Abe Lenstra trapte vier maal de bal en scoorde drie doelpunten 5 hoogspanning Alcmaria met één been in de tweede klasse Noordhollanders in M.P.M.-koers Draverijen te Alkmaar Slecht weer en gemis van totalisator drukten de belangstelling DE PAMPÜS-PIRAAT Ook Helder aan de kop Wij luisteren morgen naar. De uitslagen Het vest en de ooievaar Arie Vooren tweede door J. D. VAN EXTER Feuilleton maanden Grote Prijs van Europa Italië klopt Engeland Hij heeft geduld En zo zijn we dan gestart voor de strijd om de hoogste titel tn de Ne derlandse voetbalwereld: het natio nale kampioenschap! *t Begon met AjaxHeerenveen en M.V.V.N.E.C. met als resultaat, dat de Amsterdammers genoegen moes ten nemen met een gelijk spel en M.V.V. onverwacht een nederlaag leed op eigen terrein tegen N.E.C. Voor ons is deze nederlaag méér verrassend dan het gelijk spel van Heerenveen, ofschoon dat laatste mis schien nog belangrijker is, hetgeen de tijd zal leren! Het was te verwachten, dat Heeren- veen's tegenstand zeer groot zou zijn en de club van Abe Lenstra blijkt in derdaad een gevaarlijke out-sider, die een belangrijke rol kan spelen in deze landscompetitie. Aanvankelijk waren de krachten ge lijk, doch al spoedig strafte Lenstra een fout in de Ajax-verdediging af (0j) en voordat de wedstrijd een half uur oud was, had Lenstra uit een straf schop er 20 van gemaakt. Toen be gon Ajax beter aan te pakken, drong Heerenveen haar spel op en werd gaan deweg sterker. Spoedig was de stand gelijk en na de rust werd het zelfs 32 voor de Amsterdammers. Het was weer Lenstra, die met een fraai doel punt de gelijkmaker scoorde en daar bleef het bij. Misschien had Ajax de overwinning verdiend, maar tenslotte mag de Am sterdamse ploeg o i tevreden zijn met het gelijke spel. Abe Lenstra schoot vier keer in de gehele wedstrijd en deze schoten waren voltreffers! M.V.V. was in de eerste helft veel sterker dan N.E.C. en bombardeerde voortdurend het Nijmeegse doel, dat op wonderlijke wijze aan een door boring ontsnapte, mede dank zij palen en lat. M.V.V. had zeker met de rust een 20 of 30 voorsprong verdiend; nu bleef de stand gelijk. Na de thee nam N.E.C. de leiding, bleef iets ster ker. doch juist toen kwam de gelijk maker. Door een misverstand in de M.V.V.-achterhoede werd het gemak kelijk 12 en 3 minuten later stond HILVERSUM I (301 m.) geeft nieuws om 7, 8, 1, 8, 8 en 11 uur. AVRO: 7.15 Ochtendgymnastiek. 9.15 Morgen wijding. 9.45 Arbeidsvitaminen. 10.30 Van vrouw tot vrouw. 10.35 Dansorkest Henry Hall. 10.50 Kleu tertje luister. 11.45 Familieberichten. 12.30 „Ons platteland". 1.15 Vau deville-orkest. 2 Met naald en schaar. 3 De wondere wereld. 4.40 De Schoolbel. 5.45 Het rijk overzee. 6.30 Programma Ned. Strijdkrachten. 7.05 Flip Staal. 8.15 Instrumentaal en vocaal concert. 10.15 Buitenlands overzicht 11.15 Russisch Symph. concert. HILVERSUM H (415 m.) geeft nieuws om 7, 8, 1, 7, 8 en 10.30 uur. KRO: 7.15 Ochtendgymnastiek. 8.15 Pluk de dag. 10 Wie komt er in mijn hokje. 10.15 Czechisch Philh. Or kest. 10.40 Kinderstemmen. 11.10 Peter Kreuder. 11.30 Als de ziele luistert 11.40 Eileen Joyse. 12.30 Lunchconcert. 1.15 Welk boek? 145 Lichtbaken. 