DE DERBY HELDER-H.R.C. In de morgenWatervogels—L.S.V.V. NIEUWE BONNEN PETROLEUM voor kookdoeleinden en verlichting Hermes tegen de leiders Ons district N.H V.B.-programma Goering „Het grootste goochelstukje, ooit vertoond Waf brengt de Radio? Jan P. Strijbos vertelt NEURENBERG. HET PROCES TEGEN DE OORLOGSMISDADIGERS. Göring begrijpt het eindelijk! Gelaatsexpressies van den ex-luchtmaarschalk der Luft- waffe tijdens het proces te Neurenberg. Foto: Anefo-P. voor de eerste helft van de 13e periode 1945 (25 November t/m 8 December '45) Bonkaarten KA, KB, KC 513 318 125 gram biscuits 319 250 gram bloem 320 200 gram zout 321 250 gram jam, stroop enz. 322 250 gram peulvruchten. 323 100 gram chocolade of suiker werken 324 150 gram vlees 325, 326 2 kg. aardappelen 327 225 gram huishoudzeep A 25 2 doosjes lucifers B 25 1 kg. aardappelen A 26 2 liter melk B 26, C 26 3V« liter melk Bonkaarten KD, KE 513 413 125 gram biscuits 414 250 gram bloem 415 200 gram zout 416 250 gram jam 417 100 gram chocolade of suiker werken 418 150 gram vlee9 419 1 kg aardappelen 420 6 liter melk 421 225 gram huishoudzeep. Tabakskaarten enz. T 02 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen importsigaretten) V 02 100 gram chocolade of suiker werken X 02 100 gram chocolade of suiker werken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 30 November as. van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met in gang van Maandag 3 December mag worden afgeleverd. Deze week wordt wederom een kilo gram aardappelen per persoon meer verstrekt aan personenen van 4 jaar en ouder. Deze extra hoeveelheid is be stemd om een voorraad te vormen. Men beware dit kilogram aardappelen. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat zij, die in het bezit zijn van kaarten voor petroleum voor kookdoel einden of verlichting op de bonnen 13 t/m 16 van de kaarten UA 510, 13 en 15 van de kaarten UB 510, 64 van de kaarten UC 510, 115, 116 van cfe kaarten UD 510, gedurende de maand December 1945 4 liter petroleum per bon kunnen kopen. Voor Zondagmiddag staat de derby HelderHRC op het voet- balprogramma en ondanks de nog steeds onredelijke omstandigheden is dit de attractie op voetbalge- bied in onze stad. Twee flinke derde klassers, 22 jonge mannen, zullen elkaar op echte, faire wijze, gedurende 90 min. het voetballeven zuur maken. Dat de voetballers er in mogen sla gen spanning en goed voetbal te doen samengaan, opdat het pu bliek, dat vanzelf in groten getale opkomt, weer eens een fijne mid dag mag hebben, waaraan de her innering nog lang zal blijven be staan. De eerste klassers. District I: RFC—Ajax; ADO't Gooi; de VolewijckersDOS; EDOVSV; HeimesEmma. District II: DFC—Haarlem; Storm vogelsHBS; Blauw Wit—Sparta; DHC—DWS; Neptunus—Feijenoord. District Hl: Quick—PEC; AGOVV— NEC; Go-AheadEnschedé; Tuban- tiaHeracles; Be-Quick-Wageningen. District IV: Longa—NOAD; de Baro nie—RBC; EindhovenWillertl II; Hel mond— NAC; Vlissingen— RKTVV District V: GVAV—Veendam; Velo- citas—HSC; AchillesBe-Quick; Leeu wardenLSC; HeerenveenFrisia. District VI: De Spechten—VVV; Sportcl. EmmaJuliana: Bleijerheide- Maurits; Roermond—PSV; MVV—Lim- burgia. 2de klasse A: ZFCKFCAlkm. Boys—DWV; West-Frisia—OSV; Vo- lendam-AFC; WFC-Alcmaria ((scheids rechter L. D. de Snayer). 