H.R.C. WINT MET GROTE CIJFERS DE DERBY H.R.C. verplettert Helder Watervogels wint opnieuw Watervogels blijft winnen Advertenfièn. De grootste verrassing was wel de grote overwinning van H.R.C. op Hel der, een verdiende overwinning, waar van alleen de cijfers wat geflatteerd waren. Mede door het gedeeltelijk falen van Succes in Schagen is de spanning nu weer teruggekeerd in deze afdeling. Ons- district 2de Klasse A. Z.F.C. moest met 4—0 in haar concurrent K.F.C. haar meerdere erkennen, wat voor de Kogers een goed resultaat is. De Boys uit Alkmaar speelden 1—1 tegen D.W.V., wat dus een vrij normale uitslag is. Aangezien West-Frisia het bezoekende O.S.V. met 1—0 klop gaf is de spanning in de afcf. weer geheel teruggekeerd. Alcmaria verloor van W.F.C. met 43 en wacht zodoende nog op haar eerste punt. 3de Klasse A. Over de wedstrijd Hel der—H.R.C. leze men het verslag, terwijl Succes tegen Schagen niet verder kon komen dan een 00 uitslag, wat voor de spanning heel goed is. Naar wij vernemen vindt er a.s. Zater dag een vergadering plaats met de derde klussers uit Noord-Holland, waarbij beslist zal worden of de indeling nog ver anderd zal worden ja, of neen. Eindelijk zal dus de beslissing gaan val len en wij hebben goede hoop om aan te nemen, dat het besluit een gunstig besluit zal zijn. 4de Klasse A. Watervogels won van L.S.V.V. met 2—1, niet verdiend, maar de punten zijn binnen Voorzitter Van Doorn zal er toch goed aan doen om de zaak even energieker aan te gaan pakken, an ders komt er een teleurstelling. Atlas verloor van Vrone met 43, een resultaat wat ons niet tegen valt. B.K.C, verloor met dezelfde cijfers van N.-Niedorp, zodat de thuisclub nog steeds op haar eerste punten wacht. Oudesluis deed goed werk en won met 10 op Texel, terwijl ook Schoorl het pad der over winningen bleef volgen door een nieuwe overwinning op Wieringerwaard, n.1. 52. N H.V B uitslagen Icc: J.V.C. IWatervogels H 20; Petten 1—Geel Zwart I 3—3. 2i: B.K C. II—S.R.C. I 1—3; Kaagvogels I—Succes II 3—2 (onder protest van Suc ces); Zap I—Texel II 1—0; Atlas II—Texel se B I 0—13. 31Oudesluis IISchagen III 21. 4f: Succes V—Watervogels III 1—5; Zap "III—J.V.C. III 2—0. Adsp. O: B.K.C. A—H.R.C. A. 0—10; Suc- cse AHelder A 02 Adsp. P: Helder BS.R.C. A 10; H.R.C. BWatervogels A 51. Adsp. R: Schagen B—Kaagvogels B 10—0. DE HEER LEAVY ARRIVEERT. Naar wij vernemen zal de heer Leavy. de trainer van H.R.C. Woensdag 12 December a.s. weer in Den Helder komen en de training van cfe Heldersen weer ter hand gaan nemen. DISSEL KWAM, ZAG EN OVERWON. Geheel tegen de verwachting in heeft H.R.C. kans gezien van Helder met grote cijfers te winnen. De uitslag was 81 en hoewel de cijfers inderdaad geflatteerd zijn, is de overwinning toch dubbel en dwars verdiend. Het elftal van H.R.C. was moreel zo in kracht toegenomen, dat elke vereniging van welke kracht ook tegen dit elftal een zware dobber had ge had. De grote kracht van de H.R.C.-ploeg was gelegen in het feit, dat Dissel weer van de partij was en zijn spel was van groot formaat. Wel maakte hij geen en kei doelpunt, maar door zijn toedoen werden de andere spelers in de gelegen heid gesteld en die maakten daar dan ook een dankbaar gebruik van. Hoe de overwinning tot stand kwam. H.R.C. had haaF elftal op het laatste moment nog even gewijzigd en nu stond Bijl rechtsachter, Dissel linksbuiten en De Vries weer op zijn oude mid-voor plaats Leek het aanvankelijk dat het een gelijk op en neer gaande partij zou worden, al gauw bleek het dat de opname van Dissel meer betekende dan een gèwone