3 „Onder ons" 4 „De zonnebloem". 4.30 Na school tijd. 4.45 Elck wat wils. 6 Klaas van Beek. 6.20 Sportpraatje. 6.30 Volksuniversiteit 7.20 Klaas van Beek. 8.05 De gewone man. 8.20 Omroepkamerorkest. 10.55 „Vaders dagboek. 11.35 Gram. platen. het 1—3, een stand, die geenszins ver diend genoemd mag worden. N.E.C had met een gelijk spel best tevreden mogen zijn. De stand is: N.E.C. 1 1 2 3—1 Ajax 1—1—1 33 Heerenveen 1 1 1 33 M.V.V. 1 1 1—3 B.V.V. Pas Vrijdagavond a.s. zal de beslis sing vallen in district II en de winnaar van Blauw WitVolewijckers (Ajax- stadion) zal de zesde club zijn, die meespeelt om het nationale kampioen schap! Promotie-degradatie K.F.C., dat zo'n prachtig seizoen ach ter de rug heeft is de promotiewed strijden teleurstellend begonnen. De uitwedstrijd tegen Emma leverde een zeer duidelijke 25 nederlaag op, waardoor de Koogse kansen meteen sterk gedaald zijn. Emma 110 0 2 52 KFC 1 0 0 1 0 2—5 Zeeburgia Helder zorgde voor een verrassing. Terwijl het vorige week thuis met een gelijk spel genoegen moest nemen te gen IW, zag het nu kans, om de Alkm. Boys in eigen omgeving een 12 ne derlaag toe te brengen. Mede door het feit dat IW en Kin- heim gelijk speelden, zijn de kansen voor Helder sterk gestegen, terwijl 't voor de Alkmaarse Boys er somber gaat uitzien. IW speelde, zoals reeds gezegd, ge lijk tegen Kinheim, wat vooral voor de bezoekers een uitstekend resultaat is. De stand luidt hier: Helder 2 110 3—1 3 Alkm. Boys 2 10 1 33 2 IVV 2 0 2 0 2—2 2 Kinheim 2 0 11 23 1 In de andere afdeling ging Alcmaria op de goede weg voort en klopte zeer royaal en al weer met duidelijke cij fers in Utrecht Holland, nadat deze club tot de rust de stand gelijk had kunnen houden. DEC speelde thuis tegen HBC en of schoon de Amsterdammers sterker waren, moesten zij toch een nederlaag slikken. De beslissing viel pas in de laatste minuten. De stand luidt hier nu: Alcmaria 3 2 1 0 5 111 HBC 3 1113 4—3 Holland 3 1 0 2 2 4—7 DEC 3 1 0 2 2 3—11 Schagen heeft zowaar kans gezien om de uitwedstrijd tegen DGC te winnen en al was de uitslag slechts 01, de prestatie van Schagen is er niet min der om. Vooral als we bedenken, dat de uitslag van de eerste degradatie wedstrijd van Schagen slechts aarze lend was. De stand luidt hier: Schagen 2 110 2—1 3 DCG 2 10 1 1—1 2 JOS 2 0 11 1—2 BKC dat verleden week zo prachtig startte met een grote overwinning op Ahrends, moest zich nu tevreden stel len met 'n gelijk spel tegen Purmer- end. De strijd bleef spannend tot het einde, maar geen der beide partijen slaagde er in, ook maar één doelpunt te maken Hier is de situatie aldus ge worden: BKC Purm erend Ahrends 5—1 1—5 1—5 Kamp. v. Nederland: AjaxHeeren veen 33 (rust 22)M.V.V.N.E.C. 13 (rust 00). Ie kl. afd. I: V.S.V.—E.D.O. 2—7. Afd. n: StormvogelsBI. Wit 02; ExcelsiorNeptunus 22. Afd. V: Frisia—Sneek 5—3. Promotie 2e kl.: EmmaK.F.C. 52; ViosRangers 06. Promotie 3e kl.: HollandAlcmaria 14; D.E.C.—H.B.C. 1—3; Alkm. Boys- Helder 1—2; I.V.V.Kinheim 11; D.C.G.—Schagen 0—1; Purmerend— BKC. 0—0. 4e klasse: WieringerwaardNieuwe- Niedorp 22; TexelWatervogels 72; M.T.C.Grasshoppers 33; L.S.V.V. JV.C. 1—2; Andijk—S.E.W. afg.; West friezenRijp afg.; UitgeestRanders 1—4; U.S.V.U.