Watervogels-Oudesluis om de leiding „Hoe Sam en Slokkie op reis gingen SPORT D.T.S.-H.R.C., G.V.O.-Helder Ons district Programma N.H.V.B. H. R. C. verwelkomde Mr. Leavy Hoe de nieuwe indelingen tot stand kwamen K.V.H. nieuws Hermes nieuws H.A.V. nieuws Ronde-tafelconferentie over wereldhandel r Voor onze Jeugd ii Waarom kinderen stelen Twee Duitse Gestapomannen ter dood veroordeeld Nu de clubs gemiddeld vier wed strijden hebben gespeeld, begint er al tekening te komen in de ranglijst. Wij kunnen al gaan spreken van een kop- en staartgroep. DE EERSTE KLASSERS. District I: ADOXerxes, Volewijckers Ajax, EDO—'t Gooi, HDVS—VSV. District II: StormvogelsDFC, Blauw Wit—Haarlem, DHC—HBS, Neptunus— Sparta, VUC—DWS. District III: Ensch. BoysNEC, Qulck Enschede, AGOVV—Heracles, Go Ahead— Tubantia, Be QuickPEC. District IV: RKTW-RBC, Longa— Vlissingen, BW-NAC, De Baronie NO AD, Helmond—Willem H. District V: A.: Be QuickGVAV, Veen- damAchilles, HSCVelocitas, B: Leeuwarden—Heerenveen, Sneek— Frisia. District VI: PSVMaurits, Spechten Limburgia, BleyerheideBrabantia, Sportclub Emma—Roermond, MVV—VVV. 2e klasse A. De Boys ontvangen ZFC en moeten nu weer eens winnen, wil de ach terstand niet te groot worden. Volendam en DWV gaan de punten delen, terwijl WFC de punten aan OSV laat. ZVV—AFC is voor de Amsterdammers. De stand ls hier: K- F. C4 3 0 1 14— 6 6 O. S. V4 3 0 1 94 6 W. Frisia 4 3 0 1 16—10 8 Alkm. Boys 4 2 11 li—io S Volendam 4 2 0 2 12—11 4 W. F. C3 1 1 1 5—8 3 Z. V. V4 112 0—10 3 Z -F. C4 1 1 2 4—8 3 D. W. V3 0 2 1 4— 7 2 A. F. C3 1 0 2 10— 8 2 Alcm. Victrix 5 1 0 4 12—23 2 2e klasse B. De KennemersRCH, Zee- burgia—USV, TOG—Vios, HBC—Quick <H.), Watergraafsmeer—Velsen. 3e klasse B. In deze afdeling is Helder opgenomen. De witjakken komen nu a.s. Zondag voor het eerst in het veld, n.1. tegen GVO in Krommenie. Juist omdat het tegen de lijders gaat ls het geweldig oppassen. De eerste punten, hoorl Het overige programma luidt als volgt: Zaan dijk—Purmersteyn, De Meteoor—QSC, RK WA—WZ en HollandiaKW. De stand is: Zaandijk 4 3 1 0 4—0 7 vvz 3 2 1 0 3—1 5 KW 4 2 1 0 6—3 5 De Meteoor 4 2 0 2 6—5 4 BK WA 4 2 0 2 12—12 4 Zaanlandia 4 1 2 1 3—3 4 Purmersteyn 3 1 1 1 4-6 3 QSC 3 1 0 2 6—7 2 Helder 0 0 0 0 0—0 0 Hollandia 2 0 0 2 2—4 0 GVO 3 0 0 3 3—8 0 3e klasse C. Dit is de afdeling van DTS ta öfJ tien LiUllUdg 11U11 tweede wedstrijd en wel tegen DTS. Dat treffen de Deetjes niet erg, want wij zijn er van overtuigd dat, nu Mr. Leavey er weer is, de jongens nog meer hun best zullen doen. Zal het de eerste overwin ning worden? De andere wedstrijden in deze afdeling zijn: TIJBBZandvoortmeeuwen, Kin- heim—Bloemendaal, DEM—Beverwijk en HFCTerrasvogels. I CC: Petten I—HBC 4, Schagen 2— JVC I, VZV I- Watervogels 2. 