. Genoemde heer leidde deze uitreiking in met een korte opwekking tot alle aanwezigen om toch vooral de sport, en in 't bijzonder de G.V. en A.V. „Olympia", daadwerkelijk te steunen. Spr. hoopte voorts, dat een gestadige uit breiding van de diverse gymnastiek- en athle- tiekvereenigingen zal plaats vinden. Spr. bracht verder dank aan allen, die heb ben medegewerkt aan het welslagen van dezen athletiekdag. Deze dank geldt in 't bijzonder aan de heeren Juryleden, die zich zoo sportief van hun taak gekweten hebben. Tenslotte hoopte spr.. dat alle sportmen sehen en verdere sportliefhebbers aanwezig zullen zijn op de a.s. athletiekdagen, w.o. den Kringdag op 2 Juli a.s. Na de prijsuitreiking hield een gezellig bal de aanwezigen nog geruimen tijd bijeen. K.N.V.B. Om het Kampioenschap van Nederland. Achilles—NEC 1—3 EindhovenAjax 02 Promotie-Degradatie eerste klasse. Afd. I. Hilversum—HBS 1—5 Afd. n. DFC—SW 3—2 Afd. III. SCH—ZAC 1—1 Afd. IV. LimburgiaBlejjerheide uitgesteld. Helmond—Mdidelburg uitgesteld. Afd. V. FVC—WW 1—2 Om één plaats in de 2e klasse. ZaandijkWest-Frisia 01 Promotie 4e klasse. Assendelft—KW 1—2 Promotie Reserve Se klasse. ZFC 3—Helder 2 1—3 Watergraafsmeer 2KFC 3 01 N.H.V.B. Kampioenschap N.H.V.B. KFC 4—Alkmaar 2—0 Promotie 1 D. Watervogels 2Succes 2 uitgesteld 8 G. Helder 5—Atlas 25—0 Adsp. R. Helder gSucces b 12 Rauch-Beker, BKC—Atlas 3—0 Gouden Kruis. JVC 2—Texel 3 2—1 JVC 1—Schagen 2 0—3 dige ijver streed en de achterhoede alsmede de rechtshalf in prima conditie waren, kon ze niet verhinderen, dat KW door zeer geest driftig spel langzamerhand in de meerderheid kwam. Dat het met rust nog 10 voor As sendelft was en de postduiven met dezen hoopvollen stand om den poot op Anna Pau lowna werden afgestuurd was dan ook tame lijk geflatteerd. Dat Assendelft het zou hou den werd vrij algemeen in twijfel getrokken. Na lang na de hervatting kwam de onaf wendbare gelijkmaker. De linksbuiten van KW, die weer zeer op den voorgrond trad, begon nu zijn bewakenden kanthalf keer op keer af te schudden en toen hem dit 5 min. na rust weer eens gelukte zette hij den bal zoo prachtig in den doelmond, dat de K.- rechtsbinnen uit een warreling van spelers in kon schieten (11). Men kon slechts waar deering hebben voor de wijze, waarop Assen delft vol hield. Op de rechtsbuiten Ris na, gaven ze zich allen geheel. Toch waren ze te gen het werkelijk vlotte en zeer enthousiaste KW niet opgewassen. Hoe het gehoopt werd door de aanwezige BKC-ers, niemand durfde er op te rekenen, dat de stand 11 zou blij ven en de beslissingswedstrijd aan de orde zou zijn. Na 22 min. was het opnieuw de linksbuiten, die de voltrekking van het von nis voorbereidde. Doorgedrongen tot op de uitlijn, zette hij haarfijn voor en de midvoor tipte den bal met den buitenkant van den schoen langs de paal (12). Verder heeft K den toon aangegeven. Ze was onophoudelijk in den aanval. De A.-ver- dediging, die bijzonder goed speelde, wist evenwel meerdere goals te voorkomen. Aan den anderen kant had A. enkele snelle uit vallen, waarvan sommigen lang niet van ge vaar ontbloot waren. Keeper de Boer heeft twee buitengewoon saves moeten verrichten om te voorkomen, dat Assendelft toch nog gelijk maakte. Opvallend was het zeer forsche spel, waar aan beiden zich bezondigden. Wielercriterium van Amsterdam „rondom de boschbaan" Bosma 2e. Gisterenmiddag is onder de meest gunstige weersomstandigheden die men zich denken kan, het wielercriterium van Amsterdam „Rond om de boschbaan" verreden. Bij de amateurs viel de beslissing in de sprint en M. J. Jansen uit Eindhoven bleek de snelste te zijn. Zijn tijd bedroeg 1 uur 28 min. 57 sec. Ab Bosma uit Opmeer werd tweede en voegde dus weer een nieuw succes bjj zijn vele van de laatste weken. Onomstootelijk is met het be halen van deze tweede plaats komen vast te staan, dat zijn sprint voorheen nu niet be paald zijn sterkste kant aanmerkelijk is ver beterd. A. Noordhollander heeft over een nieuw wapen de beschikking gekregen en dat zal hem nog gevreesder maken! Het hoogtepunt van den middag was echter de wedstrijd voor beroepsrenners en onafhan- keljjken over een afstand van 120 kilometer (24 ronden). Ook hier moest een eindspurt de beslissing brengen en het bleek, dat Middelkamp de snel ste was. De volledige uitslagen luiden: Amateurs: 1. M. J. Jansen, Eindhoven; 2. A. Bosma. Op meer; 3. P. Kors, Amsterdam; 4. H. de Hoog, Amsterdam; 5. J. v. d. Heijden, Haarlem; 6. G. Blauw, Zaandam; 7. A. Lodewijks, Leiden; 8. J. v. Vliet. Gouda; 9. J. Valkman, Haarlem en 10. T. Pijnenburg, Tilburg. Beroepsrenners en onafhankcljjken: 1. Th. Middelkamp (Kieldrecht)2. A. da Korver, Willemsdorp; 3. J. M. Banken, Wan- bach; 4. Ch. v. d. Voorde, Clinge; 5. C. Bak ker. Zaandam; 6. A. Hellemons. Bleiswjjk; 7. F. Jager, Gelderingen; 8. F. Pronk. Amster dam; 9. J. Geene, Waalwijk; 10. J. de Meijer, Antwerpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 7