veran dering. De wijze waarop hij de ballen voor het doel wist te plaatsen was meer dan ge weldig en zijn optreden was voor de Hel- der-achterhoede dan ook een doorlopend gevaar. Bij Helder ontstond er steeds een grote gaping, merendeels het gevolg van het verrassende spel der roodhemden, daarbij kwam nog dat Booy ook ditmaal weer niet de oude was. Dissel had tenminste niet de minste moeite met hem en er waren momenten, dat het leek dat er geen Helder-achterhoede was. Himpers was fanatiek, iraar kon tegen het meer ge routineerde spel van Dissel toch ook niet op. Was Dissel geweldig op dreef, ook de overige spelers van Racing waren er be hoorlijk in en De Vries bijvoorbeeld was niet meer te herkennen, evenals Nieuw- stadt. De eerste helft was feitelijk de helft en er was na het eerste kwartier maar een elftal, dat speelde en dat was H R.C. Nu moet daarbij verteld worden dat het bij de roodhemden gesmeerd Hen en zoals het wel meer gaat in dergelijke wedstrijden, alles was raak ook. De wedstrijd. Nadat het eerste terreinverkennen ach ter de rug was kreeg Bakker van Helder de eerste kans om te scoren, maar zijn schot ging juist voor doel langs. H.R.C. nam de leiding. Dissel kreeg door treuzelen van Him pers een bal van Bakker doorgespeeld en afgemeten kwam zijn voorzet voor doel, waar de Vries op fraaie wijze Boo gaard met een kopbal passeerde, 01. Kort hierna kreeg H.R.C. op het mid denveld een vrije schop te nemen, die door de Werker fraai voor het doel werd geschoten en door Nieuwstadt even keu rig werd doorgekopt. Verrassend mooi verdween de bal in de touwen, 02. H.R.C. was niet meer te houden en alle ballen op het middenveld waren voor den uitstekenden Heeris, goed bijgestaan door Bakker en de Werker. Helder probeerde soms nog wel eens de balans te doen keren, maar de tegenstanders waren veelal even te vlug en de Helder-midden- linie was geheel de kluts kwijt en ver waarloosde haar taak volkomen. Het kruit was bij Racing nog lang niet verschoten en toen er een nieuwe aanval ontstond was het wederom Nieuwstadt, die Boogaard liet vissen, 03. Nog vóór de rust zou de voorsprong vergroot worden, want toen uit een corner de bal van de Boer goed voor doel kwam was het nu Bakker die zijn kop er onder zette en zodoende de stand op 40 bracht. Kort hierop ging Dissel er weer eens tussenuit en nu was het weer de Vries die een doelpunt aan de score toevoegde, 05, met welke stand ook de rust inging. Vermelden wij nog dat Booy van Hel der door den scheidsrechter uit het veld werd gezonden om het feit dat hij tegen over dezen man minder prettig deed. Het was zwaar gestraft en de aardigheid van de wedstrijd, die vanzelf door de hoge cijfers toch al gedaald was, werd er daardoor niet beter op. In de tweede helft was ook de Lear bij Helder vervangen, n.1. door van Pelt, een speler die vroeger in H.R.C. ver schillende goede wedstrijden had ge speeld, hoewel ook hij ditmaal niet in zijn oude vorm kon komen. De tweede helft was trouwens toch beter verdeeld en het pleit voor Helder dat zij zo ?s blijven volhouden. Vooral Rottier speelde voor de volle honderd procent en trachtte in ieder ge val nog een dragelijk resultaat te be reiken De Vries bracht de stand op 60 en eerst toen wist Bakker van Helder een tegenpunt te maken, wat ook tevens het enige goede moment van dezen debu tant was. H%t was weer de Vries die nog twee maal het net wist te vinden en daarmede de stand op 81 bracht voor H.R.C. Met 5 doelpunten had de Vries wel een groot aandeel in deze puntenrijke wedstrijd. De scheidsrechter vonden wij