2de klasse B: de KennemersUVS; de SpartaanVios; ZeeburgiaQuick (H); TOGVelsen; Watergraafsmeer— HBC. 3de klasse A: In onze stad hebben wij eindelijk wee' eens een weds'rijd 6an formaat nj. de derby Helder— HRC. Bijna 10 jaar geleden kwamen onze derde klassers voor het laatst te gen elkaar uit in de competitie. Wel speelden zij daarna nog vele malen vriendschappelijk en In 19391940 voor de noodcompetitie, maar de wedstrijd van Zondag is weer de eerste „offi ciële" na vele jaren. Helder is beter gestart dan HRC; de witjakken won nen n.1. met 42 en de roodjakken verlor;n met 42. Nu was de tegen partij van HRC waarschijnlijk wel sterker, maar dat neemt toch niet weg dat o.i. Helder de beste papieren heeft voor de overwinning. Tenslotte kan er maar één de sterkste zijn en de afge lopen wedstrijden hebben bewezen dat Helder inderdaad een betere in druk achterlaat. Het voettalleder is echter rond en aangezien de krachten niet zo veel uitéén zullen lopen is een veir-ssing niet uitgesloten. Het wordt een strijd om de punten; laat het echter een copie worden van de vroeger gespeelde wedstrijden, vin nig, maar fair. Scheidsrechter is de heer Hom, een onbekende fluitist. Dat de sterkste inderdaad moge winnen! 4de klasse A: De leiders, Watervo gels, ontvangen LSVV uit de Lange- dijk. Wanneer een vereniging boven aan staat is iedere wedstrijd lastig. Desondanks rekenen wij op de vierde everwinning. Atlas kunnen wij tegen Vrone uit niet veel kans geven. Texel zal van Oudesluis verliezen, terwijl BKC tegen N.-Niedorp nu eindelijk eens kan zegevieren. Schoorl—Wie- ringerwaard is voor de gastheren, maar het zal geen cadeautje worden. Res. 2de klasse A: Helder II gaat naar DWS 3 en zal weer verliezen. Of komt er een St. Nicolaas-verrassing? ICC: JVC I—Watervogels 2; Petten 1 Geel Zwart 1; Winkel 1—HRC 4. 21: BKC 3—SRC 1 12 uur; Kaagvo gels 1—Succes 2; ZAP ITexel 2 11 uur; Atlas 2Texelse Boys 1 12 uur; Callantsoog 1HRC 5. De stand in deze afdeling is als volgt: ZAP I 4 3 1 0 7 Succes II 3 3 0 0 6 Texel II 3 3 0 0 6 T. Boys I 3 2 0 1 4 SRC I 3 2 0 1 4 Kaagvogels I 3 1 1 1 3 HRC V 4 1 0 3 2 Callantsoog I 1 0 0 1 0 Atlas II 2 0 0 2 0 BKC II 4 0 0 4 0 3 J: Oudesluis 2—Schagen 3. V 4 F: Succes 5Watervogels 3 10 uur; ZAP 3—JVC 3. Adsp O: BKC a—HRC a 10 uur: Succes aHelder a 12 uur. Adsp. P: Helder bSRC a 12 uur; HRC b—Watervogels a 10 uur; Scha-, gea bKaagvogels b 12 uur. Donderdagmiddag deed de openbare aanklager voorlezing van een tele foongesprek tussen Göring en von Ribbentrop (toen te Londen) enkele dagen na de intocht in Oostenrijk. Göring: „Er heerst een overstel pende vreugde in Oostenrijk". Ribbentrop: „Ja, het is fantastisch, hè". Göring: „Ik acht het nodig, dat serieuze mensen uit Engeland en Frankrijk hierheen zouden komen om met eigen ogen te zien, wat hier in werkelijkheid gaande is: het grootste goochelstukje, dat hier ooit werd vertoond". Ribbentrop: „Reeds heb ik open hartig gesproken met Halifax en Chamberlain. Van Chamberlain kreeg ik een uitstekende indruk, en ik geloof, dat ook Halifajc een rede lijk man is". De aanklager kwam nog met andere documenten voor de dag, die o.a. aantoonden, dat Seyss-Inquart Hitier als Oostenrijks bevrijder te Linz heeft verwelkomd. HILVERSUM I. 301 m. 15.1515.30 Kwartier voor de - vrouw. 16.0016.30 Hongaarse Volksmuz. 'gr.). 19.0019.30 Nieuwsber. en progr.- overzicht. Reportage. 20.01—20.15 Politiële weekoverzicht door L. de Jong. 21.00—21.15 Gp de Brug. 21.30—23.00 Radio Philharmo- nisch orkest o.l.v Albert v. Kaalte. 22.15 —22.30 Mens en Maatschappij. 23.0123.15 Nieuwsber. en post scriptum. 23.1523.36 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 m. 18.01—18.30 Nieuwsber. en progr.-overz. Wij spraken met.... en Persoverz. 19.3020.00 Progr. voor de Nederl. Strijdkrachten. 21.0021.15 Op de Brug. 21.15—21.45 Lichte orkest muziek (gr.). 21.4522.00 Avondwijding. 