—Assendelft 0—5; W.S.V. '20Vitesse '22 12. In een Elspeets gezin zou de ooie vaar op bezoek komen. Nu wilde het toeval dat het beestje juist kwam, toen de heer des huizes zich aan het verschonen was. Zo vlug als het maar mogelijk was, kleedde de adspirant-vader zich aan, om de vogel waardig te ont vangen. Maarwaar hij ook zocht, zijn vest kon hij nergens vinden. Hij zocht ijlings onder de tafel, in de kast, ja, hij zocht zelfs in de keuken. Maar het vest was en bleef foetsie. Zonder vest had de zenuwachtige burger de ooie vaar te woord gestaan. Het vrien delijke dier had z'n vrcuw en hem knipogend een schattige baby ge schonken en was klapwiekend weer heen gevlogen.... Dat is nu al weer een week ge leden.... Toen de jonge papa zich Zaterdag weer verschoonde, vond hij, o wonder, z'n vest terug. Hij had het de vorige week onder z'n hemd aangetrokken. Volgens de Meppe- ler Courant, waarin wij dit lazen, is dit historisch. BELGISCH VOETBALSUCCES De Zaterdagmiddag in hetV.U.C.-Sta' dion gespeelde voetbalwedstrijd Neder- land-België (Zaterdagmiddagvoetbal) is met 32 door de gasten gewonnen. Bij rust stonden zij met 21 voor. BONDSPLOEG GEKLOPT De Zaterdag in het Goffert Stadion te Nijmegen gespeelde wedstrijd tussen e enbondsploeg en het Oostelijk Elftal is met 20 door de Oostelijken gewon nen. De M.P.M.- koers, start ta Maastricht, finish in Heer len, bracht ver leden jaar een Arie Vooren uit Beverwijk op de eerste plaats, nu kon de Limburger Sjjen de ere palm in ont vangst nemen, echter niet dan na zware strijd, waarin de Noordhol landse renners een grote rol speel den en Arie Vooren tenslotte op de tweede plaats beslag legde, terwijl Cor Bakker uit Zaandam en Piet Evers uit Wormerveer reep. Se en 5e werden. De wedstrijd begon vrij tam. maar in Maasbree werd de eerste slag ge leverd. Demarrage op demarrage volgde en spoedig lagen er drie groe pen op onderling 150 m. van elkaar aan de kop. Plotseling zagen Evers en Verschu ren kans, om weg te lopen, doch hun vluchtpoging leverde geen voldoende resultaat op, zodat in Roermond de kop uit 15 renners bestond. Daar be gon echter de strijd tegen de storm. In de buurt van de staatsmijn Emma toetste Sijen tot tweemaal toe de krachten van zijn gezellen. De koers werd zwaarder. De koplopers bleven nu bijeen, doch in Simpelveld gingen Vooren en C. Bakker aan de haal, die het tot 1 minuut voorsprong brachten op een groep van twaalf renners. In Gulpen werden de vluchtelingen Gisteren werden op het Alkm. Sportpark de langebaandraverijen plus kortebaandraverjj gehouden, die waren uitgeschreven door de ver. „Vooruit". De opkomst der paarden was zeer goed, maar het weer was verre van aanlokkelijk voor het pu bliek. Koud en guur en regenachtig. De belangstelling had heel wat gro ter kunnen zijn. Opnieuw bleek dat zonder de totalisator de paardensport niet bloeien kan. Het programma werd geopend met de Legality-prijs, waarin alle 21 in geschreven paarden ook opkwamen. Het nummer werd daarom gelopen in twee afdelingen (van 11 en 10 paar den), die resp. gewonnen werden door Louis F. H. en Jacqueline. De