goed, In ieder geval was hij de baas en de enkele maal dat hij er naast was met buitenspel had geen funeste gevolgen. Vanzelf wa ren er mensen, die dachten dat ongeveer 6 doelpunten buitenspel waren, maar o.i. was dat niet het geval. Helder heeft ver loren, zij werd overrompeld en kon niet meer in haar spr1 komen. H.R.C. maakte daar een dankbaar gebruik van. Een volgende maal zal de strijd o.i. weer geheel open liggen, aangezien Helder zich vanzelfsprekend geen tweede maal zo onder de voet laat lopen. En wie weet wint Helder dan weer, dat zou in het ge heel niet vreemd zijn. Alkmaar II Hermes 3 1 Hermes is er niet in geslaagd de zege tocht van de Alkmaarders te stuiten en het dient gezegd, dat de Alkmaarse overwinning verdiend was. Vóór de rust ging de strijd vrij gelijk op, maar na eenige tijd liep Verfaille een kwetsuur op. waardoor hij tijdelijk het veld moest verlaten. Hermes hield met tien man spelend niet alleen dapper stand, doch zelfs slaagde v. d. Haagen er in zijn club de leiding te bezorgen. Na de terugkeer van Verfaille wisten de Alkmaarders met een fraai doelpunt de gelijkmaker te scoren. Na de rust waren de Alkmaarders steeds In de meerderheid en uit een tweetal strafcorners wisten zij achter eenvolgens de leiding te nemen en de ze te vergroten tot 3—1. Hermes be ging hier de tactische fout, dat de middenlinie te veel teruggetrokken speelde, waardoor de backs, die in uit stekende conditie waren, de buitenspel- val niet konden open zetten, iets waar de Alkmaarders een ruim gebruik van wisten te maken. Tegen het einde kwam Hermes nog sterk opzetten, doch het was reeds te laat. Wijziging kwam er niet meer in de stand. Hermes (dames Ijsvogels 13. Ook de Hermesdames hebben het dit maal niet tot een overwinning kunnen brengen en verloren eveneens met 31. 2—1 tegen LSVV. Ook de vierde wedstrijd van Water vogels is met 'n overwinning geëindigd en de „kraaien" staan er nu goed voor. Wanneer echter het spel niet beter wordt, dan zal het gauw afgelopen zijn met de overwinningen. Gistermorgen in ieder geval was de overwinning niet verdiend en was het zelfs in normale omstandigheden ook niet zover geko men. De doelman van de Langedijkers maakte n.1. twee grove blunders, wat ook evenveel doelpunten kostte. Het spel van Watervogels was over het al gemeen weer te doorzichtig en miste ieder gevaarlijk element. Het veldspel van LSVV voldeed ons beter en was de achterhoede van W. niet zo goed in vorm geweest, dan was de eerste ne derlaag nu al een feit geweest. Kuiper. Schotting en Wessel hebben dan ook deze wedstrijd gewonnen. Bij LSVV, dat aanmerkelijk zwakker is dan verle den jaar, stond een handige midvoor, terwijl ook de rr.idhalf en backs nog van goed gehalte zijn. Overigens is b»» een aardige vierde klasser. die zener in de bovenste helft zal eindigen. TAFELTENNIS. Horna 4—IVA 2 4—6. Horna dames— IVA 2 5—5: Horna 2—IVA 1 8—2; Hor na 3—IVA 1 2—8. Met blijdschap en dankbaar heid gevdh wij kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertje PETER. H. LINDE A. LINDE—DE SNAYER. FRITS. Arnhem, 29 Nov 1945. Goeman Borgesiusplein 24. Zondag 9 December 1945 ver loven zich: JEANNE KLIK en KLAAS WINTER. Holkerstraat 17, Nijkerk. 2e Bat. Ie Comp. 14 Hl Harskamp. Thuis: Holkerstr. 