2 I: SBC I—Succes 2, HBC 5—BKC 2, 10 uur, ZAP I—Callantsoog I, Texel 2—Kaag vogels I, 11 uur. 3 I: Helder 4—Succes 3, Oosterend I— ZDH I, JVC 2—ZAP 2, 2 uur. 3 J: Kaagvogels 2Oudesluis 2, Schagen 3Winkel 3, 12 uur, Wieringerwaard 2 DTS 4, 12 uur, Geel-Zwart 2—LSVV 3, VZV 2Petten 2, 12 uur. 4 F: Succes 4—ZAP 3, Succes 5—ZAP 4, 12 uur, Watervogels 3—JVC 3, 10 uur. Adsp. O: Helder a—Schagen a, 12 uur, ZAP a—HBC a, 1.15 uur. Adsp. P: S- O a—Watervogels a, 11.45 uur, ZAP b—HBC b, 12 uur. Adsp. mI: Kaagvogels b—ZAP c, 1 uur, Schagen c—HBC c, 10.30 uur. De HBC-adspiranten worden Zaterdag middag om 15 uur verwacht in de bo venzaal van Casino, waar ook Mr. Leavy ter kennismaking aanwezig zal zijn. Stand van de 3e klasse C: Kinheim HFC TIJBB Bloemendaal Beverwijk ADO '20 Zandvoortm. HBC DTS DEM Terrasvogels 11-0 7 0—5 6 16—10 6 6—3 4 2 11—14 4 2 12—12 3 5—5 2 0—0 1 O-O 1 5—12 0 4—9 0 3e klasse D. Hier zijn Succes en Schagen in beland. Ook een aardige afdeling. De Wieringers ontvangen Zondag al gelijk weer Schagen. Denk er om, volgelingen van Nieuwbuurt, aanpakken, hoor, want Schagen voelt nu ook dat het ernst wordt. Dit is dus al de tweede wedstrijd tegen elkaar, terwijl het resterende programma is: Bipperda—JHK, De Germaan—Swift, Halfweg—SDW en WA—DEC. De stand luidt hier: Bipperda 4 8 1 0 7—3 7 WA 3 1 2 0 5—4 4 SDW 4 2 0 2 16—10 4 Schoten 3 1 1 1 10—4 3 DEC 3 1 1 1 11—8 3 Halfweg 3 1 1 1 5—3 3 Swift 3 1 1 1 5—4 3 Germaan 3 1 0 2 9—9 2 Succes 1 0 1 0 0—0 1 Schagen 1 0 1 0 0—0 1 JHK 4 0 1 3 2—27 1 4e klasse A. De grote strijd is hier Wa tervogelsOudesluis. Twee leidende ploe gen, waarvan Watervogels, getuige haar doelgemiddelde, iets meer heeft gepres teerd. Voegen wij daarbij het terreinvoor deel, dan lijkt ons een kleine overwin ning voor de thuisclub niet vreemd. De aanvang is 10 uur. Vrone zal met Texel wel raad weten, BKC en Atlas wordt waarschijnlijk een gelijk spel, Wieringer waardLSW is voor de thuisclub, ter wijl Schoorl eveneens de punten thuis houdt tegen Nieuwe-Niedorp. De vierde klasse A ziet er als volgt uit: Watervogels Oudesluis Schoorl Vrone Wieringerwaard N ieuwe-Niedorp Texel LSVV Atlas BKC 14—5 10 10—7 9 lf—10 12—13 12—9 7—9 3—4 5—10 0—14 7—17 Mr. Leavy is weer in Holland terug. Wij, die den grijzen Engelsman zagen en een kort onderhoud met hem hadden, con stateerden dat er aan dezen man maar weinig ls veranderd. Zeker zou men niet zeggen dat hij 5 moeilijke jaren achter de rug had. Hij ziet er nog fris en krachtig uit. Voorzitter de Boer heette hem namens de vereniging welkom en hij sprak de wens uit dat Mr. Leavy weer dezelfde successen mag boeken als voorheen. Mr. Leavy sprak in zijn dankwoord, wat in gebroken Holands duidelijk te volgen was, over de geest van elf voet ballers. Juist die geest moest van elf mannen één elftal maken. Het was in de voetbalsport niet de bedoeling een overwinning te forceren, maar een over winning, die gebaseerd is op beter spel dan de tegenstander, maakt veel meer indruk. Volgens Mr. Leavy is een elftal pas goed, wanneer de laatste 20 minuten van een wedstrijd de beste periode is. Ook hij hoopte weer gauw de roodhon den hoger op te kunnen brengen. De heer Leavy kreeg bloemen van HRC en de V. V. Texel, wat een sympathieke indruk maakte. De Racing-famllie bleef nog enige tijd gezellig bijeen, waar aller eerst de Parola's wel voor zorgden, en vanzelf Boot en v. d. Zande. De geest was goed, o.i. zal de rest wel volgen. JAN THIJSSEN 1STE LUITENANT. De ere-voorzitter van de v. v. HRC, Jan Thijssen, is verleden week bevorderd