Leo-Axkitprijs werd op fraaie wijze gewonnen door Harrold Hanover K., gereden door W. H. Geersen. Ook de heatdraverij (in twee heats) en de kortebaandraverij werden door Geer sen gewonnen en wel met Louis Axkit en Klazina Axkit. De Lady-Zoraprijs werd gewonnen door Kitty Zora, gere den door J. Wagenaar. Het opmerkelijke in deze courses was het aantal valse starts. De gedetailleerde uitslagen waren: I Legalityprijs: le afd.: 1 Louis F. H. 2000 m van G. H. Grimme, tijd 3.10 (1.35), rijder K. Neef; 2 Luxor; 3 Ivan. De tweede aankomende Kitty werd uitgeschakeld wegens te veel galop peren en onzuiver draven. 2e afd.: 1 Jacqueline 2040 m van J. v. Buytene, rijder eig., tijd 3.12 (1.34); 2 Koningin Draisine G.; 3 Kriemhilde. Nadat K. Draisine en Kriemhilde in de laatste ronde om de eerste plaats streden, kwam plotseling Jacqueline krachtig naar voren om welverdiend te winnen. II Leo Axkit-prijs. Prijzendr. intern, v. paarden, die f 15000 of meer hebben gewonnen, 6 deelnemers (n.o. 3), af stand 2340 m. 1 Harrold Hanover K. 2320 m. van Stal Hollandia, rijder W. H. Geersen, tijd 3.24.8 (1.28.1); 2 Fluying Guy; 3 Guy Hanover. In zeer goede stijl door Geersen ge wonnen. III Lady Hesperusprijs. Heatprijzen- draverij, afstand 1660 m, 8 deelnemers. le heat: 1 Louis Axkit 1640 m van B. Janssen, rijder W. Geersen, tijd 2.27.6 (1.30); 2 Kitty Gregor; 3 Jose- phine. Gedistanceerd: Jacqueline, Kingley Sister, Johannes en Jacob Diamant. 2e heat: 4 deelnemers, 1 Louis Axkit, tijd 2.24 (1.29.1); 2 Kitty Gregor; 3 Ge- rardin. Heat definitief: 1 Louis Axkit 2 p.; 2 Kitty Gregor 5 p.; 3 Gerardin 6 p. IV Lady Zoraprijs. Prijzendr. intern, voor paarden, die nog geen f 15.000 hebben gewonnen, afstand 2040 m, op gekomen 12 paarden. 1 Kitty Zora 2020 m van J. Wagenaar, rijder eig., tijd 3.01 (1.29.6)2 Jason; 3 Eton-Bre- wer. Uitgeschakeld als 3e aank. en 4e aank. Integritty Scott en Gerardin, we gens te veel galopperen en onz. draven. In de laatste ronde deed Jason (ger. door J. M. v. d. Berg) nog een poging de eerste plaats te bezetten, doch faal de in 't laatste rechte eind. V Lee Axkit-prijs. Draverij korte baan 690800 m, 14 deelnemers, gelo pen in vier series (2 x 4 en 2 x 3 paar den). le serie: 1 Kitty Zora 700 m, tijd 1.01.5. 2e serie: 1 Guy Hanover 750 m, tijd 59.8 sec. 3e serie: 1 Kingley Sister 700 m, tijd 1.06. 4e serie: 1 Klazina Axkit 700 m, tijd 1.02.2. Finale: 1 Klazina Axkit 700 m van L. J. v. Harlingen, tijder W. H. Geer sen, tijd 58.3 sec.; 2 Guy Hanover; 3 Kingley Sister; 4 Kitty Zora. Copyright R.DJ INDERDAAD EEN IEDER VINDT HET LEUK OM NAAR. ZO'N GEMASKERD BAL TE K'JKENDOCH DEZE,ALS PIRAAT VERKLEOE GAST, BESPIEDT DE FEEST VIERENDEN OM GEHEEL ANDERE RE DENEN.... door Tjeerd Adema „En ook de laatste zei baas Govers lachend. „Hoe vindt je die visjes, kind?" vroeg Hans, op het aquarium wijzend. „D'r binne nog twee sluierstaarte bijgekomen," zei de baas trots. „Die laat ik broeien voor de jonkies. Weet u nog wel, dat u ze alle dage fris water heb gegeven?" „En of," zei Hans, „ik heb vast mijn aandeel wel in die voorspoedige fok kerij gehad. Is hier nog altijd van dat lekkere bier, baas?" „Dat zal