22.00 22.20 Nieuwsber. en Parlem. Overzicht. Voor Zaterdag 1 December. HILVERSUM 1, 301 M.: 6.45—7.— Ochtend gymnastiek. 7.01—7.20 Nieuwsber. en pro- grammo-overzicht. 7.2b7.50 Lichte och tendklanken (gr.) 7.508.Ochtendwij ding. 8.8.0i Kloki 8.01820 Nieuwsber. en progr.-overzicht. 9.9.30 Johannes Brahms- progr. 10.10.45 Muziek bij de arbeid. 11.15 11.30 Kookpraatje. 11.301145 Ignage Pa- derewski speelt. 11.1512.— Ber. over krijgsgevangenen uit het Verre Oosten. 12.35-13.— Orgelconcert. 13.01—13.20 Nieuws* ber. en progr.-overzicht. HERMES-NIEtJWS, Heren: Hermes I op bezoek bq de leiders! Alkmaar: Alkmaar IIHermes I. Hermes gaat a.s. Zondag een van haar zwaarste we'dstVijden van dit sei zoen tegemoet, n.1. de uitwedstrijd te gen het leidende Alkmaar II De Alk- maarders hebben geroutineerde oude re krachten in de gelederen met wie her kwaad kersen et?n is. Wij verwachten echter een zo gun stig mogelijk resultaat. De opstelling van het Hermeselftal is als volgt: Doel: Broekhuizen, achter: Bakker en Tompot, midden: Pottinga, Verfail- le en de Bruyn; voor: Blankers, v. d. Haagen; Ottervanger; Wiersma en He melrijk. Dames: Hermes IIjsvogel. (A'damj. Ook de dames wacht een uiterst zw-re taak tegen het leidende IJsvo- vogels. De 50 overwinning van j.1. Zondag op Pinoké zal de Helderse da mes mogelijk weer het nodige zelfver* trouw?n bezorgd hebben, evenals de wetenschap, dat het eerste dameselftal zeer zelden op eigen terrein is gesla gen! De verdere wedstrijden voor a.s. Zon dag zijn: Heren: Hermes IIStrawberries IV, aanvang 2 uur; Strawberries V—Her mes III. Dames: UVO II—Hermes II; Hermes III—UVO I, aanvang 2 uur. Hermes II (heren) leed Zondag j.1. haar eerste nederlaag met 30 tegen FIT II; Hermes III (heren) en Her mes II (dames) zijn nog ongeslagen, IVA-NIEUWS. Onze tafeltennissers moeten op be zoek bij Horna in Hoorn, resp. tegeö Horna II en III, De buurtvereniging „Visbuurt" had het lofwaardig initiatief genomen om den bekenden natuurkenner fan P. Strijbos uit te nodigen tót het houden van een lezing. Wij hebben in de krant daarvan mededeling gedaan, wat tot gevolg had, d$t diverse verenigingen het secretariaat van de „Visbuurt" verzochten, om plaat sen te willen reserveren. Ook ettelijke particulieren bleken er prijs op te stel len, de avond bij te wonen. Men kon helaas geen ijzer met handen breken. De avond was in de eerste plaats bestemd voor leden der eigen vereniging, en het zaaltje was maar klein. Zo was dan Woensdagavond het Evan gelisatiegebouw in de Vijzelstraat om in de stijl van het onderwerp te blijven •- .eivol". Voorzitter Mallet sprak een openingswoord, waarna de heer Strijbos begon met zijn lezing over „Met camera en kijker onder de vogels". Een paar aardige anecdotes „pakten" de zaal di rect. De films die vertoond werden, wa ren heel interessant, temeer daar er schitterende opnamen bij waren uit de omgeving van het Zwanenwater en van Texel, dus uit eigen omgeving. De heer Strijbos vertelde van zijn plan, mee te zullen gaan met de eerste Hol landse Walvisvaart sinds honderd jaar. Aan het eind van het jaar zal hij zioh Inschepen aan boord van een omgebouw de tanker, waarmee men naar het Zuid poolgebied zal gaan. De heer Strijbos besloot met een lof zang op Nederland; hij heeft door heel Europa gezworven, maar hij Is altijd weer blij, thuis te zijn, want er is maar één HollandI De heer Mallet sloot deze zeer geslaag de avond, die door 350 belangstellenden werd bijgewoond. De buurtvereniging heeft met deze avond een keurig debuut gemaakt, en heeft een voorbeeld gege ven, dat zeer zeker navolging verdient.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 3