tot 1ste luitenant bij de Landmacht. Hij dankte deze ongewone promotie aanzijn verdienstelijk illegaal werk. Ook wij fe liciteren hem met deze benoeming en zijn er van overtuigd, dat hij deze pro motie op de juiste wijze zal waarderen. Na.r wij vernemen heeft de heer Van der Linde achter de schermen veel goed werk verricht. Het moge blijken uit het volgende: Onze consul heeft in een uit voerig schrijven den heer Lotsy persoon lijk van de werkelijke situatie op de hoogte gebracht. Deze verklaarde dat in dien hij (in dit geval de consul) sterk stond met zijn argumenten, Otto de Vries de zaak in handen moest worden gegeven. Otto de Vries is de hoofdcompetitie- leider van de NVB. De heer Van der Linde heeft allereerst op technische gron den aangetoond dat het mogelijk was dat Helderse en Zaanse clubs tegen elkaar konden spelen. Het afd.-bestuur betwistte dit. Uiteindelijk bleven de moeilijkheden bestaan, dat clubs zo lang van huis wa ren. Ten aanzien van dit feit heeft ge noemde heer een beroep gedaan op de sportiviteit van de clubs en daarbij ver wezen naar de andere takken van sport Daarbij stelde hij de vraag of de voet ballers van een minder soort zijn dan korfballers en hockeyers. Het afd.-bestuur kreeg toen opdracht deze zaak opnieuw in beschouwing te nemen en met de ver gadering van verleden week Zaterdag als resultaat, Opvallend was het dat de meeste clubs met genoegen naar Den Helder kwamen en het beroep op de sportiviteit was dus niet tevergeefs ge weest. Wij zijn blij dat alle instanties voor deze eerlijke zaak hun uiterste best hebben gedaan. Het kon niet anders of het recht moesi hier wel zegevieren, wat dan ook ge schied is. Zondag a.s. reist KVH naar Amsterdam om aldaar de strijd aan ts binden met Landlust. Dit wordt een zware strijd voor onze stadgenoten, maar toch vertrouwen wij er op, dat minstens een gelijk spel wordt behaald. De KVH-reserves spelen thuis tegen Roda m. Wij wagen ons maar niet aan een voorspelling, aangezien beide ploegen vrijwel aan elkaar gewaagd zul len zijn. Deze wedstrijd vangt aan om 3 uur op het terrein aan de Kemphaanstr. Competitieprogramma voor a.s. Zondag. Het leidende Alkmaar II naar Den Helder! Heren: Hermes I—Alkmaar n. Terrein Sportlaan, aanvang 2 uur. Herems krijgt a.s. Zondag haar laatste kans om een einde te maken aan de zegetocht van de Alkmaarders. De uit wedstrijd werd verdiend door Alkmaar II met 31 gewonnen, zodat Hermes dit maal slechts in haar allerbeste vorm een gunstig resultaat zal kunnen bereiken. In leder geval belooft het een interes sante strijd te wordenI Amsterdam: FIT III—Hermes II. Den Helder, aanvang 15.15 uur: Her mes AI—THC '25 IH. Dames: Hermes I heeft een vrije Zon dag. Den Helder: Hermes II—Hermes H. Terrein Sportlaan, aanvang 10 uur. Handbal. Dames I ontvangen het Wieringer TO NEGIDO. Dit elftal speelt dit jaar voor het eerst in de competitie. Hieraan zul len de HAV dus geen moeilijke tegen standers hebben. Anders is het met Dames H. Deze gaan naar Anna Paulowna, waar zij tegen het sterke DOKEV uitkomen. 