ik je bewijze," zei baas Govers. Hij tapte drie glazen, zette er twee voor zijn gasten neer en hief het derde proostend omhoog. „Op de gezondheid," zei hij, „enne., enne., voor de eer, mij aangedaan.." Hij dronk in drie slokken zijn glas leeg, veegde met de rug van zijn lin kerhand het schuim van zijn snor, zei: „Hè, hè,"' en zette het lege glas met een zucht van genot op de toonbank. „Dat smaakt," zei hij. „Heerlijk," bekende Hans en Irma, die dorstig enkele slokjes gedronken had, gaf den baas een waarderend knikje. „Zo krijg je 't in Amsterdam nerre- ges," zei de baas, Jekker vers en fijn op temperatuur." „Juffrouw Marie," zei Hans, toen zij de uitsmijters op tafel zette, „ik heb voor u nog een klein souveniertje meegebracht." Hij reikte haar een klein, rond doosje over en juffrouw Marie deed het open en zag op rose watten een prachtige gouden broche liggen. „Zij schrok er van, bracht de punt van haar schort naar haar rechteroog en veegde een traan weg, vóór het haar mogelijk was, te bedanken. „Meneer., eh.. barones.." zei ze, „de gift., de eer is groot., ik weet niet hoe ik., hoe ik „Genoeg", zei Hans glimlachend, „het is je van harte gegund voor al je goe de zorgen. Irma, kind, kijk eens wat een paar prachtige uitsmijters we hier krijgen". Irma knikte, lachend, nam haar mes en keek zoekend naar een vork rond. „Een vork, uilskuiken!" riep de baas tegen het kellnertje, „je begrijpt toch zeker, dat de douairière niet met d'r poomet d'r hande kan ete". Het knechtje stoof weg en kwam met een vork terug en drie toeschouwers stonden belangstellend toe te kijken hoe de uitsmijters geleidelijk in de hon gerige magen verdwenen. ,Ze zitten an de auto!" waarschuw de het kellnertje. De hele straat leek uitgelopen om Hans en zijn sprookjesprinses te be wonderen. De mensen stonden in drommen om de prach' ^e Hispano Suiza en kleine jongens klommen op de vensterbanken van het cafétje en gluurden over de tulen gordijntjes. Juffrouw Marie had haar grote dag. Daar had zij maanden lang van ge droomd en zij triumfeerde nu over al de jaloerse wijven, die haar verhalen betwijfeld hadden en zelfs het praatje hadden rondgestrooid, dat de vroegere ober niets anders dan een doodgewo ne bediende in een warenhuis was ge worden. „Isse.. is meneer de baron gezond?" informeerde ze. „De vader van mijn verloofde is overleden", legde Hans uit. „Och here", zei juffrouw Marie, me delijdend, „zo plotseling. Maar uw moe der?". „Moeder is gelukkig gezond", zei Ir ma, glimlachend. „En., enne., die vindt 'et nou zeker ook goed?" „Wat bedoelt u?" vroeg Irma. „Dat u hier., eh.. meneer", legde juffrouw Marie uit. „Natuurlijk", zei Hans lachend, „ze vinden het allemaal even prettig". „Gelukkig", zuchtte juffrouw Marie verlicht „Hoe staat het met de afdeling mu ziek, baas?" vroeg Hans, op de grote koperen geluidshoorn wijzend. „We hebben een verrassing voor jul lie", zei de baas, „speciaal aange schaft omdat we wisten, dat u nog eens zou komen". „Tinus, zet de plaat op". Het kellnertje liep naar de gramo- foon, draaide aan de veer, zette een plaat op en een ogenblik later daver de luid door het cafétje: Voorop gaat onze kolonel! Ki