17 4 tot 5 u. onze Op 15 Dec. a.s. hopen geliefde Ouders G. DE VRIES en A. DE VRIES— DOVES kun 12</>-jarige Echtvereniging le herdenken. Hun dankbare Kinderen, AREND en GEERTJE. Breezand, Jijdenes Spaansweg 51. december 1945. GERRIT VAN GULIK en MARIA CATHARINA ZWAAN hebben de eer, mede namens hun Ouders, U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, v aarvan de voltrekking D V. zal plaats vinden op Woensdag 12 December a s., nam. 2.30 uur, te Schagerbrug. Kerkelijke Inzegening in de Ned. Herv. Kerk te Schagen. n m 3 uur, door den WelEerw Heer Ds. H. G. Beneder, Ned Herv predikant te Baarland. Schagen, Stationsweg C 81, 28 November 1945 ichagerbrug, Stolpen F 105 Gelegenheid tot feliciteren: Te Schagerbrug Donderdag 6 December 's avonds 79 uur. Te Schagen Vrijdag 7 Decem ber 's avonds 79 uur. Tijdelijk toekomstig adres: Oosterstraat B 102, Schagen. Met grote vreugde bericht ontvangen van onzen Zoon A. G. GLEIJM uit Manilla. Zijn gezondheid is goed. Hij groet alle Vrienden en Ken nissen. Zijn dankbare Ouders, Zuster en Broeders. G. A. GLEIJM. Bothastraat 30. Het Personeel van het Post kantoor te Den He der betuigt bij deze zijn hartelijke dank aan aiie zakenmensen, die hebben medegewerkt het St. Nicolaas- feest voor de kinderen op zo'n schitterende wijze te doen s;agen. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, bij mijn terugkeer uit Japanse krijgsgevangenschap. J. H. v. d. WELL ARIëNS Violenstraat 55, Den Helder. DANKBETUIGING. Voor de zeer vele blijken van deelneming na het overlijden en de teraardebestelling van ouzen geliefden Man en Vader, ELBERT ROTGANS, ondervonden, betuigen wij onze oprechte dank, in het bijzonder aan de familie Hegeman en aan de buren voor de bloemstukken, aan den heer van der Berg voor de woorden van troost tot ons gesproken, en tenslotte aan de begrafenisvereniging „De Laat ste Eer" voor de nette regeling der teraardebestelling. Mede namens de familie, Wed. E. ROTGANS en Kinderen. Den Oever, Wieringen. December 1945. De Aardappelrooiers bedanken hiermede allen, die ons in de dagen van November 1944 heb ben bijgestaan. Tevens bedanken wij allen, die thans hebben meegewerkt, om onze herdenkingsavond op 24 November 1945 tot een onver getelijke te maken. In het bijzonder danken wij den Heer Jac. de Boer, Foto graaf te Den Helder voor zijn medewerking, die hij verleend heeft met het vervaardigen van de foto van onzen gevallen ka meraad. Bij mijn vertrek naar Ned. O.-Indië aan al mijn vrienden en patiënten een hartelijk vaarwel. Tandarts SWART. VERGADERING op DINSDAG 11 DECEMBER a s. des avonds half acht, in de bovenzaal van „Formosa" aan de Koningstraat, met de ver tegenwoordigers van alle buurt en ir missies. Commissies, welke niet op de vergadering van 26 Nov. aan wezig waren, gelieven alsnog een vertegenwoordiger te zenden n.aar de vergadering op 11 Dec. Het Hoofd-Comité voor de viering der Nationale Feestdagen. BEKENDMAKING. Firma J. J. Groen Zoon, Uitgevers van de „Vriend van Oud en Jong" te Leiden, berich ten hiermede, dat met ingang an heden als agent voor Den Helder en Omgeving optreedt de heer H. HIJMA, Vischstraat 52C. Den Helder. Opgaven van abonnementen, advertenties en betalingen voor de „Vriend van Oud en Jong" kunnen bij den heer Hijma ge schieden. De Uitgevers van de „Vriend van Oud en Jong", J. J. GROEN ZOON, Leiden. DE CONCURRENT, Wegens de moeilijke vervoers omstandigheden voor hitten of paarden alleen Zaterdag, Zon dagmorgen, Maandag en Don derdag Weekmarkt. Er zal be slist gezorgd worden voor nieuwe aanvoer. P B1ESBOER. Noord A 19, Schagen. Den Heer, die op Javastraat V# een kleed, beige met bruine rand, heeft weggehaald, wordt aangeraden, het terug te bren gen. aangezien zijn naam bekend is. Geschiedt dit niet binnen drie dagen, dan komt zijn naam openlijk in de krant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 3