's Middags om drie uur ontvangen de HAV heren BATO uit Haarlem. Dit zal een aardige wedstrijd worden. In Haar lem wonnen de Helderse handballers van dit elftal na een zeer spannende wed strijd met 5—4. De BATO-mensen zullen zeker hun best doen om deze nederlaag weer goed te maken. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft vijftien lan den uitgenodigd, deel te nemen aan een ronde-tafelconferentie ter bespre king van vermindering der handels belemmeringen en andere kwesties, de wereldhandel betreffende. Deze con ferentie zal in de aanstaande lente worden gehouden en 'n voorbereiding vormen op de algemene internationale handels- en arbeidsconferentie, welke in de aanstaande zomer is geprojec teerd. Met ingang van Maandag hebben we een verrassing voor onze jeugdige lezers. We gaan dan beginnen met een geïllustreerd verhaal voor de jongeren, waarvan zeker ook de ouderen zullen geniéten. Men herinnert zich nog wel de geïllustreerde verhalen van Rothman, die wij vóór de oorlog plaatsten. De onvergetelijke avonturen van „Bobby de aap", de geschiedenis van „Piepneus en Bibbersnoet" en tal van andere histories, die niet alleen buitengewoon humo ristisch waren, doch zeker ook een opvoedkundige waarde hadden. Het verhaal waar we nu mee beginnen heet; Het is een spannende ge schiedenis van een neger jongetje en een giraffe, die ongelooflijke avonturen be leven. We zijn er van overtuigd, dat onze jonge en oude lezers naar het ver volg van „Sam en Slokkie" zullen grijpen. REDACTIE. De medische correspondent van de „Daily Herald" schrijft: „Vier en veertig diefachtige kinderen, tussen dé vijf- en zestien Jaar oud, zijn door een psycholoog onderzocht. Bijna de helft werd reeds vroeg van de moe ders gescheiden. Het is algemeen bekend, dat vele kin deren, die voor den kinderrechter ver schijnen, afkomstig zijn uit een ontwricht gezin. Maar het feit, dat langdurige scheiding van de moeder in de jeugdperiode een tendenz tot stelen zou kunnen geven, is nieuw. Een karaktertrek van deze kinderen was hun behoefte aan normale genegen heid en afhankelijkheidsgevoel van an dere mensen. Dikwijls vond een thuiskerende moe der haar kind een „kleine vreemdeling", „de zonderling" en „degene, die er niet bij schijnt te horen". Kinderen hebben genegenheid nodig, temeer op een gevoelige leeftijd. Als zij die niet krijgen, keren zij zich in zich zelf en vormen als het ware een bijna beschermend pantser van zelfzucht om zich. Als dit eenmaal gebeurd is ligt de weg open voor de ontplooiing van anti-sociale daden. Zij, die kinderen willen adopteren hebben een zeer moei lijke taak. Een liefhebbende, koesterende ouder is van meer waarde dan een nauwgezette, keurige verzorger. Het besluit om een kind van zijn thuis weg te halen is er niet een, dat men ge makkelijk moet opvatten. Magistraten van de Jeugd-rechtspraak hebben hle een speciaie verantwoordelijkheid. Een geallieerd gerechtshof heeft te Oslo twee Duitse Gestapomannen ver oordeeld tot dood door ophanging, na" dat zij schuldig waren bevonden aan het vermoorden van 4 Britse vlie gers, die in November 1942 bij Stavan- ger uit hun vliegtuig waren gesprongen. De derde beschuldigde werd tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 10