ka kolonel! Voorop gaat onze Ko.. onze Ko.... onze Ko.. onze Ko. „Mijn hemel, wat is er met den ko lonel gebeurd?" riep Hans verschrikt. „Die heb die stommerik uit z'n fikke late valle", legde de baas uit, „en nou zit d'r een barst in en nou doet ie 't niet goed meer". „Is dat nou de verrassing?" vroeg Hans, teleurgesteld. „Om de dooie dood niet", repliceer de de baas, „die kaffer heeft de ver keerde plaat opgezet. Laat mij maar 's even". Hij zette een andere plaat op en plot seling klonk, breed gedragen, de Hoch- zeitmars van Mendelssohn door het cafétje. De baas keek glunderend van de een naar de ander. „Die hebben we speciaal voor jullie gekocht", legde hij uit. „Asse se dat spele dan gaan de mense trouwe". „'t Is net andersom!" riep Hans tot de orde geroepen. Vooren, Jansen en Van Nek togen nu op zoek naar winst, doch eveneens zonder resultaat. Op het vlakke eind na de Gulpener berg, met nog 35 km voor de boeg, koos Sjjen voor de groep het hazen pad. Het verdere gedeelte van de koers was door de grintwegen met tiental len scherpe bochten zeer zwaar. Sjjen toonde evenwel zjjn capaciteiten. Hij liep meer en meer uit; soepel rijdend, zonder enig teken van vermoeidheid stoof de Maastrichtenaar naar Heer len, dat hU met ruim drie minuten voorsprong bereikte. Inmiddels schudden Vooren, Bak ker, Lakeman, Evers en de Belg Claessen de anderen van zich af, ter wijl tientallen renners opgaven. Ge noemd vijftal moest sprintend de vol gende plaatsen aanwijzen. Keurig klopte Vooren hierbjj Bakker. De uitslag luidt: 1. Sjjen (Maastricht) 251,5 km 6 uur 13 min. 57 sec; op drie minuten 8,6 sec. 2. Arie Vooren (Beverwijk); 3. Cor Bakker (Zaandam)4. Henk Lakeman (Amsterdam); 5. Piet Evers (Wormerveer). 6. Claessen (België). Gerrit Schulte wint. De ronde van Hoogerheide over 120 K.M. werd op overtuigende wjjze gewonnen door Schulte in 3 uur 17 min. 45 sec., voor Vethaak en Matena. De amateurs reden Zondag de ronde van Haarlem-I-t oord over 80 K.M. Het werd een zware rit en de renners hadden veel last van de harde wind. Toen er nog 15 K.M. te rjjden was, waren er nog 17 renners op het par cours. In de eindspurt klopt de Alk maarder de Booy den Haarlemmer Peters. 1. L. de Booy, Alkmaar, 2 uur 44 min. 6 sec.; 2. P. Peters, Haarlem, op 10 meter; 3. Th. Drost, Haarlem; 4. M. Westerduin, Den Haag. De Best won de wedstrjjd achter kleine motoren vóór K. Bakker uit Assendelft, zjj het met miniem ver schil. Jan Derksen eerste In Heyst. Onze wereldkampioen Jan Derksen wist in de sprintwedstrijden (matches k deux) op de eerste plaats beslag te leggen na een extra rit tegen Sche- rens. Van Vliet werd derde met van Loveren, terwijl Gosselin en Loatti de 4e en 5e plaats bezetten. Van Beek tweede te Vaesteras. De Internationale wegwedstrijd voor amateurs te Vaesteras (Zweden) over 111 km is gewonnen door den Deen Christian Pedersen in 2 uur 49 min. 27.8 sec. Tweede werd de Nederlander Van| Beek. lachend, „als de mensen trouwen, dan spelen ze dat". „Da's 't zelfde", zei de baas en hjj keek glimlachend naar juffrouw Marie die als een tweede moeder naast haar baronesje stond en haar beeld zo vol komen in zich opnam, dat ze het nooit meer zou vergeten. „Ik heb voor u ook een cadeautje, baas", zei Hans. „U moet het maar be schouwen als een gedachtenis van mijn meisje en mij omdat u zo goed voor mij gezorgd hebt Ik heb een nieuw instrument met automatische platen- wisselaar besteld en een hele collectie platen. U zult er verbaasd van staan welke militaire nummertjes er nog zijn, die u nooit gehoord heeft om niet te spreken van de .jasjes". Van avond wordt alles bezorgd en ik hoop, dat u d'r nog jarenlang plezier van zult hebben". „Meneer., mevrouw., eh.. barones stamelde baas Govers onthutst „ik weet niet hoe ik u moet bedan- ke...." Hij vloog naar het buffet, schonk op nieuw drie glazen bier in, bood beide gasten een glas schuimend gerstenat aan en hield het zijne prosend omhoog. „Ik hoop.. Ik geloof., ik bed., be dank.." zei hjj stotterend. „In orde, baas Govers", zei Hans lachend. „We praten er niet verder over. Hier is ook wat voor jou, jonge vrind", zei hjj, zijn opvolger een brief je van tien in de hand stoppend. De T.T. nadert! En daarom was het niet van belang ontbloot, om te zien, hoe de Engelse rijders zich in de Grote prijs van Europa zouden houden tegen de snelle Italianen. In de hoofdklasse werd het echter een dubbele zege voor Italië, dat ook in de 250 cc klasse be slag legde op de twee eerste plaatsen. De uitslagen waren: 250 cc klasse: 1 Francisco (Italië) 20 ronden in 1 uur 9 min. 37.4 sec., gem. snelheid 128 km 470 per uur; 2 Balza- retti (Italië) 1 uur 9 min. 40 sec.; 3 Fergus Anderson (Eng.) 1 uur 10 min. 47.8 sec. 350 cc klasse: 1 Fergus Anderson (Eng., Velocette) 1 uur 14 min. 17.3 sec.; 2 Edward Beischer (Eng., Nor ton) 1 uur 14 min. 38.5 sec.; 3 Georges Cordey (Zwits., Norton) 1 uur 14 min. 38.7 sec.; 4 Thomas (Eng., Velocette) 1 uur 15 min. 42.8 sec.; 5 Haldemann (Zwits., Velocette); 10 Lodewijk Si- mons (Ned., Excelsior) 1 uur 17 min. 48.7 sec. 500 cc klasse; 1 Tenni (Italië, Guzzi) I uur 3 min. 9.5 sec., gem. snelheid 128 km 319 2 Balzarotti (Italië, Guzzi 1 uur 3 min. 26.1 sec.; 3 Anderson (Engeland, Norton) 1 uur 5 min. 6.4 sec.; 4 Beischer (Engeland, Norton); 5 Cordey (Zwitserland, Norton). DUITSLAND WIL WEER MEEDOEN AAN OLYMPI SCHE SPELEN. Volgens een bericht van het agent schap „Dena" heeft een aantal voor aanstaande personen op sportgebied uit alle Duitse zones dezer dagen een voorlopig comité gvormd met het oog op Duitslands deelneming aan de Olympische Spelen. Aangezien de decreten van de geal lieerde bestuursraad de stichting van een comité voor de vier zónes niet ge dogen, werd besloten de leden van dit prae-Olympisch Comité alleen te kie zen uit de ingezetenen van de Britse zóne. Thomas Paulano uit Leopoldville wacht al 40 jaar op het antwoord dat hij verlangt en verwacht van een „meisje" dat hij in 1907 schrif telijk zijn liefde verklaarde, maar dat zich niet verwaardigde hem te antwoorden. Thomas is op het ogenblik 64. „Ik kan slechts aan nemen", zei hij „dat ze nog steeds niet goed weet, wat ze wil, want wanneer zij zeker wist, dat ze niet om me gaf, zou ze me allang heb ben teruggeschreven".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1947 | | pagina 3